8

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
8:1 Nad küsivad sinult sõjasaagi kohta.
Ütle: “Sõjasaak on Jumalale ning sõnumitoojale”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ja tehke õigesti selles, mis teie vahel on. Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale, kui olete usklikud.
8:2 Usklikud on vaid need, kes: kui Jumalat mainitakse, siis nende südamed on kartlikud ning kui Tema tunnustähti neile retsiteeritakse, nad kasvavad usus. Ja oma Isandasse panevad nad enda usalduse.
8:3 Need, kes kohustust täidavad ning kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme,
8:4 sellised on tõelised usklikud. Neil on tasemed nende Isanda silmis ja armu andmine ning suursugune varustamine.
8:5 Just nagu su Isand tõi su esile sinu kodust tões, aga mõned usklikest tundsid vastumeelsust,
8:6 vaieldes sinuga tõe üle pärast seda, kui see on selgeks saanud, justkui neid karjatataks surma poole, kui nad pealt vaatavad!
8:7 Ja kui Jumal lubas teile, et üks kahest grupist saab olema teie. Ja teile meeldiks, et üks, mis ilma võimsuseta, oleks teie. Aga Jumal soovis sisse seada tõe läbi enda sõnade ning lõigata läbi nende juure, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
8:8 et Ta võiks sisse seada tõe ning teha tühisuse olematuks, kuigi kurjategijad sellele vastu on.
8:9 Siis, kui te oma Isanda abi otsisite ning Ta teile vastas: “Ma abistan teid tuhande ingliga üksteisele järgnemas”.
8:10 Ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumitena ning et teie südamed võiksid seeläbi rahu leida. Ja pole muud abi kui Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark.
8:11 Kui Ta pani tukastuse teie peale tulema, kui turvalisuse Temalt ja saatis alla vee taevast teie peale, et teid seeläbi puhastada ning eemaldada teist kuradi nuhtlused ja et tugevdada teie südamed ning teha kindlaks seeläbi teie jalg.
8:12 Kui teie Isand andis juhendi inglitele: “Ma olen koos teiega, nii et tehke püsivaks need, kes hoiatust kuulda võtavad. Ma heidan hoiatuse suhtes ükskõiksete südametesse kabuhirmu. Lööge kaeltest ülespoole ja lööge neist igat sõrmeotsa!
8:13 Sest nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja vastu.
Ja kes iganes on vaenulik Jumala ning Tema sõnumitooja vastu: Jumal on karm kättemaksus.
8:14 See: maitske seda!
Sest neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on tule karistus.
8:15 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kohtute hoiatuse suhtes ükskõiksetega, kes edenevad, ärge keerake neile selgasid.
8:16 Ja kes iganes sel päeval neile oma selja pöörab, välja arvatud lahingumanöövrina või ühinedes kompaniiga, siis ta on esile kutsunud raevu Jumalalt. Ja tema elukoht on Põrgu. Ja kuri on teekonna lõpp.
8:17 Ja teie ei tapnud neid, aga Jumal tappis nad. Ja teie ei visanud, kui te viskasite, aga Jumal viskas. Ja et Ta võiks testida usklike läbi asjakohase testi Temalt.
Jumal on Kuulja, Teadev.
8:18 See.
Ja sellepärast, et Jumal teeb nõrgaks nende plaanid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
8:19 Kui te otsite otsust: otsus on teie juurde tulnud.
Ja kui te lõpetate: see on teile parem.
Aga kui te naasete, siis Meie naaseme ning teie grupp ei saa teile mitte milleski abiks olla, vaatamata sellele, et see suurearvuline on.
Ja sest et Jumal on koos usklikega.
8:20 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge pöörake temast ära, kui te kuulete.
8:21 Ja ärge olge nagu need, kes ütlevad: “Me kuuleme”, aga nad ei kuule.
8:22 Halvimad olendid Jumala silmis on kurdid ja tummad, need kes ei juurdle.
