70

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
70:1 Üks, kes küsib, küsis tulevase karistuse kohta.
70:2 Neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, pole mitte kedagi, et seda ära hoida.
70:3 Jumalalt, Tõusmise Vahendite Omanikult.
70:4 Inglid ja Vaim tõusevad Tema juurde päeva kestel, mille mõõt on võrdne viiekümne tuhande aastaga.
70:5 Nii et ole kannatlik hea kannatlikkusega.
70:6 Nad hindavad seda kaugel eemal olevana,
70:7 aga Meie hindame seda lähedasena.
70:8 Päev, mil taevas muutub justkui sulavaseks
70:9 ning mäed justkui villaks
70:10 ja mitte ükski lähedane sõber ei küsi lähedase sõbra kohta.
70:11 Neile antakse neid näha.
Kurjategija saab soovima, et ta saaks maksta lunarahaks selle päeva karistuse vastu oma lapsed
70:12 ja oma abikaasa ning oma venna,
70:13 ja oma sugulased, kes talle varju andsid,
70:14 ja kelle iganes, kes on maa peal, kõik koos, et tema võiks olla päästetud!
70:15 Ei, tõepoolest! See on Põrgu tuli,
70:16 eemaldamas nahkasid,
70:17 hüüdmas teda, kes pööras ning lahkus
70:18 ja kogus ning kokku kahmitses.
70:19 Inimolend oli loodud kibelevaks.
70:20 Kui kurjus teda puudutab: vaevatud.
70:21 Ja kui headus teda puudutab: ihne.
70:22 Välja arvatud kohustuse täitjad,
70:23 need, kes on püsivad oma kohustuse täitmises;
70:24 ja need, kelle rikkusest on vääriline osa määratud
70:25 ühele, kes küsib ning tõkestatule;
70:26 ja need, kes kinnitavad Kõhtumõistmispäeva;
70:27 ja need, kes oma Isanda karistuse suhtes kartlikud on;
70:28 (nende Isanda karistus pole selline, mille suhtes oleks turvalisust)
70:29 ja need, kes on oma vooruslikkuse hoidjad
70:30 (välja arvatud koos oma paariliste või nendega, keda nende parem käsi omab: selles ei ole keeldu,
70:31 aga kes iganes otsivad üle selle: sellised on üleastujad);
70:32 ja need, kes on kuulekad oma vannetes ning tõotuses;
70:33 ja need, kes on sirgeseljalised oma tunnistuses;
70:34 ja need, kes hoiavad oma kohustuse poole.
70:35 Sellised on aedades, austatud.
70:36 Siis mis vaevab neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, et nad sind põrnitsevad
70:37 paremalt ning vasakult lähikondlaste gruppides?
70:38 Kas igaüks nende hulgast loodab, et ta pannakse sisenema õndsuse aeda?
70:39 Ei, tõepoolest! Me lõime nad sellest, mida nad teavad.
70:40 Nii et ma vannun Idade ja Läänte Isanda nimel, et Me oleme suutlikud
70:41 vahetama nad paremate vastu kui nemad.
Ja Meid ei ole võimalik edestada.
70:42 Seega jäta nad naljatlema ning mängima kuni nad kohtavad oma päeva, mida neile lubatakse,
70:43 päeva, mil nad tulevad esile haudadest, kiirustades, justkui trügides iidoli poole.
70:44 Nende silmad saavad olema alandlikud, häbi neid katmas.
See on päev, mida neile lubati.