28

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
28:1 T`SM.
28:2 Need on selge seaduse tunnustähed.
28:3 Me loeme ette sulle Moosese ja Fir´awni uudistest tões – inimestele, kes usuvad.
28:4 Fir´awn ülendas end maa peal ja tegi selle inimesed sektideks. Osasid neist ta rõhus, tappes nende pojad ning jättes ellu nende naised. Ta oli korruptsiooni töölistest.
28:5 Ja Me soovisime anda armu neile, kes maa peal rõhutud olid ja teha neist liidrid ning teha nemad pärijaiks
28:6 ja nad maa peal sisse seada ja näidata Fir´awnile, Hamanile ning nende sõjaväele seda, mida nad kartnud olid.
28:7 Ja Me inspireerisime Moosese ema: “Imeta teda. Aga siis kui tema pärast kartlikuks muutud: heida ta jõe peale ning ära karda ega kurvasta. Me tagastame ta sulle ning teeme ta olema saadikuist”.
28:8 Seejärel noppis Fir´awni perekond ta üles, et ta võiks saada neile vaenlaseks ning kurbuse allikaks. Fir´awn, Haman ning nende sõjavägi olid need, kes eksituses.
28:9 Ja Fir´awni naine ütles: “Nauding minu ning sinu silmadele! Ära tapa teda, see võib olla, et ta toob meile kasu või saame võtta teda pojana.”
Ja nad ei tajunud.
28:10 Ja Moosese ema süda muutus rahutuks. Ta oleks ta peaaegu paljastanud, poleks Me tema südant tugevdanud, et ta oleks usklikest.
28:11 Ja ta ütles tema õele: “Järgne talle”.
Ja ta vaatas teda kaugelt ilma, et nad märganuks.
28:12 Ja Me olime keelanud talle kõik imetavad emad varasemalt. Nii et ta ütles: “Kas peaksin teid juhatama majapidamisse, mille inimesed tema eest hoolitseksid teie jaoks ning oleksid talle siirad nõuandjad?”
28:13 Seega Me tagastasime ta tema emale, et ta silm võiks rõõmustada ning mitte kurvastada ja et ta võiks teada, et Jumala lubadus on tõde.
Aga enamus neist ei tea.
28:14 Ja siis kui ta jõudis oma täiskasvanu ikka ning võttis oma koha, andsime Me talle otsustusvõime ning teadmised.
Ja sedasi autasustame Me heategijaid.
28:15 Ja ta sisenes linna ilma sealsete inimeste märkamata ning leidis selles kaks meest võitlemas. Üks tema klannist ning teine tema vaenlase klannist. Ja see, kes oli tema klannist, otsis tema abi oma vaenlase vastu. Seega Mooses lõi teda ning tappis ta.
Ta ütles: “See on kuradi tööst. Ta on vaenlane, üks, kes selgelt eksitab”.
28:16 Ta ütles: “Minu isand, ma olen eksitanud enda hinge. Andesta mulle!”
Ja Ta andestas talle. Ta on Andestav, Kõige Halastavam.
28:17 Ta ütles: “Minu isand, et oled mind soosinud, ei ole ma enam kunagi kurjategijate toetaja”.
28:18 Seejärel hommikul oli ta linnas kartliku ning valvsana. Ja siis kui tema, kes oli otsinud tema abi päev varem, teda appi hüüdis, ütles ta talle: “Sa oled üks, kes selgelt eksimas”.
28:19 Ja siis kui ta soovis nende ühist vaenlast lüüa, ütles too: “Oo, Mooses, kas tapaksid mu, nagu tapsid hinge eile?! Sa ei soovi muud kui muutuda türanniks maa peal ega soovi olla õiguse tegijaist”.
28:20 Ja üks mees tuli joostes linna kaugeimast otsast, üteldes: “Oo, Mooses, lugupeetavad peavad nõu su vastu, et sind tappa, nii et lahku! Ma olen siiras nõuandja sulle”.
28:21 Ja ta lahkus sellest kartliku ning valvsana.
Ta ütles: “Minu isand, päästa mind patustavate inimeste käest”.
28:22 Ja siis kui ta oma näo Madyani suunas pööras, ütles ta: “See võib olla, et minu isand juhatab mu tasasele teele”.
28:23 Ja siis kui ta jõudis Madyani veevõtu kohta, leidis ta rahvahulga vett võtmas ning leidis peale nende kaks naist tagasi hoidmas.
Ta ütles: “Mis on teie olukord?”
Nad ütlesid: “Me ei saa võtta vett kuni karjused lõpetavad” ja: “Meie isa on väga vana mees”.
28:24 Nii et ta tõmbas neile vett, seejärel pööras tagasi varjulisse alasse ning ütles: “Minu isand, ma olen vajaduses kõige järele, mida saadad alla minu jaoks heast”.
