Eessõna

Salmid ja salmide numbrid
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Samas, teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.

Kirjavahemärgid
Originaaltekstis kirjavahemärke peaaegu, et pole. Seega on siin ruumi tõlgendamisele lausete liigendamisel.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eristatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst, pärast mida jätkub algne, olen parema teksti jälgimise huvides kasutanud osades kohtades sulgusid.
Lisaks olen üksikutes kohtades kaldsulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust (araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks) kuna see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen teksti parema jälgitavuse huvides teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.


Tõlkija eessõna
Enne 2016. aastal tõlkima asumist olin Koraani uurinud 10 aastat. Ma ei kuulu mitte ühtegi usuorganisatsiooni ega salajasse organisatsiooni ja pole küsinud ega saanud tõlkimiseks rahalisi ega muid toetusi. Tõlge on tehtud eelkõige iseendale Koraani õppimiseks. Tõlge on saadud kahe mittesektantliku inglisekeelse tõlke tõlkimise tulemusena, seejärel mitmeid kordi sõna haaval üle kontrollitud.
Nb, sunniidid, šiidid jm sektid tõlgivad Koraani teksti sisse mõtteid, mis pärinevad vastavale sektile omastest koraanivälistest jutustustest, mis nende arvates Koraani lahti seletavad! Käesolev tõlge on tehtud ka just seetõttu, et ainuke seni ilmunud Koraani eestikeelne tõlge (H. Udam) on sektantlik tõlge. Lisaks, Koraan ütleb, et Jumala ilmutused ei ole midagi sellist, millega raha teenida, seetõttu on käesolev tõlge kõigile tasuta kasutamiseks, vastupidiselt Udami tõlkele, mille tegemise motivatsiooniks näib olevat müük (müügil 56 eur/tk!).

Jumal ütleb Koraanis, et Koraan on tõde Jumalalt.
Samas, tõlkeid ei saa käsitleda puhta Jumala tõena, kuna tihti on mitmeid erinevaid võimalusi kuidas teksti tõlkida ja sõnastada. Seetõttu on tõlge alati puudulik. 

Olgu ka välja toodud, et lugeja ei saa Koraanist leidma “moslemite” (tegelikkuses sunniitide, šiitide jm) laialt tuntud usukombeid ega rituaale, sest need tulevad neil muudest raamatutest ja nende muude raamatute “valguses” Koraani tõlkimisest. Koraanis ei ole religiooni.
Islami ja Koraani kohta on liikvel väga palju valeinfot,
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul ei ole teadmist, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.
mh, et Koraani ei tohtivat tõlkida, Koraan aga ütleb:
41:44 … Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Nendele, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi…

Koraan ütleb, et see on lahtiseletus ja juhatus inimelu kõikide aspektide suhtes, head studeerimist!