8

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
8:1 Nad küsivad sinult sõjasaagi kohta.
Ütle: “Sõjasaak on Jumalale ning sõnumitoojale”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ja tehke õigust selles, mis teie vahel on. Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale, kui olete usklikud.
8:2 Usklikud on vaid need, kes:
kui Jumalat mainitakse, siis nende südamed on kartlikud,
ja kui Tema tunnustähti neile retsiteeritakse, nad kasvavad usus,
ja oma Isandasse panevad enda usalduse.
8:3 Need, kes kohustust täidavad ning kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme:
8:4 sellised on tõelised usklikud. Neil on tasemed nende Isanda silmis ja armu andmine ning suursugune varustamine.
8:5 Nagu sinu Isand tõi su esile sinu kodust tões, aga mõned usklikest tundsid vastumeelsust
8:6 vaieldes sinuga tõe üle pärast seda, kui see oli selgeks saanud, justkui neid juhitaks surma poole samas kui nad on pealt vaatamas.
8:7 Ja siis kui Jumal lubas teile, et üks kahest grupist saab olema teie.
Ja teile meeldinuks, et see, mis ilma võimsuseta, olnuks teie.
Aga Jumal soovis sisse seada tõe läbi enda sõnade ning läbi lõigata nende juure, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
8:8 et Ta võiks sisse seada tõe ning teha tühisuse olematuks, kuigi kurjategijad sellele vastu on.
8:9 Siis kui te oma Isanda kaasabi otsisite ning Ta vastas teile: “Ma abistan teid tuhande ingliga üksteisele järgnemas”.
8:10 Ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumitena ning et teie südamed võiksid seeläbi rahu leida. Ja pole muud abi kui Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark.
8:11 Siis kui Ta pani tukastuse teie peale tulema turvalisusena Temalt ja saatis alla vee taevast teie peale, et Ta võiks puhastada teid seeläbi ning eemaldada teist kuradi nuhtlused ja et Ta võiks tugevdada teie südamed ning teha kindlaks seeläbi teie jala.
8:12 Siis kui teie Isand ingleid inspireeris: “Ma olen koos teiega, nii et tehke püsivaks need, kes hoiatust kuulda võtavad. Ma saan heitma kabuhirmu nende südameisse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on. Lööge kaeltest ülespoole ja lööge neist igat sõrmeotsa!
8:13 Sest nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja vastu.
Ja kes iganes on vaenulik Jumala ning Tema sõnumitooja vastu: Jumal on karm kättemaksus.
8:14 See: maitske seda!
Ja sellepärast, et neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on tule karistus.

8:15 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kohtute hoiatuse suhtes ükskõiksetega, kes edenevad, ärge pöörake neile oma selgasid.
8:16 Ja kes iganes sel päeval neile oma selja pöörab, välja arvatud lahingumanöövrina või ühinedes kompaniiga: ta on esile kutsunud raevu Jumalalt. Ja tema elukoht on põrgu. Ja kuri on teekonna lõpp.
8:17 Ja teie ei tapnud neid, aga Jumal tappis nad.
Ja teie ei visanud siis kui te viskasite, aga Jumal viskas.
Ja et Ta võiks testida usklike läbi asjakohase testi Temalt.
Jumal on Kuulja, Teadev.
8:18 See.
Ja sellepärast, et Jumal teeb nõrgaks nende plaani, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
8:19 Kui te otsite otsust: otsus on teie juurde tulnud.
Ja kui te lõpetate: see on parem teile.
Aga kui te naasete, siis Meie naaseme. Ja teie grupp ei saa teile mitte milleski abiks olla, vaatamata sellele, et see suurearvuline on.
Ja sellepärast, et Jumal on koos usklikega.
8:20 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Ja ärge pöörake temast ära, kui te kuulate.
8:21 Ja ärge olge nagu need, kes ütlevad: “Me kuulame”, samas kui  nad ei kuula.
8:22 Halvimad olendid Jumala silmis on kurdid ja tummad, need kes ei juurdle.
8:23 Ja oleks Jumal neis midagi head teadnud, Ta oleks pannud nad kuulama. Ja oleks Ta pannud nad kuulama, nad oleksid ära pööranud. Ja nad on vastu häälestatud.
8:24 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Vastake Jumalale ning sõnumitoojale, siis kui ta hüüab teid sellele, mis annab teile elu.
Ja teadke, et Jumal tuleb inimese ning tema südame vahele, ja et Tema juurde saate te olema kokku kogutud.
8:25 Ja olge kaalutletud kartuses usu salgamise vahenditest, mis ei lange osaks vaid neile teie hulgast, kes valet teevad.
Ja teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
8:26 Ja mäletage aega, mil teid oli vähe ning te maa peal põlatud olite, kartes, et inimesed võivad teid ära pühkida: Ta andis teile peavarju ning toetas teid enda abiga ja võimaldas teile mõndasid häid asju, et võiksite olla tänulikud.
8:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge reetke Jumalat ning Tema sõnumitoojat ega ärge reetke oma usaldust. Ja te teate.
8:28 Ja teadke, et teie vara ning teie lapsed on vaid usu salgamise vahendid ja et koos Jumalaga on hiiglaslik autasu.
8:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui olete kaalutletud kartuses Jumalast, teeb Ta teile kriteeriumi/otsustamisvahendi ja eemaldab teist teie kurjuse ning andestab teile.
Ja Jumal on hiiglasliku heldekäelisuse valdaja.

8:30 Ja kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, sinu vastu skeemitavad, et sind arreteerida või et sind tappa või et sind maalt välja ajada: nemad skeemitavad ning Jumal skeemitab, aga Jumal on parim skeemitaja.
8:31 Ja siis kui Meie tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “Me oleme kuulanud. Kui me soovinuks, me võiksime rääkida sarnaselt. See on vaid varasemate inimeste legendid”.
8:32 Ja siis kui nad ütlevad: “Oo, Jumal! Kui see peaks olema tõde Sinult: lase meie peale taevast kive alla sadada või too meie peale valus karistus”.
8:33 Aga Jumal ei hakka neid karistama siis kui sa nende hulgas oled.
Ja Jumal ei hakka neid karistama siis kui nad andestust otsivad.
8:34 Aga kuidas saaksid nad mitte olla Jumala poolt karistatud kui nad hülgavad puutumatu ülistamiskoha ega ole Tema liitlased!
Tema liitlased on vaid need, kes on kaalutletud kartuses.
Aga enamus neist ei tea.
8:35 Ja nende kohustus majas on vaid vilistamine ning plaksutamine?
Nii et maitske karistust selle eest, mida eitasite!
8:36 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, kulutavad oma vara Jumala tee hülgamisele. Sedasi saavad nad seda kulutama. Seejärel muutub see neile hingepiinaks. Seejärel saavad nad olema löödud.
Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad olema kokku kogutud põrgusse,
8:37 et Jumal võiks eraldada halva heast. Ja halva asetab Ta üksteise otsa ning kuhjab selle kõik kokku ning asetab põrgusse. Sellised on kaotajad.
8:38 Ütle neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on: kui nad lakkavad, siis möödanik andestatakse neile. Aga kui nad naasevad, siis näide varasematest inimestest on juba antud.
8:39 Ja võidelge nendega, kuni pole enam usu salgamise vahendeid ning doktriin on täielikult Jumalale.
Ja kui nad lakkavad: Jumal näeb, mida nad teevad.
8:40 Ja kui nad ära pööravad: teadke, et Jumal on teie heategija.
Suurepärane on Heategija. Ja suurepärane on Abiline!
8:41 Ja teadke, et kõigest, mida te sõjasaagina võtate: Jumalale kuulub sellest viiendik, ja sõnumitoojale ja sugulastele ja isatutele ja vaestele ja teelistele – kui usute Jumalasse ning sellesse, mis Me saatsime alla oma sulasele Kriteeriumi Päeval, päeval, mil kaks väge kohtusid.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
8:42 Siis kui teie olite lähemal pangal ning nemad olid kaugemal pangal ja karavan oli teie all. Ja oleksite te seda kohtumist planeerinud, te oleksite olnud selle suhtes eriarvamusel.
Aga Jumal oli jõustamas varem antud korraldust, et võiks hukkuda tema, kes hukkus – koos selgete asitõenditega, ja et võiks elada tema, kes elab – koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
8:43 Siis kui Jumal näitas neid sinu unes justkui neid oleks vähe.
Ja kui Ta oleks neid sulle näidanud palju olevat, te oleksite kartma hakanud ning te oleksite selles küsimuses omavahel vaielnud.
Aga Jumal päästis teid.
Ta teab, mis on rinnus.
8:44 Ja siis kui Ta näitas neid, kui te kohtusite, sinu silmadele vähe olevat ning vähendas teid nende silmis, et Jumala määrus saaks jõustuda.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

8:45 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kohtute mõne jõuga: seiske kindlalt ning meenutage Jumalat ülemääraselt, et võiksite olla edukad.
8:46 Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge vaielge omavahel, muidu hakkate kartma ning teie hoog raugeb.
Ja olge kannatlikud, Jumal on koos kannatlikega.
8:47 Ja ärge olge nagu need, kes tulevad esile oma eluasemetest uhkeldavalt ning et inimeste poolt nähtud olla ja hülgavad Jumala tee.
Ja Jumal ümbritseb seda, mida nad teevad.
8:48 Ja siis kui kurat nende töid neile ilustab ning ütleb: “Mitte ükski inimestest ei suuda teid täna võita, kui mina teie kõrval olen”.
Seejärel, kui kaks väge üksteise vaatevälja jõuavad, pöörab ta oma kandadel ning ütleb: “Ma olen teist süütu! Ma näen seda, mida teie ei näe. Ma kardan Jumalat. Ja Jumal on karm karistamises”.
8:49 Siis kui kõhklejad ning need, kelle südameis on haigus, ütlevad: “Nende doktriin on neid eksitanud”.
Aga kes iganes paneb oma usalduse Jumalasse…
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
8:50 Ja kui sa võiksid näha, mil inglid võtavad neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, lüües nende nägusid ning nende selgasid: “Maitske õgiva tule karistust”
8:51 “selle eest, mida teie käed teile ette on saatnud. Ja sellepärast, et Jumal ei ole ebaõiglane oma sulastega.”
