96

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
96:1 Retsiteeri enda Isanda nimel, ühe nimel, kes lõi.
96:2 Lõi inimese embrüost.
96:3 Retsiteeri! Ja sinu Isand on Kõige Suursugusem,
96:4 üks, kes õpetas läbi pliiatsi,
96:5 õpetas inimesele seda, mida ta ei teadnud.
96:6 Ei, tõepoolest, inimene on üleastuv,
96:7 et ta arvab end iseseisvalt hakkama saavaks.
96:8 Sinu Isanda juurde on naasemine.

96:9 Oled sa näinud ühte, kes keelab
96:10 sulast, siis kui ta kohustust täidab?
96:11 Oled sa kaalutlenud kas ta on juhendamisel
96:12 või nõuab kaalutletud kartust?
96:13 Oled sa kaalutlenud kas ta salgab ja pöörab ära?
96:14 Kas ta ei tea, et Jumal näeb?
96:15 Ei, tõepoolest!
Juhul kui ta ei lõpeta: Me tirime otsmikututti pidi.
96:16 Valetav, eksiv otsmikututt.
96:17 Seejärel las ta kutsub oma kolleegiumi.
96:18 Me kutsume need, kes tõukavad eemale.
96:19 Ei, tõepoolest!
Ära kuuletu talle!
Aga alistu ja tõmbu lähemale.