22

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
22:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast. Tunni krampitõmbumine on hiiglaslik asi.
22:2 Päeval, mil te seda näete, unustab iga imetav ema selle, mida ta imetas. Ja igaüks, kes kandmas, toob ilmale oma koorma. Ja sa näed inimkonda joobnuna, ometi nad ei ole joobnud, aga Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta ning järgib igat mässumeelset kuradit.
22:4 See on talle määratud, et kes iganes võtab teda partnerina: ta saab juhtima ta eksitusse ning juhatab ta tule karistusse.
22:5 Oo, inimkond!
Peaksite te olema kahtluses surnuist ülestõusmise suhtes: Me lõime teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost, seejärel kuju saanud ning kuju mitte saanud lihavast tombust – et võiksime teile selgeks teha. Ja Me põhjustame jääma üskadesse millel Me soovime kuni määratud tähtajani. Seejärel Me toome teid esile lapsena, seejärel, et te võiksite jõuda täisikka. Ja teie seas on tema, kes võetakse ning teie seas on tema, kes naaseb jõuetusse ikka, nii et ta ei tea – pärast teadmist – mitte midagi.
Ja sa näed maad elutuna, seejärel, siis kui Me saadame alla selle peale vett, see vibreerib ning annab kasvu ja toob esile igat sorti imekauni liigi.
22:6 Sest Jumal – Tema on Tõde.
Ja Tema annab elu surnutele.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja Tund on tulemas, selles pole kahtlust.
Ja Jumal saab tõstma üles need, kes haudades.
22:8 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta,
22:9 väänates oma kaela, et ta võiks olla eemale juhitud Jumala teelt. Tema jaoks selles maailmas on seisundi halvenemine. Ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust:
22:10 “See on selle eest, mida sinu käed sulle ette saatsid!”
Ja selle tõttu, et Jumal ei ole ebaõiglane sulaste suhtes.
22:11 Ja inimestest on tema, kes teenib Jumalat kahtlevalt: juhul kui talle hea osaks langeb, on ta rahulolev seeläbi, aga juhul kui eitamise test talle osaks langeb, pöörab ta oma näo eemale.
Ta kaotab selle maailma ning pärastelu. Selline on ilmselge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval seda, mis teda ei kahjusta ja mis talle kasu ei too.
Selline on ülim eksitus.
22:13 Ta hüüab teda, kellelt kahju põhjustamine on lähemal temalt kasu saamisest. Kuri heategijana ning kuri liitlasena.
22:14 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Jumal teeb, mida Ta nõuks võtab.
22:15 Kes iganes arvab, et Jumal ei aita teda selles maailmas ning pärastelus: las ta laiendab oma põhjendused taeva poole, seejärel las ta tõmbub tagasi ning las ta vaatab, kas see tegu eemaldab tema viha põhjuse.
22:16 Ja seega saadame Me selle alla ilmsete tunnustähtedena.
Ja Jumal juhatab keda Ta soovib.
22:17 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised, saabialased, naatsaretlased, majood ning need, kes omistavad partnerlust – Jumal otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
22:18 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumalale alistuvad kõik, kes taevastes ning kõik, kes maal? Ja päike ja kuu ja tähed ja mäed ja puud ja elukad ja paljud inimestest?
Ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks.
Ja keda iganes Jumal alandab, seal pole mitte kedagi, et austada.
Jumal teeb, mida Ta soovib.
22:19 Need kaks vastaspoolt vaidlevad oma Isanda üle.
Seejärel hoiatuse suhtes ükskõiksed: nende jaoks lõigatakse välja rõivad tulest ning nende peade kohalt valatakse keevat vedelikku,
22:20 sulatades seeläbi seda, mis nende kõhtudes ning nende nahka.
22:21 Ja neil saavad olema rauast piirajad.
22:22 Millal iganes nad ihaldavad sellest väljuda, tingituna ahastusest, nad tuuakse tagasi selle juurde ja: “Maitske põlemise karistust!”
22:23 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, nad kaunistatakse selles kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende rõivad selles on siidist.
22:24 Ja nad olid juhatatud heade ütluste juurde ning olid juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ja hülgavad Jumala tee ning puutumatu ülistuskoha, mille Me tegime inimkonnale – võrdselt temale, kes selles pühendunud ning temale, kes mitte…
Ja kes iganes otsib selles kõrvalekaldumist läbi ebaõigluse, tema põhjustame Me maitsma valusat karistust.

