39

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
39:1 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
39:2 Me oleme saatnud alla sulle seaduse tões: teeni Jumalat, olles siiras Temale doktriinis.
39:3 Kahtlemata, Jumalale on siiras doktriin.
Ja need, kes võtavad liitlasi Tema kõrvale: “Me vaid teenime neid, et nad meid Jumala lähedusse tooksid”.
Jumal mõistab nende vahel kohut selle suhtes, milles nad eristuvad.
Jumal ei juhata teda, kes valetaja, lipitseja.
39:4 Juhul kui Jumal oleks soovinud võtta poega, Ta võinuks valida sellest, mida Ta loob, mida iganes Ta soovinuks. Olgu Ta ülistatud!
Ta on Jumal: Üks, Kõikvõimas!
39:5 Ta lõi taevad ning maa tões.
Tema mähib öö päeva ning Tema mähib päeva öösse.
Ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki kulgemas ettemääratud tähtajani.
Kas Ta ei ole Võimas, Armuandev?
39:6 Ta lõi teid ühest ainsast hingest. Seejärel tegi sellest selle elukaaslase.
Ja Ta saatis alla teile kariloomadest kaheksa paari.
Ta loob teid teie emade üskades, loomine pärast loomist, kolmes pimeduses.
Selline on Jumal, teie Isand. Temale kuulub ülemvõim. Pole jumalat peale Tema. Kuidas siis olete te kõrvale juhitud?
39:7 Juhul kui te eitate: Jumal on vaba vajadusest teie järele.
Ja Talle ei ole meeltmööda Tema sulaste eitamine.
Ja juhul kui peaksite olema tänulikud: Ta on seeläbi rahulolev teiega.
Ja mitte ükski koorma kandja ei kanna teise koormat.
Seejärel on teie Isanda juurde teie naasemine, Ta informeerib teid kõigest, mida te tegite. Ta teab, mis rinnus.
39:8 Ja siis kui puudutavad inimest kannatused, ta hüüab oma Isandat, pöörates Tema poole. Seejärel, siis kui Ta tema peale oma armu asetab, ta unustab selle, mille pärast ta Teda varem hüüdis ning teeb võrdseid Jumalale, et ta võiks olla juhatatud ära Tema teelt.
Ütle: “Naudi oma eitamist lühikest aega. Sa oled tule kaaslastest”.
39:9 Või kas tema, kes pühendunult kohusetundlik öötundidel – alistumas ning tõusmas, kartmas pärastelu ning lootmas oma Isanda halastusele … ?
Ütle: “On nad võrdsed: need kes teavad ning need, kes ei tea?”
Kuulda võtavad vaid need, kes omavad intuitsiooni.
39:10 Ütle: “Oo, sulased, kes te hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast!”
Neile, kes teevad head selles maailmas, on hea.
Ja Jumala maa on ruumikas.
Kannatlikele saab vaid olema tasutud nende autasu ilma arvestuseta.
39:11 Ütle: “Mind on kästud teenida Jumalat, olles siiras Temale doktriinis”.
39:12 “Ja mind on kästud olla esimene alistunutest.”
39:13 Ütle: “Ma kardan – juhul kui peaksin mitte kuuletuma oma Isandale – hiiglasliku päeva karistust”.
39:14 Ütle: “Jumalat ma teenin, siiras Temale oma doktriinis”.
39:15 “Nii et teenige, mida soovite Tema kõrval.”
Ütle: “Kaotajad saavad olema need, kes kaotavad enda hinged ning oma perekonnad Ülestõusmispäeval. Kas see ei ole selge kaotus?”
39:16 Neil saab olema tulest baldahhiin nende kohal ning nende all baldahhiin. Läbi selle paneb Jumal oma sulased hirmu tundma.
“Oo, Mu sulased! Olge kaalutletud kartuses Minust!”
