23

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
23:1 Edukad on usklikud:
23:2 need, kes oma kohustusi täites alandlikud,
23:3 ja need, kes tühisest jutust ära pööravad,
23:4 ja need, kes puhastumisega tegelevad,
23:5 ja need, kes oma vooruslikkuse hoidjad,
23:6 (välja arvatud koos oma kaasadega või nendega, keda nende parem käsi omab – siis nad on süüst vabad,
23:7 aga kes iganes otsivad midagi üle selle: sellised on üleastujad)
23:8 ja need, kes valvavad selle üle, mida neile usaldatud on ning oma tõotuse üle,
23:9 ja need, kes oma kohustuste poole hoiavad.
23:10 Sellised on pärijad,
23:11 need, kes pärivad paradiisi. Nad elunevad selles igavesti.

23:12 Ja Me oleme loonud inimolendi savi ekstraktist.
23:13 Seejärel asetasime ta vedeliku tilgana turvalisse elukohta.
23:14 Seejärel lõime vedeliku tilgast embrüo ja lõime embrüost lihava tombu ja lõime lihavast tombust luud ja riietasime luud lihaga. Seejärel tõime Me selle olemasolusse uue loominguna.
Ja õnnistatud olgu Jumal, parim loojaist!
23:15 Seejärel, pärast seda te surete.
23:16 Seejärel, Ülestõusmispäeval tõstetakse teid üles.
23:17 Ja Me oleme loonud teie kohale seitse teed, ja Me ei ole loomingust teadmatuses.

23:18 Ja Me saadame alla taevast vett, mõõdetuna, seejärel majutame selle maa sees (ja Me oleme võimelised selle ära võtma).
23:19 Seejärel toome olemasolusse teie jaoks seeläbi aiad datlipalmidest ning viinamarjapuudest. Teile on nendes külluslikult vilju. Ja nendest te sööte.
23:20 Ja üks puu tuleb esile Sayna mäest, tootes õli, ja maitseainena sööjaile.
23:21 Ja teile on kariloomades õppetund. Me anname teile juua sellest, mis nende kõhtudes. Ja teile on neis palju hüvesid. Ja neist te sööte.
23:22 Ja nende peal ning laevade peal teid kantakse.

23:23 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde.
Ja ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat – teil pole jumalust peale Tema! Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
23:24 Seejärel ütlesid lugupeetavad, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimestest: “See on vaid surelik nagu teie, ta tahab eesõigust teie üle.” Ja: “Oleks Jumal soovinud, Ta oleks alla saatnud inglid. Me pole kuulnud sellist asja meie esiisadelt”.
23:25 “Ta on vaid mees, kes kurjast vaimust vaevatud. Nii et oodake tema suhtes mõnda aega.”
23:26 Ta ütles: “Minu isand, aita mind, sest nad on mind eitanud”.
23:27 Ja Me inspireerisime teda: “Ehita laev Meie silme all ning Meie inspireerimisel. Seejärel, siis kui Meie korraldus tuleb ja kamber purskab, lasti sellesse paar igast liigist ning oma perekond, välja arvatud need, kelle vastu neist on sõna esile läinud. Ja ära räägi Minuga nende huvides, kes valet teevad, nad uputatakse”.
23:28 “Ja siis kui võtad oma koha – sina ning need, kes koos sinuga – laeval, siis ütle: ´Kiitus Jumalale, kes päästis meid patustavatest inimestest´.”
23:29 “Ja ütle: ´Minu isand, aseta mind maha õnnistatud maabumiskohas. Ja Sina oled parim nendest, kes maha asetavad´.”
23:30 Selles on tunnustähed. Ja Me oleme testimas.

23:31 Seejärel tõime Me olemasolusse pärast neid järgmise põlvkonna.
23:32 Ja Me saatsime nende sekka sõnumitooja nende endi seast: “Teenige Jumalat! Teil pole jumalust peale Tema. Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
23:33 Ja lugupeetavad tema inimestest – need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keeldusid tunnistamast pärastise elu kohtumist ja kellele Me olime andnud külluse selle maailma elus – ütlesid: “See on vaid surelik nagu teie, ta sööb sellest, millest teie sööte ning joob sellest, millest teie joote”.
23:34 “Ja juhul kui kuuletute surelikule nagu teie ise, siis olete kaotajad.”
23:35 “Kas ta lubab teile, et siis kui olete surnud ja olete muutunud tolmuks ning luudeks, et teid tuuakse seejärel välja?”
23:36 “Laest võetud! Laest võetud on see, mida teile lubamas ollakse!”
23:37 “On vaid meie selle maailma elu. Me sureme ning me elame ja meid ei äratata surnuist üles.”
23:38 “Ta on vaid mees, kes fabritseerinud vale Jumala kohta. Ja me ei hakka temasse uskuma.”
23:39 Ta ütles: “Mu isand, aita mind, sest nad on mind eitanud”.
23:40 Ta ütles: “Peagi nad kahetsevad.”
23:41 Seejärel võttis üks plahvatus nad õiglusega ning Me tegime nad kõdunenud taimedeks.
Nii et eemale patustavatest inimestest!

