17

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
17:1 Ülistus olgu Temale, kes toimetas oma sulase öösel puutumatust ülistuskohast parimasse ülistuskohta, mille ümbrust Me õnnistanud oleme, et Me võiksime talle näidata oma tunnustähtedest.
Ta on Kuulja, Nägija.
17:2 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning tegime selle juhatuseks Iisraeli Lastele: “Ärge võtke Minu asemele kaitsjatena”
17:3 “järeltulijaid nendest, keda Me koos Noaga kandsime.”
Ta oli üks tänulik sulane.
17:4 Ja Me määrasime Iisraeli Lastele seaduses, et: “Te saate maa peal kaks korda korruptsiooni tegema ja muutute väga kõrgeks ning võimsaks”.
17:5 Seejärel, siis kui saabus lubadus esimesest, tõstsime Me nende vastu üles Meie väga võimsad sulased, kes viisid läbi otsingu eluasemetesse.
Ja see on lubadus, mis täidetud.
17:6 Seejärel Me tagastasime teile teie iseseisvuse nendest ja aitasime teid rikkuse ning lastega ja tegime teid veelgi mõjuvõimsamateks.
17:7 Juhul kui teete head, teete head oma hingedele.
Ja juhul kui teete halba, siis see on neile.
Seejärel, siis kui tuleb lubadus hilisemast, häbistamas teie nägusid, ja sisenevad ülistuskohta, just nagu nad sisenesid esimesel korral, ja tõmbavad maha, mille nad vallutavad, maha tõmbamisega:
17:8 see võib olla, et teie Isand halastab teile.
Aga juhul kui teie lähete tagasi, läheme Meie tagasi.
Ja Me tegime põrgu vangikongiks neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.

17:9 See Koraan/retsiteering juhatab selle juurde, mis kõige sirgeseljalisem ning annab rõõmusõnumeid usklikele, neile kes õiglaseid tegusid teevad, et neil saab olema külluslik autasu
17:10 ja et need, kes ei usu pärastellu: Me oleme neile ette valmistanud valusa karistuse.
17:11 Ja inimene hüüab kurja järele läbi oma hüüde hea järele.
Ja inimene on kärsitu.
17:12 Ja Me tegime öö ning päeva kahe tunnustähena: Me kustutame öö tunnustähe ning teeme nägemist andva päeva tunnustähe, et võiksite otsida oma Isanda soosingut ja et võiksite teada aastate numbrit ning arvestust.
Ja kõik oleme Me kategoriseerinud ning detailideni lahti seletanud selge seletusega.
17:13 Ja igale inimesele Me oleme kinnitanud tema saatuse tema kaelale. Ja Me saame tooma esile tema jaoks Ülestõusmispäeval määruse, mille ta leiab lahtirullimata:
17:14 “Loe oma määrust! Sinu hingest sel päeval piisab arvepidajana sinu vastu.”
17:15 Kes iganes oli õigesti juhatatud: ta oli vaid õigesti juhatatud tema hinge jaoks.
Ja kes iganes läks eksitusse: ta vaid läks eksitusse selle vastu.
Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja Me ei karista kuni Me oleme üles tõstnud sõnumitooja.
17:16 Ja siis kui Me võtame nõuks, et Me hävitame mõne linna, Me anname korralduse selle ülikülluslikele. Aga nad on hoolimatult reetlikud selles, seega sõna muutub siduvaks selle peal ning Me hävitame selle hävitamisega.
17:17 Ja kui palju põlvkondi oleme Me hävitanud alates Noast?
Ja Jumalast piisab teadliku ning nägijana oma sulaste üleastumiste üle.
17:18 Kes iganes ihaldab lühiajalist, Me kiirendame talle selles, mida Me soovime, kellele Me soovime. Seejärel Me määrame talle põrgu. Ta saab seal põlema süüdimõistetult, kõrvaleheidetult.
17:19 Ja kes iganes ihaldab pärastelu ning pingutab selle nimel pingutamisega ning on usklik, sellised: nende pingutus on hinnatud.
17:20 Kumbagi Me abistame – neid ja teisi – sinu Isanda küllusest. Ja sinu Isanda küllus ei ole piiratud.
17:21 Vaata, kuidas Me oleme eelistanud mõnda neist üle teiste.
Ja pärastelu saab olema suurem tasemetes ning suurem eelistuses.

