109

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
109:1 Ütle: “Oo, teie, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgate!”
109:2 “Mina ei teeni seda, mida teie teenite,”
109:3 “ja teie ei teeni seda, mida mina teenin,”
109:4 “ja mina ei hakka teenima seda, mida teie teenite,”
109:5 “ja teie ei hakka teenima seda, mida mina teenin.”
109:6 “Teile on teie doktriin ja minule on minu doktriin.”