79

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
79:1 Nende nimel, kes võtavad välja läbi uppumise,
79:2 ja nende nimel, kes aktiivsed aktiivsusega,
79:3 ja nende nimel, kes ujuvad ujumisega,
79:4 ja nende nimel, kes eespoolsetest kõige eespoolsemad,
79:5 ja nende nimel, kes olukordi korraldavad!
79:6 Täieliku kokkutõmbumise päeval
79:7 järgneb sellele veel üks kokkutõmbumine.
79:8 Südamed sel päeval: pekslemas,
79:9 nende silmad: alandlikud,
79:10 nad ütlevad: “Kas meid ollakse tagasi viimas teele, läbi mille me tulime?”
79:11 “Isegi siis kui oleme lagunenud luud?”
79:12 Nad ütlevad: “See oleks siis üks naasemine kaotuses”.
79:13 Ja on vaid üks hüüe,
79:14 ja vaata, nad on ärkvel!

79:15 Kas sinuni on jõudnud jutustus Moosesest,
79:16 siis kui tema Isand kahekordselt pühitsetud orus teda hõikas?
79:17 “Mine Fir´awni juurde, ta on üle astunud.”
79:18 Seega ütle: “Kas sa ei puhastaks end?”
79:19 “Ja ma juhatan su sinu Isanda juurde, nii et muutuksid kartlikuks.”
79:20 Seejärel ta näitas talle suurt tunnustähte.
79:21 Aga ta eitas ning vastandus,
79:22 seejärel pööras oma selja kiirustades
79:23 ja kutsus kokku ning hõikas,
79:24 üteldes: “Mina olen teie kõige kõrgem isand!”
79:25 Seega Jumal võttis ta näitlikuks karistamiseks hilisemas ning varasemas.
79:26 Selles on õppetund temale, kes kartlik.

79:27 Kas teie olete keerulisem looming või on taevas? Ta ehitas selle.
79:28 Ta tõstis selle katuse. Ja kujundas seda.
79:29 Ja Ta tegi pimeda selle öö ning tõi esile selle päevavalguse.
79:30 Ja pärast seda Ta laotas laiali maa
79:31 ja tõi sellest esile selle vee ning selle karjamaa.
79:32 Ja mäed, Ta seadis need kindlalt.
79:33 Varustamisena teile ning teie kariloomadele.

79:34 Ja siis kui suurim häving tuleb,
79:35 päeval, mil meenub inimesele see, mille nimel ta pingutas
79:36 ja põrgu on paljastatud temale, kes näeb.
79:37 Siis mis puutub temasse, kes üle astus
79:38 ning eelistas selle maailma elu:
79:39 põrgu tema eluase.
79:40 Ja mis puutub temasse, kes kartis oma Isanda positsiooni ning hoidis tagasi enda hinge tühistest ihadest:
79:41 aed tema eluase.
79:42 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal on selle saabumine?”
79:43 Sinul puudub selle kohta teadmine.
79:44 Sinu Isandale kuulub selle lõplikkus.
79:45 Sina oled pelgalt hoiatamaks neid, kes seda kardavad.
79:46 Justkui nad, päeval, mil nad seda näevad, ei olnud jäänud kauemaks kui üheks õhtuks või hommikuks sellest.