79

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
79:1 Nende nimel, kes võtavad välja läbi uppumise,
79:2 ja nende nimel, kes aktiivsed aktiivsusega,
79:3 ja nende nimel, kes ujuvad ujumisega,
79:4 ja eespoolsetest kõige eespoolsemate nimel,
79:5 ja olukordade korraldajate nimel!
79:6 Täieliku kokkutõmbumise päeval
79:7 järgneb sellele veel üks kokkutõmbumine.
79:8 Sel päeval saavad südamed pekslema,
79:9 nende silmad saavad olema alandlikud.
79:10 Nad ütlevad: “Kas meid ollakse tagasi viimas teele läbi mille me tulime?”
79:11 “Isegi siis kui me oleme lagunenud luud?”
79:12 Nad ütlevad: “See oleks siis üks naasemine kaotuses”.
79:13 Ja on vaid üks hüüe,
79:14 misjärel nad saavad olema ärkvel.

79:15 Kas jutustus Moosesest on jõudnud sinuni,
79:16 siis kui tema Isand teda hüüdis kahekordselt pühitsetud orus?
79:17 “Mine Fir´awni juurde, ta on üle astunud.”
79:18 Seega ütle: “Kas sa ei puhastaks end?”
79:19 “Ja ma juhatan su sinu Isandani, nii et muutuksid kartlikuks.”
79:20 Seejärel ta näitas talle ühte suurt tunnustähte.
79:21 Aga ta salgas ning vastandus.
79:22 Seejärel pööras ta oma selja kiirustades.
79:23 Ja ta kogus kokku ning kutsus kokku.
79:24 Ja ütles: “Mina olen teie kõige kõrgem isand!”
79:25 Seega Jumal võttis ta näitlikuks karistamiseks hilisemas ning varasemas.
79:26 Selles on õppetund temale, kes kartlik.

79:27 Kas teie olete keerulisem looming või on taevas? Ta ehitas selle.
79:28 Ta tõstis selle katuse. Ja kujundas seda.
79:29 Ja Ta tegi pimeda selle öö ning tõi esile selle päeva.
79:30 Ja pärast seda Ta laotas laiali maa
79:31 ja tõi sellest esile selle vee ning selle karjamaa.
79:32 Ja mäed, Ta seadis need kindlalt.
79:33 Varustamine teile ning teie kariloomadele.

79:34 Ja siis kui Suurim Häving tuleb,
79:35 päeval, mil meenub inimesele see, mille nimel ta pingutas
79:36 ja põrgu saab olema paljastatud temale, kes näeb.
79:37 Mis puutub temasse, kes üle astus
79:38 ning selle maailma elu valis:
79:39 põrgu tema eluase.
79:40 Ja mis puutub temasse, kes kartis oma Isanda positsiooni ning hoidis tagasi enda hinge tühistest ihadest:
79:41 aed tema eluase.
79:42 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal on selle saabumine?”
79:43 Sinul puudub selle kohta teadmine.
79:44 Sinu Isandale kuulub selle lõplikkus.
79:45 Sina oled pelgalt hoiatamaks neid, kes seda kardavad.
79:46 Päeval, mil nad seda näevad, saab see olema justkui nad oleksid jäänud vaid üheks õhtuks või hommikuks.