40

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
40:1 HM.
40:2 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt, Võimsalt, Teadjalt,
40:3 üleastumiste andestajalt ning kahetsuse aktsepteerijalt, kättemaksus karmilt, külluse omanikult.
Pole jumalat peale Tema.
Tema juurde on teekonna lõpp.
40:4 Jumala tunnustähtede üle vaidlevad vaid need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
Ära lase nende minemistel ning tulemistel maa peal end petta.
40:5 Enne neid salgasid Noa inimesed ning osapooled pärast neid.
Ja iga kogukond soovis oma sõnumitooja kinni võtta.
Ja nad vaidlesid tühisuses, et seeläbi tõde kummutada.
Seega Ma võtsin nad. Seejärel, kuidas oli Mu kättemaks?
40:6 Ja seega sinu Isanda sõna muutus siduvaks nende vastu, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: nad on tule kaaslased.
40:7 Need, kes kannavad trooni ning need, kes selle ümber, ülistavad kiidulauluga oma Isandat, ja usuvad Temasse, ja küsivad andestust neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Meie Isand, Sina ümbritsed kõiki asju halastuse ning teadmistega: andesta neile, kes kahetsevad ning Sinu teed järgivad, ja kaitse neid põrgu karistuse eest.”
40:8 “Meie Isand, ja pane nad sisenema alalise eluaseme aedadesse, mis Sa neile lubanud oled, ja sellised nende isadest, kaasadest ning järglastest, kes õigust teevad.
Sa oled Võimas, Elutark.”
40:9 “Ja kaitse neid kurjuse eest.
Ja tema, keda Sa kaitsed kurjuse eest sel päeval: temale oled Sa halastanud.”
Ja see on hiiglaslik saavutus.
40:10 Neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saab olema üteldud: “Jumala jälestus teie suhtes on suurem kui teiepoolne iseeneste jälestamine, sest teid kutsuti usule, aga te eitasite”.
40:11 Nad saavad ütlema: “Meie Isand, kaks korda oled Sa andnud meile surma ning kaks korda oled Sa andnud meile elu. Ja me oleme üles tunnistanud oma üleastumised. Kas on mõni väljapääs sellelt teelt?”
40:12 See on sellepärast, et siis kui hüüti üksnes Jumalat, te eitasite. Aga juhul kui Talle partnerlust omistati, te uskusite.
Seega, kohtumõistmine kuulub Jumalale, Kõige Kõrgemale, Suurele.
40:13 Tema see on, kes näitab teile oma tunnustähti ning saadab alla teile taevast ande.
Aga kuulda võtavad vaid need, kes kahetsedes pöörduvad.
40:14 Nii et hüüdke Jumalat, olles siirad Temale doktriinis, vaatamata sellele, et need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, sellele vastu on.
40:15 Tasemetes Tõstja, Trooni Omanik, Ta saadab Vaimu koos oma korraldusega kelle peale Ta soovib oma sulastest, et hoiatada Kogunemispäeva eest.
40:16 Päev, mil nad esile tulevad: mitte miski neist ei ole Jumala eest varjatud.
Kellele kuulub ülemvõim sel päeval? See kuulub Jumalale: Ühele, Ülimale.
40:17 Sel päeval autasustatake igat hinge selle eest, mis ta välja teenis. Pole ebaõiglust sel päeval. Jumal on kiire arvestamises.
40:18 Ja hoiata neid läheneva päeva eest, mil südamed saavad lämmatama kurkusid.
Patustajatel ei saa olema mitte ühtegi lähedast sõpra ega eestkostjat, kellele kuuletuda!
40:19 Ta teab salakavalaid pilke ning seda, mida rindkered varjavad.
40:20 Ja Jumal otsustab tões. Ja need, keda nad hüüavad peale Tema, ei otsusta mitte midagi.
Jumal: Ta on Kuulja, Nägija.
40:21 Kas nad ei ole rännanud maa peal ega ole näinud, milline oli nende lõpp, kes enne neid?
Nad olid olnud tugevamad kui nemad jõu poolest ning olid avaldanud maale suuremat mõju. Seejärel Jumal võttis nad nende üleastumiste tõttu. Ja neil ei olnud Jumala vastu mitte ühtegi kaitsjat.
