9

9:1 Tühistmine Jumalalt ning Tema sõnumitoojalt neile, kellega sõlmisite tõotuse ebajumalakummardajatest:
9:2 “Rännake mööda maad neli kuud ja teadke, et te ei saa Jumala eest põgeneda ning et Jumal alandab neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.”
9:3 Ja avaldus Jumalalt ning Tema sõnumitoojalt inimkonnale suure palverännaku päeval: “Jumal on vaba ebajumalakummardajatest, nagu on ka Tema sõnumitooja.
Ja juhul kui kahetsete: see on teile parem.
Aga juhul kui pöörate ära: teadke, et te ei saa Jumala eest põgeneda.”
Ja anna rõõmusõnumid valusast karistusest neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed,
9:4 välja arvatud neile, kellega teil on tõotus ebajumalakummardajatest, kes seejärel pole puudulikud teie suhtes mitte milleski ega ole toetanud mitte kedagi teie vastu. Neile täitke oma tõotus kuni selle tähtajani.
Jumal armastab neid, kes kaalutletud kartuses.
9:5 Ja siis kui puutumatud kuud on möödunud: võidelge ebajumalakummardajatega, kus iganes te neid leiate. Ja võtke neid ja piirake neid ja varitsege neid igas varitsemiskohas.
Aga juhul kui nad kahetsevad, täidavad kohustust ning puhastuvad: laske neil minna oma teed.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
9:6 Ja juhul kui mõni ebajumalakummardajatest otsib sinu kaitset: paku talle kaitset kuni ta jumalasõna kuuleb. Seejärel toimeta ta edasi tema turvalisse kohta. Sest nad on inimesed, kes ei tea.
9:7 Kuidas saab ebajumalakummardajatel olla tõotus Jumala ning Tema sõnumitoojaga, välja arvatud nendel, kellega te sõlmisite tõotuse puutumatu ülistuskoha lähedal?
(Kuni nemad on sirgeseljalised teiega: olge sirgeseljalised nendega. Jumal armastab neid, kes kaalutletud kartuses.)
9:8 Kuidas? Ja juhul kui nad saavutavad domineerivuse üle teie, ei pea nad kinni ei lepingust ega kohustusest kaitsta?
Nad teevad teile heameelt oma suudega, aga nende südamed keelduvad. Ja enamus neist on hoolimatult reetlikud.
9:9 Nad müüvad Jumala tunnustähti odava hinna eest ning hülgavad Tema tee. Kurjus on see, mida nad teevad.
9:10 Ja nad ei pea usklike puhul kinni ei lepingust ega kohustusest kaitsta. Ja sellised on üleastujad.
9:11 Aga juhul kui nad kahetsevad, täidavad kohustust ning puhastuvad: nad on teie vennad doktriinis.
Ja Me kategoriseerime ning teeme detailideni selgeks tunnustähed inimestele, kes teavad.
9:12 Ja juhul kui nad pärast tõotuse andmist oma vandeid murravad ning teie doktriini teotavad: võidelge eitamise juhtidega. Nende vanded ei tähenda neile mitte midagi. Ehk nad seejärel lõpetavad.
9:13 Kas te ei võitleks inimestega, kes oma vandeid murravad ning võtavad eesmärgiks sõnumitooja välja ajada ja alustavad teie vastu esimesena! Kas te kardate neid?
See on Jumal, kes on rohkem kartmise vääriline, juhul kui peaksite olema usklikud.
9:14 Võidelge nendega. Jumal karistab neid teie käte läbi ja alandab neid ja aitab teid nende vastu ja tervendab inimeste rindkered, kes usuvad
9:15 ja eemaldab viha nende südameist.
Ja Jumal pehmeneb, kelle suunas Ta soovib.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
9:16 Või kas te arvasite, et teid jäetakse niisama, samas kui Jumal ei tea neid, kes teie seas pingutavad ega võta peale Jumala, Tema sõnumitooja ning usklike mitte ühtegi usaldusalust?
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
9:17 See ei ole ebajumalakummardajatele, et asustada Jumala ülistuskohti, olles tunnistamas iseendi eitamisele. Sellised: nende tööd on tühisus ning tules nad elunevad igavesti.