8:52 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes olid enne neid: nad eitasid Jumala tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende üleastumiste pärast. Jumal on tugev, karm karistamises.
8:53 See on sellepärast, et Jumal ei muuda armu, millega Ta inimesi rikastab, kuni nemad muudavad seda, mis on nende hingedes. Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Teadev.
8:54 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes olid enne neid:
nad keeldusid tunnistamast oma Isanda tunnustähti, nii et Me hävitasime nad nende üleastumiste pärast ja uputasime Fir´awni inimesed.
Ja kõik nad olid patustajad.
8:55 Halvimad olendid Jumala silmis on need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad ei usu.
8:56 Need, kellelt sa oled tõotuse võtnud, seejärel nad tühistavad oma tõotuse iga kord ning nad ei ole kaalutletud kartuses.
8:57 Nii et kui sa saavutad nende üle ülemvõimu lahingus: pane hirm läbi nende nendesse, kes tulevad pärast neid, et nad võiksid kuulda võtta.
8:58 Ja kui sul on põhjust mõndade inimeste poolt reetmist karta, siis hülga sina nemad samal moel. Jumal ei armasta reetureid.
8:59 Ja ära lase neil, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, mõelda, et nad on võitnud. Nad ei suuda põgeneda.
8:60 Ja valmistage neile ette kõik, mida te suudate jõududest ning ratsavägedest, et tekitada seeläbi kabuhirmu Jumala ning iseenda vaenlastes, ja teistes nende kõrval, keda teie ei tea. Jumal teab neid.
Ja mida iganes te kulutate Jumala põhjusel, saab olema teile täielikult tagasi makstud. Ja teile ei tehta ülekohut.
8:61 Ja kui nad kalduvad rahu poole, siis kaldu sellele ka sina. Ja pane oma usaldus Jumalasse. Ta on Kuulja, Teadev.
8:62 Ja kui nad sind petta kavatsevad, siis Jumal on sulle piisav. Tema see on, kes sind ning usklikke oma abiga tugevdab.
8:63 Ja Ta ühendas nende südamed. Ja kui sa oleksid kulutanud kõik, mis on maa peal, sa ei oleks suutnud nende südameid ühendada. Aga Jumal ühendas need. Ta on Võimas, Elutark.
8:64 Oo, prohvet!
Jumal on piisav sulle ning neile, kes sulle usklike hulgas järgnevad.
8:65 Oo, prohvet!
Ärgita usklikke võitlema!
Kui teie seas on kakskümmend kannatlikku, nad purustavad kakssada. Ja kui teid seas on sada, nad purustavad tuhat nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
See on sellepärast, et nad on inimesed, kes ei mõista.
8:66 Nüüd on Jumal teile leevendanud. Ja Ta teab, et teis on nõrkus.
Nii et kui teie seas on sada kannatlikku, nad purustavad kakssada.
Ja kui teie seas on tuhat, nad purustavad kaks tuhat, läbi Jumala loa.
Ja Jumal on koos kannatlikega.
8:67 See pole ühelegi prohvetile, et vange võtta seni kuni ta maa peal ülemvõimu saavutab. Teie ihaldate selle maailma hüvesid, aga Jumal ihaldab pärastelu. Ja Jumal on Võimas, Elutark.
8:68 Kui poleks olnud varasemat määrust Jumalalt, oleks teid puudutanud hiiglaslik karistus selle eest, mida te võtsite.
8:69 Nii et sööge sellest, mida te sõjasaagina võtsite, kui seaduslikku ning head. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
8:70 Oo, prohvet!
Ütle nendele vangidele, kes on su käes: “Kui Jumal teab midagi head teie südametes olevat, Ta annab teile parema kui see, mis teilt ära on võetud ning Ta andestab teile”.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
8:71 Ja kui nad sind reeta soovivad: nad olid reetnud Jumala juba varem. Ja Ta allutas nad.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
8:72 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, ja maapakku lähevad, ja pingutavad oma vara ning eludega Jumala põhjusel, ja need, kes annavad peavarju, ja aitavad: sellised on üksteise liitlased.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, kuid pole maapakku läinud: teilt ei nõuta nende kaitsmist mitte millegi eest seni, kuni nad maapakku lähevad.
Ja kui nad otsivad teilt abi doktriinisiseselt, siis peate aitama.
(Välja arvatud inimeste vastu, kellega teil on sõlmitud kokkulepe.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
8:73 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, on liitlased üksteisele.)
Kui te seda ei tee, saavad maa peal olema usu salgamise vahendid
ning suur korruptsioon.
8:74 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ja maapakku lähevad, ja Jumala põhjusel pingutavad, ja need, kes peavarju annavad, ja aitavad: sellised on tõelised usklikud. Neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
8:75 Ja need, kes pärastpoole hoiatust kuulda võtavad, ja maapakku lähevad, ja koos teiega pingutavad: nemad on teist.
Aga veresugulased on üksteisele lähemal Jumala seaduses.
Jumal teab kõiki asju.