75

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
75:1 Ma vannun Ülestõusmispäeva nimel.
75:2 Ja Ma vannun iseennast hukkamõistva hinge nimel.
75:3 Kas inimolend arvab, et Me ei kogu kokku tema konte?
75:4 Tõepoolest, Me oleme võimelised ta sõrmeotsasid kujundama!
75:5 Tõde on: inimolend kavatseb olla pidurdamatu eesoleva suhtes.
75:6 Ta küsib: “Millal on Ülestõusmispäev?”
75:7 Siis, kui nägemine on pimestatud.
75:8 Ja kuu on varjutatud.
75:9 Ja päike ning kuu on kokku liidetud.
75:10 Sel päeval saab inimolend ütlema: “Kuhu on põgeneda?”
75:11 Ei, tõepoolest! Varjupaika pole.
75:12 Sinu Isanda juurde on sel päeval sihtpunkt.
75:13 Päeval, mil inimolendit informeeritakse sellest,
mida ta ette on saatnud ning maha jätnud.
75:14 Tõde on: inimene on tunnistaja omaenda hinge vastu.
75:15 Kuigi ta toob esile oma vabandused.
75:16 Ära liiguta sellega oma keelt, et seda kiirustada.
75:17 Meie teha on selle kokku kogumine ning retsiteerimine.
75:18 Ja kui Me seda retsiteerime, siis järgi mida retsiteeritakse.
75:19 Seejärel on see Meie teha, et seda selgitada.
75:20 Ei, tõepoolest! Tõde on: te armastate seda, mis põgus.
75:21 Ja jätate Pärastelu tähelepanuta.
75:22 Näod sel päeval saavad olema kiirgavad.
75:23 Vaatamas oma Isanda poole.
75:24 Ja näod sel päeval saavad olema kulmukortsutavad.
75:25 Mõeldes nende peal olevast purustavast saatuselöögist.
75:26 Ei, tõepoolest! Kui hing jõuab kraekondini.
75:27 Ja üteldakse: “Kes on ravija?”
75:28 Ja ta teab, et see on lahkumine.
75:29 Ja jalg on väändunud ümber teise jala.
75:30 Sinu Isanda juurde sel päeval on viimine.
75:31 Ta ei võtnud tõsiselt ega täitnud kohustusi.
75:32 Aga salgas ning pööras ära.
75:33 Seejärel läks ta oma perekonna juurde, ülbelt.
75:34 Ligemal sulle!
Ja ligemal!
75:35 Seejärel ligemal sulle!
Ja ligemal!
75:36 Kas inimolend arvab, et ta on jäetud ilma eesmärgita?
75:37 Kas ta ei olnud tilk väljapaisatud seemnevedelikku?
75:38 Seejärel oli ta embrüo,
ja Ta lõi,
ja Ta kujundas.
75:39 Seejärel Ta tegi sellest paari – isase ning emase.
75:40 Kas Ta siis pole suuteline surnutele elu andma?