8

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
8:1 Nad küsivad sinult sõjasaagi kohta,
ütle: “Sõjasaak on Jumalale ning sõnumitoojale”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
ja tehke õigesti selles, mis teie vahel on,
ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale,
kui olete usklikud.
8:2 Usklikud on vaid need, kes – kui Jumalat mainitakse – siis nende südamed on kartlikud,
ja kui neile Tema tunnustähti retsiteeritakse, nad kasvavad usus,
ja oma Isandasse panevad nad enda usalduse.
8:3 Need, kes kohustust täidavad,
ja kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme.
8:4 Sellised on tõelised usklikud.
Neil on tasemed nende Isanda silmis,
ja andestus ning suursugune varustamine.
8:5 Justnagu su Isand tõi su esile sinu kodust tões, aga mõned usklikest tundsid vastumeelsust,
8:6 vaieldes sinuga tõe üle pärast seda, kui see on selgeks saanud,
justkui neid karjatataks surma poole, kui nad pealt vaatavad!
8:7 Ja kui Jumal lubas teile, et üks kahest grupist saab olema teie.
Ja teile meeldiks, et üks, mis ilma võimsuseta, oleks teie.
Aga Jumal soovis sisse seada tõe läbi enda sõnade,
ja lõigata läbi nende juure, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
8:8 Et Ta võiks sisse seada tõe ning teha tühisuse olematuks,
kuigi kurjategijad sellele vastu on.
8:9 Siis, kui te oma Isanda abi otsisite ning Ta teile vastas:
“Ma abistan teid tuhande ingliga üksteisele järgnemas”.
8:10 Ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumiteks,
ja et teie südamed võiksid seeläbi rahu leida.
Ja pole muud abi kui Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark.
8:11 Kui Ta pani tukastuse teie peale tulema, kui turvalisuse Temalt,
ja saatis alla vee taevast teie peale,
et teid seeläbi puhastada ning eemaldada teist kuradi nuhtlused,
ja et tugevdada teie südamed ning teha kindlaks seeläbi teie jalg.
8:12 Kui teie Isand andis juhendi inglitele: “Ma olen koos teiega, nii et tehke püsivaks need, kes hoiatust kuulda võtavad.
Ma heidan hoiatuse suhtes ükskõiksete südametesse kabuhirmu.
Lööge kaeltest ülespoole, ja lööge neist igat sõrmeotsa!
8:13 Sest nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja vastu.
Ja kes iganes on vaenulik Jumala ning Tema sõnumitooja vastu:
Jumal on karm kättemaksus.
8:14 See: maitske seda!
Sest neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on tule karistus.
8:15 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kohtute hoiatuse suhtes ükskõiksetega, kes edenevad, ärge keerake neile selgasid.
8:16 Ja kes iganes sel päeval neile oma selja pöörab, välja arvatud lahingumanöövrina või ühinedes kompaniiga, siis ta on esile kutsunud raevu Jumalalt.
Ja tema elukoht on Põrgu.
Ja kuri on teekonna lõpp.
8:17 Ja teie ei tapnud neid, aga see oli Jumal, kes nad tappis,
ja teie ei visanud, kui te viskasite, aga Jumal viskas,
et Ta võiks testida usklike läbi asjakohase testi Temalt.
Jumal on Kuulja, Teadev.
8:18 See, ja sellepärast, et Jumal nõrgestab nende plaanid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
8:19 Kui te otsite otsust, siis otsus on teie juurde tulnud.
Aga kui te lõpetate, siis see on teile parem.
Aga kui te naasete, siis Meie naaseme ning teie grupp ei saa teile milleski abiks olla, vaatamata sellele, et see suur on.
Sest Jumal on koos usklikega.
8:20 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale,
ja ärge pöörake temast ära, kui te kuulete.
8:21 Ja ärge olge nagu need, kes ütlevad: “Me kuuleme”, aga nad ei kuule.
8:22 Halvimad olendid Jumala silmis on kurdid ja tummad, need kes ei juurdle.
