95

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
95:1 Viigimarja ja oliivi nimel!
95:2 Sinin Mäe nimel!
95:3 Selle turvalise linna nimel!
95:4 Me oleme loonud inimese parimal kujul,
95:5 seejärel saadame Me ta tagasi madalatest kõige madalamate hulka,
95:6 välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neil on lakkamatu autasu.
95:7 Ja mis paneb sind keelduma tunnistamast seejärel süsteemi?
95:8 Kas siis Jumal ei ole Kõige Elutargem õigusemõistjatest?