8:23 Ja kui Jumal oleks nendes midagi head teadnud, siis Ta oleks nad kuulma pannud. Ja oleks Ta nad kuulma pannud, nad oleksid ära pööranud. Ja nad on vastuhäälestatud.
8:24 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Vastake Jumalale ning sõnumitoojale, kui ta hüüab teid sellele, mis annab teile elu.
Ja teadke, et Jumal tuleb inimese ning tema südame vahele.
Ja et Tema juurde saate te olema kokku kogutud.
8:25 Ja olge kaalutletud kartuses usu salgamise vahenditest, mis ei lange osaks vaid neile teie hulgast, kes valet teevad.
Ja teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
8:26 Ja mäletage, kui teid oli vähe ning te maa peal põlatud olite.
Te olite kartlikud, et inimesed võivad teid ära pühkida.
Aga Ta andis teile peavarju ning toetas teid enda võiduga ja võimaldas teile mõndasid häid asju, et võiksite olla tänulikud.
8:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge reetke Jumalat ning Tema  sõnumitoojat ega ärge reetke oma usaldust. Ja te teate.
8:28 Ja teadke, et teie vara ning teie lapsed on vaid usu salgamise vahendid ning et koos Jumalaga on hiiglaslik autasu.
8:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui olete kaalutletud kartuses Jumalast, teeb Ta teile kriteeriumi/otsustamisvahendi ja eemaldab teist teie kurjuse ning andestab teile.
Jumal on hiiglasliku heldekäelisuse valdaja.
8:30 Ja kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, skeemitavad sinu vastu, et sind arreteerida või et sind tappa või et sind maalt välja ajada: nemad skeemitavad ning Jumal skeemitab, aga Jumal on parim skeemitaja.
8:31 Ja kui Meie tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “Me oleme kuulnud. Ja kui me sooviksime, me võiksime sarnaselt rääkida.
See on vaid varasemate inimeste legendid”.
8:32 Ja kui nad ütlevad: “Oo, Jumal! Kui see peaks olema tõde Sinult, siis lase meie peale taevast kive alla sadada või too meie peale valus karistus”.
8:33 Aga Jumal ei hakka neid karistama, kui sa nende hulgas oled.
Ja Jumal ei hakka neid karistama, kui nad andestust otsivad.
8:34 Aga kuidas saaksid nad mitte olla Jumala poolt karistatud, kui nad hülgavad puutumatu ülistamiskoha ega ole Tema liitlased!
Tema liitlased on vaid need, kes on kaalutletud kartuses.
Aga enamus neist ei tea.
8:35 Kui nende kohustuse täitmine majas on vaid vilin ja plaksutamine?
Nii et maitske karistust selle eest, mida olete salanud!
8:36 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, kulutavad oma vara Jumala tee hülgamisele. Sedasi nad seda kulutavad. Seejärel muutub see neile hingepiinaks. Seejärel saavad nad olema löödud.
Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad olema kokku kogutud Põrgusse,
8:37 et Jumal võiks halva heast eraldada. Ja halva asetab Ta üksteise otsa ning kuhjab selle kõik kokku ning asetab Põrgusse. Sellised on kaotajad.
8:38 Ütle neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, et kui nad lakkavad, siis möödanik andestatakse neile. Aga kui nad selle juurde naasevad, siis näide varasematest põlvkondadest on juba antud.
8:39 Ja võidelge nendega, kuni pole enam usu salgamise vahendeid ning doktriin on täielikult Jumalale.
Ja kui nad lakkavad, siis Jumal näeb, mida nad teevad.
8:40 Ja kui nad ära pööravad, siis teadke, et teie heategija on Jumal.
Milline suurepärane Heategija ning milline suurepärane Aitaja!