40:22 Sest nende sõnumitoojad olid toonud neile selged asitõendid. Aga nad eitasid. Seega Jumal võttis nad.
Ta on tugev, karm kättemaksus.

40:23 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
40:24 Fir´awni, Haamaani ning Qarooni juurde.
Nad ütlesid: “Valetav maag!”
40:25 Ja siis kui ta tõi neile tõe Meie kohalolust, ütlesid nad: “Tapke nende pojad, kes hoiatust kuulda võtavad koos temaga ning jätke ellu nende naised”.
Aga nende plaanid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on alati vigased.
40:26 Ja Fir´awn ütles: “Jätke Mooses minule tapmiseks ning las ta hüüab oma Isandat. Ma kardan, et ta muudab teie doktriini või põhjustab korruptsiooni maa peal”.
40:27 Ja Mooses ütles: “Ma otsin varjupaika enda Isandas ning sinu Isandas iga ülbiku eest, kes ei usu Arvete Tasumise Päeva”.
40:28 Ja üks usklik mees Fir´awni inimestest, kes oma usku varjanud oli, ütles: “Kas tapaksid mehe lihtsalt sellepärast, et ta ütleb: ´Minu Isand on Jumal´ ja on toonud sulle selged asitõendid sinu Isandalt? Juhul kui ta peaks olema valetaja, siis tema vale on tema peal, aga juhul kui ta peaks olema tõetruu, siis osa sellest, mida ta sulle lubab, saab sinu peale langema.”
Jumal ei juhata teda, kes liialdaja, valede rääkija.
40:29 “Oo, mu inimesed! Teil on ülemvõim täna, olles mõjuvõimsad maa peal, aga kes päästaks meid Jumala raevu eest, juhul kui see meie peale tuleb?”
Fir´awn ütles: “Ma vaid näitan teile seda, mida ma mõtlen. Ja ma vaid juhatan teid juurdlemise teele”.
40:30 Ja tema, kes hoiatust kuulda võttis, ütles: “Oo, mu inimesed! Ma kardan teile osapoolte päeva näidet”.
40:31 “Nagu Noa, ´Aadi või Thamudi juhtum, või nende, kes pärast neid. Ja Jumal ei soovi sulastele mitte mingit ebaõiglust”.
40:32 Ja: “Oo, mu inimesed! Ma kardan teile Kogunemispäeva,”
40:33 “päeva, mil pöörate oma seljad ning põgenete, omamata Jumala vastu mitte ühtegi kaitsjat.”
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole juhatajat.
40:34 “Ja Joosep oli toonud teile selged asitõendid enne seda, aga te ei lõpetanud kahtlemist selle suhtes, mis ta toonud oli. Kuni siis kui ta oli ära surnud, te ütlesite: ´Jumal ei tõsta üles mitte ühtegi sõnumitoojat pärast teda´.”
Sedasi saadab Jumal eksiteele tema, kes liialdaja, põhjuseta kahtleja.
40:35 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede üle ilma ühegi volituseta, mis nende juurde oleks tulnud: see on suur jälkus Jumala silmis ning nende silmis, kes hoiatust kuulda võtavad.
Sedasi pitseerib Jumal iga ülbe türanni südame.
40:36 Ja Fir´awn ütles: “Oo, Haamaan! Ehita mulle torn, et võiksin ulatuda põhjusteni,”
40:37 “taevaste põhjusteni, nii et võiksin vaadata Moosese Jumalat. Kuigi ma arvan, et ta on valetaja.”
Ja seega Fir´awni kurjad tööd olid talle kaunistatud ning ta oli õigelt teelt kõrvale juhitud. Ja Fir´awni plaan ei toonud muud kui hukatust.
40:38 Ja tema, kes hoiatust kuulda võttis, ütles: “Oo, mu inimesed! Järgnege mulle, ma juhatan teid juurdlemise teele”.
40:39 “Oo, mu inimesed! Selle maailma elu on vaid üks nauding, samas kui pärastelu – see on püsiv eluase.”