22:26 Ja siis kui Me Abrahamile maja positsiooni määrasime: “Ära omista partnerlust koos Minuga mitte millelegi” ja “Puhasta Mu maja neile, kes ringi liiguvad ning neile, kes seisavad, ning alandlikele, alistujatele”.
22:27 Ja kuuluta välja inimkonnale palverännak.
Nad saavad tulema sinu juurde jala ning igal kiitsakal kaamelil, tulles igast sügavast mäe vahekäigust,
22:28 et nad võiksid olla tunnistajaks asjadele, mis neile kasuks tulevad ja meenutada Jumala nime määratud päevadel üle selle, millega Ta on varustanud neid kariloomadest.
Nii et sööge sellest ning toitke sellega õnnetuid vaeseid.
22:29 Seejärel las nad teevad lõpu oma kasimatusele, täidavad oma tõotused ning liiguvad ringi muistses majas.
22:30 See.
Ja kes iganes võimendab puutumatuid Jumala asju: see on hea talle tema Isanda silmis.
Ja on tehtud seaduslikuks teile kariloomad, välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on.
Ja hoidke eemale ebajumalate jäledustest.
Ja hoidke eemale valeütlustest,
22:31 kaldudes Jumala poole, mitte nende, kes Talle partnerlust omistavad.
Ja kes iganes omistab partnerlust Jumalale, see on nagu ta oleks taevast alla langemas ning linnud ta ära napsaks või oleks tuul ta ära puhunud kaugelolevasse kohta.
22:32 See.
Ja kes iganes austab asju, mis Jumala olemasolule osutavad: see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Teile on nendes hüved kuni määratud tähtajani.
Seejärel on nende lõppsiht muistsesse majja.
22:34 Ja igale kogukonnale oleme Me määranud riituse: et nad meenutaksid Jumala nime selle peal, mida Ta on võimaldanud neile kariloomadest.
Ja teie Jumal on üks Jumal, nii et Temale alistuge.
Ja edasta rõõmusõnumid alandlikele,
22:35 kelle südamed kartuses siis kui Jumalat meenutatakse, ja neile kes kannatlikud kõige suhtes, mis neile osaks langeb, ja kes täidavad kohustust, ja sellest, millega Me neid varustanud oleme, nad kulutavad.
22:36 Ja kaamelid. Me määrasime nad teile, olemaks asjadest, mis Jumala olemasolule osutavad. Teile on nendes hüved. Nii et meenutage Jumala nime nende peal siis kui nad rivides on. Ja siis kui nende küljed muutuvad vajalikuks: sööge nendest, ja toitke rahulolevaid ning viletsaid. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite olla tänulikud.
22:37 Nende liha ega nende veri ei jõua Jumalani, aga kaalutletud kartus teilt jõuab Temani. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite võimendada Jumalat endi juhatamise eest.
Ja edasta rõõmusõnumid heategijatele!

22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Jumal ei armasta mitte ühtegi reetlikku lipitsejat.
22:39 Luba on antud neile, kes võitlevad selle tõttu, et neile oli liiga tehtud – ja Jumal on võimeline neid aitama –
22:40 neile, kes on välja aetud nende kodudest ilma muu põhjuseta, kui et nad ütlevad: “Meie Isand on Jumal.”
Ja poleks Jumal osasid inimesi tagasi tõrjumas, kasutades vahendina teisi, saaksid maha tõmmatud (tähenduses: füüsilised struktuurid) jumalakartlikud kogukonnad ja kaubandus ja kohustused ja ülistuskohad, kus Jumala nime palju meenutatakse.
Ja Jumal aitab teda, kes Teda aitab.
Jumal on Tugev, Võimas;
22:41 neid, kes – juhul kui Me nad maa peal sisse seame – täidavad kohustust ning puhastuvad, ja nõuavad seda, mis kohane ning keelavad pahelisust.
Ja Jumalale kuulub olukordade lõpptulemus.