17:22 Ära tee koos Jumalaga teist jumalat, et sa ei leiaks end häbistatuna, mahajäetuna.
17:23 Ja sinu Isand on määranud, et sa ei teeniks mitte midagi peale Tema.
Ja oma vanemate suhtes hea käitumine. Juhul kui üks või mõlemad neist jõuavad vanasse ikka koos sinuga, ära ütle neile ptüi ega ära tõuka neid eemale, aga räägi nendega väärikate sõnadega.
17:24 Ja alanda neile leebuse tiib tingituna halastusest. Ja ütle: “Minu Isand, halasta neile nagu nemad mind üles kasvatasid siis kui mina väike olin”.
17:25 Teie Isand teab kõige paremini, mis teie hingedes. Peaksid sa olema õiglane: Ta on andestav neile, kes pööravad meeltparandades.
17:26 Ja anna sugulasele tema vääriline, ja puuduse käes kannatajale, ja teelisele. Aga ära pilla ekstravagantsuses.
17:27 Pillajad on kuradite vennad. Ja kurat on oma Isandale lipitseja.
17:28 Aga juhul kui sa neist ära pöörad, otsides halastust oma Isandalt, mida sa eeldad, siis räägi nendega leebete sõnadega.
17:29 Ja ära tee oma kätt aheldatuks oma kaela külge ega ära ava seda täieliku avamisega, nii et muutud meeleheitlikuks, paljaks.
17:30 Sinu Isand laiendab ning kitsendab varustamist kellele Ta soovib. Ta on oma sulastest teadvel, nägemas.
17:31 Ja ära tapa oma lapsi kartes laostumist. Me varustame neile ning teile. Nende tapmine on suur viga.
17:32 Ja ära lähene ebaseaduslikule seksuaalvahekorrale. See on seksuaalne ebamoraalsus ning kuri tee.
17:33 Ja ära tapa hinge, mille Jumal on teinud ebaseaduslikuks, välja arvatud õigusemõistmisel.
Ja kes iganes on ebaõiglaselt tapetud, Me oleme andnud volituse tema liitlasele, aga ärgu ta liialdagu tapmises, ta on toetatud.
17:34 Ja ära mine lähedale isatu omandile, välja arvatud koos sellega, mis on parem, kuni ta täisikka jõuab.
Ja täida tõotus, tõotus toob suure vastutuse.
17:35 Ja anna täis mõõt siis kui sa mõõdad ning kaalu kaaluga, mis tasakaalus. See on hea ja parim lõpptulemusena.
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul ei ole teadmist, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.
17:37 Ja ära kõnni maa peal upsakalt. Sa ei saa maad lõhestada ega saa sa ulatuda mägedeni kõrguses.
17:38 Kõik see, selle kurjus on vastik sinu Isanda silmis.
17:39 See on sellest, mida sinu Isand on sulle inspireerinud elutarkusest.

