85

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
85:1 Tähtkujusid sisaldava taeva
85:2 ja Lubatud Päeva
85:3 ja tunnistaja ning tunnistatava nimel!
85:4 Neetud on kaeviku kaaslased!
85:5 Nad varustavad tuld kütusega
85:6 kui nad selle kohal istuvad.
85:7 Ja nad on tunnistajad sellele, mida nad usklikele teevad.
85:8 Ja nad vihkavad neid vaid sellepärast, et nad usuvad Jumalasse: Võimsasse, Kiiduväärsesse,
85:9 kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
85:10 Need, kes teevad usklikest meestest ning usklikest naistest subjektid usu salgamise vahenditele ja seejärel ei ole kahetsenud: neile on Põrgu karistus ning neile on õgiva tule karistus.
85:11 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nendele on aiad, millede all voolavad jõed.
See on suurepärane saavutus.
85:12 Teie Isanda võimsus on suur,
85:13 Tema on see, kes algatab ning kordab.
85:14 Ja Ta on Andestav, Armastav,
85:15 Hiilgava Trooni Valdaja,
85:16 kes teeb seda, mida Ta nõuks võtab.
85:17 Kas sinuni on jõudnud jutustus
85:18 Fir´awni ja Thamudi vägedest?
85:19 Tõde on: need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, on eitamas.
85:20 Aga Jumal ümbritseb neid selja tagant.
85:21 Tõde on: see on suurepärane retsiteering/Koraan,
85:22 kaitstud tahvlil.