22:42 Ja juhul kui nad sind salgavad, siis enne neid salgasid ka Noa, ´Aad´i ning Thamudi inimesed,
22:43 ja Abrahami inimesed ning Loti inimesed,
22:44 ja Madyani kaaslased.
Ja Moosest eitati.
Ja Ma andsin armuaega neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid. Seejärel Ma võtsin nad. Ja kuidas oli Minu eitamine?
22:45 Ja kui palju linnasid Me hävitasime ajal, mil nad patustamas olid, seejärel on lebamas varemetes koos oma mahajäetud kaevude ning tühjade paleedega?
22:46 Kas nad siis ei rännanud maa peal ning ei omanud südameid, millega mõista või kõrvu, millega kuulda?
Ja see ei ole silmad, mis pimedad, aga pimedad on südamed, mis rinnus.
22:47 Ja nad paluvad sinul karistust kiirendada!
Ja Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Ja üks päev Jumalaga: nagu tuhat aastatest, milliseid te loendate.
22:48 Ja kui paljudele linnadest Ma armuaega andsin, samal ajal kui need patustamas olid! Seejärel Ma võtsin nad.
Ja Minu juurde on teekonna lõpp.
22:49 Ütle: “Oo, inimkond! Ma olen teile vaid selge hoiataja:”
22:50 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
22:51 Ja need, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada: sellised on põrgu kaaslased.

22:52 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit, välja arvatud, et siis kui ta retsiteeris, heitis kurat tema retsiteeringusse. Aga Jumal tühistab selle, mida kurat heidab. Seejärel Jumal teeb kindlaks oma tunnustähed – ja Jumal on Teadev, Elutark –
22:53 et Ta võiks teha selle, mida kurat heidab, eitamise testiks neile, kelle südameis haigus ning neile kelle südamed kõvastunud – ja patustajad on ekstreemses sektistumises –
22:54 ja et need, kellele on antud teadmised, võiksid teada, et see on tõde sinu Isandalt ning uskuda sellesse, ja nende südamed võiksid end sellele alandlikuks teha.
Ja Jumal juhatab need, kes hoiatust kuulda võtavad, sirgele teele.
22:55 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ei lakka selle suhtes kahtluses olemast kuni Tund neile ootamatult saabub või kuni neile viljatu päeva karistus tuleb.
22:56 Ülemvõim sel päeval on Jumalale, Ta mõistab kohut nende vahel.
Seejärel, need, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid: õndsuse aedades.
22:57 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti: neile alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku läksid, seejärel tapeti või surid: Jumal varustab neid hea varustamisega.
Ja Jumal – Tema on parim varustajatest.
22:59 Ta paneb nad sisenema läbi sissepääsu, millega nad saavad rahul olema.
Ja Jumal on Teadlik, Kaastundlik.
22:60 See.
Ja kes iganes maksab kätte sarnasega, millega teda rünnati, seejärel tehakse talle ülekohut: Jumal aitab teda.
Jumal on Armuandev, Andestav.
22:61 Sellepärast, et Jumal paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse.
Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Nägija.
22:62 Sellepärast, et Jumal: Tema on Tõde.
Ja sellepärast, et see, millele nad hüüavad Tema kõrval, see on tühisus.
Ja sellepärast, et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
22:63 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast ning maa muutub roheliseks?
Jumal on Vaevuhoomatav, Teadvel.
22:64 Temale on kõik, mis taevastes ning kõik, mis maa peal.
Ja Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
22:65 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal tegi teenistusvalmiks teile selle, mis maal ja laevad, mis seilamas üle mere läbi Tema korralduse.
Ja Ta hoiab taevast, et see maa peale ei kukuks, välja arvatud läbi Tema loa.
Jumal on inimkonna suhtes Helde, Kõige Halastavam.
22:66 Ja Tema see on, kes andis teile elu.
Seejärel annab Ta teile surma.
Seejärel annab Ta teile elu.
Inimene on üks lipitseja.
22:67 Igale kogukonnale Me määrasime riituse neile täitmiseks.
Nii et ära lase neil endaga olukorra suhtes vaielda.
Ja kutsu oma Isanda juurde. Sa oled õigel juhatusel.
22:68 Ja juhul kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Jumal teab kõige paremini, mida te teete”.
22:69 Jumal saab kohut mõistma teie vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles te eristute.
22:70 Kas sa ei tea, et Jumal teab, mis on taevas ning maal?
See on määruses.
See on lihtne Jumalale.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mille kohta Ta ei ole alla saatnud mitte ühtegi volitust, ja seda, mille kohta neil pole mitte ühtegi teadmist.
Ja patustajatele ei ole mitte ühtegi abilist.
22:72 Ja siis kui retsiteeritakse neile Meie selgeid tunnustähti: sa tunned ära pahelisuse nende nägudes, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti retsiteerivad.
Ütle: “Siis kas peaksin teid informeerima halvemast kui see?
Tuli, mille Jumal on lubanud neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Ja kuri on teekonna lõpp!”

