93

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
93:1 Hommiku valguse nimel,
93:2 ja öö nimel mil see pimeneb!
93:3 Sinu Isand ei ole sind maha jätnud ega ole Ta sinu suhtes vastumeelne.
93:4 Ja pärastine on sulle parem kui eelnev.
93:5 Ja sinu Isand annab sulle ning sa oled rahulolev.
93:6 Kas ei leidnud Ta sind isatuna, seega andis peavarju,
93:7 ja leidnud sind eksinuna, seega juhatas,
93:8 ja leidnud sind vajaduses, seega tegi küllaldaseks?
93:9 Seejärel, mis puutub isatusse: ära ahista.
93:10 Ja mis puutub ühte, kes küsib: ära tõuka eemale.
93:11 Ja mis puutub sinu Isanda õnnistustesse: loe need uuesti üle!