54

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
54:1 Tund saab tõmbuma lähemale ja kuu saab olema lõhki rebitud.
54:2 Aga juhul kui nad näevad mõnda tunnustähte, pööravad nad ära ning ütlevad: “Kestev maagia!”
54:3 Ja nad eitavad ning järgivad oma tühiseid ihasid.
Aga iga olukord saab olema lahendatud.
54:4 Ja neile oli juba tulnud uudistest, milles oli piisav heidutus:
54:5 kaugeleulatuv elutarkus.
Aga hoiatused ei ole abiks,
54:6 seega pööra neist ära.
Päev, mil hüüdja hüüab millelegi, mis väljaspool ettekujuteldavat:
54:7 nende silmad alandlikuks tehtud, nad saavad esile tulema haudadest justkui laialipillutud rohutirtsud,
54:8 kiirustades hüüdja poole.
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid, saavad ütlema: “See on üks keeruline päev!”

54:9 Enne neid salgasid Noa inimesed. Nad salgasid Meie sulase ning ütlesid: “Üks, kes kurjast vaimust vaevatu!”
Ja ta aeti minema.
54:10 Ja ta hüüdis oma Isandale: “Ma olen löödud, seega aita!”
54:11 Seega Me avasime taevaväravad kallava veega
54:12 ning põhjustasime allikad maa seest esile purskuma.
Ja veed täitsid ettemääratud eesmärgi.
54:13 Ja Me kandsime teda sellel, mis laudadest ning naeltest,
54:14 seilamas Meie silme all, autasuna temale, keda oli salatud.
54:15 Ja Me oleme jätnud selle tunnustähena.
Seega, on seal kedagi, kes jääb mäletama?
54:16 Seega, kuidas olid Mu karistus ning Mu hoiatused!
54:17 Ja Me oleme teinud Koraani lihtsana meeldejätmiseks.
Seega, on seal kedagi, kes jääb mäletama?

54:18 ´Aad salgas.
Seega, kuidas olid Mu karistus ning Mu hoiatused!
54:19 Me saatsime nende peale vägivaldse tuule lakkamatu saatuselöögi päeval,
54:20 eemaldamas inimesi justkui juurtega välja tõmmatud datlipalme.
54:21 Seega, kuidas olid Mu karistus ning Mu hoiatused!
54:22 Ja Me oleme teinud Koraani lihtsana meeldejätmiseks.
Seega, on seal kedagi, kes jääb mäletama?

54:23 Thamud keeldus tunnistamast hoiatusi.
54:24 Ja nad ütlesid: “Kas see on üks üksik surelik meie seast, keda peaksime järgima? Me oleksime siis eksituses ning hullumeelsuses”.
54:25 “Kas meie kõigi seast on antud Meeldetuletus temale? Tõde on: ta on üks jultunud valede rääkija.”
54:26 Nad saavad homme teada, kes on jultunud valede rääkija.
54:27 Me saadame emase kaameli neile eitamise testina. Seega jälgi neid ning ole kannatlik.
54:28 Ja informeeri neid, et vesi on nende vahel jagamiseks: igaühel tuleb lasta kordamööda juua.
54:29 Aga nad kutsusid oma kaaslase ja ta võttis üle ning veristas ta jõhkral moel.
54:30 Seega, kuidas olid Mu karistus ning Mu hoiatused!
54:31 Me saatsime nende peale kõmiseva plahvatuse – ühe ainsa – ja nad muutusid justkui kuivadeks kõrteks, milliseid kasutab aia tegija.
54:32 Ja Me oleme teinud Koraani lihtsana meeldejätmiseks.
Seega, on seal kedagi, kes jääb mäletama?

54:33 Loti inimesed keeldusid tunnistamast hoiatusi.
54:34 Me saatsime nende peale tormi kividest, välja arvatud Loti perekond: Me päästsime nad koidikul
54:35 läbi armu Meilt. Sedasi Me autasustame teda, kes tänulik.
54:36 Ja ta oli neid hoiatanud Meie võimsuse eest, aga nad olid hoiatused vaidlustanud.
54:37 Ja nad olid soovinud teda tema külalistest eemale ahvatleda, seega Me pimestasime nende silmad.
“Seega, maitske Mu karistust ning Mu hoiatusi!”
54:38 Ja varahommikul langes nende peale üks püsiv karistus.
54:39 “Seega, maitske Mu karistust ning Mu hoiatusi!”
54:40 Ja Me oleme teinud Koraani lihtsana meeldejätmiseks.
Seega, on seal kedagi, kes jääb mäletama?

54:41 Ja hoiatused olid tulnud Fir´awni inimestele.
54:42 Nad keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti – neid kõiki.
Seega Me võtsime nad – võtmine Võimsa, Kõikvõimsa poolt.

54:43 Kas teie ateistid on paremad kui need?
Või kas teil on immuunsus läbi üleskirjutiste?
54:44 Või kas nad ütlevad: “Me oleme suur grupp üksteist toetamas”?
54:45 See suur grupp saab olema löödud, ja nad pööravad ning põgenevad.
54:46 Tõde on: Tund on neile kindlaksmääratud kohtumine.
Ja Tund on suurem saatuselöögina ning mõrudam.
54:47 Kurjategijad on eksituses ning hullumeelsuses.
54:48 Päeval, mil neid nende nägude peal tulle lohistatakse: “Maitske kõrvetava kuumuse puudutust!”
54:49 Me lõime kõik mõõdetult.
54:50 Ja Meie korraldus on vaid üks: silmapilkne.
54:51 Ja Me oleme hävitanud teie analoogid.
Seega, on seal kedagi, kes jääb mäletama?
54:52 Ja kõik, mida nad teinud olid, on üleskirjutistes.
54:53 Ja kõik – väike ning suur – on kirja pandud.
54:54 Need, kes kaalutletud kartuses, saavad olema keset aedu ning jõgesid,
54:55 aukohal Kõikvõimsa Ainuvalitseja juures.