92

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
92:1 Öö nimel, kui see katab
92:2 ja päeva, kui see paljastab
92:3 ja mida isane ning emane loonud on!
92:4 Teie tööd on erinevad.
92:5 Mis puutub temasse, kes annab ning on kaalutletud kartuses
92:6 ja toetab headust:
92:7 Me kergendame talle kerguse suunas.
92:8 Aga mis puutub temasse, kes on ihne ning rikas
92:9 ja keeldub tunnistamast headust:
92:10 Me kergendame talle raskuste suunas.
92:11 Ja tema jõukus ei tule talle kasuks kui ta hinge heidab.
92:12 See on Meie teha, et juhatada.
92:13 Ja Meile kuulub hilisem ning varasem.
92:14 Seega – Ma hoiatan teid märatseva tule eest,
92:15 milles põleb vaid kõige armetum,
92:16 kes salgas ning ära pööras.
92:17 Ja kõige kaalutlevam kartuses saab seda vältima,
92:18 tema, kes annab oma vara, et ta võiks puhastada end.
92:19 Ja mitte ühelgi pole koos temaga mitte mingit armu, mida autasustada,
92:20 välja arvatud oma Isanda, Kõige Kõrgema näo otsimine.
92:21 Ja ta saab olema rahulolev.