82

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
82:1 Kui taevas praguneb.
82:2 Ja kui tähed hajuvad.
82:3 Ja kui mered on välja valatud.
82:4 Ja kui hauad on laiali puistatud.
82:5 Siis hing saab teada,
mida ta on ette saatnud ning mida ta on maha jätnud.
82:6 Oo, inimene!
Mis on sind petnud sinu Isanda, Suursuguse suhtes.
82:7 Kes on su loonud,
seejärel sind arendanud,
seejärel sind õiglaseks teinud?
82:8 Mistahes vormi Ta valib, selliseks sind kokku pannes.
82:9 Ei, tõepoolest!
Tõde on: te olete süsteemi salgajad.
82:10 Ja teie kohal on järelevaatajad,
82:11 Suursugused, salvestamas.
82:12 Nad teavad, mida te teete.
82:13 Vooruslikud on õndsuses.
82:14 Ja lodevate elukommetega on põrgus.
82:15 Nad saavad selles põlema Kohtumõistmise Päeval.
82:16 Ja nad ei saa sellest eemal viibida.
82:17 Ja mis saaks teile edasi anda, mis on Kohtumõistmise Päev?
82:18 Seejärel, mis saaks teile edasi anda, mis on Kohtumõistmise  Päev?
82:19 Päev, mil ükski hing ei oma mitte mingit võimu teise hinge üle,
ja otsuste tegemine sel päeval kuulub Jumalale.