Ja ära tee koos Jumalaga teist jumalat, et sind ei heidetaks põrgusse hukkamõistetu, pagendatuna.
17:40 On teie Isand siis eelistanud teid poegadega ning võtnud inglitest naisterahvad?
Te olete hiiglaslikku ütlemist ütlemas!
17:41 Ja Me oleme lahti seletanud selles Koraanis, et nad kuulda võtaksid, aga see suurendab neid vaid vastumeelsuses.
17:42 Ütle: “Juhul kui seal oleksid jumalad koos Temaga, nagu nad ütlevad, siis nad oleksid otsinud teed Trooni Isanda vastu”.
17:43 Ülistus olgu Talle!
Ja Ta on kõrgelt üle selle, mida nad ütlevad, tohutu kõrgusega!
17:44 Seitse taevast ja maa ning kes iganes nendes: ülistavad Teda. Ja seal pole mitte midagi, välja arvatud, et ülistab Tema kiituseks. Aga teie ei mõista nende ülistust.
Ta on Kaastundlik, Andestav.
17:45 Ja siis kui sa retsiteerid Koraani/retsiteeringut, Me asetame sinu ning nende vahele, kes pärastellu ei usu, nähtamatu barjääri.
17:46 Ja Me asetame nende südamete peale katted, et nad sellest aru ei saaks ning kurtuse nende kõrvadesse. Ja siis kui sa mainid oma Isandat Koraanis/retsiteeringus üksinda: nad pööravad oma seljad vastumeelsuses.
17:47 Me teame kõige paremini, mida nad tähele panevad siis kui nad sind kuulavad.
Ja siis kui nad kohtuvad salajastel vestlustel, siis kui patustajad ütlevad: “Te järgite vaid meest, kes nõiutud!”
17:48 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitavad ning eksiteele lähevad ega suuda leida teed:
17:49 Ja nad ütlevad: “Siis kui oleme kondid ning tolm, kas meid tõstetakse üles uude loomingusse?”
17:50 Ütle: “Isegi kui peaksite olema kivid või raud”
17:51 “või mõni loodud asi millestki, mis suurepärane teie rinnus.”
Ja nad saavad ütlema: “Kes saab meid tagasi tooma?”
Ütle: “Tema, kes tegi teid esimesel korral”.
Seejärel nad raputavad oma päid sinu peale ning ütlevad: “Millal saab see olema?”
Ütle: “See võib olla, et see on lähedal.”
17:52 “Päeval, mil Ta teid hüüab ning te vastate Teda ülistades. Ja te mõtlete, et te viibisite vaid viivu”.
17:53 Ja ütle Mu sulastele, et nad ütleksid seda, mis parim.
Kurat provotseerib kurjusele nende vahel. Kurat on inimolendile avalik vaenlane.
17:54 Teie Isand teab teid kõige paremini.
Juhul kui Ta soovib, Ta halastab teile.
Või juhul kui Ta soovib, Ta karistab teid.
Ja Me ei ole saatnud sind valvurina nende üle.
17:55 Ja sinu Isand teab kõige paremini kõiki, kes taevastes ning maal.
Ja Me eelistasime mõndasid prohveteid üle teiste. Ja Me andsime Taavetile Psalmid.
17:56 Ütle: “Hüüdke neid, keda te Tema kõrval väitnud olete: neil pole võimu, et eemaldada või muuta teie kannatusi”.
17:57 “Need, keda te hüüate: nemad ise on otsimas lähimat teed oma Isandani, lootes Tema halastusele ning kartes Tema karistust”.
Teie Isanda karistust tuleks karta!
17:58 Ja pole linnadest, välja arvatud Me hävitame selle enne Ülestõusmispäeva või karistame seda karmi karistusega.
See on kirjutatud seadusesse.
17:59 Ja Meid hoidis tagasi tunnustähti saatmast vaid see, et vana aja inimesed keeldusid neid tunnistamast.
Ja Me andsime Thamudile ettenägemisvõimega emase kaameli, aga nad tegid talle ülekohut.
Ja Me saadame tunnustähti vaid selleks, et teha nad kartlikuks.

17:60 Ja siis kui Me ütlesime sulle: “Sinu Isand ümbritseb inimkonda”.
Ja Me ei teinud nägemust, mida Me sulle näitasime, välja arvatud eitamise testina inimkonnale, samuti puu, mis Koraanis neetud.
Ja Me hoiatame neid, aga see ei suurenda neid muus kui suures ülemäärasuses.
17:61 Ja siis kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale”, nad alistusid, välja arvatud Iblis.
Ta ütles: “Kas peaksin alistuma sellele, kelle Sa lõid savist!”
17:62 Ta ütles: “Näed Sa seda, keda Sa üle minu austanud oled? Juhul kui annad mulle ajapikendust kuni Ülestõusmispäevani, ma omastan tema järglased, välja arvatud mõned”.
17:63 Ta ütles: “Lahku! Ja kes iganes neist sulle järgneb: põrgu on teie autasu. Autasu, mis igati välja teenitud”.
17:64 “Ja ahvatle keda sa neist saad oma häälega. Ja kogu kokku kõik oma jõud ning mehed nende vastu. Ja ole nende partner nende rikkuses ning lastes. Ja luba neile”.
Aga kurat lubab neile vaid pettust.
17:65 “Minu sulased: nende vastu pole sul mitte mingit volitust.”
Ja sinu Isandast piisab kaitsjana.