8:41 Ja teadke, et kõigest, mida te sõjasaagina võtate: sellest viiendik kuulub Jumalale ja sõnumitoojale ja sugulastele ja isatutele ja vaestele ja teelistele – kui usute Jumalasse ning sellesse, mida Me oma sulasele Kriteeriumi Päeval ilmutasime, päeval, mil kaks väge kohtusid.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
8:42 Kui teie olite lähemal pangal ning nemad olid kaugemal pangal, siis karavan oli teie all. Ja kui te oleksite seda kohtumist planeerinud, oleksite te jäänud selle suhtes eriarvamusele. Aga Jumal oli jõustamas varem antud korraldust, et Ta võiks hävitada need, kes olid hävitamiseks, koos selgete asitõenditega, ja et võiks elada need, kes peavad elama, koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal on Kuulja, Teadja.
8:43 Kui Jumal näitas sulle neid sinu unes justkui neid oleks vähe. Ja kui Ta oleks neid sulle näidanud palju olevat, siis te oleksite kartma hakanud ning te oleksite selles küsimuses omavahel vaielnud.
Aga Jumal päästis teid.
Ta teab, mis on rinnus.
8:44 Ja kui Ta näitas neid, kui te kohtusite, sinu silmadele vähe olevat ning vähendas teid nende silmis, et Jumala määrus saaks jõustuda.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
8:45 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kohtute mõne jõuga, siis seiske kindlalt ning meenutage Jumalat ülemääraselt, et võiksite olla edukad.
8:46 Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge vaielge omavahel, muidu hakkate kartma ning teie hoog raugeb.
Ja olge kannatlikud, Jumal on koos kannatlikega.
8:47 Ja ärge olge nagu need, kes tulevad esile oma eluasemetest hooplevalt ning et inimeste poolt nähtud olla ja hülgavad Jumala tee.
Ja Jumal ümbritseb seda, mida nad teevad.
8:48 Ja kui kurat nende töid neile ilustab ning ütleb: “Mitte ükski inimestest ei suuda teid täna purustada, kui mina teie kõrval olen”.
Seejärel, kui kaks väge üksteise vaatevälja jõuavad, pöörab ta oma kandadel ning ütleb: “Ma olen teist süütu! Ma näen seda, mida teie ei näe. Ma kardan Jumalat. Ja Jumal on karm karistamises”.
8:49 Kui kõhklejad ning need, kelle südameis on haigus, ütlevad: “Nende doktriin on neid eksitanud”.
Aga kes iganes paneb oma usalduse Jumalasse, siis Jumal on Võimas, Elutark.
8:50 Ja kui sa vaid võiksid näha, kui inglid võtavad neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, lüües nende nägusid ning nende selgasid:
“Maitske leegitseva tule karistust!”
8:51 “See on selle tõttu, mida teie käed teile ette on saatnud ning sellepärast, et Jumal ei ole oma sulastega ebaõiglane.”
8:52 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes olid enne neid: nad eitasid Jumala tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende üleastumiste pärast. Jumal on tugev, karm karistamises.
8:53 See on sellepärast, et Jumal ei muuda armu, millega Ta inimesi rikastab, kuni nad muudavad seda, mis on nende hingedes. Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Teadja.
8:54 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes olid enne neid:
nad keeldusid tunnistamast oma Isanda tunnustähti, nii et Me hävitasime nad nende üleastumiste pärast ja uputasime Fir´awni inimesed.
Ja kõik nad olid patustajad.
8:55 Halvimad olendid Jumala silmis on need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad ei usu.
8:56 Need, kellelt sa oled tõotuse võtnud, seejärel nad iga kord tühistavad oma tõotuse ning nad ei ole kaalutletud kartuses.
8:57 Nii et kui sa nende üle lahingus võimu saavutad, siis pane hirm läbi nende nendesse, kes pärast neid tulevad: ehk nad võiksid kuulda võtta.
8:58 Ja kui sul on põhjust mõndade inimeste poolt reetmist karta, siis hülga sina nad samal moel. Jumal ei armasta reetureid.
