89

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
89:1 Koidiku nimel
89:2 ja kümne öö
89:3 ja paaris ning paaritu
89:4 ja öö, kui ta lahkub!
89:5 Kas selles pole mitte üks vanne ühele, kel intelligentsus?
89:6 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas sinu Isand kohtles ´Aad´i,
89:7 suurte sammaste Iramit,
89:8 mille sarnast polnud loodud ühelgi maal
89:9 ja Thamudit, kes orus kaljusid lõikas
89:10 ja Fir´awni, vaiade isandat:
89:11 neid, kes astusid üle kõikide piirjoonte maade peal
89:12 ning suurendasid seal korruptsiooni,
89:13 nii et sinu Isand valas nende peale välja karistuse nuhtluse?
89:14 Sinu Isand on kindlasti vaatamas.
89:15 Ja mis puutub inimesesse kui tema Isand teda testib, teda austades ning võimaldades talle kergendust, siis ta ütleb: “Minu Isand austab mind!”
89:16 Ja kui Ta testib teda tema ande kitsendades, siis ta ütleb: “Minu Isand alandab mind!”
89:17 Ei, tõepoolest! Tõde on: te ei austa isatuid
89:18 ja ei julgusta üksteist vaeste toitmisele,
89:19 aga tarbite pärandi täielikult
89:20 ning armastate jõukust üüratu armastusega.
89:21 Ei, tõepoolest! Kui maa on täielikult tasandatud
89:22 ja sinu Isand koos inglitega tuleb, auaste auastme järel:
89:23 ja sel päeval tuuakse Põrgu, sel päeval saab inimolend kuulda võtma. Aga kuidas saab meeldetuletus teda nüüd aidata?
89:24 Ta saab ütlema: “Oleks, et ma oleksin endale midagi oma ellu ette saatnud!”
89:25 Ja sel päeval ei kanna mitte keegi teine tema karistust.
89:26 Ja mitte keegi pole võimeline tema ahelaid avama.
89:27 “Oo, sina hing, kergenduses!”
89:28 “Naase oma Isanda juurde rõõmsa ning rahulolevana.”
89:29 “Ja sisene Minu sulaste hulgas.”
89:30 “Ja sisene Minu aeda.”