40:40 “Kes iganes teeb midagi kurja, ei ole autasustatud muu kui samaväärsega. Ja kes iganes töötab õigluses – kas mees või naine – ja on usklik: sellised sisenevad aeda, kus neile antakse varustamine ilma arvestuseta.”
40:41 Ja: “Oo, mu inimesed! Miks on nii, et mina kutsun teid lunastusse, samas kui teie kutsute mind tulle?”
40:42 “Teie kutsute mind eitama Jumalat ning omistama Talle partnerlust, mille kohta mul pole teadmist ja mina kutsun teid Võimsa, Andestaja juurde.”
40:43 “Väljaspool kahtlust, te vaid kutsute mind selle juurde, mille poole pole hüüdmist ei selles maailmas ega pärastelus.
Ja meie lõplik tagasi minemine on Jumala juurde.
Ja liialdajad saavad olema tule kaaslased.”
40:44 “Siis saate te mäletama seda, mida ma teile ütlen.
Ja ma pühendan oma olukorra Jumalale. Jumal näeb sulaseid.”
40:45 Nii et Jumal kaitses teda kurjuse eest, mida nad skeemitasid, samas kui Fir´awni inimesi ümbritses kuri karistus:
40:46 tuli, nad on sellele paljastatud hommikul ning öösel.
Ja päeval, mil Tund tuleb: “Põhjusta Fir´awni inimesed sisenema kõige karmimasse karistusse”.
40:47 Ja siis kui nad vaidlevad tules, siis saavad ütlema need, kes olid põlatud, neile, kes olid ülbed: “Me olime teie järgijad, kas te saate meilt ära võtta osa tulest?”
40:48 Need, kes olid ülbed, saavad ütlema: “Me oleme selles kõik koos. Jumal on otsustanud sulaste vahel”.
40:49 Ja need, kes tules, saavad ütlema põrgu valvuritele: “Hüüdke oma Isandat, et kergendada meie jaoks karistuse päeva”.
40:50 Nad saavad ütlema: “Kas teie sõnumitoojad ei tulnud teie juurde koos selgete asitõenditega?”
Nad saavad ütlema: “Tõepoolest”.
Nad saavad ütlema: “Siis hüüdke.”
Aga nende hüüdmine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on vaid eksituses.
40:51 Me aitame oma sõnumitoojaid ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad selle maailma elus ning päeval, mil tunnistajad seisavad,
40:52 päeval, mil patustajate õigustused neile abiks ei ole, ja nad neetud on, ja neil kuri eluase on.
40:53 Ja Me andsime Moosesele juhatuse.
Ja Me põhjustasime Iisraeli Lapsed pärima seaduse – 
40:54 juhatuse ning meeldetuletusena neile, kes intuitsiooni omavad.

40:55 Nii et ole kannatlik. Jumala lubadus on tõde. Ja küsi andestust oma üleastumisele. Ja ülista oma Isanda kiituseks öösel ning hommikul.
40:56 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede üle ilma ühegi volituseta, mis neile tulnud oleks: nende rinnus on vaid suursugusus, milleni nad mitte kunagi ei küündi.
Seega, otsi varjupaika Jumalas. Ta on Kuulja, Nägija.
40:57 Taevaste ning maa loomine on suursugusem kui inimkonna loomine, aga enamus inimesi ei tea.
40:58 Ja ei ole võrdsed pime ning nägija. Või need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad ja kurjategijad.
Vähe võtate te kuulda.
40:59 Tund on tulemas. Selles pole kahtlust. Aga enamus inimesi ei usu.

40:60 Ja teie Isand ütles: “Hüüdke Mind – Ma vastan teile.
Need, kes liiga ülbed Minu teenistuseks: nad saavad sisenema põrgusse, alandatuna”.
40:61 Jumal see on, kes tegi teie jaoks öö, et võiksite selles puhata, ja päeva andmaks nägemise. Jumal on heldekäeline inimkonna suunas, aga enamik inimesi pole tänulikud.
40:62 See on Jumal, teie Isand, kõikide asjade looja, pole jumalat peale Tema. Nii et kuidas siis olete te eksitusse viidud?
40:63 Seega on eksitusse viidud need, kes Jumala tunnustähti eitavad.