28:25 Ja üks neist kahest lähenes talle häbelikult ning ütles: “Mu isa kutsub sind, et ta võiks autasustada sind autasuga, et meile vett tõmbasid.”
Ja siis kui ta tema juurde tuli ning oli talle lood rääkinud, ütles ta: “Ära karda – oled pääsenud patustavatest inimestest.”
28:26 Üks neist kahest ütles: “Oo, mu isa, värba ta! Parim, keda värvata, on tugev ning usaldusväärne”.
28:27 Ta ütles: “Ma soovin, et abielluksid ühega minu neist kahest tütrest, tingimusel, et töötad minu heaks kaheksa aastat. Ja juhul kui viid need lõpuni kümneni, siis see saab olema sinu poolt vabatahtlik. Ja ma ei soovi seda sinu jaoks raskeks teha. Sa leiad mu – juhul kui Jumal peaks soovima – õiglastest”.
28:28 Ta ütles: “Olgu nii minu ja sinu vahel. Millise iganes kahest tähtajast ma täidan, minu vastu ei ole vaenulikkust. Ja Jumal on valvaja üle selle, mida me ütleme”.
28:29 Seejärel, siis kui Mooses oli täitnud oma tähtaja ning koos oma perega rändas, märkas ta mäe nõlval tuld, ta ütles oma perele: “Oodake siin, ma märkasin tuld, ehk saan tuua teile sealt mõne uudise või põleva tüki tulest, et võiksite end soojendada”.
28:30 Seejärel, siis kui ta selle juurde saabus, hüüti teda oru paremalt küljelt õnnistatud alalt puu juurest: “Oo, Mooses, Ma olen Jumal, kogu inimkonna isand!”
28:31 Ja: “Heida maha oma kepp.”
Ja siis kui ta nägi seda vibreerimas nagu see oleks džinn, pööras ta ära ega soovinud tagasi tulla.
“Oo, Mooses, tule lähemale ning ära karda. Oled nendest, kes turvalisuses”.
28:32 “Pane oma käsi enda põue, see tuleb välja valgena, ilma ühegi plekita ning tõmba oma käsi oma küljele, et vältida hirmu. Ja need on kaks asitõendit sinu isandalt Fir´awnile ning tema lugupeetavaile. Nad on ühed hoolimatult reetlikud inimesed.”
28:33 Ta ütles: “Minu isand, ma tapsin hinge nende seas ja ma kardan, et nad tapavad mu”.
28:34 “Ja minu vend Aaron on kõnes osavam kui mina. Nii et saada ta koos minuga abilisena, et mulle tõsiseltvõetavust lisada. Ma kardan, et nad salgavad mu.”
28:35 Ta ütles: “Me tugevdame sind su venna läbi ning määrame teile volituse, nii et nad ei ulatu teieni. Läbi Meie tunnustähtede – teie kaks ja need, kes teile järgnevad – olete võidukad”.
28:36 Ja siis kui Mooses koos Meie selgete tunnustähtedega nende juurde saabus, ütlesid nad: “See on vaid fabritseeritud maagia” ja “Me pole kuulnud seda oma esiisadelt.”
28:37 Ja Mooses ütles: “Minu isand teab kõige paremini, kes toob juhatuse Tema kohalolust ning kellele saab parim eluase. Patustajad ei ole edukad”.
28:38 Ja Fir´awn ütles: “Oo, lugupeetavad, ma ei tea, et teile oleks mõni jumalus peale minu! Seega, oo, Haman, tooda savist telliseid ning tee mulle kõrge platvorm, et võiksin vaadata Moosese Jumalat! Aga ma arvan, et ta on valetajaist”.
28:39 Ja tema ning tema sõjavägi olid ülbed maa peal ilma põhjuseta ning arvasid, et neid ei tooda mitte kunagi Meie juurde tagasi.
28:40 Seejärel Me võtsime tema ning ta sõjaväe ja heitsime nad merre. Nii et näe, milline oli lõplik tulemus patustajaile!
28:41 Ja Me tegime neist liidrid kutsumas tulle. Ja Ülestõusmispäeval neid ei aidata.
28:42 Ja Me põhjustasime neile järgnema ühe needuse selles maailmas.
Ja Ülestõusmispäeval on nad põlastusväärseist.

28:43 Ja Me andsime Moosesele seaduse – pärast seda kui olime hävitanud varasemad põlvkonnad – vahendina intuitsiooniks inimkonnale ja juhatuse ning halastusena, et nad võiksid kuulda võtta.
28:44 Ja sa ei olnud läänepoolsel nõlval siis kui Me Moosesele korralduse andsime. Ja sa ei olnud tunnistajaist.