8:23 Ja kui Jumal oleks nendes midagi head teadnud, siis Ta oleks nad kuulma pannud.
Ja oleks Ta nad kuulma pannud, nad oleksid ära pööranud.
Ja nad on vastu häälestatud.
8:24 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Vastake Jumalale ning sõnumitoojale, kui ta hüüab teid sellele, mis annab teile elu.
Ja teadke, et Jumal tuleb inimese ning tema südame vahele,
ja et Tema juurde saate te olema kokku kogutud.
8:25 Ja olge kaalutletud kartuses usu salgamise vahendite suhtes, mis ei lange osaks vaid neile teie hulgast, kes valet teevad.
Ja teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
8:26 Ja mäletage, kui teid oli vähe ning te maa peal põlatud olite.
Te olite kartlikud, et inimesed võivad teid ära pühkida.
Aga Ta andis teile peavarju ning toetas teid enda võiduga,
ja võimaldas teile mõndasid häid asju, et võiksite olla tänulikud.
8:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge reetke Jumalat ning Tema  sõnumitoojat ega ärge reetke oma usaldust.
Ja te teate.
8:28 Ja teadke, et teie vara ning teie lapsed on vaid vahendid usu salgamiseks ning et koos Jumalaga on hiiglaslik autasu.
8:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui olete Jumala suhtes kaalutletud kartuses, teeb Ta teile kriteeriumi/otsustamisvahendi ja eemaldab teist teie kurjuse ning andestab teile.
Jumal on hiiglasliku külluse valdaja.
8:30 Ja kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, skeemitavad sinu vastu, et sind arreteerida või et sind tappa või et sind maalt välja ajada: nemad skeemitavad ning Jumal skeemitab, aga Jumal on parim skeemitaja.
8:31 Ja kui Meie tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad:
“Me oleme kuulnud, ja kui me sooviksime, me võiksime sarnaselt rääkida.
See on vaid varasemate inimeste legendid”.
8:32 Ja kui nad ütlevad: “Oo, Jumal!
Kui see peaks olema tõde Sinult, siis lase meie peale taevast kive alla sadada või too meie peale valus karistus”.
8:33 Aga Jumal ei hakka neid karistama, kui sa nende hulgas oled,
ja Jumal ei hakka neid karistama, kui nad andestust otsivad.
8:34 Aga kuidas saaksid nad mitte olla Jumala poolt karistatud, kui nad hülgavad puutumatu ülistamiskoha ega ole Tema liitlased!
Tema liitlased on vaid need, kes on kaalutletud kartuses.
Aga enamus neist ei tea.
8:35 Kui nende kohustuse täitmine majas on vaid vilin ja plaksutamine?
Nii et maitske karistust selle eest, mida olete salanud!
8:36 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, kulutavad oma vara Jumala tee hülgamisele.
Sedasi nad seda kulutavad.
Seejärel muutub see neile hingepiinaks.
Seejärel saavad nad olema löödud.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, saavad olema kokku kogutud Põrgusse,
8:37 et Jumal võiks halva heast eraldada.
Ja halva kuhjab Ta üksteise otsa ning kuhjab selle kõik kokku ning asetab Põrgusse.
Sellised on kaotajad.
8:38 Ütle neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, et kui nad lakkavad, siis möödanik andestatakse neile.
Aga kui nad selle juurde naasevad, siis näide varasematest põlvkondadest on juba antud.
8:39 Ja võidelge nendega, kuni usu salgamise vahendeid enam pole ning süsteem on täielikult Jumalale.
Ja kui nad lakkavad, siis Jumal näeb, mida nad teevad.
8:40 Ja kui nad ära pööravad, siis teadke, et teie heategija on Jumal.
Milline suurepärane Heategija ning milline suurepärane Aitaja!
