72

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.

 72:1 Ütle: “Mulle on inspireeritud, et:
– grupp džinne oli kuulamas.
Ja nad ütlesid: ´Me oleme kuulnud suurejoonelist retsiteerimist,´”
72:2 “´Juhatamas veatule otsustusele,
me usume sellesse,
ja me ei omista partnerlust koos oma Isandaga mitte kellelegi,´”
72:3 “Ja et:
(Ülistatud olgu meie Isanda ausära!)
– Ta pole võtnud ei naist ega poega.”
72:4 “Ja et:
– üks rumal meie hulgast rääkis hoolimatu vale Jumala kohta.”
72:5 “Ja et:
– me olime eeldanud, et inimkond ega džinnid ei räägi ühtegi valet Jumala kohta.”
72:6 “Ja et:
– mehed inimkonna hulgast otsisid abi meestelt džinnide hulgast.
Nii et nad suurendasid neid vaid patus kasvamises.”
72:7 “Ja et:
– nad eeldasid, nagu teie eeldasite, et Jumal ei saada kedagi.”
72:8 “Ja et:
– me olime küündinud taevasse,
aga leidsime selle olevat täis tugevaid valvureid ning leeke.”
72:9 “Ja et:
– me istusime sealses auditooriumis,
aga kes iganes nüüd pealt kuulab, leiab endale leegitseva vahi.”
72:10 “Ja et:
– me ei tea, kas temale, kes on maal, on ette nähtud kurjus,
või kas nende Isand näeb neile ette veatut otsustust.”
72:11 “Ja et:
– meie hulgas on need, kes õiglased,
ja meie hulgas on muud kui see.
Me oleme erinevatel teedel.”
72:12 “Ja et:
– me teame, et me ei saa Jumala eest põgeneda maa peal,
ega saa me Tema eest põgeneda lennates.”
72:13 “Ja et:
– kui me kuulsime juhatust, siis me uskusime sellesse.
(Ja kes iganes usub oma Isandasse:
ta ei karda ei kaotust ega patus kasvamist.)”
72:14 “Ja et:
– meie hulgas on need, kes on alistunud,
ja meie hulgas on ebaõiglased.
(Ja kes iganes alistub: need pürgivad veatule otsustusele.”
72:15 “Ja mis puutub ebaõiglastesse:
nad on põletusmaterjal põrgule.”
72:16 “Ja oleksid nad vaid olnud õiglased tee peal,
Me oleksime andnud neile vett juua külluslikult,”
72:17 “Et panna nad seeläbi usu salgamise testile.
Aga kes iganes oma Isanda meenutamisest ära pöörab,
selle Ta tõukab kõige karmimasse karistusse.)”
72:18 “Ja et:
– ülistamise kohad kuuluvad Jumalale.
(Nii et ära hüüa mitte kellegi poole koos Jumalaga!)”
72:19 “Ja et:
– kui Jumala teener püsti seisis Teda hüüdes,
nad olid peaaegu kompaktne mass tema suhtes.”
72:20 Ütle: “Ma vaid hüüan oma Isandale,
ja ei omista partnerlust koos Temaga mitte kellelegi”.
72:21 Ütle: “Minu võimuses pole teile liiga teha ega tuua teid veatule otsustusele”.
72:22 Ütle: “Ükski ei saa anda mulle kaitset Jumala vastu,
ja ma ei saa leida mitte ühtegi pelgupaika peale Tema”.
72:23 See on vaid teadustus Jumalalt, ja Tema sõnumid.
Ja kes iganes vastandub Jumalale ning Tema sõnumitoojale:
temale on põrgu tuli,
nad elunevad selles igavesti.
72:24 Kui nad on näinud seda, mida neile lubamas ollakse,
siis saavad nad teada, kellel on nõrgem abiline ning väiksem arvukus.
72:25 Ütle: “Nii palju, kui mina tean,
see mida teile lubamas ollakse, on lähedal.
Kas mu Isand saab tegema sellele ootaeaja:”
72:26 “Seninägematu Teadja – Ta ei avalda oma seninägematut mitte kellelegi.”
72:27 “Välja arvatud, keda Ta aktsepteerib sõnumitoojate hulgast.
Ja et:
– Ta asetab tema ette ning taha vahi,”
72:28 “Et Ta võiks teada,
et nad on edastanud oma Isanda sõnumid.
Ja Ta ümbritseb seda, mis on koos nendega,
ja peab arvet kõikide asjade üle numbriliselt.”