8

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
8:1 Nad küsivad sinult sõjasaagi kohta.
Ütle: “Sõjasaak: Jumalale ning sõnumitoojale”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ja tehke õigust selles, mis teie vahel. Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale, juhul kui peaksite olema usklikud.
8:2 Usklikud on vaid need, kes:
siis kui mainitakse Jumalat, siis nende südamed on kartlikud,
ja siis kui retsiteeritakse neile Tema tunnustähti, nad kasvavad usus,
ja oma Isanda peale panevad enda usalduse.
8:3 Need, kes kohustust täidavad ning kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme:
8:4 sellised on tõelised usklikud. Neil on tasemed nende Isanda silmis ja armu andmine ning suursugune varustamine.

8:5 Nagu sinu Isand tõi su esile sinu kodust tões.
Aga mõned usklikest tundsid vastumeelsust,
8:6 vaieldes sinuga tõe üle, pärast seda kui see oli selgeks tehtud.
Justkui neid juhitaks surma, samas kui nad on pealt vaatamas.
8:7 Ja siis kui Jumal lubas teile, et üks kahest grupist saab olema teile.
Ja teile meeldinuks, et see, mis ilma võimsuseta, olnuks teile.
Aga Jumal soovis sisse seada tõe läbi enda sõnade ning läbi lõigata nende juure, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
8:8 et Ta võiks sisse seada tõe ning teha tühisuse olematuks, kuigi kurjategijad sellele vastu on.
8:9 Siis kui te oma Isanda kaasabi otsisite ning Ta vastas teile: “Ma abistan teid tuhande ingliga üksteisele järgnemas”.
8:10 Ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumitena. Ja et teie südamed võiksid seeläbi rahu leida. Ja pole muud abi kui Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark.
8:11 Siis kui Ta pani tukastuse teie peale tulema turvalisusena Temalt ja saatis alla vee taevast teie peale, et Ta võiks puhastada teid seeläbi ning eemaldada teist kuradi nuhtlused ja et Ta võiks tugevdada teie südamed ning teha kindlaks seeläbi teie jala.
8:12 Siis kui teie Isand ingleid inspireeris: “Ma olen koos teiega, nii et tehke püsivaks need, kes hoiatust kuulda võtavad. Ma saan heitma kabuhirmu nende südameisse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nii et lööge kaeltest ülespoole ja lööge neist igat sõrmeotsa!
8:13 Seda sellepärast, et nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja vastu.
Ja kes iganes on vaenulik Jumala ning Tema sõnumitooja vastu: Jumal on karm kättemaksus.
8:14 See: nii et maitske seda!
Ja sellepärast, et neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on tule karistus.

8:15 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Siis kui kohtute hoiatuse suhtes ükskõiksetega, kes edenevad, ärge pöörake neile enda selgasid.
8:16 Ja kes iganes sel päeval neile enda selja pöörab, välja arvatud lahingumanöövrina või ühinedes kompaniiga: ta on esile kutsunud raevu Jumalalt. Ja tema elukoht on põrgu. Ja kuri on teekonna lõpp.
8:17 Ja teie ei tapnud neid, aga Jumal tappis nad.
Ja teie ei visanud, siis kui te viskasite, aga Jumal viskas.
Ja et Ta võiks testida usklike läbi asjakohase testi Temalt.
Jumal on Kuulja, Teadev.
8:18 See.
Ja sellepärast, et Jumal teeb nõrgaks nende plaani, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
8:19 Juhul kui te otsite otsust: otsus on teie juurde tulnud.
Ja juhul kui te lõpetate: see on parem teile.
Aga juhul kui te naasete, siis Meie naaseme. Ja teie grupp ei saa teile mitte milleski abiks olla, vaatamata sellele, et see suurearvuline on.
Ja sellepärast, et Jumal on koos usklikega.
8:20 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Ja ärge pöörake temast ära siis kui te kuulete.
