98

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
98:1 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjate ning ebajumalakummardajate hulgast, ei jagunenud enne, kuni neile selged asitõendid tulid.
98:2 Sõnumitooja Jumalalt lugemas puhastatud käsikirju,
98:3 milles on sirgeseljalised seadused.
98:4 Ja need, kelle valduses on seadus, olid jagatud vaid peale seda, kui neile selged asitõendid tulid.
98:5 Ja neid oli kästud vaid teenida Jumalat, olles Talle siirad süsteemis – kaldumas tõe poole, ja täita kohustust ning anda puhastumiseks.
Ja see on sirgeseljaliste süsteem.
98:6 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjate ning ebajumalakummardajate hulgas, on Põrgu tules, nad elunevad selles igavesti.
Sellised on halvimad loodutest.
98:7 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: sellised on parimad loodutest.
98:8 Nende autasu on koos nende Isandaga, alalise eluaseme aiad, millede all voolavad jõed, nad elunevad nendes igavesti.
Jumal on nendega rahulolev ning nemad on Temaga rahulolevad.
See on temale, kes kardab oma Isandat.