8:41 Ja teadke, et kõigest, mida te sõjasaagina võtate:
sellest viiendik kuulub Jumalale,
ja sõnumitoojale,
ja sugulastele,
ja isatutele,
ja vaestele,
ja teelistele –
kui usute Jumalasse ning sellesse, mida Me oma teenrile Kriteeriumi Päeval ilmutasime, päeval, mil kaks väge kohtusid.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
8:42 Kui teie olite lähemal pangal ning nemad olid kaugemal pangal, siis karavan oli teie all.
Ja kui te oleksite seda kohtumist planeerinud, oleksite te jäänud selle suhtes eriarvamusele.
Aga Jumal oli jõustamas varem antud korraldust, et Ta võiks hävitada need, kes olid hävitamiseks, koos selgete asitõenditega, ja et võiks elada need, kes peavad elama, koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal on Kuulja, Teadja.
8:43 Kui Jumal näitas sulle neid sinu unes justkui neid oleks vähe.
Ja kui Ta oleks neid sulle näidanud palju olevat,
siis te oleksite kartma hakanud,
ja te oleksite selles küsimuses omavahel vaielnud.
Aga Jumal päästis teid.
Ta teab, mis on rinnus.
8:44 Ja kui Ta näitas neid, kui te kohtusite, su silmadele vähe olevat,
ja vähendas teid nende silmis, et Jumala määrus saaks jõustuda.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
8:45 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kohtute mõne jõuga, siis seiske kindlalt ning meenutage Jumalat ülemääraselt, et võiksite olla edukad.
8:46 Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge vaielge omavahel, muidu hakkate kartma ning teie hoog raugeb.
Ja olge kannatlikud, Jumal on koos kannatlikega.
8:47 Ja ärge olge nagu need, kes tulevad esile oma eluasemetest hooplevalt,
ja et inimeste poolt nähtud olla,
ja et hüljata Jumala tee.
Ja Jumal hõlmab seda, mida nad teevad.
8:48 Ja kui kurat nende tööd neile ilustab ning ütleb:
“Ükski inimestest ei suuda teid täna purustada, kui mina teie kõrval olen”.
Seejärel, kui kaks väge üksteise vaatevälja jõuavad, pöörab ta oma kandadel ning ütleb:
“Ma olen teist süütu! Ma näen seda, mida teie ei näe.
Ma kardan Jumalat. Ja Jumal on karm karistamises”.
8:49 Kui kõhklejad ning need, kelle südameis on haigus, ütlevad:
“Nende süsteem on neid eksitanud”.
Aga kes iganes paneb oma usalduse Jumalasse, siis Jumal on Suursugune, Elutark.
8:50 Ja kui sa vaid võiksid näha, kui inglid võtavad neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, lüües nende nägusid ning nende selgasid:
“Maitske leegitseva tule karistust!”
8:51 “See on selle tõttu, mida teie käed teile ette on saatnud,
ja sellepärast, et Jumal ei ole oma teenrite suhtes ebaõiglane.”
8:52 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes olid enne neid:
nad eitasid Jumala tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende pattude pärast.
Jumal on tugev, karm karistamises.
8:53 See on sellepärast, et Jumal ei muuda ühtegi õnnistust, millega Ta inimesi rikastanud on, kuni nad muudavad seda, mis on nende hingedes.
Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Teadja.
8:54 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes olid enne neid:
nad keeldusid tunnistamast oma Isanda tunnustähti, nii et Me hävitasime nad nende pattude pärast.
Ja Me uputasime Fir´awni inimesed.
Ja kõik nad olid üleastujad.
8:55 Halvimad olendid Jumala silmis on need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed.
Nad ei usu.
8:56 Need, kellelt sa oled tõotuse võtnud, seejärel nad iga kord tühistavad oma tõotuse ning nad ei ole kaalutletud kartuses.
8:57 Nii et kui sa nende üle lahingus võimu saavutad, siis pane hirm läbi nende nendesse, kes pärast neid tulevad: ehk nad võiksid kuulda võtta.
8:58 Ja kui sul on põhjust mõndade inimeste poolt reetmist karta, siis hülga sina nad samal moel.
Jumal ei armasta reetureid.