8:21 Ja ärge olge nagu need, kes ütlevad: “Me kuuleme”, samas kui nad ei kuule.
8:22 Halvimad olendid Jumala silmis on kurdid ja tummad, need kes ei juurdle.
8:23 Ja oleks Jumal neis midagi head teadnud, Ta oleks pannud nad kuulama. Ja oleks Ta pannud nad kuulama, nad oleksid ära pööranud. Ja nad on vastu häälestatud.
8:24 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Vastake Jumalale ning Tema sõnumitoojale siis kui ta hüüab teid sellele, mis annab teile elu.
Ja teadke, et Jumal tuleb inimese ning tema südame vahele, ja et Tema juurde kogutakse teid kokku.
8:25 Ja olge kaalutletud kartuses eitamise testidest, mis ei lange osaks vaid neile teie seast, kes valet teevad.
Ja teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
8:26 Ja mäletage aega, mil teid oli vähe ning te maa peal põlatud olite, kartes, et inimesed võivad teid ära pühkida: Ta andis teile peavarju ning toetas teid enda abiga ja võimaldas teile mõndasid häid asju, et võiksite olla tänulikud.
8:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge reetke Jumalat ning Tema sõnumitoojat ega ärge reetke oma usaldust. Ja te teate.
8:28 Ja teadke, et teie vara ning teie lapsed on vaid eitamise testid ja et koos Jumalaga on hiiglaslik autasu.
8:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Juhul kui peaksite olema kaalutletud kartuses Jumalast: Ta teeb teile kriteeriumi/otsustamisvahendi ja eemaldab teist teie kurjuse ning andestab teile.
Ja Jumal on hiiglasliku heldekäelisuse valdaja.

8:30 Ja siis kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, sinu vastu skeemitavad, et sind arreteerida või et sind tappa või et sind maalt välja ajada: nemad skeemitavad ning Jumal skeemitab, aga Jumal on parim skeemitaja.
8:31 Ja siis kui Meie tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “Me oleme kuulanud. Juhul kui me sooviks, me võiksime rääkida sarnaselt sellele. See on vaid varasemate inimeste legendid”.
8:32 Ja siis kui nad ütlevad: “Oo, Jumal! Juhul kui see peaks olema tõde Sinult: lase meie peale taevast kive alla sadada või too meie peale valus karistus”.
8:33 Aga Jumal ei hakka neid karistama siis kui sina nende seas oled.
Ja Jumal ei hakka neid karistama siis kui nad andestust otsivad.
8:34 Aga kuidas saaksid nad mitte olla Jumala poolt karistatud siis kui nad hülgavad puutumatu ülistuskoha ega ole Tema liitlased!
Tema liitlased on vaid need, kes kaalutletud kartuses.
Aga enamus neist ei tea.
8:35 Ja nende kohustus majas on vaid vilistamine ning plaksutamine?
Nii et maitske karistust selle eest, mida eitasite!
8:36 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, kulutavad oma vara Jumala tee hülgamisele. Sedasi saavad nad seda kulutama. Seejärel muutub see neile hingepiinaks. Seejärel saavad nad olema löödud.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad olema kokku kogutud põrgusse,
8:37 et Jumal võiks eraldada halva heast. Ja halva asetab Ta üksteise otsa ning kuhjab selle kõik kokku ning asetab põrgusse. Sellised on kaotajad.
8:38 Ütle neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: juhul kui nad lakkavad, siis möödanik andestatakse neile. Aga juhul kui nad naasevad, siis näide varasematest inimestest on juba antud.
8:39 Ja võidelge nendega kuni pole enam eitamise teste ning doktriin on tervenisti Jumalale.
Ja juhul kui nad lakkavad: Jumal näeb, mida nad teevad.
8:40 Ja juhul kui nad ära pööravad, siis teadke, et Jumal on teie heategija.
Suurepärane heategija ja suurepärane abiline!
