89

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
89:1 Koidiku nimel,
89:2 ja kümne öö nimel,
89:3 ja paaris ning paaritu nimel,
89:4 ja öö nimel, siis kui ta lahkub läbi öö!
89:5 Kas selles pole mitte üks vanne ühele, kel intelligentsus?
89:6 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas sinu Isand kohtles ´Aad´i,
89:7 suurte sammaste Iramit,
89:8 mille sarnast polnud loodud mitte ühelgi maal;
89:9 ja Thamudit, kes orus kaljusid lõikas;
89:10 ja Fir´awni, vaiade isandat:
89:11 neid, kes astusid üle kõikide piirjoonte maade peal
89:12 ning tegid seal palju korruptsiooni,
89:13 nii et sinu Isand valas välja nende peale nuhtluse karistusena?
89:14 Sinu Isand on kindlasti alati vaatamas.
89:15 Ja mis puutub inimesse siis kui tema Isand teda proovile paneb teda austades ning talle kergendust võimaldades, ta ütleb: “Minu Isand austab mind!”
89:16 Ja siis kui Ta teda proovile paneb tema ande kitsendades, ta ütleb: “Minu Isand alandab mind!”
89:17 Ei, tõepoolest! Tõde on: te ei austa isatuid
89:18 ega julgusta üksteist vaeste toitmisele,
89:19 aga tarbite pärandi täielikult
89:20 ning armastate jõukust üüratu armastusega.
89:21 Ei, tõepoolest! 
Siis kui maa on täielikult tasandatud
89:22 ja tuleb sinu Isand ning inglid, auaste auastme järel,
89:23 ja sel päeval tuuakse põrgu: sel päeval saab inimolend kuulda võtma. Aga kuidas saab meeldetuletus teda nüüd aidata?
89:24 Ta saab ütlema: “Oleks, et ma oleksin saatnud ette oma ellu!”
89:25 Nii et sel päeval ei karista mitte keegi nagu Tema karistamine,
89:26 ja mitte keegi ei ahelda nagu Tema aheldamine.
89:27 “Oo, sina hing, kergenduses!”
89:28 “Naase oma Isanda juurde rõõmsa ning rahulolevana.”
89:29 “Ja sisene Mu sulaste seas.”
89:30 “Ja sisene Mu aeda.”