9:18 Vaid tema asustab Jumala ülistuskohti, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva, täidab kohustust, puhastub ja ei karda muud kui Jumalat.
Ja see võib olla, et sellised on õigesti juhatatutest.
9:19 Kas olete teinud palverändurile vee andmise ning puutumatu ülistuskoha külastamise samasuguseks nagu tema, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja pingutab Jumala põhjusel?
Nad ei ole samad Jumalaga.
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
9:20 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, maapakku lähevad ja pingutavad Jumala põhjusel oma vara ning oma eludega, on kõrgemal tasemel Jumala silmis.
Ja sellised on võidukad.
9:21 Nende Isand annab neile rõõmusõnumeid halastusest ning aktsepteeringust Temalt. Ja neile on seal lakkamatu õndsuse aiad,
9:22 elunedes nendes igavesti.
Koos Jumalaga on hiiglaslik autasu.
9:23 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke oma isasid ega oma vendasid liitlastena juhul kui nad eitamist usule eelistavad. Ja kes iganes teist võtab neid liitlastena: sellised on patustajad.
9:24 Ütle: “Juhul kui teie isad ja teie pojad ja teie vennad ja teie naised ja teie sugulased ja vara, mida olete kokku kogunud ja kaubandus, milles te kardate kahanemist ja elamud, millega te rahul olete, peaksid teile kallimad olema kui Jumal ning Tema sõnumitooja ja pingutamine Tema põhjusel, siis oodake kuni Jumal oma korralduse toob.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi”.
9:25 Jumal on aidanud teid paljudes kohtades.
Ja Hunayni päeval, mil te oma rohkearvulisuse pärast rahul olite: see ei olnud teile abiks mitte milleski. Ja maa muutus kitsendatuks teile, ääretu nagu see on, seejärel te pöörasite ära ning põgenesite.
9:26 Seejärel saatis Jumal oma hingerahu enda sõnumitooja ning usklike peale. Ja saatis alla jõud, mida teie ei näinud ning karistas neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Ja selline on autasu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
9:27 Seejärel Jumal pehmeneb kelle suunas Ta soovib.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
9:28 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Need, kes omistavad partnerlust, on ebapuhtad, nii et ärge lähenege puutumatule ülistuskohale pärast seda nende aastat.
Ja juhul kui kardate vaesust: Jumal rikastab teid oma heldekäelisusest, juhul kui Ta peaks soovima.
Jumal on Teadev, Elutark.
9:29 Võidelge nendega, kes ei usu Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja ei tee ebaseaduslikuks seda, mida on teinud ebaseaduslikuks Jumal ning Tema sõnumitooja ja ei pea kinni tõedoktriinist – nendest, kellele oli antud seadus – kuni nad annavad hüvitise järelvalve all, siis kui nad on toodud madalale.
9:30 Ja juudiusulised ütlevad: “Ezra on Jumala poeg”.
Ja naatsaretlased ütlevad: “Messias on Jumala poeg”.
Sellised on nende ütlused nende suudel. Nad imiteerivad nende ütlusi, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed varasemalt.
Jumal neab nad.
Kuidas on nad eksitusse viidud?
9:31 Nad on võtnud oma rabid ning religioossed õpetlased isandateks Jumala asemel, ja Messiase, Maarja poja (ja neid on kästud teenida vaid Ühte Jumalat, pole jumalat peale Tema. Olgu Ta ülistatud üle selle, millele nad partnerlust omistavad),
9:32 soovides kustutada Jumala valguse oma suudega. Aga Jumal keeldub, väljaarvatud, et Ta täiustab oma valgust, kuigi need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, sellele vastu on.
9:33 Tema see on, kes saatis oma sõnumitooja koos juhatuse ning tõedoktriiniga, et see võiks avalduda üle kõikide doktriinide, kuigi ebajumalakummardajad sellele vastu on.
9:34 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Paljud rabidest ning religioossetest liidritest tarbivad inimeste vara tühisuses ning hülgavad Jumala tee.
Ja need, kes kulda ning hõbedat kokku kuhjavad ja ei kuluta seda Jumala põhjusel: anna neile rõõmusõnumeid valusast karistusest.