23:42 Seejärel tõime Me olemasolusse pärast neid järgmised põlvkonnad.
23:43 Mitte ükski kogukond ei kiirenda oma tähtaega ega lükka seda edasi.
23:44 Seejärel saatsime Me enda sõnumitoojaid järjestikku. Iga kord mil tuli mõne kogukonna juurde nende sõnumitooja, nad eitasid teda.
Seejärel põhjustasime Me mõned neist järgima teisi ning tegime neist jutustused.
Seejärel, eemale inimestest, kes ei usu!

23:45 Seejärel saatsime Me Moosese ning tema venna Aaroni koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
23:46 Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde, aga nad olid ülbed ja ise ennast ülistavad inimesed.
23:47 Nad ütlesid: “Kas peaksime uskuma kahte surelikku nagu meie ise, samas kui nende inimesed meid teenivad?”
23:48 Seega nad eitasid neid ja neist said need, kes hävitati.
23:49 Ja Me andsime Moosesele seaduse, et nad võiksid olla õigesti juhatatud.

23:50 Ja Me tegime Maarja poja ning tema ema tunnustäheks ja andsime neile varjupaiga kõrgel maal, koha puhkamiseks ja voolava allika.
23:51 “Oo, teie, sõnumitoojad, sööge headest asjadest ning töötage õigluses! Ma tean, mida te teete.”

23:52 “Ja see – teie kogukond – on üks kogukond ja Mina olen teie isand. Seega olge kaalutletud kartuses Minust”.

23:53 Aga nad jaotasid neile antud korralduse omavahel üleskirjutisteks, iga grupp juubeldamas sellega, mis sel on.
23:54 Nii et jäta nad nende segadusesolekusse mõneks ajaks.
23:55 Kas nad mõtlevad, et jõukuse ja poegadega, millega me neid laiendame,
23:56 Me kiirendame neile häid asju? Tõde on: nad ei taju.
23:57 Need, kes tingituna kartusest oma isandasse on ettevaatlikud
23:58 ja need, kes oma isanda tunnustähtedesse usuvad
23:59 ja need, kes ei määra oma isandale kompanjone
23:60 ja need, kes annavad, mida nad annavad ning nende südamed on kartuses, kuna nad on naasemas oma isanda juurde:
23:61 sellised võistlevad heade asjade eest ning on eesminejad nende järele.
23:62 Ja Me ei koorma mitte ühtegi hinge rohkemaga kui see kanda suudab.
Ja Meiega on määrus, mis räägib tões.
Ja neile ei tehta ülekohut.
23:63 Tõde on: nende südamed on segaduses sellest. Ja neile on tegemised peale selle, mida nad teevad.
23:64 Siis kui Me oleme võtnud nende lugupeetavad karistusega, siis nad hakkavad hüüdma.
23:65 Ärge hüüdke sel päeval! Me ei aita teid.
23:66 Minu tunnustähti loeti teile ette, aga te pöörasite tagasi oma kandadel,
23:67 olles selle jaoks liiga uhked, rääkides absurdsusi selle kohta õhtuti.
23:68 Kas nad siis ei mõtiskle öeldu üle või kas on tulnud neile see, mis polnud tulnud nende esiisadele?
23:69 Või kas nad ei ole tundnud oma sõnumitoojat ja seega ei tunne seda ära?
23:70 Või kas nad ütlevad: “Ta on kurjast vaimust vaevatud!”?
Tõde on: ta tõi neile tõe, aga enamus neist vihkavad tõde.
23:71 Ja juhul kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid: rikutud oleksid taevad ning maa ja kes iganes nendes.
Tõde on: Me tõime neile nende meeldetuletuse, aga nad on oma meeldetuletusest ära pööramas.
23:72 Või kas sa küsid neilt autasu?
Aga sinu isanda autasu on parem.
Ja Tema on parim varustajaist.
23:73 Ja sa kutsud neid sirgele teele.
23:74 Ja need, kes ei usu pärastisse ellu, on teelt ära eksinud.
23:75 Ja juhul kui Me neile halastaksime ning eemaldaksime selle, mis on koos nendega kannatustest: nad jääksid kindlaks pimeduses uitamisele oma ülemäärasuses.
23:76 Ja Me võtsime neid karistusega, aga nad ei alistunud oma isandale ega muutunud alandlikuks,
23:77 kuni avasime neile karmi karistuse värava, siis olid nad sellest meeleheitel.

