27

 

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
27:1 T´S.
Need on Koraani ja selge määruse tunnustähed.
27:2 Teejuht ja rõõmusõnumid usklikele,
27:3 neile, kes täidavad kohustust, puhastuvad ning pärastelu suhtes kindlad on.
27:4 Need, kes ei usu pärastellu, Me oleme teinud meeldivad näima neile nende tööd, nii et nad uitavad pimedatena.
27:5 Sellised on need, kellele on kuri karistus. Ja pärastelus on nad need, kes suurimas kaotuses.
27:6 Ja sa võtsid vastu Koraani ühe kohalolust, kes Elutark, Teadlik.

27:7 Siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Ma märkasin tuld, ma toon teile sealt teadmisi või toon teile põleva tuki, et võiksite end soojendada”.
27:8 Seejärel, siis kui ta selle juurde tuli, teda hüüti: “Õnnis on Tema, kes tules ning tema, kes selle ümber. Ja ülistus Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!”
27:9 “Oo, Mooses! See olen Mina, Jumal, Võimas, Elutark.”
27:10 “Ja heida maha oma kepp!”
Ja siis kui ta nägi seda vibreerimas nagu see oleks madu, pööras ta ära põgenedes ega tahtnud tagasi tulla.
“Oo, Mooses, ära karda! Saadikud ei karda Minu kohalolus.”
27:11 “Ja kes iganes tegi valet, seejärel muutus heaks pärast kurjust: Ma olen Andestav, Kõige Halastavam.”
27:12 “Ja pane oma käsi enda põue, see saab tulema välja valgena ilma plekita – ühena üheksast tunnustähest Fir´awnile ning tema inimestele. Nad on ühed hoolimatult reetlikud inimesed.”
27:13 Ja siis kui Meie nägemist andvad tunnustähed nendeni jõudsid, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
27:14 Ja nad salgasid need – kuigi nende hinged olid nendest veendumuses – ebaõigluses ning ülbuses.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.

27:15 Ja Me andsime teadmised Taavetile ning Saalomonile.
Ja nad ütlesid: “Ülistus Jumalale, kes on eelistanud meid üle paljude oma usklike sulaste”.
27:16 Ja Saalomon päris Taavetilt.
Ja ta ütles: “Oo, inimkond! Meile on õpetatud lindude keelt ning meile on antud kõiksugustest asjadest. See on ilmselge soosing.”
27:17 Ja Saalomoni juurde koguti kokku tema väed džinnidest, inimkonnast ning lindudest. Ja nad olid rühmadesse grupeeritud.
27:18 Siis kui nad olid jõudnud sipelgate orgu, ütles emasipelgas: “Oo, sipelgad! Sisenege oma elamutesse, et Saalomon ning tema väed teid laiaks ei litsuks samal ajal kui nad ei märka”.
27:19 Ja ta naeratas, lõbustatuna tema kõnest.
Ja ta ütles: “Minu Isand, suuna mind olema tänulik Sinu armu eest, millega Sa mind ning minu vanemaid soosinud oled ja töötama õigluses, mis Sulle heameelt valmistab. Ja pane mind sisenema – läbi Sinu halastuse – Sinu õiglaste sulaste seas”.
27:20 Ja ta tegi revisjoni lindude seas ning ütles: “Kuidas on nii, et ma ei näe toonekägu? Või on ta eemalolevatest?”
27:21 “Ma karistan teda karmi karistusega või tapan ta, välja arvatud kui tal just selget põhjust pole.”
27:22 Aga ta ei jäänud eemale kauaks. Seejärel ta ütles: “Ma olen saanud teada seda, mida sina ei tea. Ja ma tulen sinu juurde Shebast koos uudistega, mis kindlad.”
27:23 “Ma leidsin naise neid valitsemas ning talle on antud kõiksugustest asjadest. Ja tal on hiiglaslik troon.”
27:24 “Ma leidsin tema ning tema inimesed alistumas päikesele Jumala asemel!”
(Ja kurat oli teinud nende tööd neile head näima: ta juhtis nad õigelt teelt kõrvale ning nad ei olnud õigesti juhatatud,
27:25 et nad ei alistunud Jumalale, kes toob esile varjatu taevastes ning maal ja teab seda, mida te varjate ning mida te deklareerite.
27:26 Jumal – pole jumalat peale Tema, Hiiglasliku Trooni Isanda.)
27:27 Ta ütles: “Me saame näha, kas oled rääkinud tõtt või oled valetajatest”.
27:28 “Mine koos selle minu määrusega ning heida see neile. Seejärel pööra neist eemale ning vaata, millega nad vastavad.”
27:29 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Minuni on jõudnud üks suursugune määrus”.
27:30 “See on Saalomonilt. Ja see on: ´Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel!´”
27:31 “´Ärge ülendage end minu vastu, aga tulge minu juurde alistunutena (muslim).´”
27:32 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Andke mulle nõu minu olukorras. Ma ei otsusta mitte ühtegi olukorda kuni annate tunnistuse”.
27:33 Nad ütlesid: “Me oleme tugevad ning jõult võimsad. Aga korraldus on sinu: nii et vaata, mis saab olema sinu korraldus”.
27:34 Ta ütles: “Kuningad, siis kui nad linna sisenevad, nad rikuvad selle ning teevad selle kõige suursugusemad inimesed alandatuks. Ja sedasi nad teevad.”
27:35 “Ja ma saadan neile kingituse ning vaatan, millega saadikud naasevad.”
27:36 Nii et siis kui ta Saalomoni juurde tuli, ütles ta: “Kas aitate mind varandusega? Aga see, mida Jumal mulle annab, on parem kui see, mida Ta teile annab. Tõde on: need olete teie, kes oma kingituse üle juubeldavad”.
27:37 “Mine tagasi nende juurde. Me tuleme nende juurde koos vägedega, mille vastu neil jõudu pole.
Ja me ajame nad sealt välja alandatuna.
Ja nad saavad olema toodud madalale.”
27:38 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Milline teist toob mulle tema (n) trooni enne kui nad alistunult minu juurde tulevad?”
27:39 Üks üleannetu džinnidest ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa suudad oma positsioonilt tõusta. Ja ma olen selle tarbeks tugev, usaldusväärne”.
27:40 Üks, kel teadmised seadusest, ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa silmi pilgutad”.
Ja siis kui ta nägi seda enda ette seatuna, ütles ta: “See on minu Isanda heldekäelisusest, et mind testida, et kas olen tänulik või olen tänamatu.
Ja kes iganes tänulik: ta on vaid tänulik enda hinge jaoks.
Ja kes iganes tänamatu: minu Isand on Vaba Vajadusest, Suursugune.”
27:41 Ta ütles: “Maskeerige tema (n) troon talle (n). Me saame näha, kas ta (n) on õigesti juhatatud või kas ta (n) on nendest, keda pole õigesti juhatatud.”
27:42 Ja siis kui ta (n) tuli, üteldi: “Kas sinu troon on nagu see?”
Ta (n) ütles: “See paistab selle sarnane.”
“Ja meile oli antud teadmine enne teda (n), ja me oleme alistunud.”
27:43 Ja mida ta (n) teenib peale Jumala, juhib teda (n) kõrvale.
Ta (n) on inimestest, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab.
27:44 Talle (n) üteldi: “Sisene paleesse.”
Ja siis kui ta (n) seda nägi, ta (n) arvas, et see on bassein ning paljastas oma jalad.
Ta ütles: “See on palee, mis sillutatud klaasiga”.
Ta (n) ütles: “Minu Isand, ma olen eksitanud oma hinge.
Ja ma alistun koos Saalomoniga Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale”.

