7

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
7:1 ALMS’
7:2 Määrus, mis sulle alla on saadetud – nii et ärgu olgu sinu rinnus ühtegi koormat sellest – et sa hoiataksid seeläbi;
ja meeldetuletus usklikele.
7:3 Järgige seda, mida teile on alla saadetud teie Isandalt ning ärge järgige liitlasi Tema kõrval.
Vähe te võtate kuulda!
7:4 Ja kui palju linnu Me hävitanud oleme!
Meie karistus tuli neile kas öösel või siis kui nad keskpäeval puhkasid.
7:5 Ja nende ainuke hüüe, siis kui Meie karistus neile tuli, oli, et nad ütlesid: “Me olime üleastujad!”
7:6 Me saame küsitlema neid, kellele Me saatnud oleme,
ja Me saame küsitlema sõnumitoojaid.
7:7 Me saame neile taasesitama koos teadmistega.
Ja Me polnud eemal.
7:8 Ja kaalukausiks sel päeval saab olema tõde.
Kelle kaal on raske: sellised on edukad.
7:9 Ja kelle kaal on kerge: sellised on need, kes kaotasid endi hinged oma üleastumiste tõttu Meie tunnustähtede suhtes.
7:10 Ja Me seadsime sisse teid maa peale ning tegime teile selles elatusallika, vähe annate te tänu!

7:11 Ja Me oleme teid loonud,
seejärel oleme Me teile kuju andnud,
seejärel ütlesime Me inglitele: “Alistuge Aadamale!”,
nii et nad alistusid, välja arvatud Saatan, tema ei olnud nende hulgas, kes alistus.
7:12 Ta ütles: “Mis takistas sind alistumast, kui Ma sind käskisin?”
Ta ütles: “Ma olen parem kui tema.
Sa lõid minu tulest!
Ja lõid tema savist!”
7:13 Ta ütles: “Mine alla sellest, see pole sulle siin ülbe olemiseks.
Lahku, oled häbistatud!”
7:14 Ta ütles: “Anna mulle ajapikendust kuni päevani, mil nad on üles tõstetud.”
7:15 Ta ütles: “Oled nende hulgast, kellele on antud ajapikendust”.
7:16 Ta ütles: “Seetõttu, et oled saatnud mu eksitusse, varitsen ma neid valega Sinu sirgel teel”.
7:17 “Seejärel ma tulen nende juurde nende käte vahelt, nende tagant, neist paremalt ning neist vasakult.
Ja Sa saad leidma enamuse neist tänamatutena.”
7:18 Ta ütles: “Mine siit välja, oled põlatud ning pagendatud.
Kes iganes sind nende hulgast järgib – Ma täidan Põrgu teie kõigiga!”

7:19 Ja: „Oo, Aadam!
Elunege – sina ning su kaaslane – aias, ning sööge sellest, nagu te mõlemad soovite, aga ärge lähenege sellele puule, muidu olete üleastujad.”
7:20 Aga kurat sosistas neile, et teha avalikuks neile see, mis oli neile varjatud nende privaatkehaosadest ning ütles:
“Teie Isand keelas teile selle puu vaid seetõttu, et muidu te muutute ingliteks või nendeks, kes elavad igavesti.”
7:21 Ja ta vandus neile: “Ma olen teile siiras nõuandja”.
7:22 Nii et ta juhatas neid läbi pettuse.
Seejärel, kui nad puust maitsesid, muutusid nende privaatkehaosad neile avalikuks ning nad hakkasid tõmbama enda peale mõndasid lehti aiast.
Ja nende Isand hüüdis neile: “Kas ma ei keelanud teile seda puud?
Ja kas Ma ei ütelnud teile, et kurat on teile selge vaenlane?”
7:23 Nad ütlesid: “Meie Isand, me oleme eksitanud enda hinged,
ja kui Sa meile ei andesta ning ei halasta, saame olema kaotajate hulgas!”
7:24 Ta ütles: “Minge alla, sest te olete vaenlased üksteisele.
Ja maa peal saab olema teie elupaik ning toiduvarud kuni kindlaksmääratud ajani”.
7:25 Ta ütles: “Selle peal saate te elama ning selle peal saate te surema, ja sellest saate te olema esile toodud”.

