81

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
81:1 Siis kui päike on sisse pakitud,
81:2 ja siis kui tähed langevad,
81:3 ja siis kui mäed on liikuma pandud,
81:4 ja siis kui sünnitusvalmis kaamelid hooletusse jäetakse,
81:5 ja siis kui metsloomad on kokku kogutud,
81:6 ja siis kui mered üle keevad,
81:7 ja siis kui hinged on paari pandud,
81:8 ja siis kui küsitakse tüdruku kohta, kes imikueas elusalt maetud:
81:9 “Millise üleastumise eest ta tapeti?”,
81:10 ja siis kui käsikirjad on avatud,
81:11 ja siis kui taevas on eemaldatud,
81:12 ja siis kui põrgu on süüdatud,
81:13 ja siis kui aed on lähedale toodud:
81:14 iga hing saab teada, mida ta on toonud.
81:15 Nii et Ma vannun nende nimel, mis taanduvad,
81:16 laevade nimel, mis vaateväljast tagasi tõmbumas,
81:17 ja öö nimel, siis kui see pimeneb,
81:18 ja hommiku nimel, siis kui see kiirgab:
81:19 see on ühe auväärse sõnumitooja kõne,
81:20 võimsuse omaja Trooni Isanda kohalolus,
81:21 üks, kellele kuuletutakse, usaldusväärne.
81:22 Ja teie kaaslane ei ole kurjast vaimust vaevatud.
81:23 Ja ta on näinud teda selgel horisondil.
81:24 Ja ta ei ole kitsi nähtamatu suhtes.
81:25 Ja see ei ole neetud kuradi kõne.
81:26 Nii et kuhu olete te minemas?
81:27 See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale,
81:28 temale, kes teie seast soovib olla sirgeseljaline.
81:29 Ja te soovite vaid seda, mida soovib Jumal, Kogu Inimkonna Isand.