27:45 Ja Me saatsime Thamudile nende venna Saleh, et teenitagu Jumalat. Seejärel nad muutusid kaheks purelevaks grupiks.
27:46 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Miks kiirustate kurjaga enne head? Oh, et te vaid oleksite palunud armu andmist Jumalalt, et võiksite saavutada halastuse”.
27:47 Nad ütlesid: “Me näeme halba ennet sinus ning nendes, kes koos sinuga”.
Ta ütles: “Teie halb enne on koos Jumalaga. Tõde on: te olete inimesed, kes tehtud subjektiks eitamise testile”.
27:48 Ja linnas oli üheksa perepead, kes olid tegemas korruptsiooni maa peal, ja nad ei teinud õigust.
27:49 Nad ütlesid: “Vanduge üksteisele Jumala nimel, et me ründame öösel teda ning tema perekonda. Seejärel ütleme tema toetajatele: ´Me polnud tunnistajaks tema perekonna hävingule, ja me räägime tõtt´”.
27:50 Ja nemad skeemitasid skeemi ning Meie skeemitasime skeemi. Ja nad ei märganud.
27:51 Nii et vaata, milline oli nende skeemitamise lõplik tulemus: Me hävitasime nemad ning nende inimesed kõik koos.
27:52 Need: nende eluasemed on laastatud, sest nad patustasid. Selles on tunnustäht inimestele, kes teavad.
27:53 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

27:54 Ja Lot, siis kui ta ütles oma inimestele: “Kas sooritate seksuaalset ebamoraalsust samas kui teate?”
27:55 “Kas lähenete himuga meestele naiste asemel!
Tõde on: te olete ignorantsed inimesed.”
27:56 Tema inimeste vastus oli vaid, et nad ütlesid: “Lööge Loti perekond oma linnast välja! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
27:57 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise. Me määrasime ta olema nendest, kes maha jäävad.
27:58 Ja Me lasime nende peale ühe vihma sadada. Kuri on nende vihm, keda oli hoiatatud.