28:45 Aga Me tõime olemasolusse põlvkonnad ja pikendasime neile elu.
Ja sa ei olnud elanik Madyani inimeste seas, neile Meie tunnustähti ette lugemas, aga Me olime saatjad.
28:46 Ja sa ei olnud mäe küljel siis kui hüüdsime, aga halastusena sinu isandalt…
Et sa hoiataksid inimesi, kellele enne sind mitte ühtegi hoiatajat polnud tulnud, et nad võiksid kuulda võtta.
28:47 Ja et juhul kui ebaõnn nende peale langeb selle tõttu, mida nende käed neile ette saadavad, ei saaks nad ütelda: “Meie isand, oh oleksid Sa vaid meile sõnumitooja saatnud, nii et saanuksime Su tunnustähti järgida ning usklikest olla”.
28:48 Aga siis kui neile tuleb tõde Meie kohalolust, ütlevad nad: “Oh, et talle olnuks antud sarnane sellele, mis anti Moosesele!”
Kas ei eitanud nad juba varasemalt seda, mis anti Moosesele?
Nad ütlevad: “Kaks maagi üksteist toetamas”.
Ja nad ütlevad: “Me oleme salgajad mõlemaile”.
28:49 Ütle: “Siis tooge määrus Jumala kohalolust, mis annab selgema juhatuse kui need kaks. Ma hakkan seda järgima, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
28:50 Ja juhul kui nad sulle ei vasta, tea: nad vaid järgivad oma tühiseid ihasid. Ja kes on kaugemal eksituses kui tema, kes järgib oma tühist iha ilma juhatuseta Jumalalt?
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
28:51 Ja Me oleme põhjustanud õpetuse nendeni jõudmise, et nad võiksid kuulda võtta.
28:52 Need, kellele olime andnud seaduse enne seda, nemad hakkavad sellesse uskuma.
28:53 Ja siis kui seda neile ette loetakse, ütlevad nad: “Me usume sellesse, see on tõde meie isandalt, olime juba enne seda alistunud (muslim)”.
28:54 Sellistele antakse nende autasu kahekordselt, sest nad olid kannatlikud. Ja nad tõrjuvad kurja heaga. Ja millest Me neile võimaldame, sellest nad kulutavad.
28:55 Ja siis kui nad kuulevad tühja juttu, pööravad nad sellest ära ning ütlevad: “Meile olgu meie tööd ning teile olgu teie tööd. Rahu olgu teie peal! Me ei otsi ignorantsust”.
28:56 Sa ei saa juhatada teda, keda armastad, aga Jumal juhatab, keda soovib. Ja Ta teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
28:57 Ja nad ütlevad: “Juhul kui järgime juhatust koos sinuga, pühitakse meid ära meie maalt”.
Kas ei ole Me sisse seadnud neile turvalist varjupaika, kuhu kogutakse kõikide asjade viljad varustamisena Meilt?
Aga enamus neist ei tea.
28:58 Ja kui palju oleme Me hävitanud linnu, mis hooplesid oma elatustaseme üle! Need nende eluasemed ei ole asustatud pärast neid, välja arvatud vähesed. Ja Meie oleme pärijad.
28:59 Ja sinu isand ei hävitanud linnasid kuni Ta oli üles kasvatanud nende pealinnas sõnumitooja neile Meie tunnustähti ette lugema.
Ja Me ei hävitanud linnasid, välja arvatud siis kui sealsed inimesed olid patustajad.
28:60 Ja mida teile on antud millestki, on vaid selle maailma elu nauding ning selle kaunistused. Ja mis on koos Jumalaga, on palju parem ning kauakestvam. Kas te siis ei juurdleks!
28:61 On siis tema, kellele Me oleme lubanud hea lubaduse, millega ta kohtub, nagu tema, kellele Me anname kaupade naudingu selle maailma elus, seejärel Ülestõusmispäeval on nendest, kes kokku kogutakse?
28:62 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, ütleb Ta: “Kus on Minu kompanjonid, keda väitsite?”
28:63 Need, kelle suhtes sõna on siduvaks muutunud, ütlevad: “Meie isand, need on nemad, kelle me põhjustasime eksima, me põhjustasime nad eksima nagu meie ise eksinud olime. Me deklareerime enda süütust Sinu ees. Nad ei teeninud meid”.
28:64 Ja üteldakse: “Hüüdke oma kompanjone!”
Ja nad hüüavad neid, aga nad ei vasta neile. Ja nad näevad karistust.
Oleksid nad vaid õigesti juhatatud olnud!
28:65 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, Ta ütleb: “Mida te vastasite saadikuile?”
28:66 Seejärel, uudised ei ole neile näha sel päeval ning nad ei küsi üksteise kohta.
