Eessõna

Islam algajatele:
Islam tuleneb seadustest ja regulatsioonidest, mis pärinevad raamatust nimega Koraan. Inimesi kes neid seadusi järgivad nimetatakse moslemiteks.
Lisaks aga on olemas veel mitmeid religioone, mis tulenevad islamist. Tuntumad neist on sunniitlus ja šiitlus. Nende religioonide järgijad usuvad, et Koraan on liige keeruline, et seda mõista, seega nad järgivad tervet hunnikut raamatuid, mis kirjutatud Koraani ainetel paar sajandit peale Koraani.

6:112 Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlase – saatanad inimestest ning džinnidest – inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse. Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi.

Neil kahel religioonil pole peaaegu mitte mingit seost moslemite ega Koraaniga. Kui on mingeid seoseid, siis sunniidid ja šiidid järgivad väärastunud versiooni islamist.
Tänapäeval on inimesed viidud eksitusse seeläbi, et meedias nimetatakse sunniite, šiite, wahabiste (jne kuni kõige suuremate kurjategijateni) kõiki moslemiteks.
See on selleks, et inimesi Jumala seadustest/ilmutusest/Koraanist eemal hoida. Sest terve mõistus ütleb, et sellistel tegelastel ei saa ju Jumalaga palju pistmist olla. Ja ega olegi!
Sõna “islam” tähendab eesti keeles “alistumine”. Jumalale, Jumala seadustele alistumine.
Sõna “moslem” tähendab “alistunu”. Jumalale, Jumala seadustele alistunu.
Seega ei ole korrektne nimetada Jumalale alistunuks (moslemiks) neid, kes kurja teevad.

Koraan pole midagi uut. See on täpselt sama õpetus, mida Jumal on kogu aeg inimestele alla saatnud. Aga varasemad õpetused on enamasti ära solgitud. (Vt ka uuesti eelmist siintoodud salmi: 6:112)

42:13 Ta pani kirja teie jaoks doktriini, mida Ta Noalt nõudis ning mille Me sinule inspireerinud oleme ja mida Me Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt nõudsime.
Hoidke ülal seda doktriini ning ärge jagunege selles!
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see, millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale keda iganes Ta soovib, juhatades enda juurde tema, kes pöörab kahetsedes.

Vahe varasemate prohvetite ja sõnumitoojatega saadetud õpetuste ja seaduseraamatutega aga seisneb selles, et Koraan on kaitstud teos (56:78):

56:75 Ma vannun tähtede asukoha nimel
56:76 – ja see on vanne, kui te vaid teaksite, mis on hiiglaslik –
56:77 see on suursugune Koraan/retsiteering,
56:78 määruses, mis lähedalt valvatud
56:79 – mitte ükski ei suuda seda mõista, välja arvatud need, kes on puhastunud –
56:80 üks järkjärguline allasaatmine Kogu Inimkonna Isandalt!
56:81 Kas te võtate seda jutustust kergekäeliselt?


Tõlkija Tarmo Marken:
Olin Koraani uurinud 10 aastat enne 2016. aastal tõlkima asumist. Ma ei kuulu mitte ühtegi usuorganisatsiooni, samuti mitte ühtegi salajasse organisatsiooni ja pole küsinud ega saanud (välja arvatud Jumalalt) tõlkimiseks rahalisi ega muid toetusi. Tegin selle tõlke lihtsast vajadusest ja endale tööriistaks, et oleks parem Koraani õppida. Ja siis seega ka neile, keda Jumal siia juhatab – tasuta kasutamiseks. Ja et mingit head tööd teha.
23:72 Või kas sa küsid neilt autasu?
Sinu Isanda autasu on parem. Ja Tema on parim varustajatest.

Facebook / pikem eessõna