8:59 Ja ära lase nendel, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, mõelda, et nad võitnud on. Nad ei suuda põgeneda.
8:60 Ja valmistage neile ette kõik, mida te suudate jõududest ning ratsavägedest, et tekitada seeläbi kabuhirmu Jumala ning iseenda vaenlastele, ja teistele nende kõrval, keda teie ei tea, aga Jumal teab neid.
Ja mida iganes te Jumala põhjusel kulutate, see saab teile täielikult tagasi makstud ning teile ei tehta ülekohut.
8:61 Ja kui nad kalduvad rahu poole, siis kaldu sellele ka sina ning pane enda usaldus Jumalasse. Ta on Kuulja, Teadev.
8:62 Ja kui nad sind petta kavatsevad, siis Jumal on sulle piisav. Tema see on, kes sind ning usklikke oma abiga tugevdab.
8:63 Ja Ta ühendas nende südamed. Ja kui sa oleksid kulutanud kõik, mis on maa peal, sa ei oleks suutnud nende südameid ühendada, aga Jumal ühendas need. Ta on Võimas, Elutark.
8:64 Oo, prohvet!
Jumal on piisav sulle ning neile, kes sulle usklike seast järgnevad.
8:65 Oo, prohvet!
Ärgita usklikke võitlusele.
Kui teie seas on kakskümmend kannatlikku, nad purustavad kakssada! Ja kui teid seas on sada, siis nad purustavad tuhat nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed!
See on sellepärast, et need on inimesed, kes ei mõista.
8:66 Nüüd, Jumal on teile leevendanud. Ja Ta teab, et teis on nõrkus.
Nii et kui teie seas on sada kannatlikku, nad purustavad kakssada.
Ja kui teie seas on tuhat, nad purustavad kaks tuhat, läbi Jumala loa.
Ja Jumal on koos kannatlikega.
8:67 Ja see pole prohvetile, et vange võtta, kuni ta maa peal ülemvõimu saavutab. Te ihaldate selle maailma hüvesid, aga Jumal ihaldab teile Pärastelu. Ja Jumal on Võimas, Elutark.
8:68 Kui poleks olnud varasemat määrust Jumalalt, oleks teid puudutanud hiiglaslik karistus selle eest, mida te võtsite.
8:69 Nii et sööge sellest, mida te sõjasaagina võtsite, kui seaduslikku ning head ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
8:70 Oo, prohvet!
Ütle neile vangidele, kes su käes on: “Kui Jumal teab teie südametes midagi head olevat, siis Ta annab teile parema kui see, mis teilt ära on võetud ning Ta andestab teile”.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
8:71 Ja kui nad sind reeta soovivad, siis nad olid Jumala juba varem reetnud. Ja Ta allutas nad.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
8:72 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja pingutavad oma vara ning eludega Jumala põhjusel ja need, kes annavad peavarju ja aitavad: sellised on üksteise liitlased.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, kuid pole maapakku läinud, teilt ei nõuta nende kaitsmist mitte millegi eest seni, kuni nad maapakku lähevad.
Ja kui nad otsivad teilt abi doktriinisiseselt, siis peate aitama.
(Välja arvatud inimeste vastu, kellega teil on sõlmitud kokkulepe.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
8:73 Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, siis nemad on liitlased üksteisele.)
Kui te seda ei tee, saavad maa peal olema usu salgamise vahendid
ning suur korruptsioon.
8:74 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja Jumala põhjusel pingutavad ja need, kes peavarju annavad ja aitavad: sellised on tõelised usklikud. Neile on armu andmine ning suursugune varustamine.
8:75 Ja need, kes pärastpoole hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja koos teiega pingutavad: nemad on teiega.
Aga sünnipoolest sugulased on üksteisele lähemal Jumala seaduses.
Jumal teab kõiki asju.