96

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
96:1 Retsiteeri enda Isanda nimel, kes lõi.
96:2 Lõi inimese embrüost.
96:3 Retsiteeri ja sinu Isand on Kõige Suursugusem,
96:4 kes õpetas läbi pliiatsi.
96:5 Õpetas inimesele, mida ta ei teadnud.
96:6 Ei, tõepoolest! Inimene on üleastuv,
96:7 et ta peab ennast rikkaks.
96:8 Sinu Isanda juurde on naasemine.
96:9 Oled sa kaalutlenud ühte, kes keelab
96:10 sulast, kui ta kohustust täidab?
96:11 Oled sa kaalutlenud, kas ta on juhendamisel
96:12 ja nõuab kaalutletud kartust?
96:13 Oled sa kaalutlenud, kas ta salgab ja pöörab ära?
96:14 Kas ta ei tea, et Jumal näeb?
96:15 Ei, tõepoolest! Kui ta ei lakka, siis Me võtame ta otsmikututti pidi.
96:16 Valetav, eksiv otsmikututt.
96:17 Seejärel las ta kutsub oma kolleegiumi.
96:18 Meie kutsume need, kes tõukavad eemale.
96:19 Ei, tõepoolest! Ära kuuletu talle! Aga alistu ja tule lähedale.