98

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
98:1 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjatest ning ebajumalakummardajatest, ei jagunenud enne kuni neile tuli selge asitõend:
98:2 sõnumitooja Jumalalt lugemas puhastatud käsikirju,
98:3 milles on sirgeseljalised seadused.
98:4 Ja need, kelle valduses on seadus, ei jagunenud enne kuni neile selge asitõend tuli.
98:5 Ja neid ei ole kästud muud, kui teenida Jumalat, olles siirad Talle doktriinis, kaldumas tõe poole, ja täita kohustust ning puhastuda.
Ja see on sirgeseljaliste doktriin.
98:6 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjatest ning ebajumalakummardajatest, on põrgu tules, elunedes selles igavesti. Sellised on halvimad loodutest.
98:7 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: sellised on parimad loodutest.
98:8 Nende autasu on koos nende Isandaga: alalise eluaseme aiad, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti.
Jumal on nendega rahulolev ning nemad on Temaga rahulolevad.
See on temale, kes kardab oma Isandat.