9:35 Päeval, mil see põrgu tules üles kuumutatakse: siis märgistatakse sellega nende laubad, küljed ning seljad: “See on see, mida te endi hingede jaoks kokku kuhjasite: maitske, mida te kokku kuhjasite!”
9:36 Kuude üldarv on koos Jumalaga. Kaksteist kuud oli Jumala seaduses päeval, mil Ta lõi taevad ning maa. Nendest neli on puutumatud. See on korrektne doktriin, nii et ärge eksitage endi hingi nendega seoses.
(Ja võidelge ebajumalakummardajatega kollektiivselt, nagu nemad teiega võitlevad kollektiivselt. Ja teadke, et Jumal on koos nendega, kes kaalutletud kartuses.)
9:37 Edasilükkamine on vaid suurenemine eitamises, mille läbi need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, eksitusse juhatatakse. Nad teevad selle seaduslikuks ühel aastal ning teevad selle keelatuks teisel aastal, et üldarv võiks olla see, mille Jumal keelatuks on teinud.
Seega nad teevad seaduslikuks selle, mille Jumal ebaseaduslikuks tegi.
Nende kurjad tööd on neile ilustatud. Ja Jumal ei juhata inimesi, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
9:38 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Mis on teiega, et siis kui teile üteldakse: “Minge esile Jumala põhjusel”, te klammerdute maa külge? Kas rahuldute selle maailma eluga pärastelu ees? Aga selle maailma elu nauding pärastelus on vaid väike.
9:39 Juhul kui te ei lähe esile, Ta karistab teid valusa karistusega.
Ja Ta asendab teid teistsuguste inimestega (ja te ei saa teda vähimatki kahjustada, ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks),
9:40 välja arvatud, et te teda aitate.
Ja Jumal aitas teda: siis kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ta välja ajasid, oli ta üks vaid kahest, siis kui nad koopas olid, siis kui ta oma kaaslasele ütles: “Ära kurvasta – Jumal on koos meiega”.
Seejärel saatis Jumal alla oma hingerahu tema peale ning toetas teda jõududega, mida teie ei näinud ja tegi nende sõna, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, madalaimaks.
Ja Jumala sõna – see on kõige kõrgem.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
9:41 Minge esile, kerges varustuses või raskes varustuses, ja pingutage oma vara ning oma eludega Jumala põhjusel.
See on teile parim, juhul kui teate.
9:42 Oleks see olnud lähedalolevad kaubad ning lühike teekond, nad oleksid sulle järgnenud. Aga sihtpunkt oli nende jaoks kauge.
Ja nad vannuvad Jumala nimel: “Juhul kui oleksime olnud võimelised, me oleksime tulnud koos sinuga”.
Nad hävitavad endi hinged.
Ja Jumal teab, et nad on valetajad.
9:43 Jumal annab armu sulle: miks andsid sa neile loa enne kui see oli sulle selgeks tehtud, kes räägib tõtt, ja sa teaksid valetajaid?
9:44 Need ei küsi luba, kes Jumalasse ning Viimsesse Päeva usuvad.
Nemad pingutavad oma vara ning oma eludega.
Ja Jumal teab neid, kes kaalutletud kartuses.
9:45 Vaid need küsivad sinult luba, kes ei usu Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja kelle südamed kahtlevad. Nii et nad oma kahtlustes on kõhklemas.
9:46 Ja oleksid nad soovinud esile minna, nad oleksid selleks täielikult ette valmistunud. Aga Jumal oli vastu nende esile saatmisele ning hoidis neid tagasi. Ja neile üteldi: “Istuge nendega, kes istuvad”.
9:47 Oleksid nad esile läinud teie seas, nad oleksid suurendanud teid vaid segaduses ning oleksid olnud aktiivsed teie seas teile eitamise testi otsimises.
Ja teie seas on nende innukaid kuulajaid.
Ja Jumal teab patustajaid.
9:48 Nad otsisid eitamise teste juba varem ning pöörasid olukordi sinu jaoks pahupidi, kuni tõde tuli ning Jumala korraldus avaldatud sai, siis kui nad selle vastu olid.
9:49 Ja nende seas on tema, kes ütleb: “Anna mulle luba ning ära tee mulle eitamise testi”.