23:78 Ja Tema see on, kes tõi olemasolusse teie jaoks kuulmise, nägemise ning südamed. Vähe olete te tänulikud!
23:79 Ja Tema see on, kes külvas teid maa peale ja Tema juurde kogutakse teid kokku.
23:80 Ja Tema see on, kes annab elu ning toob surma ja Tema teha on öö ning päeva vaheldumine.
Kas te siis ei juurdleks?
23:81 Tõde on: nad ütlevad sarnaselt sellele, mida varasemad inimesed olid ütelnud.
23:82 Nad ütlevad: “Mida! Siis kui oleme surnud ja muutunud tolmuks ning luudeks, tõstetakse meid üles?”
23:83 “Meile on seda varemgi lubatud, meile ning meie esiisadele. Need on vaid varasemate inimeste legendid.”
23:84 Ütle: “Kellele kuulub maa ja kes iganes selles, juhul kui teate?”
23:85 Nad ütlevad: “Jumalale”.
Ütle: “Kas te siis ei võtaks kuulda!”
23:86 Ütle: “Kes on isand seitsmele taevale ja isand hiiglaslikule troonile?”
23:87 Nad ütlevad: “Jumal”.
Ütle: “Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
23:88 Ütle: “Kes on see, kelle käes on kõikide asjade ülemvõim ja kes kaitseb ning kelle eest mitte keegi kaitstud pole, juhul kui peaksite teadma?”
23:89 Nad ütlevad: “Jumala”.
Ütle: “Siis kuidas olete te nõidusega võetud!?”
23:90 Tõde on: Me tõime neile tõe ning nemad on valetajad.
23:91 Jumal pole võtnud mitte ühtegi poega ega ole koos Temaga mitte ühtegi jumalust. Sellisel juhul oleks võtnud iga jumalus, mis ta loonud oli ja nad püüdnuks üksteist üle võtta.
Ülistus olgu Jumalale, üle selle, mida nad kirjeldavad!
23:92 Nähtamatu ning nähtava teadja, ja kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad!
23:93 Ütle: “Minu isand, juhul kui näitad mulle, mida neile on lubatud,”
23:94 “minu isand, siis ära aseta mind patustavate inimeste sekka.”
23:95 Ja Me oleme võimelised näitama sulle, mida Me neile lubame.
23:96 Tõuka eemale kurjus sellega, mis parem. Me teame kõige paremini, mida nad kirjeldavad.
23:97 Ja ütle: “Minu isand, ma otsin varjupaika Sinus kuradite ahvatluste eest”
23:98 “ja ma otsin varjupaika Sinus, mu isand, et nad koos minuga ei oleks.”

23:99 Siis kui surm on tulnud neist ühe juurde, ütleb ta: “Minu isand, saada mind tagasi,”
23:100 “et võiksin töötada õiglusega selles, mille maha jätsin.”
Ei, tõepoolest! See on vaid sõnad, mida ta ütleb. Ja nende taga on barjäär kuni päevani, mil nad tõstetakse.
23:101 Siis kui sarve puhutakse: mitte mingeid sugulussidemeid ei ole nende vahel sel päeval ega küsi nad üksteise järele.
23:102 Seejärel need, kelle kaalud on rasked – sellised on edukad.
23:103 Ja need, kelle kaalud on kerged – sellised on need, kes kaotavad oma hinged, elunedes igavesti põrgus,
23:104 tuli kõrvetamas nende nägusid ja nad põrnitsemas seal tusaselt.
23:105 “Kas Mu tunnustähti ei loetud teile ette? Aga te salgasite need.”
23:106 Nad ütlevad: “Meie isand, meie piin on meid vallutanud, ja me olime eksitatud inimesed”.
23:107 “Meie isand, too meid välja sellest. Seejärel, juhul kui läheme tagasi, siis oleme tõepoolest patustajad.”
23:108 Ta ütleb: “Olge põlatud selles. Ja ärge rääkige Minuga”.
23:109 “Mõned Mu sulastest ütlesid: ´Meie isand, me usume: andesta meile ning halasta meile. Ja Sina oled parim nendest, kes halastavad´.”
23:110 “Aga te nöökisite neid seni kuni nad panid teid unustama Minu meenutamise. Ja te naersite nende üle.”
23:111 “Ma olen neid täna autasustanud nende kannatlikkuse eest, nemad on võidukad.”
23:112 Ta ütleb: “Kui kaua te viibisite maa peal, aastates?”
23:113 Nad ütlevad: “Me viibisime päeva või osa päevast, küsi nendelt, kes arvet peavad”.
23:114 Ta ütleb: “Te viibisite vaid viivu. Kui te vaid teadnuks!”
23:115 “Kas te arvasite, et Me lõime teid ilmaasjata ja et teid ei tooda tagasi Meie juurde?”
23:116 Nii et ülistatud olgu Jumal, Tõeline Kuningas! Pole jumalust peale Tema, Suursuguse Trooni isanda.
23:117 Ja kes iganes hüüab koos Jumalaga muud jumalust: tal pole asitõendeid selle kohta. Ja tema arvestus on vaid koos tema isandaga.
Need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, ei ole edukad.

23:118 Ja ütle: “Minu isand, andesta ning halasta. Ja Sina oled parim nendest, kes halastavad”.