90

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
90:1 Ma vannun selle linna
90:2 – ja sa oled vaba mees selles linnas –
90:3 ja sigitaja,
ja selle nimel, mille ta sigitas!
90:4 Me oleme loonud inimolendi heitlusesse.
90:5 Kas ta arvab, et mitte kellelgi pole võimu tema üle?
90:6 Ta ütleb: “Ma olen kulutanud tohutu varanduse!”
90:7 Kas ta arvab, et mitte keegi ei näe teda?
90:8 Kas me ei teinud talle kaks silma,
90:9 Ühe keele ning kaks huult,
90:10 Ja ei juhatanud teda mõlemale teele?
90:11 Aga ta ei ole proovinud rasket teed.
90:12 Ja mis annaks sulle edasi, mis see raske tee on?
90:13 Orja vabastamine,
90:14 Või suure puuduse päeval toidu andmine
90:15 Isatule, kes sugulane,
90:16 Või vaesele inimesele, kes viletsuses.
90:17 Seejärel olemine nende hulgas, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja üksteise kannatlikkusele ergutamine,
ja üksteise kaastundlikkusele ergutamine.
90:18 Sellised on parema käe kaaslased.
90:19 Mis puutub nendesse, kes Meie tunnustähti eitavad,
nemad on vasaku käe kaaslased,
90:20 Neid saab ümbritsema tuli.