Aga eitamise testis on nad tõepoolest langenud.
Ja põrgu ümbritseb neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
9:50 Juhul kui teiega midagi head juhtub, see ärritab neid.
Aga juhul kui teie peale ebaõnn langeb, ütlevad nad: “Me võtsime oma ettevaatusabinõud juba varasemalt kasutusele”, ja nad pööravad ära rõõmustades.
9:51 Ütle: “Meile ei lange osaks mitte miski muu kui vaid see, mida Jumal meile määrab. Tema on meie heategija”.
Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse.
9:52 Ütle: “Kas te ootate meile midagi muud peale kahe hea asja? Aga meie ootame teile, et Jumal vaevaks teid karistusega Temalt või meie käte läbi. Nii et oodake, me oleme koos teiega ootamas”.
9:53 Ütle: “Kulutage tahtlikult või vastutahtmist, seda ei hakata teilt aktsepteerima. Te olete hoolimatult reetlikud inimesed”.
9:54 Ja nende kulutuste neilt aktsepteerimist takistab vaid see, et nad eitavad Jumalat ning Tema sõnumitoojat. Ja nad ei tule kohustust täitma muidu kui laisalt ning ei kuluta muidu kui vastumeelselt.
9:55 Nii et ära lase nende rikkusel ega lastel endale muljet avaldada.
Jumal vaid soovib neid seeläbi karistada selle maailma elus. Ja et nende hinged saaksid võetud ajal, mil nad vooruslikkust väites juhatust ära põlgavad.
9:56 Ja nad vannuvad Jumala nimel, et nad on teist. Aga nad ei ole teist. Aga nad on inimesed, kes põhjustavad jagunemist.
9:57 Oleksid nad leidnud varjupaiga või koopad või koha, kuhu siseneda, nad pööraksid selle poole. Ja nad on muutlikud.
9:58 Ja nende seas on tema, kes sind armuandide suhtes kritiseerib: juhul kui neile sellest antakse, on nad rahul, aga juhul kui neile sellest ei anta, siis on nad vihased.
9:59 Ja oleksid nad olnud rahul sellega, mida Jumal ning Tema sõnumitooja neile andsid ning oleksid ütelnud: “Jumalast piisab meile, Jumal annab meile enda heldekäelisusest, samuti Tema sõnumitooja, Jumala poole pöörame me lootuses”.
9:60 Armuannid on vaid:
vaestele ning puuduse käes kannatajatele,
ja nendele, kes töötavad nende kogumisega,
ja neile, kelle südamed on ühendamiseks,
ja et vabastada orje,
ja neile, kes võlgades,
ja Jumala põhjuse jaoks,
ja teelistele:
kohustusena Jumalalt.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
9:61 Ja nende seas on need, kes takistavad prohvetit.
Ja nad ütlevad: “Ta on vaid kõrv!”
Ütle: “Kõrv, mis toob teile head.”
(ta usub Jumalasse ning usub usklikke)
“Ja halastus nendele teie seast, kes hoiatust kuulda võtavad.”
Ja need, kes Jumala sõnumitoojat takistavad: neile on valus karistus.
9:62 Nad vannuvad teile Jumala nimel, et teile meelepärased olla, samas kui Jumal ning Tema sõnumitooja: õigem on see, et nad peaksid olema meelepärased Temale, juhul kui nad peaksid olema usklikud.
9:63 Kas nad ei tea, et kes iganes töötab Jumala ning Tema sõnumitooja vastu, temale on põrgu tuli, elunedes selles igavesti?
See on hiiglaslik alandus.
9:64 Kõhklejad kardavad, et tuleb alla peatükk nende vastu, avaldades selle, mis nende südameis.
Ütle: “Nöökige, Jumal saab esile tooma selle, mida te kardate”.
9:65 Ja juhul kui sa neilt küsid, saavad nad ütlema: “Me olime vaid naljatlemas ning mängimas”.
Ütle: “Kas see oli Jumal, Tema tunnustähed ning Tema sõnumitooja, mida te nöökisite?”
9:66 Ärge tooge ettekäändeid – te olete eitanud pärast oma usku.
Juhul kui Me teist osadele armu anname, siis teisi Me karistame.
Sest nad olid kurjategijad.