39:17 Ja neile, kes väldivad ebajumalate teenimist ning kahetsedes Jumala poole pööravad: neile on rõõmusõnumid.
Nii et anna rõõmusõnumeid Mu sulastele,
39:18 neile, kes kuulavad, mida üteldakse ja järgivad sellest parimat.
Sellised on need, keda Jumal juhatab. Ja sellised on need, kes omavad intuitsiooni.
39:19 Mis puutub nendesse, kelle suhtes sõna karistusest on muutunud siduvaks: saad sa päästa neid, kes tules?
39:20 Aga need, kes kaalutletud kartuses oma Isandast, neil saavad olema eluasemed, mis ehitatud eluasemete peale, millede all jõed voolamas.
Jumala lubadus – Jumal ei murra kokkulepitud kohtumist.
39:21 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal saadab alla vee taevast ja paneb selle voolama allikatena maa sees?
Seejärel toob Ta sellega esile viljasaagi erinevates värvitoonides.
Seejärel see närbub ning sa näed seda kollaseks muutumas.
Seejärel Ta teeb selle aganateks.
Selles on meeldetuletus neile, kes intuitsiooni omavad.
39:22 On siis tema, kelle rinna Jumal on laiendanud alistumisele, nii et ta on valguses oma Isandalt…?
Nii et häda neile, kelle südamed kõvastunud Jumala meeldetuletusest! Sellised on ilmselges eksituses.
39:23 Jumal saatis alla parima jutustuse – paare kõrvutava määruse, millest judisevad nende nahad, kes kardavad oma Isandat. Seejärel nende nahad ning nende südamed pehmenevad Jumala meeldetuletusele.
See on juhatus Jumalalt, Ta juhatab sellega, keda Ta soovib.
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole mitte ühtegi teejuhti.
39:24 On siis tema, kelle nägu on kaalutletud kartuses Ülestõusmispäeva kurjast karistusest…?
Ja patustajatele üteldakse: “Maitske seda, mida te välja teenisite!”
39:25 Salgasid need, kes enne neid. Ja karistus tuli nende peale sealt, kust nad ei osanud oodata.
39:26 Ja Jumal pani nad maitsema seisundi halvenemist selle maailma elus. Aga pärastelu karistus on kaugelt suurem, kui nad vaid teaksid!
39:27 Ja Me oleme esitanud inimkonnale selles Koraanis kõiksugustest näidetest, et nad võiksid kuulda võtta.
39:28 Araabiakeelne Koraan/retsiteering – ilma ühegi kõrvalekaldumiseta – et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
39:29 Jumal esitab ühe näite: mees, kes kuulub tülitsevatele partneritele ja mees, kes alistumises ühele mehele. On nad võrdsed näitena?
Kiitus Jumalale!
Tõde on: enamus neist ei tea.
39:30 Sina sured ning nemad surevad,
39:31 seejärel, Ülestõusmispäeval vaidlete te oma Isanda ees.
39:32 Siis kes on ebaõiglasem temast, kes omistab vale Jumalale ning keeldub tunnistamast tõde siis kui see temani jõuab?
Kas siis põrgus pole kodu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?
39:33 Ja kes iganes toob tõe ning kinnitab selle: sellised on need, kes kaalutletud kartuses.
39:34 Neile on see, mida nad soovivad koos nende Isandaga. See on autasu heategijaile,
39:35 et Jumal võiks eemaldada neist halvima sellest, mida nad tegid ja autasustada neid nende autasuga parima eest, mida nad tegid.
39:36 Kas siis Jumal ei ole piisav Tema sulastele?
Ja nad hirmutavad sind teistega peale Tema!
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole mitte ühtegi teejuhti.
39:37 Ja keda Jumal juhatab: pole mitte kedagi, kes teda eksiteele viiks.
Kas siis Jumal ei ole Võimas, võimeline tasuma?
39:38 Ja juhul kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”, ütlevad nad: “Jumal”.