17:66 Teie Isand on Tema, kes sõidutab teie jaoks laevu merel, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest. Ta on halastav teie suunas.
17:67 Ja siis kui puudutavad teid kannatused merel, kadunud on kõik need, keda te hüüate, välja arvatud Tema ainukesena. Seejärel, siis kui Ta päästab teid maale, te pöörate ära.
Ja inimene on lipitseja.
17:68 Kas tunnete turvalisust, et Ta ei pane tükikest maad teid alla neelama või ei saada teie vastu keeristormi? Siis te ei leiaks endile mitte ühtegi kaitsjat.
17:69 Või kas tunnete turvalisust, et Ta ei too teid tagasi selle juurde teisel korral, saates teie vastu tormituule ning uputades teid teie eitamise tõttu? Siis te ei leiaks endile Meie vastu mitte ühtegi poolehoidjat.
17:70 Me oleme austanud Aadama Lapsi. Ja Me kandsime neid maal ning merel ja varustasime neid heade asjadega ning eelistasime neid suursuguse eelistamisega üle paljude nendest, keda Me loonud oleme.
17:71 Päeval, mil Me hüüame kõiki inimesi koos nende liidriga: kellele iganes antakse tema määrus tema paremasse kätte: sellised saavad oma määrust lugema. Ja neile ei tehta vähimatki ülekohut.
17:72 Ja kes iganes on pime siin, saab olema pime pärastelus, ja teelt kaugemal eksituses.

17:73 Ja nad meelitaksid sind eemale sellest, mida Me inspireerisime sulle, et sa leiutaksid Meie kohta muud kui see.
Ja siis nad võtaksid sind sõbrana.
17:74 Ja poleks see olnud, et Me olime teinud su püsivaks, sa oleksid natuke nende poole kaldunud.
17:75 Seejärel oleksime Me pannud sind maitsema kahekordset elus ning kahekordset surmas. Seejärel ei oleks sa leidnud endale Meie vastu mitte ühtegi abilist.
17:76 Ja nad ajaksid sind maalt välja, et sind sellelt ära pöörata. Aga seejärel ei jääks nad pärast sind kauemaks kui viivuks.
17:77 Nende toimimisviis, keda Me olime saatnud enne sind Meie sõnumitoojatest. Ja sa ei saa leidma Meie toimimisviisis mitte mingit muudatust.
17:78 Täida kohustust päikese ühtesulamisel kuni öö pimenemiseni ja Koraan koidikul – Koraanile koidikul ollakse tunnistajaks –
17:79 ning osa ööst, püsi ärkvel selles, lisandusena sulle.
See võib olla, et sinu Isand tõstab su kiiduväärsele positsioonile.
17:80 Ja ütle: “Minu Isand, põhjusta mind sisenema õigest sissepääsust ning lahkuma õigest väljapääsust. Ja määra mulle abistav volitus Sinult”.
17:81 Ja ütle: “Tõde on tulnud ning tühisus on hääbunud!”
Tühisus on määratud hääbuma.

