34

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
34:1 Kiitus Jumalale – Temale, kellele kuulub kõik mis taevastes ning kõik mis maal. Ja Temale on  kiitus pärastelus.
Ja Ta on Elutark, Teadvel.
34:2 Ta teab, mis läheb maa sisse ning mis sellest välja tuleb ja mis laskub taevast ning mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on Kõige Halastavam, Andestav.
34:3 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Tund ei tule meile!”
Ütle: “Tõesti, minu Isanda nimel, see on teile tulemas”.
Nähtamatu teadja: Temast ei ole puudu aatomi raskus taevastes või maal ega mis on väiksem kui see või suurem kui see, välja arvatud, et on selges määruses.
34:4 Et Ta võiks autasustada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Neile on armu andmine ning suursugune varustamine.
34:5 Ja need, kes pingutavad, et õõnestada Meie tunnustähti: neil saab olema karistus valusast kannatusest.
34:6 Ja need, kellele on antud teadmised, näevad, et see, mis on sinule alla saadetud sinu Isandalt, on tõde ning juhatab Võimsa, Kiiduväärse teele.
34:7 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Kas peaksime teile näitama meest, kes informeerib teid, et siis kui olete hajutatud kõigi hajutamistega, saate olema uues loomingus?”
34:8 “Ta on leiutanud vale Jumala kohta. Kas ta on kurjast vaimust vaevatud?”
Tõde on: need, kes ei usu pärastellu, on karistuses ning äärmuslikus eksituses.
34:9 Kas nad ei ole kaalutlenud, mis on nende käte vahel ja mis on neile järgnemas taevas ning maal?
Juhul kui Me soovime, Me võime põhjustada maa nad alla neelama või põhjustada taeva tükikesed nende peale kukkuma.
Selles on tunnustäht igale pattu kahetsevale sulasele.

34:10 Ja Me andsime Taavetile külluse Meilt.
“Oo, teie, mäed! Kajage koos temaga, nagu teevad ka linnud!”
Ja Me pehmendasime tema jaoks raua.
34:11 “Tee täiuslikke heategusid ning määra nende jätkuvus.”
Ja töötage õigluses.
Ma näen, mida te teete.

34:12 Ja Saalomonile tuule: selle hommikune suund kuu ning selle õhtune suund kuu.
Ja Me panime voolama tema jaoks tõrva allika.
Ja džinnidest oli neid, kes töötasid tema heaks, läbi tema Isanda loa. Ja kes neist Meie korraldusest kõrvale kaldub, tema paneme Me maitsema põrgutule karistust.
34:13 Nad tegid tema jaoks, mida ta soovis:
pühakodasid/kinniseid alasid,
ja ausambaid,
ja sügavaid veekogusid kui basseine,
ja veesõidukeid, mis kindlalt suletud.
“Töötage tänus, Taaveti perekond!”
Ja vähesed on tänulikud Mu sulastest.
34:14 Ja siis kui Me määrasime talle surma, ei andnud neile märku tema surmast mitte miski muu kui elukas maa seest, kes tema keppi sõi. Ja siis kui ta maha kukkus, sai džinnidele selgeks, et oleksid nad vaid teadnud nähtamatut, nad poleks jäänud jokutama alandavasse karistusse.

34:15 Shebale oli nende elukohas üks tunnustäht. Kaks aeda: paremal ning vasakul. “Sööge oma Isanda varustamisest ning olge tänulikud Temale.”
Hea maa ning andestav Isand.
34:16 Seejärel nad pöörasid ära, seega Me saatsime nende peale veeuputuse tammidest ja andsime neile nende kahe aia asemele kaks aeda, mis kandsid kibedaid vilju, okkalisi taimi ning hõredat viljasaaki.
34:17 Nii et Me autasustasime neid, sest nad eitasid.
Ja kas Me karistame kedagi peale lipitsejate?
34:18 Ja Me tegime nende ning linnade vahele, mida Me õnnistanud olime, linnad, mida oli kerge näha ning määrasime teekonna nende vahel: “Reisige nende vahel läbi öö ning päeva turvalisuses”.
34:19 Aga nad ütlesid: “Pikaks on meie Isand teinud vahemaa meie teekonna etappide vahel” ja nad eksitasid endi hinged. Seejärel Me tegime neist jutustused ning hajutasime nad kõigi hajutamistega.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.

34:20 Ja Iblis´il oli olnud õigus oma oletuses nende kohta: nad järgisid teda, välja arvatud mõned usklikest.
34:21 Ja tal polnud nende üle mitte mingit volitust, välja arvatud, et Me võiksime teada teda, kes usub pärastellu, temast, kes selles kõhklev.
Ja sinu Isand on üle kõikide asjade järelvaataja.
34:22 Ütle: “Hüüate neid, keda te Jumala kõrval väidate? Nad ei oma isegi aatomi raskust taevastes ega maal. Ja neil pole nendes mitte mingisugust partnerlust. Ja Tal pole nendest mitte ühtegi abilist”.
34:23 “Ja mitte ükski eestkoste ei ole Temaga abiks, välja arvatud temalt, kellele Ta loa annab.”
Siis kui kabuhirm on nende südametelt tõstetud, saavad nad ütlema: “Mida teie Isand ütles?”
Nad saavad ütlema: “Tõde!”
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
34:24 Ütle: “Kes varustab teile taevastest ning maalt?”
Ütle: “Jumal! Ja embkumb: kas meid või teid on juhatatud või selgesse eksitusse viidud”.
34:25 Ütle: “Teie käest ei hakata küsima selle kohta, mida meie teinud oleme ega hakata meie käest küsima selle kohta, mida teie teete”.
34:26 Ütle: “Meie Isand toob meid kõiki kokku, seejärel otsustab Ta meie vahel tões. Ja Ta on Teadlik Õigusemõistja/Otsustaja”.
34:27 Ütle: “Näidake mulle neid, keda te olete Temaga kokku pannud kui partnereid. Ei, tõepoolest!
Tõde on: Ta on Jumal, Võimas, Elutark”.

