63

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
63:1 Siis kui kõhklejad sinu juurde tulevad, ütlevad nad: “Me oleme tunnistajaks, et sa oled Jumala sõnumitooja”.
Aga Jumal teab, et sa Tema sõnumitooja oled. Ja Jumal on tunnistajaks, et kõhklejad on valetajad.
63:2 Nad võtavad oma vandeid kattevarjuna, seejärel hülgavad Jumala tee. Kurjus on see, mida nad teevad,
63:3 sest nad uskusid, seejärel eitasid. 
Nii et nende südamed on kinni kaetud, nii et nad ei mõista.
63:4 Ja siis kui sa näed neid, avaldab nende välisilme sulle muljet. Ja juhul kui nad räägivad, kuulad sa nende kõneosavust. Nad on nagu üksteise najale toetuvad puuklotsid. Nad arvavad, et iga hüüe on nende vastu. Need on vaenlased, nii et ole nendega ettevaatlik! Jumal neab nad. Kuidas on nad küll eksitusse viidud!
63:5 Ja siis kui neile üteldakse: “Tulge, Jumala sõnumitooja küsib teile andestust!”, pööravad nad oma pead kõrvale. Ja sa näed neid ära minemas. Ja nad on uhked.
63:6 See on neile sama, kas sa küsid neile andestust või ei küsi neile andestust, Jumal ei hakka neile andestama.
Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.
63:7 Nemad need on, kes ütlevad: “Ärge kulutage nende peale, kes koos Jumala sõnumitoojaga, kuni nad ta maha jätavad!”
Ja Jumalale kuuluvad taevaste ning maa varandused, aga kõhklejad ei mõista.
63:8 Nad ütlevad: “Juhul kui me linna tagasi läheme, ajab suursugusem nõrgema sealt välja”.
Aga kogu suursugusus kuulub Jumalale, Tema sõnumitoojale ning usklikele. Aga kõhklejad ei tea.
63:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge laske oma varandusel või oma lastel end kõrvale juhtida Jumala meenutamisest. Ja need, kes seda teevad: sellised on kaotajad.
63:10 Ja kulutage sellest, mida Me teile võimaldanud oleme, enne kui surm teist ühe juurde tuleb ning ta ütleb: “Minu Isand, miks Sa ei viivita mind lühikeseks ajaks, ma annaksin heategevuseks ning oleksin õiglastest!”
63:11 Aga Jumal ei viivita mitte ühtegi hinge siis kui selle tähtaeg tuleb.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.