17:82 Ja Me saadame alla selles Koraanis selle, mis tervenemine ning halastus usklikele. Aga see ei suurenda patustajaid muus kui vaid kaotuses.
17:83 Ja siis kui Me inimest õnnistame, ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja siis kui kurjus teda puudutab, ta on ilma lootuseta.
17:84 Ütle: “Igaüks teeb nagu ta näeb sobivat. Ja teie Isand teab kõige paremini teda, kes teele juhatatud”.
17:85 Ja nad küsivad sinult Vaimu kohta.
Ütle: “Vaim on minu Isanda korraldusest. Ja teile ei ole antud teadmistest, välja arvatud väga vähe”.
17:86 Ja juhul kui Me soovime, Me võtame ära selle, mis Me sulle inspireerisime. Seejärel sa ei leiaks endale seoses sellega Meie vastu mitte ühtegi kaitsjat.
17:87 Vaid läbi halastuse sinu Isandalt. Tema heldus sinule on suur.
17:88 Ütle: “Juhul kui koguneksid kokku inimkond ning džinnid, et tuua sarnane sellele Koraanile, nad ei suudaks tuua selle sarnast, isegi kui nad üksteist assisteeriks”.
17:89 Ja Me oleme lahti seletanud inimkonnale selles Koraanis kõikidest näidetest. Aga enamus inimkonnast keelduvad, välja arvatud eitamisest.
17:90 Ja nad ütlevad: “Me ei hakka sind uskuma seni, kuni sa paned allika maa seest esile purskama meie jaoks.”
17:91 “Või et sul on palmipuude ning viinamarjade aed ja sa paned jõed sellest esile purskama esile purskamisega.”
17:92 “Või et sa paned kukkuma taeva – nagu sa oled väitnud – meie peale tükkidena.
Või et sa tood Jumala ning inglid meie ette käenduseks.”
17:93 “Või et sul on luksuslik maja.
Või et sa tõused taevasse. Ja me ei hakka uskuma sinu tõusmist, kuni sa tood alla meile määruse, mida me lugeda saame.”
Ütle: “Ülistus olgu minu Isandale! Olen ma midagi muud kui surelik sõnumitooja!”
17:94 Ja mis hoidis tagasi inimesi uskumast, siis kui neile tuli juhatus, välja arvatud, et nad ütlesid: “Kas Jumal on tõstnud üles sureliku sõnumitoojana?”
17:95 Ütle: “Juhul kui maal oleksid inglid turvalisuses ringi jalutamas, Me oleksime alla saatnud neile taevast ingli sõnumitoojana”.
17:96 Ütle: “Jumalast piisab tunnistajana minu ning teie vahel. Ta on oma sulastest teadvel, nägemas”.
17:97 Ja tema, keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud. Ja tema, kelle Ta eksitusse saadab: neile ei saa sa leidma mitte ühtegi liitlast Tema kõrval.
Ja Me kogume nad Ülestõusmispäeval nende nägude peal, pimedad, tummad ning kurdid. Nende eluase põrgu. Millal iganes see vaibub, Me suurendame neile põrgutuld.
17:98 See on nende autasu, sest nad salgasid Meie tunnustähti ning ütlesid: “Siis kui oleme luud ja tolm, kas meid tõstetakse üles uue loominguna?”
17:99 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal, kes on loonud taevad ning maa, on võimeline looma nende sarnase; ja on seadnud neile tähtaja, milles pole kahtlust?
Aga patustajad keelduvad kõigest peale eitamise.

17:100 Ütle: “Juhul kui te valdaksite minu Isanda halastuse varakambreid, siis te hoiaksite neid tagasi hirmust kulutamise ees”.
Ja inimolend on ihne.

17:101 Ja Me andsime Moosesele üheksa selget tunnustähte, nii et küsi Iisraeli Laste käest.
Siis kui ta tuli nende juurde ning Fir´awn ütles talle: “Ma pean sind üheks, kes nõiutud, oo, Mooses!”
17:102 Ta ütles: “Sa oled mõistnud, et neid saadab alla vaid taevaste ning maa Isand, vahendina intuitsiooniks. Ja ma pean sind üheks, kes hukatusele määratud, oo, Fir´awn!”
17:103 Ja ta soovis nad maalt välja ajada. Seega Me uputasime tema ning kõik need, kes koos temaga.
17:104 Ja Me ütlesime Iisraeli Lastele pärast seda: “Elunege sel maal. Seejärel, siis kui saabub lubadus pärastelust, Me toome teid segatud rahvamassina”.

17:105 Ja tões oleme Me selle alla saatnud ning tões on see alla tulnud – ja Me saatsime sinu vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana –
17:106 ja jaotatud retsiteeringuna/Koraanina, et sa retsiteeriksid seda inimestele etappide kaupa.
Ja Me saatsime selle alla järkjärgulise allasaatmisena.
17:107 Ütle: “Uskuge sellesse või ärge uskuge.”
Need, kellele olid antud teadmised enne seda: siis kui seda neile loetakse, nad langevad maha lõugadele alistunult.
17:108 Ja nad ütlevad: “Ülistus olgu meie Isandale! Meie Isanda lubadus on täidetud!”
17:109 Ja nad langevad maha lõugadele nuttes. Ja see suurendab neid alandlikkuses.
17:110 Ütle: “Hüüdke Jumalat või hüüdke Kõikvõimsat! Läbi mille iganes te hüüate: Temale on kõige kaunimad nimed”.
Ja ära ole valjuhäälne oma kohustust täites ega vaikne selles, aga järgi teed seal vahel.
17:111 Ja ütle: “Kiitus Jumalale – ühele, kes pole võtnud poega, ja ei ole Tal partnerit ülemvõimul, ja ei ole Tal liitlast tingituna nõrkusest”.
Ja ülista Teda ülistamisega.