40:64 Jumal see on, kes tegi teie jaoks maa fikseeritud elukohana ning taeva struktuurina, ja kujundas teid, ja täiustas teie kujud, ja varustab teid headest asjadest. See on Jumal, teie Isand. Nii et õnnistatud olgu Jumal, Kogu Inimkonna Isand!
40:65 Ta on Elav. Pole jumalat peale Tema. Nii et hüüa Teda, olles siiras Temale doktriinis. Kiitus Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale.

40:66 Ütle: “Mind on keelatud teenimast seda, mille poole teie Jumala kõrval hüüate, sest minuni on tulnud selged asitõendid minu Isandalt. Ja mind on kästud alistuda Kogu Inimkonna Isandale”.
40:67 Tema see on, kes lõi teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost. Seejärel Ta toob teid esile lapsena, seejärel laseb teil jõuda teie täisikka, seejärel laseb teil saada vanaks (ja teie seas on tema, kes põhjustatud surema varem) ja laseb teil jõuda ettemääratud tähtajani. Ja et võiksite arutleda.
40:68 Tema see on, kes annab elu ning annab surma.
Ja siis kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: “Ole!”, ja see on.
40:69 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes Jumala tunnustähtede üle vaidlevad, kuidas on nad kõrvale juhitud?
40:70 Need, kes keelduvad tunnistamast seadust ning seda, millega Me saatsime oma sõnumitoojad: nad saavad teada saama,
40:71 siis kui ahelad nende kaeltel, ja kettidega lohistatuna
40:72 keevas vedelikus. Seejärel põletatakse neid tules.
40:73 Seejärel saab olema neile üteldud: “Kus on see, millele te partnerlust omistasite”
40:74 “Jumala kõrval?”
Nad saavad ütlema: “Nad on meid maha jätnud. Tõde on: me ei hüüdnud varem mitte millegi poole”.
Sedasi saadab Jumal eksitusse need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
40:75 “See on sellepärast, et te juubeldasite maa peal ilma põhjuseta ning sellepärast, et olite ennasttäis.”
40:76 “Sisenege põrgu väravatest, elunedes selles igavesti.”
Ja kuri on ülbete eluase.
40:77 Ja ole kannatlik, Jumala lubadus on tõde.
Ja kas Me laseme sul näha mõnda sellest, mida Me neile lubame või Me võtame su, see on Meie juurde, kuhu nad saavad olema tagasi toodud.
40:78 Ja Me oleme saatnud sõnumitoojaid enne sind. Nende seas need, kellest Me oleme sulle jutustanud ning nende seas need, kellest Me ei ole sulle jutustanud.
Ja see ei ole mitte ühelegi sõnumitoojale, et tuua tunnustäht, välja arvatud läbi Jumala loa.
Siis kui Jumala korraldus tuleb: olukord saab olema otsustatud tões. Ja saavad kaotama seeläbi need, kes järgivad tühisust.
40:79 Jumal see on, kes tegi teie jaoks kariloomad, et võiksite ratsutada mõnega neist, ja mõnda neist te sööte.
40:80 Ja teile on neis hüved. Ja et võiksite ulatuda nende abil oma rinnus oleva ihani. Ja nende peal ning laevade peal teid kantakse.
40:81 Ja Ta näitab teile oma tunnustähti. Seejärel, milliseid Jumala tunnustähti te eitate?
40:82 Kas nad ei ole rännanud maa peal ega ole näinud, milline oli nende lõpp, kes enne neid?
Nad olid rohkearvulisemad kui nemad ja tugevamad jõus ning mõju avaldamises maale: neile ei tulnud abiks see, mida nad teeninud olid.
40:83 Siis kui nende sõnumitoojad neile selged asitõendid tõid, juubeldasid nad selle üle, mis neil teadmistest olemas oli, aga neid sai ümbritsema see, mida nad nöökisid.
40:84 Ja siis kui nad nägid Meie võimsust, ütlesid nad: “Me usume Jumalasse üksi ning eitame seda, millele me partnerlust omistasime!”
40:85 Aga nende usk ei tulnud neile kasuks siis kui nad Meie võimsust nägid – Jumala meetod, mis oli olnud varem seoses Tema sulastega – ja seeläbi need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid, olid totaalselt kaotuses.