Ütle: “Olete te kaalutlenud, millele te hüüate Jumala kõrval?
Juhul kui Jumal sooviks mulle mõnda kannatust, kas nemad saavad eemaldada Tema kannatused?
Või juhul kui Ta sooviks mulle mõnda halastust, kas nemad saavad tagasi hoida Tema halastust?”
Ütle: “Jumalast piisab mulle. Temasse panevad oma usalduse need, kes usaldavad tões.”
39:39 Ütle: “Oo, mu inimesed! Töötage vastavalt oma võimsusele. Mina olen töötamas. Seejärel te saate teada saama,”
39:40 “kellele tuleb karistus, mis teda alandab ja kelle peale langeb alaline karistus.”

39:41 Me saatsime alla sulle seaduse inimkonna jaoks tões.
Nii et kes iganes on õigesti juhatatud: see on tema enda hinge jaoks.
Ja kes iganes on eksituses: ta vaid on eksituses selle vastu.
Ja sina ei ole valvur nende üle.
39:42 Jumal võtab hinged nende surma ajal. Ja need, mis pole ära surnud, nende magamise ajal. Seejärel Ta hoiab need, kellele Ta on surma määranud ja saadab alla ülejäänud kuni määratud tähtajani.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
39:43 Või kas nad võtavad eestkostjaid Jumala kõrvale?
Ütle: “Isegi kui neil pole võimu mitte millegi üle?”
Kas nad ei juurdleks!
39:44 Ütle: “Jumalale on eestkoste tervenisti.
Tema oma on taevaste ning maa ülemvõim.
Seejärel, Tema juurde tuuakse teid tagasi.”
39:45 Ja siis kui mainitakse Jumalat üksi: täidetud vastumeelsusega on nende südamed, kes ei usu pärastellu.
Aga siis kui mainitakse Tema kõrval teisi: siis nad rõõmustavad!
39:46 Ütle: “Oo, Jumal! Taevaste ning maa algataja, nähtamatu ning nähtava teadja! Sina mõistad kohut oma sulaste vahel selles, milles nad eristuvad”.
39:47 Ja juhul kui need, kes valet teevad, omaksid kõike, mis maa peal ning sellega võrdväärse koos sellega, nad püüaksid selle endi eest lunarahaks maksta kurja karistuse eest Ülestõusmispäeval, mil neile avaldub Jumalalt see, mida nad ei arvanud.
39:48 Ja neile avaldub kurjus, mille nad välja on teeninud. Ja neid ümbritseb see, mida nad varem nöökisid.
39:49 Ja siis kui puudutavad inimest kannatused, ta hüüab Meie poole.
Seejärel, siis kui Me asetame tema peale armu Meilt, ütleb ta: “See on antud mulle vastavalt teadmistele!”
Tõde on: see on eitamise test, aga enamus neist ei tea.
39:50 Need, kes enne neid, olid ütelnud sama asja. Aga neile ei tulnud kasuks see, mida nad olid välja teeninud.
39:51 Seejärel langes nende peale kurjus, mille nad olid välja teeninud.
Ja need, kes teevad valet nendest siin, nende peale langeb kurjus, mille nemad välja teenivad.
Ja nad ei saa põgeneda.
39:52 Kas nad ei tea, et Jumal laiendab ning kitsendab varustamist kellele Ta soovib?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
39:53 Ütle: “Oo, Mu sulased, kes teete üleliigset endi hingede vastu! Ärge heitke meelt Jumala halastuse suhtes, Jumal andestab kõik üleastumised. Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
39:54 Ja pöörake kahetsuses oma Isanda poole ning alistuge Talle – enne kui teile tuleb karistus. Seejärel teid ei aidata.
39:55 Ja järgige parimat sellest, mis on alla saadetud teile teie Isandalt, enne kui teile tuleb karistus ootamatult, mil te ei märka.
