64

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
64:1 Ülistab Jumalat kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Temale ülemvõim ja Temale kiitus.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
64:2 Tema see on, kes teid loonud on. Ja teie seas on tema, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab ning teie seas on usklik.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
64:3 Ta lõi taevad ning maa tões.
Ja Ta disainis teid ning tegi heaks teie kujud.
Ja Tema juurde on teekonna lõpp.
64:4 Ta teab, mis on taevastes ning maal.
Ja Ta teab, mida te varjate ning mida te välja ütlete.
Ja Jumal on Kõiketeadev sellest, mis rinnus.
64:5 Kas teieni pole jõudnud jutustus nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed varasemast ning seega maitsesid oma olukorra kurja tagajärge? Ja neile oli valus karistus.
64:6 See on sellepärast, et siis kui nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega, ütlesid nad: „Kas surelikud peaksid meid juhatama?“ Seega nad eitasid ning pöörasid ära.
Ja Jumal on Rikas. Ja Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
64:7 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, väidavad, et neid ei tõsteta üles.
Ütle:“Tõesti, minu Isanda nimel, te saate olema üles tõstetud. Seejärel antakse teile teada kõigest, mida te tegite. Ja see on lihtne Jumalale.“
64:8 Nii te uskuge Jumalasse ja Tema sõnumitoojasse ja valgusesse, mille Me oleme alla saatnud.
Ja Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.
64:9 Päev, mil Ta kogub teid kokku Kogunemispäevale: see saab olema Mõlemapoolse Kaotuse Päev.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning teeb õiglaseid töid, Ta eemaldab temast tema kurjuse ja paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti.
Selline on hiiglaslik saavutus.
64:10 Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, elunedes selles igavesti.
Ja kuri on teekonna lõpp!
64:11 Mitte ükski ebaõnn ei juhtu muidu kui Jumala loal. 
Ja kes iganes usub Jumalasse, Ta juhatab tema südant.
Ja Jumal teab kõiki asju.
64:12 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale.
Ja juhul kui te ära pöörate, siis Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
64:13 Jumal – pole jumalat peale Tema.
Ja Jumalasse siis las usklikud panevad oma usalduse.
64:14 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Teie kaasadest ning teie lastest on vaenlasi teile. Seega olge nendega ettevaatlikud! Ja juhul kui te armu annate, tähele panemata jätate ning andestate: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
64:15 Teie vara ning teie lapsed on vaid eitamise test.
Ja Jumal – koos Temaga on hiiglaslik autasu.
64:16 Seega, olge kaalutletud kartuses Jumalast nii palju kui te võimelised olete. Ja kuulake. Ja kuuletuge. Ja kulutage. See on parem teie hingedele. Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest – sellised on edukad.
64:17 Juhul kui laenate Jumalale hea laenu, Ta mitmekordistab selle teile ning andestab teile.
Ja Jumal on Kõrgelt Hindav, Kannatlik,
64:18 Nähtamatu ning Nähtava Teadja, Võimas, Elutark.