77

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
77:1 Tuulte nimel, mis saadetud vastavalt otstarbele:
77:2 Tormilised märatsemas,
77:3 Ja hajutajad hajutamas,
77:4 Ja eraldajad eraldamas;
77:5 Ja meeldetuletuse kohaletoimetajad,
77:6 Põhjendusena või hoiatusena.
77:7 See, mida teile lubatakse, saab juhtuma.
77:8 Siis, kui tähed kustutatakse.
77:9 Ja siis, kui taevas on lõhki rebitud.
77:10 Ja siis, kui mäed on purustatud.
77:11 Ja siis, kui sõnumitoojad ettemääratud ajale tuuakse.
77:12 Milliseks päevaks oli see edasi lükatud?
77:13 Eraldamise Päevaks.
77:14 Ja mis annaks sulle edasi, mis asi on Eraldamise Päev?
77:15 Häda sel päeval salgajatele!
77:16 Kas Me ei ole hävitanud varasemaid inimesi?
77:17 Seejärel panime järgnema need, kes tulid hiljem.
77:18 Sedasi teeme Me kurjategijatega.
77:19 Häda sel päeval salgajatele!
77:20 Kas Me ei loonud teid põlastusväärsest vedelikust,
77:21 Ja ei asetanud seda kaitstud elukohta,
77:22 Kuni ajani, mis ettemääratud?
77:23 Nii et Me määrasime kindlaks,
ja kui suurepärased oleme Me kindlaks määrama!
77:24 Häda sel päeval salgajatele!
77:25 Kas Me ei teinud maad konteineriks
77:26 Elavatele ning surnutele?
77:27 Ja ei teinud sellesse püsivaid mägesid,
ega andnud teile juua värsket vett?
77:28 Häda sel päeval salgajatele!
77:29 Jätkake selle suunas, mida te salgasite.
77:30 Jätkake kolme haruga varju suunas.
77:31 Ei varjutav ega abiks leekide vastu,
77:32 Mis pillub sädemeid kui palke,
77:33 Justkui hiiglaslikke leegitsevaid köisi.
77:34 Häda sel päeval salgajatele!
77:35 Sel päeval nad ei räägi,
77:36 Ega anta neile luba, et esile tuua vabandusi.
77:37 Häda sel päeval salgajatele!
77:38 See on Eraldamise Päev.
Me kogume kokku teid ning varasemaid inimesi.
77:39 Nii et, kui teil on plaan, siis plaanige Mu vastu!
77:40 Häda sel päeval salgajatele!
77:41 Need, kes olid kaalutletud kartuses,
on varjude ning allikate keskel,
77:42 Ja puuviljade, milliseid nad ihaldavad.
77:43 “Sööge ning jooge kergusega selle eest, mida te varem tegite!”
77:44 Sedasi autasustame Me heategijaid.
77:45 Häda sel päeval salgajatele!
77:46 “Sööge ning nautige end mõnda aega.
Te olete kurjategijad.”
77:47 Häda sel päeval salgajatele!
77:48 Ja kui neile üteldakse “Olge alandlikud!”,
siis nad ei ole alandlikud.
77:49 Häda sel päeval salgajatele!
77:50 Nii et millisesse jutustusse – peale selle – nad usuvad?