82

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
82:1 Siis kui taevas praguneb,
82:2 ja siis kui tähed hajuvad,
82:3 ja siis kui mered välja valatakse,
82:4 ja siis kui hauad tagurpidi pööratakse:
82:5 hing saab teadma, mida ta ette saatis ning mida ta maha jättis.
82:6 Oo, inimene!
Mis on sind petnud sinu Isanda, Suursuguse suhtes,
82:7 kes on su loonud, seejärel sind arendanud, seejärel sind õiglaselt tegutsema pannud,
82:8 mistahes vormi Ta valis, selliseks sind kokku pannes?
82:9 Ei, tõepoolest!
Tõde on: te keeldute tunnistamast doktriini.
82:10 Ja teie kohal on järelevaatajad:
82:11 suursugused, salvestamas.
82:12 Nad teavad, mida te teete.
82:13 Vooruslikud on õndsuses.
82:14 Ja lodevate elukommetega on põrgus,
82:15 põlemas selles Kohtumõistmispäeval,
82:16 ja nad ei saa sellest eemal viibida.
82:17 Ja mis saaks sulle edasi anda, mis on Kohtumõistmispäev?
82:18 Seejärel, mis saaks sulle edasi anda, mis on Kohtumõistmispäev?!
82:19 Päev, mil mitte ükski hing ei oma mitte mingit võimu mitte ühegi hinge üle. Ja otsuste tegemine sel päeval kuulub Jumalale.