96

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
96:1 Loe ette enda isanda nimel, ühe nimel, kes lõi.
96:2 Lõi inimese embrüost.
96:3 Loe ette, ja sinu isand on Kõige Suursugusem,
96:4 üks, kes õpetas läbi pliiatsi,
96:5 õpetas inimesele seda, mida ta ei teadnud.
96:6 Ei, tõepoolest, inimene on üleastuv,
96:7 et arvab end iseseisvalt hakkama saavaks.
96:8 Sinu isanda juurde on naasemine.

96:9 Oled sa kaalutlenud ühte, kes keelab
96:10 sulast, siis kui ta kohustust täidab?
96:11 Oled sa kaalutlenud, kas ta on juhendamisel
96:12 või nõuab kaalutletud kartust?
96:13 Oled sa kaalutlenud kas ta salgab ja pöörab ära?
96:14 Kas ta ei tea, et Jumal näeb?
96:15 Ei, tõepoolest! Juhul kui ta ei lõpeta, Me tirime otsmikututti pidi.
96:16 Valetav, eksiv otsmikututt.
96:17 Seejärel las ta kutsub oma kolleegiumi,
96:18 Me kutsume need, kes tõukavad eemale.
96:19 Ei, tõepoolest! Ära kuuletu talle, aga alistu ja tõmbu lähemale!