Eessõna

Tehniline info:

Salmide numbrid.
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Olgu aga üteldud, et salmide numbritega liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.

Kirjavahemärgid.
Originaaltekstis kirjavahemärke pole. Seega on siin mõnevõrra ruumi tõlgendamisele, nt kus algab või lõpeb lause jms.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eraldamisel jutumärke kasutatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva Koraani teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst – nt selgitav, laiendav või muud tausta andev tekst vms, pärast mida jätkub algne, on siin tõlkes parema teksti jälgimise huvides kasutatud sulgusid.
Lisaks on üksikutes kohtades sulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust. Araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks ning see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen parema tekstist ülevaate saamiseks teksti suurema ridade vahedega liigendanud, kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

Käesolev tõlge erineb pea kõikidest teistest tõlgetest selle poolest, et lausete lahtimõtestamisel ei ole kasutatud koraaniväliseid allikaid – tõlge on saadud teksti süsteemsel analüüsil ja mittesektantliku metoodikaga tõlkimisel. Koraan on iseeneses detailne ja selle mõistmiseks pole vaja koraaniväliseid sektantlikke taustalugusid, mille tõesuses ei saa kindel olla (sektid lähtuvad oma doktriinis lisaks Koraanile kui Jumala ilmutusele veel ka inimeste poolt kirjutatud hadititele, mis väidetavalt Koraani lahti seletavad ja läbi mille nad Koraani ka tõlgendavad-tõlgivad). Koraan aga ütleb, et see on täielikult detailne ja ainult Jumalalt tuleb juhatust otsida selle mõistmisel.

___________________________________________________________________
2016-2018 Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõikidele inimestele tasuta kasutamiseks. Ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud ühelgi kujul müüa. Käesoleva tõlke osasid võib vabalt levitada juhul, kui on viidatud allikale.

Facebook / kontakt / eessõna