91

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
91:1 Päikese ning selle ereduse nimel,
91:2 Ja kuu, kui see sellele järgneb,
91:3 Ja päeva, kui see selle paljastab,
91:4 Ja öö, kui see selle katab,
91:5 Ja taeva ning kes selle ehitas,
91:6 Ja maa ning kes seda laiendas,
91:7 Ja hinge ning kes seda kujundas,
91:8 Ja sellele selle kõlblusetuse ning kaalutletud kartuse inspireeris.
91:9 Edu on saavutanud tema, kes seda puhtuses suurendas.
91:10 Ja ebaõnnestunud on tema, kes seda peitis.
91:11 (Thamud salgas oma üleastumises,
91:12 Kui selle kõige armetum välja saadeti.
91:13 Jumala sõnumitooja ütles neile:
“Jumala kaamel ning tema jook”.
91:14 Aga nad salgasid ta ning veristasid kaameli jõhkral moel.
Ja nende Isand andis nad üle hävingule nende üleastumise eest.
Seejärel Ta tegi nad maatasa.)
91:15 Ja ei karda oma lõplikku tulemust.