22:73 Oo, inimkond!
Üht näidet ollakse esitamas, nii et pöörake sellele tähelepanu: need, keda te hüüate Jumala kõrval, ei loo iial kärbestki, isegi kui nad kõik selleks kokku koguneksid! Ja juhul kui kärbes neilt midagi krahmab, nad ei suuda seda sellelt tagasi saada!
Nõrk on otsija ja otsitav.
22:74 Nad ei hinda Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Jumal on Tugev, Võimas.
22:75 Jumal valib inglitest sõnumitoojaid, ja inimestest.
Jumal on Kuulja, Nägija.
22:76 Ta teab, mis nende käte vahel ning mis neile järgnemas.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge alandlikud, alistuge, teenige oma Isandat ning tehke head, et võiksite olla edukad!
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega. Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust – teie isa Abrahami usutunnistuses – Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud (muslim)` varasemalt ning selles, et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie heategija.
Suurepärane heategijana ja suurepärane abilisena!

 

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
22:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast. Tunni krampitõmbumine on hiiglaslik asi.
22:2 Päeval, mil te seda näete, unustab iga imetav ema selle, mida ta imetas. Ja igaüks, kes kandmas, toob ilmale oma koorma. Ja sa näed inimkonda joobnuna, ometi nad ei ole joobnud, aga Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta ning järgib igat mässumeelset kuradit.
22:4 See on talle määratud, et kes iganes võtab teda partnerina: ta saab juhtima ta eksitusse ning juhatab ta tule karistusse.
22:5 Oo, inimkond!
Peaksite te olema kahtluses surnuist ülestõusmise suhtes: Me lõime teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost, seejärel kuju saanud ning kuju mitte saanud lihavast tombust – et võiksime teile selgeks teha. Ja Me põhjustame jääma üskadesse millel Me soovime kuni määratud tähtajani. Seejärel Me toome teid esile lapsena, seejärel, et te võiksite jõuda täisikka. Ja teie seas on tema, kes võetakse ning teie seas on tema, kes naaseb jõuetusse ikka, nii et ta ei tea – pärast teadmist – mitte midagi.
Ja sa näed maad elutuna, seejärel, siis kui Me saadame alla selle peale vett, see vibreerib ning annab kasvu ja toob esile igat sorti imekauni liigi.
22:6 Sest Jumal – Tema on Tõde.
Ja Tema annab elu surnutele.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja Tund on tulemas, selles pole kahtlust.
Ja Jumal saab tõstma üles need, kes haudades.
22:8 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta,
22:9 väänates oma kaela, et ta võiks olla eemale juhitud Jumala teelt. Tema jaoks selles maailmas on seisundi halvenemine. Ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust:
22:10 “See on selle eest, mida sinu käed sulle ette saatsid!”
Ja selle tõttu, et Jumal ei ole ebaõiglane sulaste suhtes.
22:11 Ja inimestest on tema, kes teenib Jumalat kahtlevalt: juhul kui talle hea osaks langeb, on ta rahulolev seeläbi, aga juhul kui eitamise test talle osaks langeb, pöörab ta oma näo eemale.
Ta kaotab selle maailma ning pärastelu. Selline on ilmselge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval seda, mis teda ei kahjusta ja mis talle kasu ei too.
Selline on ülim eksitus.
22:13 Ta hüüab teda, kellelt kahju põhjustamine on lähemal temalt kasu saamisest. Kuri heategijana ning kuri liitlasena.
22:14 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Jumal teeb, mida Ta nõuks võtab.
22:15 Kes iganes arvab, et Jumal ei aita teda selles maailmas ning pärastelus: las ta laiendab oma põhjendused taeva poole, seejärel las ta tõmbub tagasi ning las ta vaatab, kas see tegu eemaldab tema viha põhjuse.
22:16 Ja seega saadame Me selle alla ilmsete tunnustähtedena.
Ja Jumal juhatab keda Ta soovib.
22:17 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised, saabialased, naatsaretlased, majood ning need, kes omistavad partnerlust – Jumal otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
