71

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
71:1 Me saatsime Noa tema inimeste juurde:
“Hoiata oma inimesi, enne kui neile valus karistus tuleb”.
71:2 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Ma olen teile selge hoiataja:”
71:3 “Teenige Jumalat ning olge Tema suhtes kaalutletud kartuses,
ja kuuletuge mulle!”
71:4 “Siis Ta andestab teile mõned teie üleastumistest,
ja viivitab teid ettemääratud tähtajani.
Jumala tähtaega – kui see tuleb – ei saa viivitada, kui te vaid teaksite.”
71:5 Ta ütles: “Minu Isand!
Ma kutsusin oma inimesi öösel ning päeval,”
71:6 “Aga minu hüüdmine ajas nad vaid minema!”
71:7 “Ja millal iganes ma neid hüüdsin, et Sa võiksid neile andestada,
panid nad oma näpud enda kõrvadesse,
ja katsid end oma riietega,
ja jäid kindlaks,
ja nad muutusid põlglikult ülbeks.”
71:8 “Seejärel hüüdsin ma neile avalikult.”
71:9 “Seejärel ma teadustasin neile.
Ja ma rääkisin neile salaja.”
71:10 “Ja ma ütlesin: Otsige oma Isanda andestust,
Ta on andestav,”
71:11 “Ta saadab teile taeva külluslikult,”
71:12 “Ja varustab teid rikkuse ning poegadega,
ja teeb teie jaoks aiad,
ja teeb teie jaoks jõed.”
71:13 “Mis teid vaevab, et te ausära Jumalas ei otsi?”
71:14 “Samas kui Ta on loonud teid etappidena?”
71:15 “Kas te ei ole kaalutlenud,
kuidas Jumal lõi seitse taevast kihtidena,”
71:16 “Ja tegi kuu valguseks nendesse,
ja tegi päikese leeklambiks?”
71:17 “Ja Jumal on põhjustanud teid kasvama,
nagu kasvamine maa seest.”
71:18 “Seejärel Ta tagastab teid sellele,
ja Ta toob teid uuesti esile.”
71:19 “Ja Jumal tegi teile maa lagendikuna,”
71:20 “Et võiksite reisida laiadel teedel selles.”
71:21 Noa ütles: “Minu Isand, nad on mulle vastandunud,
ja järginud ühte, kelle rikkus ning lapsed
pole suurendanud teda muus, kui vaid kaotuses”.
71:22 Ja nad skeemitasid vägeva skeemi.
71:23 (Ja nad ütlesid: “Ärga jätke maha oma jumalaid!
Ärge jätke maha Hävitajat ega Viljakust, ega Lõvi, Täkku ja Kotkast!”)
71:24 “Ja juhtisid paljud eksitusse.
Ja ära suurenda üleastujaid muus kui eksituses.”
71:25 Tänu oma väärtegudele nad uputati,
ja pandi sisenema tulle,
ja nad ei suutnud leida Jumala kõrval ühtegi abilist.
71:26 Ja Noa ütles: “Minu Isand,
ära jäta maa peale mitte ainsatki nendest,
kes põlgavad ära juhatuse, väites samas vooruslikkust!”
71:27 “Kui Sa nad jätad,
siis nad juhivad Su teenrid eksitusse,
ja sünnitavad vaid lodevate elukommetega endi meeldivaks tegijaid.”
71:28 “Minu Isand, andesta mulle ning minu vanematele,
ja temale, kes siseneb mu majapidamisse usklikuna,
ja usklikele meestele ning usklikele naistele.
Ja ära suurenda üleastujaid muus kui hävingus.”