98

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
98:1 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjate ning ebajumalakummardajate hulgas, ei jagunenud enne, kuni neile selged asitõendid tulid:
98:2 sõnumitooja Jumalalt lugemas puhastatud käsikirju,
98:3 milles on sirgeseljalised seadused.
98:4 Ja need, kelle valduses on seadus, jagunesid vaid peale seda kui neile selged asitõendid tulid.
98:5 Ja neid oli kästud vaid teenida Jumalat, olles Talle siirad doktriinis, kaldumas tõe poole, ja et täita kohustust ning puhastuda.
Ja see on sirgeseljaliste doktriin.
98:6 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjate ning ebajumalakummardajate hulgas, on Põrgu tules, nad elunevad selles igavesti.
Sellised on halvimad loodutest.
98:7 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: sellised on parimad loodutest.
98:8 Nende autasu on koos nende Isandaga: alalise eluaseme aiad, millede all voolavad jõed. Nad elunevad nendes igavesti.
Jumal on nendega rahulolev ning nemad on Temaga rahulolevad.
See on temale, kes kardab oma Isandat.