22:18 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumalale alistuvad kõik, kes taevastes ning kõik, kes maal? Ja päike ja kuu ja tähed ja mäed ja puud ja elukad ja paljud inimestest?
Ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks.
Ja keda iganes Jumal alandab, seal pole mitte kedagi, et austada.
Jumal teeb, mida Ta soovib.
22:19 Need kaks vastaspoolt vaidlevad oma Isanda üle.
Seejärel hoiatuse suhtes ükskõiksed: nende jaoks lõigatakse välja rõivad tulest ning nende peade kohalt valatakse keevat vedelikku,
22:20 sulatades seeläbi seda, mis nende kõhtudes ning nende nahka.
22:21 Ja neil saavad olema rauast piirajad.
22:22 Millal iganes nad ihaldavad sellest väljuda, tingituna ahastusest, nad tuuakse tagasi selle juurde ja: “Maitske põlemise karistust!”
22:23 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, nad kaunistatakse selles kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende rõivad selles on siidist.
22:24 Ja nad olid juhatatud heade ütluste juurde ning olid juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ja hülgavad Jumala tee ning puutumatu ülistamiskoha, mille Me tegime inimkonnale – võrdselt temale, kes selles pühendunud ning temale, kes mitte…
Ja kes iganes otsib selles kõrvalekaldumist läbi ebaõigluse, tema põhjustame Me maitsma valusat karistust.

22:26 Ja siis kui Me Abrahamile maja positsiooni määrasime: “Ära omista partnerlust koos Minuga mitte millelegi” ja “Puhasta Mu maja neile, kes ringi liiguvad ning neile, kes seisavad, ning alandlikele, alistujatele”.
22:27 Ja kuuluta välja inimkonnale palverännak.
Nad saavad tulema sinu juurde jala ning igal kiitsakal kaamelil, tulles igast sügavast mäe vahekäigust,
22:28 et nad võiksid olla tunnistajaks asjadele, mis neile kasuks tulevad ja meenutada Jumala nime määratud päevadel üle selle, millega Ta on varustanud neid kariloomadest.
Nii et sööge sellest ning toitke sellega õnnetuid vaeseid.
22:29 Seejärel las nad teevad lõpu oma kasimatusele, täidavad oma tõotused ning liiguvad ringi muistses majas.
22:30 See.
Ja kes iganes võimendab puutumatuid Jumala asju: see on hea talle tema Isanda silmis.
Ja on tehtud seaduslikuks teile kariloomad, välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on.
Ja hoidke eemale ebajumalate jäledustest.
Ja hoidke eemale valeütlustest,
22:31 kaldudes Jumala poole, mitte nende, kes Talle partnerlust omistavad.
Ja kes iganes omistab partnerlust Jumalale, see on nagu ta oleks taevast alla langemas ning linnud ta ära napsaks või oleks tuul ta ära puhunud kaugelolevasse kohta.
22:32 See.
Ja kes iganes austab asju, mis Jumala olemasolule osutavad: see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Teile on nendes hüved kuni määratud tähtajani.
Seejärel on nende lõppsiht muistsesse majja.
22:34 Ja igale kogukonnale oleme Me määranud riituse: et nad meenutaksid Jumala nime selle peal, mida Ta on võimaldanud neile kariloomadest.
Ja teie Jumal on üks Jumal, nii et Temale alistuge.
Ja edasta rõõmusõnumid alandlikele,
22:35 kelle südamed kartuses siis kui Jumalat meenutatakse, ja neile kes kannatlikud kõige suhtes, mis neile osaks langeb, ja kes täidavad kohustust, ja sellest, millega Me neid varustanud oleme, nad kulutavad.
22:36 Ja kaamelid. Me määrasime nad teile, olemaks asjadest, mis Jumala olemasolule osutavad. Teile on nendes hüved. Nii et meenutage Jumala nime nende peal siis kui nad rivides on. Ja siis kui nende küljed muutuvad vajalikuks: sööge nendest, ja toitke rahulolevaid ning viletsaid. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite olla tänulikud.
22:37 Nende liha ega nende veri ei jõua Jumalani, aga kaalutletud kartus teilt jõuab Temani. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite võimendada Jumalat endi juhatamise eest.
Ja edasta rõõmusõnumid heategijatele!

