70

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
70:1 Üks, kes küsib, küsis tulevase karistuse kohta.
70:2 Nendel, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
pole kedagi, et seda ära hoida.
70:3 Jumalalt, tõusmise vahendite Omanikult.
70:4 Inglid ja Vaim tõusevad Tema juurde päeva kestel,
mis on võrdne viiekümnele tuhandele aastale.
70:5 Nii et ole kannatlik hea kannatlikkusega.
70:6 Nad hindavad seda kaugel eemal olevana.
70:7 Aga Meie hindame seda lähedal olevana.
70:8 Päeval, mil taevas muutub justkui sulavaseks.
70:9 Ja mäed justkui villaks.
70:10 Ja ükski lähedane sõber ei küsi oma lähedase sõbra kohta.
70:11 Neile antakse neid näha.
Kurjategija saab soovima,
et ta saaks oma lapsed karistuse vastu lunarahaks anda.
70:12 Ja oma abikaasa,
ja oma venna.
70:13 Ja oma sugulased, kes talle varju andsid.
70:14 Ja kelle iganes, kes on maa peal,
et tema võiks olla päästetud!
70:15 Ei, tõepoolest! See on põrgu tuli.
70:16 Eemaldamas nahkasid.
70:17 Kutsumas teda, kes pööras ning lahkus.
70:18 Ja kes tagavaraks kogus ning loendas.
70:19 Inimolend oli loodud rahutuks.
70:20 Kui ebaõnn teda puudutab, on ta murelik.
70:21 Ja kui headus teda puudutab, on ta ihne.
70:22 Välja arvatud need, kes kohustusi täidavad.
70:23 Need, kes on püsivad oma kohustuste täitmises.
70:24 Ja need, kelle rikkusest on vääriline osa määratud.
70:25 Ühele, kes küsib ning tõkestatule.
70:26 Ja need, kes Kõhtumõistmispäeva tõendavad.
70:27 Ja need, kes oma Isanda karistuse suhtes kartlikud on.
70:28 Nende Isanda karistus pole selline,
mille suhtes oleks turvalisust.
70:29 Ja need, kes oma privaatsed kehaosad kaetuna hoiavad.
70:30 Välja arvatud koos oma abikaasadega,
või nendega, keda nende parem käsi omab – selles ei ole keeldu.
70:31 Aga kes iganes otsivad midagi üle selle, on üleastujad.
70:32 Ja need, kes valvavad selle üle, mida neile usaldatud on,
ja oma tõotuste üle.
70:33 Ja need, kes on ausad oma tunnistustes.
70:34 Ja need, kes hoiavad oma kohustuste poole.
70:35 Sellised on aedades, austatud.
70:36 Nii et, mis vaevab neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
et nad sind põrnitsevad?
70:37 Paremalt ning vasakult seotud gruppidena?
70:38 Kas igaüks nende hulgast loodab,
et ta pannakse sisenema õndsuse aeda?
70:39 Ei, tõepoolest!
Me oleme loonud nad sellest, mida nad teavad.
70:40 Nii et Ma vannun ida ja lääne Isanda nimel,
et Me oleme suutlikud.
70:41 Vahetama nad paremate vastu kui nemad.
Ja Meid ei ole võimalik edestada.
70:42 Seega jäta nad naljatlema ning mängima,
kuni nad kohtavad oma Päeva, mida neile lubatakse.
70:43 Päeva, mil nad kiirustades haudadest välja tulevad,
justkui nad oleksid auhinna pärast võistlemas.
70:44 Nende silmad saavad olema alandlikud ning häbiga kaetud.
See on Päev, mida neile lubati.