74

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
74:1 Oo, sina – üks, kes kaetud!
74:2 Tõuse ning hoiata,
74:3 ja ülista oma Isandat,
74:4 ja puhasta enda riided,
75:5 ja hoidu roojasest,
74:6 ja äre eelista kasu otsimist,
74:7 ja ole oma Isandaga kannatlik!
74:8 Siis, kui trompet hüüab,
74:9 see – see päev – saab olema keeruline päev.
74:10 Mitte kerge nendele, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
74:11 Jäta Mind üksi koos temaga, kelle Ma loonud olen.
74:12 Ja kellele Ma andsin rikkalikult varandust.
74:13 Ja lapsed kingituseks.
74:14 Ja Ma tegin talle kõik mugavaks.
74:15 Seejärel ta loodab, et Ma lisaksin veel.
74:16 Ei, tõepoolest!
Ta oli Meie tunnustähtede suhtes kangekaelne.
74:17 Ma saan teda kurnama järsu tõusmisega.
74:18 Ta kaalutles ning otsustas.
74:19 Olgu ta neetud selle eest, kuidas ta otsustas.
74:20 Seejärel, olgu ta neetud selle eest, kuidas ta otsustas.
74:21 Seejärel vaatas.
74:22 Seejärel kortsutas kulmu ning mõistis hukka.
74:23 Seejärel pööras ära ning oli ülbe.
74:24 Ja ütles: “See on vaid põlvest põlve edasi antud maagia”.
74:25 “See on vaid sureliku kõne.”
74:26 Me saame põletama teda saqar-is.
74:27 Ja mis annaks sulle edasi, mis on saqar?
74:28 See ei säästa ega jäta.
74:29 See teeb nähtavaks surelikule inimesele.
74:30 Üle selle on üheksateist.
74:31 Ja Me tegime tule kaaslased vaid kui inglid.
Ja Me tegime nende päevade arvu vaid kui usu salgamise vahendi neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Ja et need, kelle valduses on seadus, võiksid olla kindlad,
ja et need, kes hoiatust kuulda võtavad, võiksid usus suureneda.
Ja et need, kelle valduses on seadus, ning usklikud, ei kahtleks.
Ja nii, et need, kelle südametes on haigus, ning need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, võiksid ütelda:
“Mida Jumal selle näitega silmas pidas?”
Sedasi saadab Jumal eksitusse, keda Ta soovib ning juhatab, keda Ta soovib.
Ja sinu Isanda vägesid ei tea mitte keegi peale Tema.
Ja see on vaid meeldetuletus surelikele inimestele.
74:32 Ei, tõepoolest! Kuu nimel!
74:33 Ja öö nimel, kui see tagasi tõmbub!
74:34 Ja hommiku nimel, kui see helendab!
74:35 See on üks suurimatest,
74:36 kui hoiatus inimestele.
74:37 Temale, kes teie seast soovib edeneda või maha jääda.
74:38 Igal hingel on tõotus seoses sellega, mida ta teenib.
74:39 Välja arvatud parema käe kaaslased,
74:40 aedades, vahetamas küsimusi
74:41 kurjategijate kohta:
74:42 “Mis tõi teid saqar´i?”
74:43 Nad saavad ütlema: “Me polnud nende hulgas, kes kohustust täitsid,”
74:44 “ja me ei toitnud puuduse käes vaevlejat,”
74:45 “ja me naljatasime koos nendega, kes naljatavad,”
74:46 “ja me keeldusime tunnistamast Kõhtumõistmispäeva,”
74:47 “kuni meieni tuli Veendumus.”
74:48 Ja neil pole kasu eestkostjate eestkostest.
74:49 Siis mis neid vaevab, et nad meeldetuletusest ära pööravad?
74:50 Nagu nad oleks ehmunud eeslid.
74:51 Lõvi eest jooksmas?
74:52 Tõde on: igaüks neist ihaldab, et talle eraldi käsikiri antaks.
74:53 Ei, tõepoolest! Tõde on: nad ei karda Pärastelu.
74:54 Ei, tõepoolest! See on meeldetuletus.
74:55 Kes iganes soovib, saab seda mäletama.
74:56 Ja nad saavad seda mäletama vaid siis, kui Jumal soovib.
Ta on kaalutletud kartuse vääriline.
Ja vääriline, et andestada.