8:59 Ja ära lase nendel, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, mõelda, et nad võitnud on.
Nad ei suuda põgeneda.
8:60 Ja valmistage neile ette kõik, mida te suudate jõududest ning ratsavägedest, et tekitada seeläbi kabuhirmu Jumala ning iseenda vaenlastele, ja teistele nende kõrval, keda teie ei tea, aga Jumal teab neid.
Ja mida iganes te Jumala põhjusel kulutate, see saab teile täielikult tagasi makstud ning teile ei tehta ülekohut.
8:61 Ja kui nad kalduvad rahu poole, siis kaldu sellele ka sina ning pane enda usaldus Jumalasse.
Ta on Kuulja, Teadev.
8:62 Ja kui nad sind petta kavatsevad, siis Jumal on sulle piisav.
Tema see on, kes sind ning usklikke oma abiga tugevdab.
8:63 Ja Ta ühendas nende südamed.
Ja kui sa oleksid kulutanud kõik, mis on maa peal, sa ei oleks suutnud nende südameid ühendada, aga Jumal ühendas need.
Ta on Suursugune, Elutark.
8:64 Oo, prohvet!
Jumal on piisav sulle ning neile, kes sulle usklike hulgast järgnevad.
8:65 Oo, prohvet!
Ärgita usklikke võitlusele.
Kui teie seas on kakskümmend kannatlikku, nad purustavad kakssada!
Ja kui teid seas on sada, siis nad purustavad tuhat nende hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on!
See on sellepärast, et need on inimesed, kes ei mõista.
8:66 Nüüd, Jumal on teile leevendanud.
Ja Ta teab, et teis on nõrkus.
Nii et kui teie seas on sada kannatlikku, nad purustavad kakssada.
Ja kui teie seas on tuhat, nad purustavad kaks tuhat, läbi Jumala loa.
Ja Jumal on koos kannatlikega.
8:67 Ja see pole prohvetile, et vange võtta, kuni ta maa peal ülemvõimu saavutab.
Te ihaldate selle maailma hüvesid, aga Jumal ihaldab teile Pärastelu.
Ja Jumal on Suursugune, Elutark.
8:68 Kui poleks olnud varasemat määrust Jumalalt, oleks teid puudutanud hiiglaslik karistus selle eest, mida te võtsite.
8:69 Nii et sööge sellest, mida te sõjasaagina võtsite, kui seaduslikku ning head, ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Jumal on Andestav, Armulik.
8:70 Oo, prohvet!
Ütle neile vangidele, kes su käes on:
“Kui Jumal teab teie südametes midagi head olevat, siis Ta annab teile parema kui see, mis teilt ära on võetud ning Ta andestab teile”.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
8:71 Ja kui nad sind reeta soovivad, siis nad olid Jumala juba varem reetnud.
Ja Ta allutas nad.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
8:72 Need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja maapakku lähevad,
ja pingutavad oma vara ning eludega Jumala põhjusel,
ja need, kes annavad peavarju,
ja aitavad:
sellised on üksteise liitlased.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, kuid pole maapakku läinud, teilt ei nõuta nende kaitsmist mitte millegi eest seni, kuni nad maapakku lähevad.
Ja kui nad otsivad teilt abi süsteemisiseselt, siis peate aitama.
(Välja arvatud inimeste vastu, kellega teil on sõlmitud leping.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
8:73 Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, siis nemad on liitlased üksteisele.)
Kui te seda ei tee, saavad maa peal olema usu salgamise vahendid
ning suur korruptsioon.
8:74 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja maapakku lähevad,
ja Jumala põhjusel pingutavad,
ja need, kes peavarju annavad,
ja aitavad:
sellised on tõelised usklikud.
Neile on andestus ning suursugune varustamine.
8:75 Ja need, kes pärastpoole hoiatust kuulda võtavad,
ja maapakku lähevad,
ja koos teiega pingutavad:
nemad on teiega.
Aga sünnipoolest sugulased on üksteisele lähemal Jumala seaduses.
Jumal teab kõiki asju.