7:26 Oo, Aadama Lapsed!
Me oleme teile alla saatnud rõivad, et varjata teie privaatkehaosad, ja kaunistusena.
Aga rõivad kaalutletud kartusest – see on parim.
See on Jumala tunnustähtede hulgast.
Et nad võiksid kuulda võtta.
7:27 Oo, Aadama Lapsed!
Ärge laske kuradil teha teid subjektiks usu salgamise vahenditele, nagu ta teie vanemad aiast eemaldas, võttes neilt ära nende rõivad, et ta võiks teha neile avalikuks nende privaatkehaosad.
Tema ning tema hõim näevad teid ilma, et teie neid näeksite.
Me tegime kuradid liitlasteks neile, kes ei usu.
7:28 Ja kui nad seksuaalset ebamoraalsust sooritavad, ütlevad nad:
“Me leidsime oma isad seda tegemas”,
ja: “Jumal käskis seda meile”.
Ütle: “Jumal ei käsi seksuaalset ebamoraalsust!
Kas te omistate Jumalale seda, mida te ei tea?”
7:29 Ütle: “Minu Isand käsib õiglust,
ja et te olete püstipäi igas ülistamiskohas,
ja et te hüüate Teda, olles Talle siirad süsteemis”.
Nagu Ta teid algatas, nii tulete te tagasi.
7:30 Mõnda Ta juhatab ning mõned on eksiteele viimise ära teeninud.
Nad võtsid kuradeid kui liitlaseid Jumala asemele,
ja nad arvavad, et nad on õigesti juhatatud!
7:31 Oo, Aadama Lapsed!
Riietuge kenasti igas ülistamiskohas.
Ja sööge ning jooge aga ärge tehke üleliigset.
Jumal ei armasta üleliigse tegijaid.
7:32 Ütle: “Kes on teinud ebaseaduslikuks Jumala kaunistused, mida Ta oma teenritele esile on toonud ning head asjad andidest?”
Ütle: “Need on neile, kes panevad hoiatust tähele selle maailma elus, eksklusiivselt Ülestõusmispäeval”.
Sedasi Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed inimestele,
kes teavad.
7:33 Ütle: “Minu Isand on teinud ebaseaduslikuks:
seksuaalsed ebamoraalsused – nii avalikud kui varjatud,
ja valskuse,
ja alusetu sektantliku fanatismi,
ja et te omistate partnerlust Jumalale – seda, mida Ta ei ole kunagi volitanud,
ja et te omistate Jumalale seda, mida te ei tea”.
7:34 Ja igale kogukonnale on tähtaeg.
Kui nende aeg kätte jõuab, ei viivita ega enneta nad seda tundigi.
7:35 Oo, Aadama Lapsed!
Kui teie juurde tulevad sõnumitoojad teie endi hulgast, jutustades teile Minu tunnustähti, siis kes iganes on kaalutletud kartuses ning teevad õigust, neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
7:36 Mis puutub nendesse, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning nende suhtes ülbed on: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

