93

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
93:1 Hommiku valguse nimel,
93:2 Ja öö, kui see pimeneb!
93:3 Sinu Isand ei ole sind maha jätnud,
ega ole Ta sinu suhtes vastumeelne.
93:4 Ja pärastine on sulle parem kui eelnev.
93:5 Ja sinu Isand saab sulle andma ning sa saad olema rahul.
93:6 Kas Ta ei leidnud sind isatuna ning andis peavarju?
93:7 Ja leidis su eksinuna ning juhatas?
93:8 Ja leidis su vajaduses ning tegi küllaldaseks?
93:9 Seejärel, mis puudutab isatut, siis ära rõhu teda.
93:10 Ja mis puutub temasse, kes küsib, siis ära tõrju tagasi.
93:11 Ja mis puudutab sinu Isanda õnnistusi – loe need üle!