39:56 Et hing ei ütleks: “Kuidas ma kahetsen, et olin hooletu selles, mis Jumala vääriline, ja et olin nendest, kes pilkasid!”
39:57 Või ta ütleks: “Oleks Jumal mind juhatanud, oleksin olnud nendest, kes kaalutletud kartuses”.
39:58 Või ta ütleks siis kui näeb karistust: “Juhul kui mul vaid oleks teine võimalus, ma oleksin heategijaist”.
39:59 Tõepoolest, Minu tunnustähed tulid sinu juurde, seejärel sa keeldusid neid tunnistamast ning olid uhke, ja olid nendest, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
39:60 Ja Ülestõusmispäeval saad sa nägema neid, kes Jumala kohta valetasid: nende näod mustad. Kas siis uhkete kodu ei ole põrgus?
39:61 Ja Jumal päästab need, kes kaalutletud kartuses, nende turvalisse asukohta. Neid ei puuduta kurjus ega pea nad kahetsema.
39:62 Jumal on kõikide asjade looja.
Ja Ta on hooldaja üle kõikide asjade.
39:63 Tema omad on taevaste ning maa võtmed.
Ja need, kes eitavad Jumala tunnustähti: sellised on kaotajad.
39:64 Ütle: “Kas see on muu kui Jumal, mida te käsite mul teenida, oo, ignorandid?”
39:65 Ja sulle on inspireeritud, samuti neile, kes enne sind: “Juhul kui omistad kaasosalust: sinu teod muutuvad tühisuseks ning sa oled kaotajatest.”
39:66 Ei: Jumalat peaksid sa teenima. Ja ole tänulikest.
39:67 Ja nad ei hinnanud Jumalat Temale väärilise hindamisega, samas kui Ülestõusmispäeval on kogu maa Tema rusika sees ning taevad rullitakse kokku Tema paremasse kätte!
Ülistus olgu Talle!
Ja Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kaasosalust omistavad!
39:68 Ja puhutakse sarve: seejärel langevad välgust tabatuna maha kes iganes taevastes ja kes iganes maal, välja arvatud keda Jumal soovib.
Seejärel puhutakse seda uuesti: seejärel on nad seismas, pealt vaatamas.
36:69 Ja maa särab oma Isanda valguses. Ja seadus seatakse sisse. Ja tuuakse prohvetid ning tunnistajad. Ja see lahendatakse nende vahel tões. Ja neile ei tehta ülekohut.
36:70 Ja igat hinge autasustatakse täielikult selle eest, mida ta tegi.
Ja Tema teab kõige paremini, mida nad teinud olid.
39:71 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, juhitakse põrgusse rahvamassidena. Siis kui nad selle juurde on tulnud, avatakse selle väravad ning selle valvurid ütlevad neile: “Kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi seast, retsiteerides teile teie Isanda tunnustähti ning hoiatades teid selle teie päeva kohtumise eest?”
Nad ütlevad: “Tõepoolest”.
Aga sõna karistusest on siduv nende peal, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
39:72 Üteldakse: “Sisenege põrgu väravatest, elunedes selles igavesti.”
Kuri on uhkete eluase.
39:73 Ja need, kes kaalutletud kartuses oma Isandast, juhitakse aia poole rahvamassidena. Siis kui nad selle juurde on tulnud ning selle väravad avatakse, ütlevad selle valvurid neile: “Rahu olgu teie peal! Olete hästi teinud, nii et sisenege, elunedes igavesti”.
39:74 Ja nad ütlevad: “Kiitus Jumalale, kes on täitnud oma lubaduse meile ning on pannud meid pärima maa! Me võime end aias sisse seada, kuhu iganes me soovime.”
Ja suurepärane on nende autasu, kes tegutsevad.
39:75 Ja sa saad nägema ingleid, ümbritsemas trooni, ülistamas oma Isanda kiituseks.
Ja see otsustatakse nende vahel tões.
Ja üteldakse: “Kogu kiitus Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!”