9:67 Kõhklejad mehed ning kõhklejad naised on üksteisest.
Nad nõuavad pahelisust ning nad keelavad seda, mis kohane.
Ja nad sulgevad oma käed.
Nad on unustanud Jumala, seega Tema on unustanud nemad.
Kõhklejad: nad on hoolimatult reetlikud.
9:68 Ja Jumal on lubanud kõhklejatele meestele ning kõhklejatele naistele ja ateistidele põrgu tule, elunedes selles igavesti.
See on nende arvestus.
Ja Jumal on nad neednud.
Ja neil on alaline karistus.
9:69 Nagu need, kes enne teid: tugevamad kui teie võimsuses ja suuremad varanduses ning lastes. Nad nautisid oma elusid.
Ja teie naudite oma elusid nagu nautisid oma elusid need, kes enne teid. Ja teie pilkate nagu need, kes pilkasid.
Sellised: nende tööd on tühisus selles maailmas ning pärastelus.
Ja sellised on kaotajad.
9:70 Kas nendeni ei ole jõudnud uudised nendest, kes enne neid: Noa inimesed ja ´Aad ja Thamud ja Abrahami inimesed ja Madyani kaaslased ja linnad, mis maha tõmmatud?
Nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal ei eksitanud neid, aga need olid nemad ise, kes oma hinged eksitasid.
9:71 Ja usklikud mehed ning usklikud naised on üksteise liitlased.
Nad nõuavad seda, mis kohane,
ja keelavad pahelisust,
ja täidavad kohustust,
ja puhastuvad,
ja kuuletuvad Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Sellised: Jumal halastab neile.
Jumal on Võimas, Elutark.
9:72 Ja Jumal on lubanud usklikele meestele ning usklikele naistele aiad, millede all voolavad jõed – elunedes nendes igavesti – ning nauditavad kodud alalise eluaseme aedades.
Ja aktsepteering Jumalalt on suurem. See on hiiglaslik saavutus.
9:73 Oo, prohvet!
Pinguta ateistide ning kõhklejate vastu ja ole nendega karm.
Ja nende eluase on põrgu.
Ja kuri on teekonna lõpp.
9:74 Nad vannuvad Jumala nimel, et nad ei ütelnud – siis kui nad olid ütelnud – eitamise sõna ning eitasid pärast nende alistumist.
Ja nad eesmärgistasid selle, mida nad ei ole saavutanud.
Ja nad panid pahaks vaid seda, et Jumal ning Tema sõnumitooja neid Tema heldekäelisusest rikastanud olid.
Seejärel, juhul kui nad kahetsevad, see saab olema parem neile.
Aga juhul kui nad ära pööravad, Jumal saab neid karistama valusa karistusega selles maailmas ning pärastelus.
Ja neil ei saa olema maa peal mitte ühtegi liitlast ega abilist.
9:75 Ja nende seas on tema, kes tegi tõotuse Jumalale: “Juhul kui Ta annab meile oma heldekäelisusest, me anname heategevuseks ning saame olema sirgeseljalistest”.
9:76 Seejärel, siis kui Ta andis neile enda heldekäelisusest, muutusid nad sellega ihneks ning pöörasid ära, ja nad olid vastu häälestatud.
9:77 Ja Ta tasus neile kõhklusega nende südameisse kuni päevani, mil nad Temaga kohtuvad. Sest nad murdsid seda, mida nad Jumalale lubasid, ja sest et nad valetasid.
9:78 Kas nad ei tea, et Jumal teab nende saladust ning nende privaatseid nõupidamisi, ja et Jumal on kõige nähtamatu teadja?
9:79 Need, kes kritiseerivad neid, kes meeleldi heategevuseks annavad usklikest ning neid, kes ei leia andmiseks muud kui vaid iseenda jõupingutusi, ja neid välja naeravad: Jumal naerab nemad välja.
Ja neil on valus karistus.
9:80 Küsid sa neile andestust või sa ei küsi neile andestust…
Juhul kui sa küsid neile andestust seitsekümmend korda, Jumal ei andesta neile, sest nad eitasid Jumalat ning Tema sõnumitoojat.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.