28:67 Ja mis puutub temasse, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses: see võib olla, et ta on edukatest.
28:68 Ja sinu isand loob, mida soovib, ja valib. Valik ei ole nende. Ülistus olgu Jumalale ja Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad.
28:69 Ja sinu isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida teada annavad.
28:70 Ja Ta on Jumal, pole jumalust peale Tema. Temale on kiitus esimeses ning viimases. Ja kohtumõistmine on Temale. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
28:71 Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui Jumal teeks teile öö alaliseks kuni ülestõusmispäevani, kes on see jumalus Jumala kõrval, et tuua teile valgust? Kas te siis ei kuule!”
28:72 Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui Jumal teeks teile päeva alaliseks kuni ülestõusmispäevani, kes on see jumalus Jumala kõrval, et tuua teile öö, milles puhata? Kas te siis ei näe!”
28:73 Ja oma halastusest on Ta teinud teie jaoks öö ning päeva: et saaksite selles puhata ja et võiksite otsida Tema heldekäelisusest ja et võiksite olla tänulikud.
28:74 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, Ta ütleb: “Kus on Minu kompanjonid, keda olite väitnud?”
28:75 Ja Me võtame igast kogukonnast tunnistaja ning ütleme: “Tooge oma asitõendid!”
Ja nad saavad teadma, et tõde kuulub Jumalale. 
Ja see, mida nad fabritseerinud olid, hülgab nad.

28:76 Qarun oli Moosese inimestest, aga ta rõhus neid. Ja Me olime andnud talle sellise varanduse, et selle võtmed olnuks liiga rasked grupile tugevatele meestele.
Siis kui tema inimesed talle ütlesid: “Ära juubelda, Jumal ei armasta juubeldajaid”.
28:77 “Aga sellega, mida Jumal sulle andnud on, otsi pärastise elu eluaset ja ära unusta oma osa selles maailmas. Ja tee head nagu Jumal sulle head on teinud. Ja ära otsi korruptsiooni maa peal, Jumal ei armasta korruptsiooni töölisi.”
28:78 Ta ütles: “Mulle on see antud vaid vastavalt minu teadmistele”.
Kas ta ei teadnud, et Jumal oli enne teda hävitanud põlvkondade viisi neid, kes jõu poolest tugevamad kui tema ning suuremad kuhjamises?
Ja kurjategijailt ei hakata küsima nende üleastumiste kohta!
28:79 Nii et ta tuli välja oma inimeste sekka oma pidurõivais. Need, kes otsisid selle maailma elu, ütlesid: “Oleks, et meil oleks sarnane sellele, mis antud Qarunile, tal on tõesti hiiglaslik varandus!”
28:80 Aga need, kellele olid antud teadmised, ütlesid: “Ja te ebaõnnestuksite! Jumala autasu temale, kes usub ning töötab õigluses, on parem. Ja seda ei võimaldata, välja arvatud kannatlikele”.
28:81 Seejärel Me põhjustasime maa alla neelama tema ning tema eluaseme. Ja talle polnud mitte ühtegi gruppi, et teda aidata, peale Jumala. Ja ta ei olnud nendest, kes end päästavad.
28:82 Ja hommik leidis need, kes vaid päev varem tema asemel olla soovisid, ütlemas: “Oh, kuidas Jumal laiendab ning kitsendab varustamist, kellele soovib oma sulastest. Poleks Jumal meile armuline olnud, Ta põhjustanuks selle ka meid alla neelama.”
Ja: “Oh, kuidas need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, edukad pole!”

28:83 See pärastise elu eluase, Me teeme selle nende jaoks, kes ei otsi ei ülendatust ega korruptsiooni maa peal.
Ja lõplik tulemus on neile, kes kaalutletud kartuses.
28:84 Kes iganes toob heateo: temale on parem kui see. Ja kes iganes toob kurja teo: neid, kes teevad kurja, ei autasustata muu kui sellega, mida nad tegid.
28:85 Tema, kes tegi Koraani sulle kohustuslikuks, toob su tagasi naasmiskohta.
Ütle: “Minu isand teab kõige paremini teda, kes toob juhatuse ning teda, kes ilmselges eksituses”.
28:86 Ja sa ei oodanud, et seadus sinu peale heidetakse, aga halastusena sinu isandalt. Nii et ära ole abiline neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
28:87 Ja ära lase neil end kõrvale juhtida Jumala tunnustähtedest pärast seda kui need sulle alla on saadetud. Aga kutsu oma isanda juurde.
Ja ära ole ebajumalakummardajaist.
28:88 Ja ära hüüa teist jumalust koos Jumalaga. Pole jumalust peale Tema! Kõik hävib, välja arvatud Tema nägu. Temale on kohtumõistmine. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.