97

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
97:1 Me saatsime selle alla Kindlaksmääramise Ööl (“kindlaksmääramine” tähendustes: väärtuse kindlaksmääramine, ja: inimeste poolne).
97:2 Ja mis annaks sulle edasi, mis Kindlaksmääramise Öö on?
97:3 Kindlaksmääramise Öö on parem kui tuhat kuud
97:4 (Inglid ja Vaim laskuvad selles oma Isanda loal)
kõiksuguseid olukordi.
97:5 Rahu!
See on kuni koidiku ilmumiseni.