9:81 Need, kes maha jäeti, juubeldasid oma Jumala sõnumitoojast maha jäämise üle. Ja neile ei meeldinud oma vara ning oma eludega Jumala põhjusel pingutada.
Ja nad ütlesid: “Ärge minge esile kuumaga!”
Ütle: “Põrgu tuli on palju intensiivsem kuumuses!”
Oleks, et nad mõistnuks.
9:82 Seejärel, las neil naerda vähe ning nutta palju: autasuna selle eest, mida nad välja on teeninud.
9:83 Ja juhul kui Jumal toob su tagasi neist osade juurde ning nad küsivad sinu luba, et koos sinuga esile minna, siis ütle: “Te ei tule esile koos minuga mitte kunagi ega võitle koos minuga mitte ühegi vaenlasega. Te olite rahul, et istuda esimesel korral, nii et istuge koos nendega, kes maha jäävad”.
9:84 Ja ära teosta kohustust nende seast mitte ühelegi, kes sureb, ega ära seisa tema haual. Nad eitasid Jumalat ning Tema sõnumitoojat ja surid ajal, mil nad olid hoolimatult reetlikud.
9:85 Ja ära lase nende rikkusel või nende lastel endale muljet avaldada. Jumal vaid soovib neid seeläbi karistada selles maailmas, ja et nende hinged saaksid võetud ajal, mil nad vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
9:86 Ja siis kui üks peatükk alla saadetakse, et: “Uskuge Jumalasse ning pingutage kõrvuti Tema sõnumitoojaga”, küsivad rikkad nende seast sinult luba ning ütlevad: “Lase meil olla koos nendega, kes istuvad”.
9:87 Nad on rahul, et olla koos nendega, kes maha jäävad. Ja nende südamed on kaetud, nii et nad ei mõista.
9:88 Aga sõnumitooja ning need, kes koos temaga usuvad, pingutavad oma vara ning oma eludega. Ja sellistele on head asjad. Ja sellised on edukad.
9:89 Jumal on neile ette valmistanud aiad, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti. See on hiiglaslik saavutus.
9:90 Ja tulid need, kes koos vabandusega nomaadidest, et neile luba antaks. Ja istusid need, kes Jumalale ning Tema sõnumitoojale valetasid. Valus karistus langeb nende peale nende seast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
9:91 Ei nõrkade ega haigete ega nende peal, kes ei leidnud mitte midagi kulutamiseks, ole süüd – juhul kui nad Jumalale ning Tema sõnumitoojale siirad on. Heategijate vastu ei ole teed (ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam),
9:92 ega nende vastu, kes tulid sinu juurde, et sa neid ratsudega varustaksid, siis kui sa ütlesid: “Ma ei leia teile mitte ühtegi ratsut”.
Nad pöörasid tagasi, nende silmad üle voolamas kurbusepisaraist, et nad ei leidnud mida kulutada.
9:93 Tee on vaid nende vastu, kes küsivad sinult luba siis kui nad on küllaldased, rahul, et olla koos nendega, kes maha jäävad.
Ja nende südamed on kaetud, seega nad ei mõista.
9:94 Nad esitavad teile vabandusi siis kui te nende juurde naasete.
Ütle: “Ärge esitage vabandusi, me ei usu teid. Jumal on meile teada andnud teie väidete kohta”.
Ja Jumal ning Tema sõnumitooja saavad nägema teie töid. Seejärel tuuakse teid tagasi Tema juurde, kes teab nähtamatut ning nähtavat. Ja Ta ütleb teile seda, mida te tegite.
9:95 Nad saavad teile vanduma Jumala nimel, siis kui te nende juurde naasete, et võiksite lasta neil olla. Seega laske neil olla. Nad on riknenud. Ja nende elupaik on põrgu autasuna selle eest, mida nad välja teenisid.
9:96 Nad vannuvad teile, nii et võiksite nendega rahulolevad olla.
Ja isegi kui teie nendega rahul olete, Jumal ei ole rahul hoolimatult reetlike inimestega.
9:97 Nomaadid on tugevamad eitamises ning kõhklemises ja rohkem tõenäolisemad mitte teadma piirjooni, mida Jumal oma sõnumitoojale alla on saatnud.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
9:98 Ja nomaadidest on tema, kes võtab seda, mida ta kulutab, võlakohustusena. Ja ootab ümberpööramisi teile.