8:41 Ja teadke, et kõigest, mida te saate sõjasaagina millestki: siis sellest Jumalale viiendik, ja sõnumitoojale ja sugulastele ja isatutele ja vaestele ja teelistele – juhul kui usute Jumalasse ning sellesse, mis Me saatsime alla oma sulasele Kriteeriumi Päeval, päeval, mil kaks väge kohtusid.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
8:42 Siis kui teie olite lähemal pangal ning nemad olid kaugemal pangal ja karavan oli teie all. Ja oleksite te seda kohtumist planeerinud, te oleksite olnud selle suhtes eriarvamusel.
Aga Jumal oli jõustamas varem antud korraldust, et võiks hukkuda tema, kes hukkus – koos selgete asitõenditega, ja et võiks elada tema, kes elab – koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
8:43 Siis kui Jumal näitas neid sinu unes justkui neid oleks vähe.
Ja oleks Ta näidanud neid palju olevat, te oleksite kartma hakanud ning omavahel vaielnud selles küsimuses.
Aga Jumal päästis teid.
Ta teab, mis on rinnus.
8:44 Ja siis kui Ta näitas neid, siis kui te kohtusite, sinu silmadele vähe olevat ning vähendas teid nende silmis, et Jumala määrus saaks jõustuda.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

8:45 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Siis kui kohtute mõne jõuga: seiske kindlalt ning meenutage Jumalat ülemääraselt, et võiksite olla edukad.
8:46 Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge vaielge omavahel, muidu hakkate kartma ning teie hoog raugeb.
Ja olge kannatlikud, Jumal on koos kannatlikega.
8:47 Ja ärge olge nagu need, kes tulevad esile oma eluasemetest uhkeldavalt ning et inimeste poolt nähtud olla ja hülgavad Jumala tee.
Ja Jumal ümbritseb seda, mida nad teevad.
8:48 Ja siis kui kurat nende töid neile ilustab ning ütleb: “Mitte ükski inimestest ei suuda teid täna võita siis kui mina teie kõrval olen”.
Seejärel, siis kui kaks väge üksteise vaatevälja jõuavad, pöörab ta oma kandadel ning ütleb: “Ma olen teist süütu! Ma näen seda, mida teie ei näe. Ma kardan Jumalat. Ja Jumal on karm karistamises”.
8:49 Siis kui ütlevad kõhklejad ning need, kelle südameis haigus: “Nende doktriin on neid eksitanud”.
Aga kes iganes paneb oma usalduse Jumalasse…
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
8:50 Ja juhul kui sa võiksid näha, mil inglid võtavad neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, lüües nende nägusid ning nende selgasid: “Maitske õgiva tule karistust!”
8:51 “See on selle eest, mida saatsid ette teie käed. Ja Jumal ei ole ebaõiglane oma sulastele.”
8:52 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes enne neid: nad eitasid Jumala tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende üleastumiste tõttu. Jumal on tugev, karm karistamises.
8:53 See on sellepärast, et Jumal ei muuda armu, millega Ta inimesi rikastab, kuni nemad muudavad seda, mis nende hingedes. Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Teadev.
8:54 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes enne neid: nad keeldusid tunnistamast oma Isanda tunnustähti.
Seega Me hävitasime nad nende üleastumiste pärast.
Ja Me uputasime Fir´awni inimesed.
Ja kõik nad olid patustajad.
8:55 Halvimad olendid Jumala silmis on need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad ei usu.
8:56 Need, kellelt sa oled tõotuse võtnud, seejärel nad tühistavad oma tõotuse iga kord ning nad ei ole kaalutletud kartuses.
8:57 Nii et juhul kui sa saavutad nende üle ülemvõimu lahingus: pane hirm läbi nende nendesse, kes tulevad pärast neid, et nad võiksid kuulda võtta.
