99

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
99:1 Kui maa on täielikult krampides,
99:2 Ja maa toob esile enda koormad,
99:3 Ja inimolend ütleb: “Mis seda vaevab?”
99:4 Sel päeval see saab jutustama oma lood,
99:5 Sest sinu Isand inspireerib seda.
99:6 Sel päeval saavad inimesed välja tulema,
eraldatult, et neile nende tegusid näidata.
99:7 Nii et, kes iganes teeb aatomi raskuse võrra head,
saab seda nägema.
99:8 Ja kes iganes teeb aatomi raskuse võrra kurja,
saab seda nägema.