82

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
82:1 Kui taevas praguneb
82:2 ja kui tähed hajuvad
82:3 ja kui mered on välja valatud
82:4 ja kui hauad on laiali puistatud:
82:5 hing saab teadma, mida ta on ette saatnud ning mida ta on maha jätnud.
82:6 Oo, inimene!
Mis on sind petnud sinu Isanda, Suursuguse suhtes,
82:7 kes on su loonud, seejärel sind arendanud, seejärel sind õiglaseks teinud?
82:8 Mistahes vormi Ta valib, selliseks sind kokku pannes.
82:9 Ei, tõepoolest!
Tõde on: te keeldute tunnistamast doktriini.
82:10 Ja teie kohal on järelevaatajad,
82:11 suursugused, salvestamas.
82:12 Nad teavad, mida te teete.
82:13 Vooruslikud on õndsuses
82:14 ja lodevate elukommetega on Põrgus.
82:15 Nad saavad selles põlema Kohtumõistmispäeval.
82:16 Ja nad ei saa sellest eemal viibida.
82:17 Ja mis saaks teile edasi anda, mis on Kohtumõistmispäev?
82:18 Seejärel, mis saaks teile edasi anda, mis on Kohtumõistmispäev?
82:19 Päev, mil mitte ükski hing ei oma mitte mingit võimu teise hinge üle. Ja otsuste tegemine sel päeval kuulub Jumalale.