27:59 Ütle: “Kiitus Jumalale! Ja rahu olgu Tema sulaste peal, kelle Ta on valinud”.
On Jumal parem või see, millele nad partnerlust omistavad?
27:60 Või kas Tema, kes lõi taevad ning maa ja saatis alla teie jaoks taevast vee, millega Me põhjustame naudingut täis aedade kasvamise?
See ei ole teile, et põhjustada puude kasvamist.
Oli see mõni jumalus peale Jumala?
Tõde on: nad on inimesed, kes omistavad võrdseid!
27:61 Või kas Tema, kes tegi maa fikseeritud elupaigaks ja tegi sellesse jõed ning tegi sellesse püsivad mäed ja tegi barjääri kahe mere vahele?
Oli see mõni jumalus peale Jumala?
Tõde on: enamus neist ei tea!
27:62 Või kas Tema, kes vastab kannatajale siis kui ta Teda hüüab ning eemaldab kurja, ja teeb teist maa järglased?
On see mõni jumalus peale Jumala?
Vähe te võtate kuulda!
27:63 Või kas Tema, kes juhatab teid maa ning mere pimedustes ja Tema, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele?
On see mõni jumalus peale Jumala?
Ülendatud olgu Jumal üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
27:64 Või kas Tema, kes algatab loomingu, seejärel kordab seda ja Tema, kes varustab teile taevast ning maalt?
On see mõni jumalus peale Jumala?
Ütle: “Tooge oma asitõendid, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
27:65 Ütle: “Mitte ükski taevastes ega maal ei tea nähtamatut, välja arvatud Jumal.”
Ja nad ei taju siis kui nad saavad olema tõstetud.
27:66 Tõde on: nende teadmised pärastelu kohta on ära võetud.
Tõde on: nad kahtlevad selle suhtes.
Tõde on: nad on selle suhtes pimedad.
27:67 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Siis kui meie ning meie isad oleme tolm, kas meid tuuakse välja?”
27:68 “Meile on seda lubatud – meile ning meie isadele – varemgi. Need on vaid varasemate inimeste legendid!”
27:69 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus kurjategijatele”.
27:70 Ja ära kurvasta nende pärast.
Ja ära ahasta sellepärast, mida nad skeemitavad.
27:71 Ja nad ütlevad: “Millal saabub see lubadus, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
27:72 Ütle: “See võib olla, et osa sellest, mida te kiirendaksite, on teile lähedal”.
27:73 Ja sinu Isand on heldekäeline inimkonna suunas, aga enamik neist ei ole tänulikud.
27:74 Ja sinu Isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida nad teatavaks teevad.
27:75 Ja pole mitte midagi peidetut taevastes ega maal, välja arvatud, et on selges määruses.
27:76 See Koraan jutustab Iisraeli Lastele enamuse sellest, mille suhtes nad lahkarvamusel on.
27:77 Ja see on juhatus ning halastus usklikele.
27:78 Sinu Isand saab otsustama nende vahel oma kohtumõistmises.
Ja Ta on Võimas, Teadev.
27:79 Ja pane oma usaldus Jumalasse. Sa oled selge tõe peal.
27:80 Sa ei saa panna surnuid kuulma ega saa sa panna kurte hüüdu kuulma siis kui nad oma seljad pööravad ning ära lähevad.
27:81 Ja sa ei saa juhatada pimedaid välja nende eksitusest.
Sa ei saa panna kuulama, väljaarvatud teda, kes usub Meie tunnustähtedesse ning on alistunud.
27:82 Ja siis kui läheb täide sõna nende vastu, Me toome esile nende jaoks ühe olendi maa seest, jutustama neile, et inimkond pole olnud veendumuses Meie tunnustähtedest.
27:83 Ja päeval, mil Me kogume igast kogukonnast grupi neid, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti, siis nad saavad olema rühmadesse grupeeritud.
27:84 Siis kui nad on tulnud, ütleb Ta: “Kas te keeldusite tunnistamast Minu tunnustähti, samas kui te polnud neid teadmistega ümbritsenud? Või mis see oli, mida te tegite?”
27:85 Ja sõna läheb täide nende vastu, sest nad tegid valet. Seejärel nad ei kõnele.
27:86 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Me tegime öö, et nad võiksid puhata selles ning päeva nägemist andvana?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
27:87 Ja päeval, mil sarve puhutakse: kes iganes taevastes ning kes iganes maal, on kabuhirmus, välja arvatud keda Jumal soovib.
Ja kõik tulevad Tema juurde alandunult.
27:88 Ja sa näed mägesid, sa arvad, et nad on tahked, aga nad mööduvad nagu pilvede möödumine.
Jumala töö, kes täiustas kõik asjad!
Ta on teadvel sellest, mida te teete.
27:89 Kes iganes toob heateo: temale on parem kui see. Ja nad on kaitstud selle päeva kabuhirmu eest.
27:90 Ja kes iganes toovad kurja teo, heidetakse maha nende nägudele tules.
Olete te autasustatud muu eest kui see, mida tegite?

27:91 “Mind on vaid kästud teenida selle maa Isandat, Teda, kes tegi selle puutumatuks. Ja Temale on kõik asjad.
Ja mind on kästud olla alistunutest”
27:92 “ning retsiteerida Koraani.”
Ja kes iganes on õigesti juhatatud: ta on vaid õigesti juhatatud oma hinge jaoks.
Ja kes iganes on ära eksinud: ütle: “Ma olen vaid hoiatajatest”.
27:93 Ja ütle: “Kiitus Jumalale!”
Ta näitab teile oma tunnustähti ning te tunnete need ära.
Ja teie Isand ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.