72

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.

 72:1 Ütle: “Mulle on inspireeritud, et:
– grupp džinne oli kuulamas.
Ja nad ütlesid: ´Me oleme kuulnud suurejoonelist retsiteerimist,´”
72:2 “´juhatamas veatule otsustusele.
Me usume sellesse ning me ei omista partnerlust koos oma Isandaga mitte kellelegi.´”
72:3 “Ja et:
(Ülistatud olgu meie Isanda ausära!)
– Ta pole võtnud ei naist ega poega.”
72:4 “Ja et:
– üks rumal meie hulgast rääkis hoolimatu vale Jumala kohta.”
72:5 “Ja et:
– me olime eeldanud, et inimkond ega džinnid ei räägi ühtegi valet Jumala kohta.”
72:6 “Ja et:
– mehed inimkonna hulgast otsisid abi meestelt džinnide hulgast.
Nii et nad suurendasid neid vaid patus kasvamises.”
72:7 “Ja et:
– nad eeldasid, nagu teie eeldasite, et Jumal ei saada kedagi.”
72:8 “Ja et:
– me olime küündinud taevasse, aga leidsime selle olevat täis tugevaid valvureid ning leeke.”
72:9 “Ja et:
– me istusime sealses auditooriumis, aga kes iganes nüüd pealt kuulab, leiab endale leegitseva vahi.”
72:10 “Ja et:
– me ei tea, kas temale, kes on maal, on ette nähtud kurjus või kas nende Isand näeb neile ette veatut otsustamist.”
72:11 “Ja et:
– meie hulgas on need, kes õiglased ning meie hulgas on muud kui see. Me oleme erinevatel teedel.”
72:12 “Ja et:
– me teame, et me ei saa Jumala eest põgeneda maa peal ega saa me Tema eest põgeneda lennates.”
72:13 “Ja et:
– kui me kuulsime juhatust, siis me uskusime sellesse.
(Ja kes iganes usub oma Isandasse: ta ei karda ei kaotust ega patus kasvamist.)”
72:14 “Ja et:
– meie hulgas on need, kes on alistunud ning meie hulgas on ebaõiglased.
(Ja kes iganes alistuvad: sellised pürgivad veatule otsustamisele.”
72:15 “Ja mis puutub ebaõiglastesse: nad on küttepuud Põrgule.”
72:16 “Ja oleksid nad vaid olnud sirgeseljalised tee peal, Me oleksime andnud neile juua vett külluslikult,”
72:17 “et võiksime teha nad subjektiks usu salgamisele seeläbi.
Aga kes iganes oma Isanda meenutamisest ära pöörab, selle Ta tõukab kõige karmimasse karistusse.)”
72:18 “Ja et:
– ülistamiskohad kuuluvad Jumalale.
(Nii et ära hüüa mitte kellegi poole koos Jumalaga!)”
72:19 “Ja et:
– kui Jumala teener püsti seisis Teda hüüdes, nad olid peaaegu kompaktne mass tema suhtes.”
72:20 Ütle: “Ma vaid hüüan oma Isandale ning ei omista partnerlust koos Temaga mitte kellelegi”.
72:21 Ütle: “Minu võimuses pole teile liiga teha ega tuua teid veatule otsustamisele”.
72:22 Ütle: “Mitte ükski ei saa anda mulle kaitset Jumala vastu.
Ja ma ei saa leida mitte ühtegi pelgupaika peale Tema”.
72:23 Välja arvatud info edastamine Jumalalt ning Tema sõnumid.
Ja kes iganes vastandub Jumalale ning Tema sõnumitoojale: temale on Põrgu tuli, nad elunevad selles igavesti.
72:24 Kui nad on näinud seda, mida neile lubamas ollakse, siis saavad nad teadma, kes on nõrgem abilises ning väiksem arvukuses.
72:25 Ütle: “Nii palju, kui mina tean, see mida teile lubamas ollakse, on lähedal. Kas mu Isand saab tegema sellele ooteaja:”
72:26 “seninägematu teadja – Ta ei avalda oma seninägematut mitte kellelegi,”
72:27 “välja arvatud, kelle Ta on heakskiitnud sõnumitoojate hulgast.
Ja et:
– Ta asetab tema ette ning taha vahi,”
72:28 “et Ta võiks teada, et nad on edastanud oma Isanda sõnumid.
Ja Ta ümbritseb seda, mis on koos nendega ning peab arvet kõikide asjade üle numbriliselt.”