Neile on üks kuri ümberpööramine.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
9:99 Ja nomaadidest on tema, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja võtab seda, mida ta kulutab, vahendina läheduseks Jumalale ning sõnumitooja kohustustele.
Tõde on: see ongi neile vahend läheduseks. Jumal paneb nad sisenema enda halastusse.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
9:100 Ja esimene eelvägi maapakku läinutest, abistajatest ning nendest, kes järgnesid neile heas käitumises: Jumal on nendega rahul ning nemad rahul Temaga. Ja Ta on neile ette valmistanud aiad, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti.
See on hiiglaslik saavutus.
9:101 Ja nende seas, kes teie ümber nomaadidest, on kõhklejaid, samuti linna inimestest. Nad jäävad kõhklemisele kindlaks. Sina ei tea neid, aga Meie teame neid. Me karistame neid kaks korda.
Seejärel saadetakse nad tagasi hiiglaslikku karistusse.
9:102 Ja teised tunnistasid enda üleastumised: nad segasid kokku õiglased teod ning teised, mis kurjusest. See võib olla, et Jumal pehmeneb nende suunas.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
9:103 Võta nende varast heategevuseks, et neid puhastada, ja et suurendada neid puhtuses seeläbi. Ja teosta kohustus, mis neile kohane. Sinu kohustus on neile leevenduseks.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
9:104 Kas nad ei tea, et Jumal: Tema see on, kes aktsepteerib oma sulaste kahetsuse ning võtab heategevuseks antu, ja et Jumal: Ta on Vastuvõtlik, Kõige Halastavam?
9:105 Ja ütle: “Tegutsege, Jumal näeb teie tegusid, nagu ka Tema sõnumitooja ning usklikud.
Ja teid tuuakse tagasi nähtamatu ning nähtava teadja juurde, seejärel Ta informeerib teid sellest, mida te tegite”.
9:106 Ja teised on Jumala otsust ootama pandud, et kas Ta karistab neid või annab neile andeks.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
9:107 Ja need, kes võtavad mõne ülistuskoha kahjustamiseks ja eitamiseks ja usklike vahel jagunemiseks ja vaatluskohana neile, kes Jumala ning Tema sõnumitooja vastu varem võitlesid.
Ja nad saavad vanduma: “Me tahtsime ainult head”.
Aga Jumal on tunnistajaks, et nad on valetajad.
9:108 Ära sina seisa selles mitte kunagi.
Ülistuskoht, mis rajatud kaalutletud kartusele esimesest päevast, on rohkem vääriline, et sa selles seisad. Selles on inimesed, kellele meeldib end puhastada.
Ja Jumal armastab neid, kes end puhastavad.
9:109 On siis parem tema, kes rajas oma hoone kaalutletud kartusele Jumalast ning Tema heaks naudinguks või tema, kes rajas oma hoone kokkuvariseva kalju äärele, nii et see varises kokku koos temaga põrgu leekidesse?
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
9:110 Nende hoone, mille nad ehitasid, ei lakka mitte kunagi nende südameis kahtluse põhjustamist, kuni nende südamed saavad olema ära lõigatud.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
9:111 Jumal on ostnud usklikelt nende elud ning nende vara, selle eest on aed nende (nad võitlevad Jumala põhjusel: tappes ning tapetud saades): siduv lubadus Tema peal Tooras, Gospelis ja Koraanis.
Ja kes täidab oma tõotuse paremini kui Jumal?
Tundke siis rõõmu oma tehingust, mille olete Temaga sõlminud!
Ja selline on hiiglaslik saavutus.
9:112 Need, kes pattu kahetsevad,
need, kes teenivad,
need, kes ülistavad,
need, kes palverännaku teevad,
need, kes alandlikud,
need, kes alistuvad,
need, kes nõuavad seda, mis kohane
ja need, kes keelavad pahelisust
ja need, kes Jumala piirjoontest kinni peavad:
anna rõõmusõnumeid sellistele usklikele.
9:113 See ei ole prohvetile ega neile, kes hoiatust kuulda võtavad, et paluda andestust ebajumalakummardajatele – olgu nad või sugulased – pärast seda kui see on neile selgeks saanud, et nad on põrgu kaaslased.
