98

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
98:1 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed
seadusetundjate ning ebajumalakummardajate hulgast
ei jagunenud enne, kui neile selged tõendid tulid.
98:2 Sõnumitooja Jumalalt lugemas puhastatud käsikirju,
98:3 Milles on sirgeseljalised seadused.
98:4 Ja need, kelle valduses on seadus,
olid jagatud vaid peale seda, kui selged tõendid neile tulid.
98:5 Ja neid oli kästud vaid
teenida Jumalat, olles Talle siirad süsteemis – kaldumas tõe poole,
ja täita kohustusi
ja anda puhastumiseks.
Ja see on sirgeseljaliste süsteem.
98:6 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed
seadusetundjate ning ebajumalakummardajate hulgast
on põrgu tules,
nad elunevad selles igavesti.
Sellised on halvimad loodutest.
98:7 Mis puutub nendesse,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
siis nemad on parimad loodutest.
98:8 Nende autasu on koos nende Isandaga,
alalise eluaseme aiad, millede all voolavad jõed,
nad elunevad nendes igavesti.
Jumal on nendega rahulolev,
ja nemad on Temaga rahulolevad.
See on temale, kes kardab oma Isandat.