47

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
47:1 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgavad Jumala tee: Ta juhib nende tegemised eksitusse.
47:2 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, õiglaseid tegusid teevad ning usuvad sellesse, mis on alla saadetud Muhamedile – ja see on tõde nende Isandalt – Ta eemaldab neist nende kurjuse ning seab õigeks nende seisundi.
47:3 See on sellepärast, et need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, järgivad tühisust.
Ja sellepärast, et need, kes hoiatust kuulda võtavad, järgivad tõde oma Isandalt.
Sedasi esitab Jumal inimestele nende näited.

47:4 Ja siis kui te kohtate neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: löök kaeltesse. Siis kui olete nad korralikult kinni sidunud: tugevdage köidikud. Seejärel, kas armu andmine pärast seda või lunaraha kuni sõda lõpeb.
See, ja oleks Jumal soovinud, Tema võinuks neile kätte maksta.
Aga et testida mõndasid teist läbi üksteise.
Ja need, kes lüüakse maha Jumala teel: Ta ei lase nende tegudel mitte kunagi raisku minna,
47:5 Ta juhatab neid, ja seab õigeks nende seisundi,
47:6 ja paneb nad sisenema aeda, millest Ta nad teadlikuks on teinud.

47:7 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Juhul kui te aitate Jumalat, aitab Tema teid ning teeb kindlaks teie jalgealuse.
47:8 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: neile on viletsus.
Ja Ta juhib nende tegemised eksitusse,
47:9 sest nad vastanduvad sellele, mida Jumal alla saatis.
Seega Ta teeb nende tegemised tühisuseks.
47:10 Kas nad ei rända maa peal ega näe, milline oli nende lõpp, kes enne neid? Jumal hävitas nad. Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on selle sarnane.
47:11 Sellepärast, et Jumal on heategija neile, kes hoiatust kuulda võtavad.
Ja sellepärast, et neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, pole heategijat.
47:12 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, naudivad ennast ning söövad nagu söövad kariloomad. Ja tuli on koduks neile.
47:13 Ja kui paljud linnadest, mis olid tugevamad sinu linnast, mis sind välja ajas, Me hävitanud oleme! Ja neile polnud abilist.
47:14 On siis tema, kes on selgetel asitõenditel oma Isandalt:
-nagu tema, kellele tema kurjad teod ilustatud on ning kes järgib oma tühiseid ihasid?
47:15 (Näide aiast, mis lubatud neile, kes kaalutletud kartuses:
seal on jõed veest, mis saastamata,
ja jõed piimast, mis ei muuda oma maitset,
ja jõed joovastavatest ainetest, nauding joojatele,
ja jõed meest, mis puhastatud.
Ja neile on selles kõiksugustest viljadest.
ja armuandmine nende Isandalt.)
-nagu tema, kes eluneb igavesti tules ning kellele antakse juua vedelikku, mis keeb, nii et see kisub lõhki nende sisikonna?
47:16 Ja nende seas on mõned, kes sind kuulavad.
Siis kui nad on läinud esile sinu kohalolust, ütlevad nad neile, kellele on antud teadmised: “Mis see oli, mida ta just nüüd ütles?”
Sellised on need, kelle südamed on Jumal kinni katnud ning kes järgivad oma tühiseid ihasid.
47:17 Ja need, keda on õigesti juhatatud: Ta suurendab neid juhatuses ning annab neile nende kaalutletud kartuse.
47:18 On nad ootamas midagi muud peale selle, et Tund neile ootamatult tuleb? Aga selle tingimused on juba täidetud!
Nii et mis kasu neile – siis kui see neile tuleb – saab olema nende meeldetuletusest?
47:19 Ja tea, et pole jumalat peale Jumala. 
Ja küsi andestust enda üleastumisele, ja usklikele meestele ning usklikele naistele.
Ja Jumal teab teie tulemisi ning minemisi ja teie eluaset.
47:20 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad: “Oh, et vaid üks peatükk alla saadetaks!”
Seejärel, siis kui üks selgesõnaline peatükk alla saadetakse ning selles tapmist mainitakse, näed sa neid, kelle südameis on haigus, vaatamas sind pilguga nagu ühel, kes surma poolt üle võetud.
Nii et häda neile!
47:21 Kuulekus ning asjakohane kõne!
Ja siis kui olukord on otsustatud, siis juhul kui nad oleksid olnud tõesed Jumalale: see oleks parim neile.
47:22 Nii et kas te ehk – juhul kui te ära pöörate – teete korruptsiooni maa peal ning katkestate oma perekonna sidemed?
47:23 Sellised on need, keda Jumal on neednud. Seejärel Ta tegi nad kurdiks ning pimestas nende nägemise.
47:24 Kas nad siis ei kaalutleks Koraani hoolega!
Või kas nende südamete peal on lukud?
47:25 Need, kes pööravad oma seljad pärast seda kui juhatus neile selgeks oli tehtud: kurat on neid ahvatlenud ning nende lootusi pikendanud,
47:26 sest nad ütlesid neile, kes on vastandunud sellele, mida Jumal alla saatis: “Me kuuletume teile osades asjades.”
Aga Jumal teab nende saladusi.
47:27 Nii et kuidas saab see olema siis kui inglid neid võtavad, lüües nende nägusid ning selgasid?
47:28 Sellepärast, et nad järgisid seda, mis Jumalat vihastas ning vastandusid sellele, mis Talle meeldis, seega Ta tegi nende tegemised tühisuseks.
47:29 Või kas need, kelle südameis on haigus, arvavad, et Jumal ei too esile nende kurje mõtteid?
47:30 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime näidanud neid sulle, nii et sa teaksid neid nende eraldusmärkide järgi. Aga sa saad neid teadma nende kõne tooni järgi.
Ja Jumal teab teie tegemisi.
47:31 Ja Me testime teid kuni Me teeme ilmseks need, kes teie seas pingutavad ning on kannatlikud. Ja Me testime teie väiteid.
47:32 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ja pööravad ära Jumala teelt ja on sõnumitooja suhtes vaenulikud pärast seda kui juhatus neile selgeks on tehtud: nad ei kahjusta Jumalat kõige vähimaski. Aga Ta teeb tühisuseks nende tegemised.
47:33 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale ja ärge tehke tühisuseks oma tegusid.
47:34 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgavad Jumala tee, seejärel surevad ateistidena: Jumal ei anna neile armu.
47:35 Seega ärge pehmenege, aga kutsuge alistumisele, sest teie olete ülimad. Ja Jumal on koos teiega ning ei lahuta teid teie tegudest.
47:36 Selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine. Aga kui te usute ja olete kaalutletud kartuses, siis Ta annab teile teie autasud ega küsi teilt teie jõukust.
47:37 Juhul kui Ta teilt seda küsimas oleks ning teid survestaks, siis te muutuksite ihneteks ja Ta tooks esile teie kurjuse.
47:38 Siin te olete, olles kutsutud kulutama Jumala teel, seejärel on teie seas tema, kes ihne. Ja kes iganes on ihne: ta on vaid ihne iseenda vastu!
Ja Jumal on Vaba Vajadusest.
Ja teie olete vajaduses.
Ja juhul kui te ära pöörate, Ta asendab teid teistsuguste inimestega. Seejärel nad ei saa olema sellised nagu teie.