89

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
89:1 Koidiku nimel,
89:2 Ja kümne öö,
89:3 Ja paaris ning paaritu,
89:4 Ja öö, kui ta lahkub!
89:5 Kas selles pole mitte üks tõotus ühele, kel intelligentsus?
89:6 Kas sa ei ole kaalutlenud,
kuidas sinu Isand ´Aad´i kohtles?
89:7 Suurte sammaste Iramit,
89:8 Mille sarnast polnud loodud ühelgi maal.
89:9 Ja Thamudit, kes orus kaljusid lõikas?
89:10 Ja Fir´awni, vaiade isandat?
89:11 Neid, kes astusid üle kõikidest piirjoontest maade peal,
89:12 Ja kasvasid seal korruptsioonis.
89:13 Nii et su Isand valas nende peale välja karistuse nuhtluse.
89:14 Sinu Isand on kindlasti vaatamas.
89:15 Ja mis puutub inimesesse, kui tema Isand teda testib,
teda austades ning võimaldades talle kergendust,
siis ta ütleb: “Minu Isand austab mind!”
89:16 Ja kui Ta testib teda tema ande kitsendades,
siis ta ütleb: “Minu Isand alandab mind!”
89:17 Ei, tõepoolest! Tõde on: te ei austa isatuid.
89:18 Ja ei julgusta üksteist vaeste toitmisele.
89:19 Aga tarbite pärandi täielikult.
89:20 Ja armastate jõukust üüratu armastusega.
89:21 Ei, tõepoolest! Kui maa on täielikult tasandatud.
89:22 Ja sinu Isand koos inglitega tuleb, auaste auastme järel.
89:23 Ja sel päeval tuuakse Põrgu.
Sel päeval saab inimolend kuulda võtma.
Aga kuidas saab meeldetuletus teda nüüd aidata?
89:24 Ta saab ütlema:
“Oleks, et ma oleksin endale midagi oma ellu ette saatnud!”
89:25 Ja sel päeval ei kanna keegi teine tema karistust.
89:26 Ja keegi pole võimeline tema ahelaid avama.
89:27 “Oo, sina hing, kergenduses!”
89:28 “Naase oma Isanda juurde rõõmsa ning rahulolevana.”
89:29 “Ja sisene Minu teenrite hulgas.”
89:30 “Ja sisene Minu aeda.”