34:28 Ja Me saatsime su üksnes rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana kogu inimkonnale, aga enamus inimesi ei tea.
34:29 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, juhul kui peaksid olema tõetruu?”
34:30 Ütle: “Teile on lubadus päevast. Te ei saa viivitada seda tundigi ja te ei edesta seda”.
34:31 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Me ei usu ei sellesse Koraani ega sellesse, mis selle käte vahel”.
Aga juhul kui sa võiksid näha, siis kui patustajad on toodud oma Isanda ette, üksteisele sõnu tagasi saatmas.
Need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked: “Juhul kui poleks olnud teid, me oleksime olnud usklikud!”
34:32 Need, kes olid uhked, saavad ütlema neile, kes olid põlatud: “Kas meie pöörasime teid ära juhatuselt pärast seda kui see teile tuli? Tõde on: teie olite kurjategijad”.
34:33 Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked: “Tõde on: see oli teie skeemitamine ööl ning päeval, siis kui te käskisite meil eitada Jumalat ning Temale võrdseid teha”.
Ja nad saavad sosistama kahetsuses siis kui nad karistust näevad. Ja Me paneme ahelad nende kaelte ümber, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid. Kas neid ei autasustata vaid selle eest, mida nad tegid?

34:34 Ja Me ei saatnud mõnda hoiatajat mitte ühtegi linna, välja arvatud, et nende ülikülluslikud ütlesid: “Me oleme selle eitajad, millega teid on saadetud”.
34:35 Ja nad ütlesid: “Me oleme suuremad rikkuses ning lastes”, ja: “Meid ei karistata”.
34:36 Ütle: “Minu Isand laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib”.
Aga enamus inimesi ei tea.
34:37 Ja teie rikkus ega teie lapsed ei ole see, mis teid Meie lähedusse toovad, aga kes iganes usuvad ning töötavad õigluses: nendele on topelt autasu selle eest, mida nad tegid. Ja nad saavad olema kõrgetes elupaikades turvalisuses.
34:38 Ja need, kes pingutavad, et õõnestada Meie tunnustähti: nad saavad olema kokku kutsutud karistamisele.
34:39 Ütle: “Minu Isand laiendab varustamist, kellele Ta soovib oma sulastest. Ja Tema kitsendab talle. Ja mida te olete kulutanud millestki: Tema asendab selle. Ja Tema on parim varustajatest”.
34:40 Ja päeval, mil Ta kogub nad kõik kokku, Ta saab ütlema inglitele: “Kas need teenisid teid?”
34:41 Nad saavad ütlema: “Ülistus olgu Sulle! Sina oled meie liitlane, mitte nemad.”
Tõde on: nad teenisid džinne. Enamus neist on usklikud neile.
34:42 Ja sel päeval ei oma te üksteise jaoks ei kasu ega kahju.
Ja Me saame ütlema neile, kes tegid valesti: “Maitske tule karistust, mida te keeldusite tunnistamast!”
34:43 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “See on kõigest mees, kes tahab teid ära pöörata sellelt, mida teie isad teenisid”.
Ja nad ütlevad: “See on kõigest üks väljamõeldud vale”.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad tõe kohta siis kui see nendeni jõuab: “See on kõigest ilmselge maagia!”
34:44 Ja Me polnud andnud neile mitte ühtegi määrust, mida uurida. Ega olnud Me enne sind neile mitte ühtegi hoiatajat saatnud.
34:45 Ja need, kes enne neid, olid samuti eitanud.
Ja nad ei saavutanud ühte kümnendikkugi sellest, mida Me neile andnud olime, aga nad salgasid Mu sõnumitoojaid.
Ja kuidas oli Minu salgamine?
34:46 Ütle: “Ma vaid manitsen teid ühele asjale: et te tõuseksite Jumalale kahekaupa ning individuaalselt, seejärel peegeldage”.
Teie kaaslases pole hullumeelsust, ta on teile vaid hoiataja karmi karistuse eel.
34:47 Ütle: “Mida ma võinuksin teilt küsida autasuna: olgu see teie. Minu autasu on vaid Jumala peal. Ja Tema on tunnistaja üle kõikide asjade”.
34:48 Ütle: “Minu Isand – nähtamatu teadja – heidab tõe”.
34:49 Ütle: “Tõde on tulnud. Ja tühisus ei algata. Ja see ei korda”.
34:50 Ütle: “Juhul kui ma lähen eksiteele: ma vaid lähen eksiteele oma enda hinge vastu. Ja juhul kui ma olen õigesti juhatatud: see on selle tõttu, millega minu Isand mind inspireerinud on. Ta on Kuulja, Lähedal.”
34:51 Ja juhul kui sa vaid võiksid näha, siis kui nad kabuhirmus on ning ilma põgenemiseta; ja nad saavad olema võetud kohast, mis lähedal!
34:52 Ja nad saavad ütlema: “Me usume sellesse!”
Aga kuidas saab neil olema saavutamist kauges kohas, 
34:53 siis kui nad seda varem eitasid?
Ja nad heidavad nähtamatu kohta kaugest kohast.
34:54 Ja barjäär saab olema seatud nende ning selle vahele, mida nad ihaldavad, nagu oli tehtud nende sektidega varem. Nad olid skeptilises kahtluses.