22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Jumal ei armasta mitte ühtegi reetlikku lipitsejat.
22:39 Luba on antud neile, kes võitlevad selle tõttu, et neile oli liiga tehtud – ja Jumal on võimeline neid aitama –
22:40 neile, kes on välja aetud nende kodudest ilma muu põhjuseta, kui et nad ütlevad: “Meie Isand on Jumal.”
Ja poleks Jumal osasid inimesi tagasi tõrjumas, kasutades vahendina teisi, saaksid maha tõmmatud (tähenduses: füüsilised struktuurid) jumalakartlikud kogukonnad ja kaubandus ja kohustused ja ülistuskohad, kus Jumala nime palju meenutatakse.
Ja Jumal aitab teda, kes Teda aitab.
Jumal on Tugev, Võimas;
22:41 neid, kes – juhul kui Me nad maa peal sisse seame – täidavad kohustust ning puhastuvad, ja nõuavad seda, mis kohane ning keelavad pahelisust.
Ja Jumalale kuulub olukordade lõpptulemus.

22:42 Ja juhul kui nad sind salgavad, siis enne neid salgasid ka Noa, ´Aad´i ning Thamudi inimesed,
22:43 ja Abrahami inimesed ning Loti inimesed,
22:44 ja Madyani kaaslased.
Ja Moosest eitati.
Ja Ma andsin armuaega neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid. Seejärel Ma võtsin nad. Ja kuidas oli Minu eitamine?
22:45 Ja kui palju linnasid Me hävitasime ajal, mil nad patustamas olid, seejärel on lebamas varemetes koos oma mahajäetud kaevude ning tühjade paleedega?
22:46 Kas nad siis ei rännanud maa peal ning ei omanud südameid, millega mõista või kõrvu, millega kuulda?
Ja see ei ole silmad, mis pimedad, aga pimedad on südamed, mis rinnus.
22:47 Ja nad paluvad sinul karistust kiirendada!
Ja Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Ja üks päev Jumalaga: nagu tuhat aastatest, milliseid te loendate.
22:48 Ja kui paljudele linnadest Ma armuaega andsin, samal ajal kui need patustamas olid! Seejärel Ma võtsin nad.
Ja Minu juurde on teekonna lõpp.
22:49 Ütle: “Oo, inimkond! Ma olen teile vaid selge hoiataja:”
22:50 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
22:51 Ja need, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada: sellised on põrgu kaaslased.