7:37 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti?
Sellised: neile langeb osaks nende osa seadusest.
Kui Meie sõnumitoojad nende juurde tulevad, siis nad võtavad neid ning ütlevad: “Kus on see, mille poole te Jumala kõrval hüüdsite?”
Nad saavad ütlema: “Nad on meid maha jätnud!”
Ja nad saavad tunnistama iseendi vastu, et nad olid need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
7:38 Ta saab ütlema: “Sisenege tulle koos inimkonna ja džinnide kogukondadega, mis olid tulnud ning läinud enne teid!
Millal iganes mõni kogukond siseneb, see neab oma eelkäijat, kuni nad kõik üksteisele järgnenud on.
Seejärel ütleb neist viimane neist esimese kohta:
“Meie Isand, nemad viisid meid eksitusse, seega anna neile kahekordne tule karistus!”
Ta vastab: “Kõik saavad topelt, aga te ei tea”.
7:39 Ja esimene neist ütleb viimasele neist:
“Te polnud paremad kui meie, seega maitske karistust selle eest, mida olete pälvinud!”
7:40 Need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning nende suhtes ülbed on: neile taevaväravad ei avane ega sisene nad aeda rohkem kui saab keerdus nöör nöelasilmast läbi minna.
Ja sedasi Me maksame kätte kurjategijatele.
7:41 Neile on puhkepaigaks Põrgu.
Ja üle nende on katted.
Ja sedasi Me maksame kätte üleastujatele.
7:42 Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad:
(Me ei koorma hinge rohkemaga, kui see kanda suudab)
sellised on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
7:43 Ja Me eemaldame nende südametest kogu vihkamise.
Seal voolavad jõed nende all.
Ja nad ütlevad: “Kiitus kuulub Jumalale, kes meid selleni juhatanud on”.
Ja: “Me poleks olnud õigesti juhatatud, kui Jumal meid juhatanud poleks, meie Isanda sõnumitoojad tõid tõe”.
Ja nende poole pöördutakse: “See on aed, mille pärijateks olete tehtud oma tegude tõttu”.
7:44 Ja aia kaaslased hüüavad tule kaaslaseid:
“Me oleme leidnud, et see, mida meie Isand meile lubas, tõe olevat;
kas te olete leidnud, et see, mida teie Isand teile lubas, tõe olevat?”
Nad ütlevad: “Tõepoolest!”
Seejärel hüüab hüüdja nende vahel:
“Jumala needus on üleastujate peal,”
7:45 “nende peal, kes hülgasid Jumala tee ja otsisid võimalusi selle kõveraks tegemiseks ning Pärastelu eitajad olid.”
7:46 Ja nende vahel on barjäär.
Ja kõrgendatud platvormidel on inimesed, kes üksteist ära tunnevad nende eraldusmärkide kaudu.
Ja nad hüüavad aia kaaslasi: “Rahu olgu teie peal!”
Nad ei ole veel sisenenud sellesse, aga nad ihaldavad seda.
7:47 Ja kui nende silmad tule kaaslaste poole pööratakse, ütlevad nad: “Meie Isand, ära pane meid kokku üleastuvate inimestega!”
7:48 Ja kõrgendatud platvormide kaaslased hüüavad inimesi, keda nad nende eraldusmärkide kaudu ära tunnevad, nad ütlevad:
“Kas sellest ei piisanud teile – teie kokku kuhjamisest,
ja et te uhked olite?”
7:49 “Kas need on nemad, kelle kohta te vandusite, et Jumala halastus nendeni ei jõua?”
Sisenege aeda! Teil pole vaja karta ega pea te kahetsema.
7:50 Ja tule kaaslased hüüavad aia kaaslastele:
“Valage meile natuke vett või midagi sellest, mida Jumal teile võimaldab!”
Nad ütlevad: “Jumal on teinud need ebaseaduslikuks neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid”.
7:51 Neile, kes oma süsteemi mängu ning kõrvalejuhtimisena võtsid,
ja keda selle maailma elu eksitas.
Seega täna Me unustame nad, nagu nemad selle oma päeva kohtumise unustasid,
ja nagu nad Meie tunnustähti eitasid.
7:52 Ja Me oleme toonud neile määruse, mille Me oleme liigitanud ning teadmistega detailseks teinud – juhatuse ning halastusena neile, kes usuvad.
7:53 Kas nad on ootamas selle täitumist?
Päeval, mil see juhtub, saavad ütlema need, kes selle eelnevalt unustanud olid:
“Meie Isanda sõnumitoojad olid toonud tõe.
Kas meil on mõni lepitaja, kes võiks meile lepitada?
Või kas meid võidaks tagasi saata, et võiksime teha teisiti kui see, mida me tegime?”
Nad on kaotanud oma hinged.
Ja see, mida nad leiutanud olid, on nad maha jätnud.

