72

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
72:1 Ütle: “Mulle on inspireeritud, et: grupp džinne oli kuulamas.
Ja nad ütlesid: ´Me oleme kuulnud suurejoonelist Koraani/retsiteeringut,´”
72:2 “´juhatamas veatule otsustamisele. Me usume sellesse ning me ei omista partnerlust koos oma Isandaga mitte kellelegi.´”
72:3 “Ja et: (ülistatud olgu meie Isanda ausära!) Ta pole võtnud ei naist ega poega.”
72:4 “Ja et: üks rumal meie hulgast rääkis hoolimatu vale Jumala kohta.”
72:5 “Ja et: me olime eeldanud, et inimkond ega džinnid ei räägi mitte ühtegi valet Jumala kohta.”
72:6 “Ja et: mehed inimkonna hulgast otsisid abi meestelt džinnide hulgast. Nii et nad suurendasid neid vaid patus kasvamises.”
72:7 “Ja et: nad eeldasid, nagu teie eeldasite, et Jumal ei saada mitte kedagi.”
72:8 “Ja et: me olime küündinud taevasse, aga leidsime selle olevat täis tugevaid valvureid ning leeke.”
72:9 “Ja et: varem me istusime sealses auditooriumis, aga kes iganes nüüd pealt kuulab, leiab endale leegitseva vahi.”
72:10 “Ja et: me ei tea, kas temale, kes on maal, on ette nähtud kurjus või kas nende Isand näeb neile ette veatut otsustamist.”
72:11 “Ja et: meie hulgas on need, kes õiglased ning meie hulgas on muud kui see. Me oleme erinevatel teedel.”
72:12 “Ja et: me teame, et me ei saa Jumala eest põgeneda maa peal ega saa me Tema eest põgeneda lennates.”
72:13 “Ja et: kui me kuulsime juhatust, siis me uskusime sellesse.
(Ja kes iganes usub oma Isandasse: ta ei karda ei kaotust ega patus kasvamist.)”
72:14 “Ja et: meie hulgas on need, kes on alistunud ning meie hulgas on ebaõiglased.”
(Ja kes iganes alistuvad: sellised pürgivad veatule otsustamisele.
72:15 Ja mis puutub ebaõiglastesse: nad on küttepuud Põrgule.
72:16 Ja oleksid nad vaid olnud sirgeseljalised tee peal, Me oleksime andnud neile juua vett külluslikult,
72:17 et võiksime teha nad subjektiks usu salgamise vahenditele seeläbi. Aga kes iganes oma Isanda meenutamisest ära pöörab, selle Ta tõukab kõige karmimasse karistusse.)
72:18 “Ja et: ülistamiskohad kuuluvad Jumalale.
(Nii et ära hüüa mitte kellegi poole koos Jumalaga!)”
72:19 “Ja et: kui Jumala sulane püsti seisis Teda hüüdes, nad olid peaaegu kompaktne mass tema suhtes.”
72:20 Ütle: “Ma vaid hüüan oma Isandat ning ei omista partnerlust koos Temaga mitte kellelegi”.
72:21 Ütle: “Minu võimuses pole teile liiga teha ega tuua teid veatule otsustamisele”.
72:22 Ütle: “Mitte ükski ei saa anda mulle kaitset Jumala vastu. Ja ma ei saa leida mitte ühtegi pelgupaika peale Tema”.
72:23 Välja arvatud info edastamine Jumalalt ning Tema sõnumid.
Ja kes iganes vastandub Jumalale ning Tema sõnumitoojale: temale on Põrgu tuli. Nad elunevad selles igavesti.
72:24 Kui nad on näinud seda, mida neile lubamas ollakse, siis saavad nad teadma, kes on nõrgem abilises ning väiksem arvukuses.
72:25 Ütle: “Nii palju, kui mina tean, see mida teile lubamas ollakse, on lähedal. Kas minu Isand saab tegema sellele ooteaja:”
72:26 “nähtamatu teadja – Ta ei avalda oma nähtamatut mitte kellelegi,”
72:27 “välja arvatud, kelle Ta on heakskiitnud sõnumitoojana.
Ja et: Ta asetab tema ette ning taha vahi.”
72:28 Et Ta võiks teada, et nad on edastanud oma Isanda sõnumid.
Ja Ta ümbritseb seda, mis on koos nendega ning peab arvet kõikide asjade üle numbriliselt.