92

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
92:1 Öö nimel, kui see katab,
92:2 Ja päeva, kui see paljastab,
92:3 Ja mida isane ning emane loonud on!
92:4 Teie tööd on erinevad.
92:5 Mis puutub temasse, kes annab ning on kaalutletud kartuses,
92:6 Ja toetab headust –
92:7 Me kergendame talle kerguse suunas.
92:8 Aga mis puutub temasse, kes on ihne ning rikas,
92:9 Ja hülgab headuse –
92:10 Me kergendame talle raskuste suunas.
92:11 Ja tema jõukus ei tule talle kasuks, kui ta hinge heidab.
92:12 See on Meie teha, et juhatada.
92:13 Ja Meile kuulub hilisem ning varasem.
92:14 Seega – Ma hoiatan teid märatseva tule eest,
92:15 Milles põleb vaid kõige armetum,
92:16 Kes salgas ning ära pööras.
92:17 Ja kõige kaalutlevam kartuses saab seda vältima.
92:18 Tema, kes annab oma vara, et end puhastada,
92:19 Otsimata mitte midagi vastutasuks,
92:20 Välja arvatud oma Isanda, Kõige Kõrgema heakskiitu.
92:21 Ja ta saab olema rahulolev.