7:54 Teie Isand on Jumal, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga, seejärel Ta võttis oma koha troonil.
Tema katab öö, päev kiirustamas selle järel alalõpmata;
ja päike, kuu ning tähed on tehtud teenistusvalmiks läbi Tema käsu.
Tõde on: Temale kuulub loomine ning juhtimine.
Õnnistatud olgu Jumal, kogu inimkonna Isand!
7:55 Hüüa oma Isandat alandlikult ning salajas.
Ta ei armasta üleastujaid.
7:56 Ja ära tee korruptsiooni maal pärast selle õigeks seadmist.
Ja hüüa Teda kartuses ning lootuses.
Kindlasti, Jumala arm on heategijatele lähedal.
7:57 Ja Tema see on, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele.
Nii et kui need on kokku kuhjanud rasked pilved, juhime Me need surnud maa kohale ning saadame seeläbi alla vee ja toome sellega esile igat sorti viljasid.
Samamoodi toome Me esile surnud.
Et võiksite kuulda võtta!
7:58 Ja hea maa, selle taimestik tuleb esile läbi selle Isanda loa.
Ja mis on halb, ei tule esile muidu, kui raskustega.
Sedasi seletame Me lahti tunnustähed inimestele, kes tänulikud on.

7:59 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde, nii et ta ütles:
“Oo, mu inimesed!
Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema.
Ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
7:60 Lugupeetavad tema inimeste hulgast ütlesid:
“Me näeme sind ilmselges eksituses”.
7:61 Ta ütles: “Oo, mu inimesed!
Minus pole eksitust, aga ma olen sõnumitooja kogu inimkonna Isandalt”.
7:62 “Ma edastan teile oma Isanda sõnumeid ning annan teile siirast nõu, ja tean Jumalalt seda, mida teie ei tea”.
7:63 “Kas imestate, et teile on tulnud meeldetuletus teie Isandalt läbi mehe teie endi hulgast, et teid hoiatada,
ja et peaksite olema kaalutletud kartuses,
ja et võiksite saavutada armu?”
7:64 Aga nad eitasid teda.
Nii et Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas,
ja uputasime need, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti.
Nad olid pimedad inimesed.

7:65 Ja ´Aad-ile nende vend Hud.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed!
Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema.
Kas te ei oleks kaalutletud kartuses!”
7:66 Lugupeetavad, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimeste hulgas, ütlesid:
“Me näeme sind rumaluses.”
Ja: “Me peame sind valetajaks”.
7:67 Ta ütles: “Oo, mu inimesed!
Minus pole rumalust, aga ma olen sõnumitooja kogu inimkonna Isandalt”.
7:68 “Ma edastan teile oma Isanda sõnumid,
ja ma olen teile siiras nõuandja, üks kes usaldusväärne.”
7:69 “Kas imestate, et teile on tulnud meeldetuletus teie Isandalt läbi mehe teie endi hulgast, et teid hoiatada?
Ja meenutage, kui Ta tegi teid järeltulijateks pärast Noa inimesi ning suurendas teid loomingu ulatuses.
Nii et mäletage Jumala armu, et võiksite olla edukad!”
7:70 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et me peaksime teenima Jumalat – Teda üksi – ning jätma maha selle, mida meie isad teenisid?
Siis too meie peale see, mida meile lubanud oled, kui oled nende hulgast, kes tõtt räägivad!”
7:71 Ta ütles: “Teie peale on tulnud riknemine ning raev teie Isandalt.
Kas vaidlete minuga nimede suhtes, mida olete nimetanud, teie ja teie isad?
Jumal pole nende suhtes alla saatnud mitte ühtegi volitust.
Oodake siis, ma olen koos teiega ootamas”.
7:72 Ja Me päästsime tema ning need, kes koos temaga, läbi armu Meilt.
Ja Me lõikasime läbi nende juure, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti.
Ja nad polnud usklikud.

