51

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
51:1 Hajutajate nimel, üks hajutamine,
51:2 ja koorma kandjate,
51:3 ja nende, kes voolavad kergusega,
51:4 ja nende, kes jagavad laiali läbi korralduse!
51:5 Teile ollakse lubamas vaid seda, mis tõde.
51:6 Ja kohtumõistmine saab aset leidma.
51:7 Taeva nimel, mis omab radu,
51:8 te olete õpetuses, mis erinev!
51:9 Sellest on eemale eksitatud tema, kes on eksitatud.
51:10 Neetud on valede rääkijad,
51:11 need, kes hajameelsed, segaduses,
51:12 nad küsivad: “Millal on Kohtumõistmispäev?”
51:13 Päev, mil nad tule kohal proovile pannakse:
51:14 “Maitske oma eitamise testi  – see on see, mille kiirendamist te otsisite.”
51:15 Need, kes kaalutletud kartuses, on aedade ning allikate keskel,
51:16 võtmas vastu seda, mida nende Isand neile annab. Nad olid enne seda heategijad.
51:17 Nad magasid vaid vähese ööst
51:18 ja koidikul otsisid andestust.
51:19 Ja nende vara hulgas oli oma osa ühele, kes küsis ning ühele, kes tõkestatud.
51:20 Ja maa peal on tunnustähed neile, kes kindlad,
51:21 ja teis endis. Kas te siis ei näe!
51:22 Ja taevas on teie annid ning see, mida teile lubatakse.
51:23 Siis taeva ning maa Isanda nimel, see on sama tõene kui see, et te räägite!

51:24 Kas sinuni on jõudnud jutustus Abrahami suursugustest külalistest?
51:25 Siis kui nad tema juurde sisenesid ning ütlesid: “Rahu”, ta ütles: “Rahu, tundmatud inimesed!”
51:26 ja pööras kõrvale oma pere poole ning tuli paksu vasikaga
51:27 ja asetas selle nende lähedale. Ta ütles: “Kas te ei söö?”
51:28 Seejärel ta muutus nende suhtes kartlikuks.
Nad ütlesid: “Ära karda”, ja andsid talle rõõmusõnumeid õpetatud pojast.
51:29 Ja tema naine tuli häält tõstes esile, andis oma näole laksu ning ütles: “Viljatu vana naine!”
51:30 Nad ütlesid: “Sedasi ütles sinu Isand. Ta on Elutark, Teadev”.
51:31 Ta ütles: “Siis mis on teie missioon, oo, saadikud?”
51:32 Nad ütlesid: “Meid on saadetud kurja tegevate inimeste juurde,”
51:33 “et võiksime alla saata nende peale savist kive,”
51:34 “mis märgistatud sinu Isanda pilgu all liialdajaile.”
51:35 Ja Me tõime sellest välja seal olnud usklikud.
51:36 Ja ei leidnud sealt rohkem kui ühe majapidamise alistunutega.
51:37 Ja Me jätsime sellesse tunnustähe neile, kes valusat karistust kardavad.
51:38 Ja Moosesesse: siis kui Me saatsime ta Fir´awni juurde koos selge volitusega.
51:39 Ta pööras ära koos enda toetajatega ning ütles: “Maag või kurjast vaimust vaevatu!”
51:40 Ja Me võtsime tema ning tema väed ja heitsime nad merre. Ja ta oli karistuse vääriline.
51:41 Ja ´Aadi: siis kui Me saatsime nende peale viljatu tuule.
51:42 See ei jätnud alles mitte midagi, milleni see ulatus, välja arvatud, et see tegi selle justnagu lagunenud rusudeks.
51:43 Ja Thamudisse: siis kui neile üteldi: “Nautige endid mõnda aega!”
51:44 Aga nad põlgasid ära oma Isanda korralduse.
Nii et piksenool võttis nad samal ajal kui nad vaatamas olid.
51:45 Ja nad olid võimetud üles tõusma. Ja nad ei suutnud end aidata.
51:46 Ja Noa inimesed enne seda: nad olid ühed hoolimatult reetlikud inimesed.

51:47 Ja taeva Me ehitasime koos võimsusega. Ja Me oleme tõepoolest ressursirikkad.
51:48 Ja maa Me laotasime laiali: kui suurepärased on need, kes tasandavad!
51:49 Ja kõiksugused asjad Me lõime paaridena, et võiksite kuulda võtta.
51:50 Nii et pagege Jumala juurde.
Ma olen teile selge hoiataja Temalt.
51:51 Ja ärge tehke koos Jumalaga teist jumalat.
Ma olen teile selge hoiataja Temalt.
51:52 Samuti ei tulnud nende juurde, kes enne neid, mitte ühtegi sõnumitoojat muidu, kui et nad ütlesid: “Maag või kurjast vaimust vaevatu!”
51:53 On nad selle üksteisele pärandina edasi andnud?
Tõde on: nad on inimesed, kes astumas üle kõikide piirjoonte.
51:54 Nii et pööra neist ära: seda ei hakata sulle ette heitma.
51:55 Aga tuleta meelde, sest meeldetuletus toob kasu usklikele.
51:56 Ja Ma lõin džinnid ning inimesed vaid selleks, et nad Mind teeniksid.
51:57 Ei soovi Ma neilt mitte ühtegi andi ega soovi Ma, et nad mind toidaks.
51:58 Jumal: Tema on Varustaja, Püsiva Vägevuse Isand.
51:59 Ja neile, kes teevad valet: sarnane tulemus nagu tulemus nende kaaslastele. Nii et ärgu nad otsigu, et Mind kiirendada.
51:60 Ja häda neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, nende päevast, mis neile lubatud on!