89

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
89:1 Koidiku nimel,
89:2 ja kümne öö nimel,
89:3 ja paaris ning paaritu nimel,
89:4 ja öö nimel, mil ta lahkub!
89:5 Kas selles pole mitte üks vanne ühele, kel intelligentsus?
89:6 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas sinu Isand kohtles ´Aad´i,
89:7 suurte sammaste Iramit,
89:8 mille sarnast polnud varem loodud maa peal;
89:9 ja Thamudit, kes orus kivisid õõnestas;
89:10 ja Fir´awni, vaiade isandat:
89:11 neid, kes astusid üle kõikide piirjoonte maa peal
89:12 ja seal palju korruptsiooni tegid?
89:13 Nii et sinu Isand valas välja nende peale nuhtluse karistuse.
89:14 Sinu Isand: kahtlemata, alati vaatamas.
89:15 Ja mis puutub inimesesse:
– siis kui tema Isand teda proovile paneb, austades teda ning talle kergendust võimaldades, siis ta ütleb: “Minu Isand austab mind!”;
89:16 – aga siis kui Ta teda proovile paneb, kitsendades talle tema varustamist, siis ta ütleb: “Minu Isand alandab mind!”
89:17 Ei, tõepoolest! Tõde on: te ei austa isatuid
89:18 ega julgusta üksteist puuduse käes kannataja toitmisele,
89:19 aga tarbite pärandi täielikult
89:20 ning armastate jõukust üüratu armastusega.
89:21 Ei, tõepoolest! 
Siis kui maa on täielikult tasandatud
89:22 ja tulevad sinu Isand ning inglid, auaste auastme järel,
89:23 ja sel päeval tuuakse põrgu: sel päeval võtab inimolend kuulda. Aga kuidas saab meeldetuletus teda nüüd aidata?
89:24 Ta ütleb: “Oleks, et ma oleksin saatnud ette oma ellu!”
89:25 Nii et sel päeval ei karista mitte keegi nii, nagu Tema karistus,
89:26 ja ei ahelda mitte keegi nii, nagu Tema aheldamine.
89:27 “Oo, hing, kergenduses!”
89:28 “Naase oma Isanda juurde rõõmsa ning rahulolevana.”
89:29 “Nii et sisene Mu sulaste seas.”
89:30 “Ja sisene Mu aeda.”