7:73 Ja Thamudile nende vend Saleh.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed!
Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema.
Teile on tulnud selged asitõendid teie Isandalt.
See on Jumala kaamel, kui tunnustäht teile.
Nii et jätke ta Jumala maa peale sööma ning ärge puudutage teda kurjusega, muidu võtab teid valus karistus”.
7:74 “Ja meenutage, kui Ta pärast ´Aad-i teist järeltulijad tegi ning teid maa peale sisse seadis.
Te ehitate paleesid selle tasandikele ning uuristate mägedest majasid.
Nii et mäletage Jumala soosinguid ning ärge tehke kurja maa peal, tehes korruptsiooni.”
7:75 Lugupeetavad, kes tema inimeste hulgas ülbed olid, ütlesid neile, keda nad nõrkadeks pidasid ning kes nende hulgas uskusid:
“Kuidas te teate, et Saleh on saadik tema Isandalt?”
Nad ütlesid: “Me usume sellesse, millega ta saadetud on”.
7:76 Need, kes ülbed olid, ütlesid: “Meie eitame seda, millesse teie usute!”
7:77 Ja nad tapsid jõhkralt selle kaameli.
Ja nad põlgasid ära oma Isanda korralduse.
Ja nad ütlesid: “Oo, Saleh! Too meile, mida sa meile lubanud oled, kui saadikute hulgast oled!”
(7:78 Ja neid võttis maavärin.
Ja hommik leidis nad maas lamamas nende eluasemes.)
7:79 Seejärel ta pööras neist ära ning ütles:
“Oo, mu inimesed!
Ma olen teile edastanud oma Isanda sõnumid ning siiras nõuandja olnud, aga teile ei meeldi siirad nõuandjad”.

7:80 Ja Lot, kui ta oma inimestele ütles:
“Kas te sooritate seksuaalset ebamoraalsust, millist mitte keegi kogu inimkonnast varem teinud pole?”
7:81 “Te lähenete ihaga meestele naiste asemel!
Tõde on: te olete ühed ülemäärasust tegevad inimesed.”
7:82 Tema inimeste ainuke vastus oli, et nad ütlesid:
“Ajage nad välja meie linnast! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
7:83 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise – tema oli nende hulgast, kes maha jäi.
7:84 Ja Me lasime nende peale ühe vihma sadada.
Nii et näe, milline oli karistus kurjategijatele.

7:85 Ja Madyanile nende vend Shu’ayb.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed!
Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema.
Teile on tulnud selged asitõendid teie Isandalt, nii et andke täis kaal ning mõõt, ja ärge hoidke inimestelt tagasi, mis neile kuulub.
Ja ärge tehke korruptsiooni maa peal pärast selle õigeks seadmist.
See on teile parem, juhul kui usklikud olete.”
7:86 “Ja ärge olge ootel iga tee peal.
Te ähvardate ning pöörate Jumala teelt ära teda, kes sellesse uskunud on. Ja te otsite, et leida sellest kõrvalekaldeid.
Ja meenutage, kui teid vähe oli, kuidas Ta teid mitmekordistas.
Ja vaadake, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni tegijatele.”
7:87 “Ja kui osad teie seast usuvad sellesse, millega mind saadetud on, ja osad ei usu, siis olge kannatlikud, kuni Jumal meie vahel kohut mõistab.
Ja Ta on parim kohtumõistjatest.”
7:88 Ja lugupeetavad, kes tema inimeste hulgas ülbed olid, ütlesid:
“Me ajame sinu, oo Shu’ayb, ning need, kes koos sinuga hoiatust kuulda võtavad, välja meie linnast, kui te meie usutunnistuse juurde tagasi ei pöördu!”
Ta ütles: “Kas hakkaksite meid sundima?”
7:89 “Me leiutaksime Jumala kohta vale, kui läheksime tagasi teie usutunnistuse juurde pärast seda, kui Jumal meid sellest päästnud on.
See ei ole meile, et selle juurde tagasi minna, välja arvatud, kui Jumal meie Isand soovima peaks.
Meie Isand ümbritseb kõiki asju teadmistega.
Me oleme oma usalduse Jumalale pannud.
Meie Isand, otsusta meie ning meie inimeste vahel tões, sest Sina oled parim nendest, kes otsustavad.”
7:90 Ja lugupeetavad, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimeste hulgast, ütlesid:
“Kui järgite Shu’aybi, saate olema seejärel kaotajad”.
(7:91 Ja neid võttis maavärin.
Ja hommik leidis nad maas lamamas nende eluasemes.
7:92 Need, kes Shu’aybi eitasid: just kui nad polekski seal kunagi elanud.
Need, kes Shu’aybi eitasid, need olid nemad, kes olid kaotajad.)
7:93 Seejärel ta pööras neist ära ning ütles:
“Oo, mu inimesed!
Ma olen teile edastanud oma Isanda sõnumid ning siiras nõuandja olnud. Siis kuidas saaksin ma kaasa tunda neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?”

