52

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
52:1 Mäe nimel!
52:2 Määruse nimel, mis kirja pandud
52:3 lahtirullitud pärgamendile!
52:4 Sagedasti külastatava maja nimel!
52:5 Tõstetud katuse nimel!
52:6 Täidetud mere nimel!
52:7 Tõepoolest, karistus teie isandalt leiab aset!
52:8 Mitte ükski ei saa sellest kõrvale põigata.
52:9 Päev, mil taevast raputamisega raputatakse
52:10 ja mägesid liigutamisega liigutatakse.
52:11 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
52:12 Neile, kes pilgates mängimas.
52:13 Päev, mil nad heitmisega põrgusse heidetakse:
52:14 “See on tuli, mida keeldusite tunnistamast!”
52:15 “On see maagia või kas te ei näe?”
52:16 “Põlege selles: olete te kannatlikud või pole kannatlikud – see on teile sama. Teid ollakse vaid autasustamas selle eest, mida tegite.”
52:17 Need, kes kaalutletud kartuses: aedades ning õndsuses,
52:18 rõõmustamas selle üle, mida nende isand neile andmas on (ja nende isand kaitses neid põrgu karistuse eest):
52:19 “Sööge ning jooge õnnelikult selle eest, mida tegite!”
52:20 Lesimas korrastatud vooditel.
Ja Me paneme nad paari puhaste särasilmsete neitsidega.
52:21 Ja need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kelle järglased neid usus järgisid: Me põhjustame nende järglased nendega ühinema.
Ja Me ei vähenda mitte midagi nende tegudest.
Iga inimene vastutab selle eest, mida ta välja teenib.
52:22 Ja Me varustame neid selliste viljade ning lihaga, mida nad ihaldavad.
52:23 Nende seas ringi liigumas tass, millest ei tulene ei tühist kõne ega väärtegusid.
52:24 Ja nende seas liiguvad seal nende enda noorukid, justkui nad oleksid lähedalt kaitstud pärlid.
52:25 Ja osad neist tõmbuvad teiste lähedale, et küsida üksteise kohta,
52:26 üteldes: “Me olime varem oma perekondade suhtes kartlikud,”
52:27 “aga Jumal on olnud meile armuline ja on kaitsnud meid kõrvetava kuumuse karistuse eest.”
52:28 “Me hüüdsime Teda varem. Tõepoolest, Ta on Vastutulelik, Kõige Halastavam.”

52:29 Seega, tuleta meelde!
Ja – läbi oma isanda armu – sa ei ole ei posija ega kurjast vaimust vaevatu.
52:30 Või kas nad ütlevad: “Üks poeet – me lihtsalt ootame kuni õnnetus tema peale langeb!”?
52:31 Ütle: “Siis oodake, ma olen koos teiega nendest, kes ootamas”.
52:32 Või kas seda dikteeris neile nende arutluskäik?
Või kas on nad inimesed, kes astumas üle kõikide piirjoonte?
52:33 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Tõde on: nad lihtsalt ei usu.
52:34 Siis las nad toodavad ise jutustuse, mis selle sarnane, juhul kui nad peaksid olema tõetruud.
52:35 Või on nad loodud mitte millestki?
Või kas nemad olid loojad?
52:36 Või kas nemad lõid taevad ning maa?
Tõde on: nad ei ole veendunud.
52:37 Või kas sinu isanda varakambrid on koos nendega?
Või kas nemad kontrollivad olukorda?
52:38 Või kas neil on trepp, millel nad saavad pealt kuulata?
Siis las nende kuulaja tuleb koos selge volitusega!
52:39 Või kas tütred on Talle ning pojad teile?
52:40 Või kas sa küsid nende käest autasu, nii et nad on kohustusega koormatud?
52:41 Või kas koos nendega on nähtamatu?
Seega on nad üles kirjutamas?
52:42 Või kas nad kavatsevad teha plaani?
Aga hoopis need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, nende vastu ollakse plaanimas.
52:43 Või on neil jumalus muu kui Jumal?
Ülistus olgu Jumalale üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad!
52:44 Ja juhul kui nad oleksid nägemas taeva tükke langemas, ütleksid nad: “Kuhjatud pilved!”
52:45 Seega jäta nad, kuni nad kohtavad oma päeva, milles neid tabab välk,
52:46 päeva, mil nende plaanimine neile mitte milleski abiks ei ole ning mil neid ei aidata.
52:47 Ja neile, kes teevad valet, on veel karistus peale selle, aga enamus neist ei tea.
52:48 Ja ole kannatlik oma isanda otsusega, sest oled Meie silme all.
Ja ülista oma isanda kiituseks siis kui tõused,
52:49 ja osa ööst ülista Teda ning tähtede taganemisel.