97

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
97:1 Me oleme selle alla saatnud Kindlaksmääramise Ööl.
97:2 Ja mis annaks sulle edasi, mis on Kindlaksmääramise Öö?
97:3 Kindlaksmääramise Öö on parem kui tuhat kuud.
97:4 Inglid ja Vaim laskuvad selles oma Isanda loal,
et täita kõiksugused korraldused.
97:5 Rahu! See on kuni koidiku ilmumiseni.