9:114 Ja Abrahami taotlus andestamiseks tema isale oli vaid seetõttu, et ta oli talle lubaduse andnud. Aga siis kui see oli talle selgeks saanud, et ta oli Jumala vaenlane, siis ta kuulutas end temast süütuks. Abraham oli kaastundlik, kannatlik.
9:115 Ja Jumal ei saada mitte ühtegi inimest eksiteele pärast seda kui Ta neid juhatanud on, kuni Ta neile selgeks teeb, millest nad peaksid kaalutletud kartuses olema.
Jumal on teadvel kõikidest asjadest.
9:116 Jumal: Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim, Tema annab elu ning annab surma.
Ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
9:117 Jumal pööras prohveti ja maapakku läinute ja abistajate poole, kes teda raskuste tunnil järginud olid, pärast seda kui neist mõne südamed olid peaaegu kõrvale kaldunud.
Seejärel pööras Ta nende poole.
Ta on nende suhtes Helde, Kõige Halastavam.
9:118 Ja samuti nende kolme poole, kes olid maha jäetud, siis kui maa – ääretu nagu see on – neile kitsendatuks muutunud oli ning nende endi hinged neile kitsendatuks muutunud olid ja nad arvasid, et seal pole Jumala eest varjupaika, välja arvatud Tema juurde. Seejärel pööras Ta nende poole, et nemad võiksid pöörata.
Jumal: Ta on Lunastaja, Kõige Halastavam.
9:119 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumalast ning olge koos tõetruudega.
9:120 See pole linna inimestele ega neile, kes nende ümber nomaadidest, et Jumala sõnumitoojast maha jääda ega eelistada endi elusid tema elule, sest neile ei lange osaks Jumala põhjusel ei janu, väsimust ega nälga, ega astu nad mitte ühtegi sammu, mis ateiste vihastab ega saavuta nad vaenlase vastu mitte ühtegi saavutust, välja arvatud et see on neile protokollitud õiglase teona.
Jumal ei lase heategijate autasul kaotsi minna.
9:121 Ega kuluta nad mitte ühtegi summat – ei väikest ega suurt, ega ületa nad mitte ühtegi orgu, välja arvatud et see on neile protokollitud, et Jumal võiks autasustada neid parima eest, mida nad tegid.
9:122 Ja see ei ole usklikele, et nad kõik korraga esile lähevad.
Nii et juhul kui see ei oleks, et igast pataljonist nende seas peaks esile minema grupp, et kasvada teadmistes doktriinis ning et hoiatada nende inimesi siis kui nad nende juurde naasevad, et nad võiksid olla teadvel…
9:123 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Võidelge nendega, kes teie lähedal ateistidest. Ja las nad leiavad teis kalkust. Ja teadke, et Jumal on koos nendega, kes kaalutletud kartuses.
9:124 Ja siis kui mõni peatükk alla saadetakse, on nende seas tema, kes ütleb: “Keda teist on see usus kasvatanud?”
Seejärel, mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad: see suurendab neid usus ning nad rõõmustavad.
9:125 Ja mis puutub nendesse, kelle südameis haigus: see lisab riknemist nende riknemisele ning nad surevad ajal, mil nad vooruslikkust väites juhatust ära põlgavad.
9:126 Kas nad ei näe, et neist tehakse subjektid eitamise testile korra või paar iga aasta? Seejärel nad ei pööra kahetsedes ega võta nad kuulda.
9:127 Ja siis kui mõni peatükk on alla saadetud, vaatavad osad neist teisi: “Kas keegi näeb teid?”
Seejärel nad pööravad ära.
Jumal pööras ära nende südamed, sest nad on inimesed, kes ei mõista.
9:128 Teie juurde on tulnud sõnumitooja teist endist, ülimalt tundlik selle suhtes, mis teid kurvastab, mures teie pärast, usklikele lahke, halastav.
9:129 Seejärel, juhul kui nad ära pööravad, ütle: “Jumalast piisab mulle. Pole jumalat peale Tema. Temasse olen ma pannud oma usalduse”.
Ja Ta on hiiglasliku trooni Isand.