83

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
83:1 Ebaõnnestumine ebaausatele kauplejatele:
83:2 neile, kes inimestelt mõõtu vastu võttes selle täielikult võtavad,
83:3 aga ise neile mõõtu või kaalu andes vähem annavad.
83:4 Kas sellised ei kaalutle, et nad saavad olema tõstetud
83:5 hiiglaslikule päevale:
83:6 päevale, mil inimesed Kogu Inimkonna Isanda ees seisavad?
83:7 Ei, tõepoolest!
Seaduseraamat lodevate elukommetega inimestest on Sijjeen´is.
83:8 Ja mis saaks sind mõistma panna, mis on Sijjeen?
83:9 Üks kirja pandud seadus:
83:10 “Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile,
83:11 neile, kes keeldusid tunnistamast Kohtumõistmispäeva!”
83:12 Ja seda keeldub tunnistamast vaid iga väärtegusid tegev üleastuja.
83:13 Siis kui sa talle meie tunnustähti retsiteerid, ütleb ta: “Muistsete inimeste legendid”.
83:14 Ei, tõepoolest! 
Tõde on: see, mille nad on välja teeninud, on vallutanud nende südamed.
83:15 Ei, tõepoolest! 
Sel päeval on nad oma Isandast blokeeritud,
83:16 seejärel põlevad nad põrgus.
83:17 Seejärel üteldakse: “See on see, mida te keeldusite tunnistamast!”
83:18 Ei, tõepoolest! 
Seaduseraamat vooruslikest on Elliyeen´is.
83:19 Ja mis saaks sind mõistma panna, mis on Elliyeen?
83:20 Üks kirja pandud seadus,
83:21 sellele tunnistajaks need, kes toodud lähedale:
83:22 “Vooruslikud on õndsuses,
83:23 tõstetud diivanitel pealt vaatamas.”
83:24 Sa tunned ära nende nägudel õndsuse kiirguse.
83:25 Neile antakse juua peenest suletud pudelist,
83:26 mille kork muskusest.
Ja selle nimel las võistlejad võistlevad!
83:27 Ja selle segu on Tasnim´ist:
83:28 allikast, millest joovad need, kes toodud lähedale.
83:29 Need, kes olid kurjategijad, naersid nende üle, kes hoiatust kuulda võtsid.
83:30 Ja siis kui nad neist möödusid, pilgutasid nad üksteisele silma.
83:31 Ja siis kui nad oma inimeste juurde naasesid, naasesid nad naljatades.
83:32 Ja siis kui nad neid nägid, ütlesid nad: “Sellised on eksiteele viidud!”
83:33 Aga nad polnud saadetud nende üle hooldajaiks.
83:34 Nii et sel päeval on need, kes hoiatust kuulda võtsid, ateistide üle naermas,
83:35 tõstetud diivanitel jälgimas,
83:36 kas ateistid saavad tasutud selle eest, mida nad tegid.