92

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
92:1 Öö nimel, siis kui see katab, 
92:2 ja päeva nimel, siis kui see paljastab, 
92:3 ja selle nimel, mida mees ning naine loonud on!
92:4 Teie püüdlused on erinevad.
92:5 Siis mis puutub temasse, kes annab, on kaalutletud kartuses
92:6 ning toetab headust:
92:7 Me kergendame talle kerguse suunas.
92:8 Ja mis puutub temasse, kes ihne, rikas
92:9 ning keeldub tunnistamast headust:
92:10 Me kergendame talle raskuste suunas.
92:11 Ja tema jõukus ei ole talle abiks siis kui ta hinge heidab.
92:12 Meie peal on juhatamine.
92:13 Ja Meile on hilisem ning varasem.
92:14 Seega, Ma hoiatan teid märatseva tule eest,
92:15 milles põleb vaid kõige armetum,
92:16 kes salgas ning ära pööras.
92:17 Ja kõige kaalutlevam kartuses saab seda vältima,
92:18 tema, kes annab oma vara, et ta võiks end puhastada.
92:19 Ja mitte kellelgi pole koos temaga mitte mingit armu, mida autasustada,
92:20 välja arvatud oma Isanda, Kõige Kõrgema näo otsimine.
92:21 Ja ta saab olema rahulolev.