85

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
85:1 Tähtkujusid sisaldava taeva,
85:2 Ja Lubatud Päeva,
85:3 Ja tunnistaja ning tunnistatava nimel!
85:4 Neetud on kaeviku inimesed!
85:5 Nad varustavad tuld kütusega,
85:6 Kui nad selle kohal istuvad.
85:7 Ja nad on tunnistajad sellele, mida nad usklikele teevad.
85:8 Ja nad vihkavad neid vaid sellepärast,
et nad usuvad Jumalasse – Suursugusesse, Kiiduväärsesse,
85:9 Kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
85:10 Need, kes panevad usklikke mehi ning usklikke naisi Jumalat salgama,
ja seejärel ei ole kahetsenud:
neile on põrgu karistus,
ja neile on õgiva tule karistus.
85:11 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad:
nendele on aiad, millede all voolavad jõed.
See on suurepärane saavutus.
85:12 Teie Isanda võimsus on suur,
85:13 Tema on see, kes algatab ning kordab.
85:14 Ja Ta on Andestav, Armastav,
85:15 Suurepärase Trooni Valdaja,
85:16 Kes teeb seda, mida Ta nõuks võtab.
85:17 Kas sinuni on jõudnud jutustus
85:18 Vaarao ja Thamudi vägedest?
85:19 Tõde on: need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, on eitamas.
85:20 Aga Jumal hõlmab neid selja tagant.
85:21 Tõde on: see on suurpärane lugemisvara/Koraan.
85:22 Kaitstud tahvlil.