91

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
91:1 Päikese ning selle ereduse nimel
91:2 ja kuu, kui see sellele järgneb
91:3 ja päeva, kui see selle paljastab
91:4 ja öö, kui see selle katab
91:5 ja taeva ning kes selle ehitas
91:6 ja maa ning kes seda laiendas
91:7 ja hinge ning kes seda kujundas
91:8 ja sellele selle kõlblusetuse ning kaalutletud kartuse inspireeris!
91:9 Tema on olnud edukas, kes suurendas seda puhtuses.
91:10 Ja tema on ebaõnnestunud, kes selle mattis
91:11 (Thamud salgas oma üleastumises,
91:12 kui selle kõige armetum välja saadeti.
91:13 Jumala sõnumitooja ütles neile: “Jumala kaamel ning tema jook”.
91:14 Aga nad salgasid ta ning veristasid kaameli jõhkral kombel.
Ja nende Isand andis nad üle hävingule nende üleastumise eest,
seejärel Ta tegi nad maatasa.)
91:15 ja ei karda oma lõplikku tulemust.