91

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
91:1 Päikese ning selle ereduse nimel,
91:2 ja kuu, kui see sellele järgneb,
91:3 ja päeva, kui see selle paljastab,
91:4 ja öö, kui see selle katab,
91:5 ja taeva ning kes selle ehitas,
91:6 ja maa ning kes seda laiendas,
91:7 ja hinge ning kes seda kujundas,
91:8 ja sellele selle kõlblusetuse ning kaalutletud kartuse inspireeris.
91:9 Edu on saavutanud tema, kes seda puhtuses suurendas.
91:10 Ja ebaõnnestunud on tema, kes seda peitis.
91:11 (Thamud salgas oma üleastumises,
91:12 kui selle kõige armetum välja saadeti.
91:13 Jumala sõnumitooja ütles neile:
“Jumala kaamel ning tema jook”.
91:14 Aga nad salgasid ta ning veristasid kaameli jõhkral moel.
Ja nende Isand andis nad üle hävingule nende üleastumise eest.
Seejärel Ta tegi nad maatasa.)
91:15 Ja ei karda oma lõplikku tulemust.