74

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
74:1 Oo, sina – üks, kes kaetud!
74:2 Tõuse ning hoiata
74:3 ja oma Isandat ülista
74:4 ja oma riided puhasta
75:5 ja roojasusest hoidu
74:6 ja ära tee teenet selleks, et saada juurde
74:7 ja oma Isandale ole kannatlik!

74:8 Siis kui puhutakse trompetit,
74:9 see päev on üks keeruline päev.
74:10 Neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid – mitte kerge.
74:11 Jäta Mind üksi koos temaga, kelle Ma loonud olen.
74:12 Ja Ma andsin talle varandust pikendatult,
74:13 ja lapsed kohalolevatena,
74:14 ja tegin ladusaks tema jaoks kerguse.
74:15 Seejärel loodab ta, et lisaksin juurde.
74:16 Ei, tõepoolest!
Ta oli Meie tunnustähtede suhtes kangekaelne.
74:17 Peagi Ma koorman teda järsu tõusmisega.
74:18 Ta kaalutles ning otsustas.
74:19 Olgu ta neetud selle eest, kuidas ta otsustas.
74:20 Seejärel, olgu ta neetud selle eest, kuidas ta otsustas.
74:21 Seejärel vaatas.
74:22 Seejärel kortsutas kulmu ning vaatas altkulmu.
74:23 Seejärel pööras ära ning oli ülbe.
74:24 Ja ütles: “See on vaid põlvest põlve edasiantav maagia”.
74:25 “See on vaid sureliku kõne.”
74:26 Peagi Ma põletan teda saqar-is.
74:27 Ja mis annaks sulle edasi, mis on saqar?
74:28 See ei säästa ega jäta.
74:29 See teeb nähtavaks surelikule inimesele.
74:30 Selle peal on üheksateist.
74:31 Ja Me tegime tule kaaslased vaid kui inglid. Ja Me tegime nende päevade arvu vaid eitamise testina neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed,
et võiksid kindlad olla need, kellele oli antud seadus,
ja võiksid usus kasvada need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja ei kahtleks need, kellele oli antud seadus ning usklikud.
Ja et võiksid ütelda need, kelle südameis haigus ning need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad: “Mida Jumal selle näitega silmas peab?”
Sedasi saadab Jumal eksitusse, keda soovib ning juhatab, keda soovib.
Ja mitte keegi ei tea sinu Isanda vägesid peale Tema.
Ja see on vaid meeldetuletus surelikule inimesele.
74:32 Ei, tõepoolest!
Kuu nimel!
74:33 Ja öö nimel, siis kui see tagasi tõmbub!
74:34 Ja hommiku nimel, siis kui see helendab!
74:35 See on üks suurimaist,
74:36 hoiatusena inimestele,
74:37 temale, kes teie seast soovib edeneda või viivitada.
74:38 Iga hing selle suhtes, mida ta välja teenib, panditud,
74:39 välja arvatud parema käe kaaslased,
74:40 aedades, vahetamas küsimusi
74:41 kurjategijate kohta:
74:42 “Mis tõi teid saqar´i?”
74:43 Nad ütlevad: “Me polnud nendest, kes kohustust täitsid”
74:44 “ja me ei toitnud puuduse käes kannatajat.”
74:45 “Ja me naljatasime koos nendega, kes naljatavad”
74:46 “ning keeldusime tunnistamast Kõhtumõistmispäeva,”
74:47 “kuni veendumus meieni tuli.”
74:48 Ja neil pole kasu eestkostjate eestkostest.
74:49 Siis mis neid vaevab, et nad meeldetuletusest ära pööravad?
74:50 Nagu nad oleksid ehmunud eeslid
74:51 lõvi eest jooksmas?
74:52 Tõde on: igaüks neist ihaldab, et talle eraldi käsikiri antaks.
74:53 Ei, tõepoolest!
Tõde on: nad ei karda pärastist elu.
74:54 Ei, tõepoolest!
See on meeldetuletus.
74:55 Kes iganes soovib, jääb seda mäletama.
74:56 Ja nad ei jää seda mäletama, välja arvatud, et Jumal soovib.
Ta on kaalutletud kartuse vääriline. Ja vääriline andestamaks.