8:58 Ja juhul kui sul on põhjust mõndade inimeste poolt reetmist karta, siis hülga sina nemad samal moel. Jumal ei armasta reetureid.
8:59 Ja ära lase neil, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, mõelda, et nad on võitnud. Nad ei suuda põgeneda.
8:60 Ja valmistage neile ette kõik, mida te suudate jõududest ning ratsavägedest, et tekitada seeläbi kabuhirmu Jumala ning iseenda vaenlastes, ja teistes nende kõrval, keda teie ei tea. Jumal teab neid.
Ja mida iganes te kulutate Jumala põhjusel, saab olema teile täielikult tagasi makstud. Ja teile ei tehta ülekohut.
8:61 Ja juhul kui nad kalduvad rahu poole, siis kaldu sellele ka sina. Ja pane oma usaldus Jumalasse. Ta on Kuulja, Teadev.
8:62 Ja juhul kui nad sind petta kavatsevad, siis Jumal on sulle piisav. Tema see on, kes sind ning usklikke oma abiga tugevdab.
8:63 Ja Tema ühendas nende südamed. Juhul kui sa oleksid kulutanud kõik, mis maa peal, sa ei oleks suutnud nende südameid ühendada. Aga Jumal ühendas need. Ta on Võimas, Elutark.
8:64 Oo, prohvet!
Piisav on sulle Jumal ning kes iganes sulle usklikest järgnevad.
8:65 Oo, prohvet!
Ärgita usklikke võitlema!
Juhul kui teie seas on kakskümmend kannatlikku, nad purustavad kakssada.
Ja juhul kui teid seas on sada, nad purustavad tuhat nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
See on sellepärast, et nad on inimesed, kes ei mõista.
8:66 Nüüd on Jumal teile leevendanud. Ja Ta teab, et teis on nõrkus.
Nii et juhul kui teie seas on sada kannatlikku, nad purustavad kakssada.
Ja juhul kui teie seas on tuhat, nad purustavad kaks tuhat, läbi Jumala loa.
Ja Jumal on koos kannatlikega.
8:67 See pole mõnele prohvetile, et sõjavange võtta seni kuni ta maa peal ülemvõimu saavutab. Teie ihaldate selle maailma hüvesid, aga Jumal ihaldab pärastelu. Ja Jumal on Võimas, Elutark.
8:68 Poleks olnud varasemat määrust Jumalalt, oleks teid puudutanud hiiglaslik karistus selle eest, mida te võtsite.
8:69 Nii et sööge sellest, mida te sõjasaagina võtsite kui seaduslikku ning head.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
8:70 Oo, prohvet!
Ütle neile, kes sinu käes vangidest: “Juhul kui Jumal teab teie südameis midagi head olevat, Ta annab teile parema kui see, mis teilt ära võeti, ja Ta andestab teile”.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
8:71 Ja juhul kui nad sind reeta soovivad: nad olid reetnud Jumala juba varem. Ja Ta allutas nad.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
8:72 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja pingutavad oma vara ning eludega Jumala põhjusel, ja need, kes annavad peavarju ja aitavad: sellised on üksteise liitlased.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad kuid pole maapakku läinud: teilt ei nõuta nende kaitsmist mitte millegi eest seni kuni nad maapakku lähevad.
Ja juhul kui nad otsivad teilt abi doktriinisiseselt, siis olete kohustatud aitama.
(Välja arvatud inimeste vastu, kellega teil on sõlmitud kokkulepe.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
8:73 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, on liitlased üksteisele.)
Juhul kui te seda ei tee, saavad maa peal olema eitamise testid ning suur korruptsioon.
8:74 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja pingutavad Jumala põhjusel, ja need, kes annavad peavarju ja aitavad: sellised on tõelised usklikud. Neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
8:75 Ja need, kes pärastpoole hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja koos teiega pingutavad: nemad on teist.
Aga veresugulased on üksteisele lähemal Jumala seaduses.
Jumal teab kõiki asju.