79

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
79:1 Nende nimel, kes võtavad välja läbi uppumise!
79:2 Nende nimel, kes aktiivsed aktiivsusega!
79:3 Nende nimel, kes ujuvad ujumisega
79:4 ja eesmistest kõige eespoolsema
79:5 ja olukordade korraldaja!
79:6 Täieliku kokkutõmbumise päeval
79:7 järgneb sellele üks kohe seljataga.
79:8 Sel päeval saavad südamed pekslema,
79:9 nende silmad saavad olema alandlikud.
79:10 Nad ütlevad: “Kas meid ollakse tagasi toomas teele läbi mille me tulime?”
79:11 “Isegi kui me olime lagunenud luud?”
79:12 Nad ütlevad: “See oleks siis üks kaotav naasemine”.
79:13 Ja on vaid üks hüüe,
79:14 misjärel nad saavad olema ärkvel.

79:15 Kas jutustus Moosesest on jõudnud sinuni,
79:16 kui tema Isand teda kahekordselt pühitsetud orus hüüdis?
79:17 “Mine Fir´awni juurde, ta on üle astunud.”
79:18 Nii et ütle talle: “Kas sa ei puhastaks end?”
79:19 “Ja ma juhatan su sinu Isanda juurde, nii et muutuksid kartlikuks.”
79:20 Seejärel ta näitas talle suurt tunnustähte.
79:21 Aga ta salgas ning vastandus.
79:22 Seejärel pööras ta kiirustades ära.
79:23 Nii et ta kogus kokku ning kutsus kokku.
79:24 Ja ütles: “Mina olen teie kõige kõrgem isand!”
79:25 Seega Jumal võttis ta näitlikuks karistamiseks Pärastelus ning esimeses.
79:26 Selles on õppetund temale, kes kardab.
79:27 Kas teie olete võimsam looming kui taevas, mille Ta ehitas?
79:28 Ta tõstis selle katust ning kujundas selle
79:29 ja Ta tegi pimedaks selle öö ning tõi esile selle päeva.
79:30 Ja pärast seda Ta laotas laiali maa
79:31 ja tõi sellest esile selle vee ning selle karjamaa.
79:32 Ja mäed Ta seadis kindlalt.
79:33 Kõik see teie ning teie kariloomade hüvanguks.
79:34 Seejärel, kui Suurim Häving tuleb,
79:35 päeval, mil inimesele meenub see, mille nimel ta pingutas
79:36 ja Põrgu saab olema paljastatud temale, kes näeb.
79:37 Mis puutub temasse, kes üle astus
79:38 ning selle maailma elu valis:
79:39 Põrgu saab olema tema eluasemeks.
79:40 Ja mis puutub temasse, kes oma Isanda positsiooni kartis ning enda hinge tühisest ihast tagasi hoidis:
79:41 aed saab olema eluasemeks.
79:42 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal see saabub?”
79:43 Sinul puudub selle kohta teadmine.
79:44 Sinu Isandale kuulub selle tähtaeg.
79:45 Sina oled pelgalt hoiatamaks neid, kes seda kardavad.
79:46 Päeval, mil nad seda näevad, saab see olema, justkui nad oleksid jäänud vaid üheks õhtuks või hommikuks.