22:52 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit, välja arvatud, et siis kui ta retsiteeris, heitis kurat tema retsiteeringusse. Aga Jumal tühistab selle, mida kurat heidab. Seejärel Jumal teeb kindlaks oma tunnustähed – ja Jumal on Teadev, Elutark –
22:53 et Ta võiks teha selle, mida kurat heidab, eitamise testiks neile, kelle südameis haigus ning neile kelle südamed kõvastunud – ja patustajad on ekstreemses sektistumises –
22:54 ja et need, kellele on antud teadmised, võiksid teada, et see on tõde sinu Isandalt ning uskuda sellesse, ja nende südamed võiksid end sellele alandlikuks teha.
Ja Jumal juhatab need, kes hoiatust kuulda võtavad, sirgele teele.
22:55 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ei lakka selle suhtes kahtluses olemast kuni Tund neile ootamatult saabub või kuni neile viljatu päeva karistus tuleb.
22:56 Ülemvõim sel päeval on Jumalale, Ta mõistab kohut nende vahel.
Seejärel, need, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid: õndsuse aedades.
22:57 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti: neile alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku läksid, seejärel tapeti või surid: Jumal varustab neid hea varustamisega.
Ja Jumal – Tema on parim varustajatest.
22:59 Ta paneb nad sisenema läbi sissepääsu, millega nad saavad rahul olema.
Ja Jumal on Teadlik, Kaastundlik.
22:60 See.
Ja kes iganes maksab kätte sarnasega, millega teda rünnati, seejärel tehakse talle ülekohut: Jumal aitab teda.
Jumal on Armuandev, Andestav.
22:61 Sellepärast, et Jumal paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse.
Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Nägija.
22:62 Sellepärast, et Jumal: Tema on Tõde.
Ja sellepärast, et see, millele nad hüüavad Tema kõrval, see on tühisus.
Ja sellepärast, et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
22:63 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast ning maa muutub roheliseks?
Jumal on Vaevuhoomatav, Teadvel.
22:64 Temale on kõik, mis taevastes ning kõik, mis maa peal.
Ja Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
22:65 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal tegi teenistusvalmiks teile selle, mis maal ja laevad, mis seilamas üle mere läbi Tema korralduse.
Ja Ta hoiab taevast, et see maa peale ei kukuks, välja arvatud läbi Tema loa.
Jumal on inimkonna suhtes Helde, Kõige Halastavam.
22:66 Ja Tema see on, kes andis teile elu.
Seejärel annab Ta teile surma.
Seejärel annab Ta teile elu.
Inimene on üks lipitseja.
22:67 Igale kogukonnale Me määrasime riituse neile täitmiseks.
Nii et ära lase neil endaga olukorra suhtes vaielda.
Ja kutsu oma Isanda juurde. Sa oled õigel juhatusel.
22:68 Ja juhul kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Jumal teab kõige paremini, mida te teete”.
22:69 Jumal saab kohut mõistma teie vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles te eristute.
22:70 Kas sa ei tea, et Jumal teab, mis on taevas ning maal?
See on määruses.
See on lihtne Jumalale.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mille kohta Ta ei ole alla saatnud mitte ühtegi volitust, ja seda, mille kohta neil pole mitte ühtegi teadmist.
Ja patustajatele ei ole mitte ühtegi abilist.
22:72 Ja siis kui retsiteeritakse neile Meie selgeid tunnustähti: sa tunned ära pahelisuse nende nägudes, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti retsiteerivad.
Ütle: “Siis kas peaksin teid informeerima halvemast kui see?
Tuli, mille Jumal on lubanud neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Ja kuri on teekonna lõpp!”

22:73 Oo, inimkond!
Üht näidet ollakse esitamas, nii et pöörake sellele tähelepanu: need, keda te hüüate Jumala kõrval, ei loo iial kärbestki, isegi kui nad kõik selleks kokku koguneksid! Ja juhul kui kärbes neilt midagi krahmab, nad ei suuda seda sellelt tagasi saada!
Nõrk on otsija ja otsitav.
22:74 Nad ei hinda Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Jumal on Tugev, Võimas.
22:75 Jumal valib inglitest sõnumitoojaid, ja inimestest.
Jumal on Kuulja, Nägija.
22:76 Ta teab, mis nende käte vahel ning mis neile järgnemas.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge alandlikud, alistuge, teenige oma Isandat ning tehke head, et võiksite olla edukad!
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega. Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust – teie isa Abrahami usutunnistuses – Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud (muslim)` varasemalt ning selles, et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie heategija.
Suurepärane heategijana ja suurepärane abilisena!