7:94 Ja Me saadame mõnda linna prohveti vaid selleks, et võtta selle inimesed kannatuste ning ebaõnnega, et nad võiksid alandlikud olla.
7:95 Seejärel Me asendame halva heaga, kuni nad hooletuks muutuvad ning ütlevad:
”Meie isad olid puudutatud mõlema – nii raskuste kui õitsenguga”.
Ja Me võtsime nad teadvel mitte olevatena, siis kui nad ei märganud.
7:96 Ja kui linnade inimesed oleksid uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, Me oleksime avanud neile õnnistused taevastest ning maalt.
Aga nad eitasid, seega Me võtsime nad selle eest, mida nad pälvinud olid.
7:97 Kas siis linnade inimesed tunnevad end turvalisuses Meie öösel saabuva karistuse eest, mil nad magavad?
7:98 Või kas linnade inimesed tunnevad end turvalisuses Meie keskpäeval saabuva karistus eest, mil nad mängivad?
7:99 Kas nad tunnevad turvalisust Jumala plaanide suhtes?
Ja mitte ükski ei tunne turvalisust Jumala plaanide suhtes, välja arvatud inimesed, kes on kaotajad.
7:100 Kas see ei ole teejuhiks neile, kes pärast oma inimesi maa pärivad, et kui Me sooviks, Me võiksime neid lüüa nende pattude tõttu?
Ja Me katame kinni nende südamed, seega nad ei kuule.

7:101 Need on linnad, milledest mõne uudiseid Me sulle jutustame.
Ja nende sõnumitoojad olid tulnud nende juurde selgete asitõenditega, aga nad ei olnud uskumas sellesse, mida nad juba varem eitanud olid.
See on nii, et Jumal katab kinni nende südamed, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
7:102 Ja Me ei leidnud enamust neist nende lubaduste kõrguselt, aga Me leidsime enamuse neist hoolimatult reetlikena.

7:103 Seejärel, pärast neid tõstsime Me üles Moosese koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema liidrite juurde.
Aga nad tegid neile kurja.
Nii et vaata, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni tegijatele.
7:104 Ja Mooses ütles: “Oo, Fir´awn!
Ma olen sõnumitooja kogu inimkonna Isandalt”.
7:105 “Mulle ei ole kohane ütelda Jumala kohta muud kui tõde.
Ma olen tulnud teie juurde selgete asitõenditega teie Isandalt.
Nii et saada Iisraeli Lapsed koos minuga.”
7:106 Ta ütles: “Kui oled toonud tunnustähe, siis too see, kui oled nendest, kes tõtt räägivad.”
7:107 Ja ta heitis oma kepi ning see avaldus maona.
7:108 Ja ta tõmbas välja oma käe ning see oli puhas-valge selle nägijatele.
7:109 Lugupeetavad Fir´awni inimeste hulgast ütlesid:
“See on õpetatud maag!”
7:110 “Ta soovib teid teie maalt välja ajada.
Milline on teie korraldus?”
7:111 Nad ütlesid: “Viivita teda ning tema venda ning saada kogujad linnadesse,”
7:112 “et tuua sinu juurde kõik õpetatud maagid.”
7:113 Ja maagid tulid Fir´awni juurde.
Nad ütlesid: “Meile peaks olema autasu, kui meie võidukad oleme”.
7:114 Ta ütles: “Jah, ja teist saavad mu lähikondlased”.
7:115 Nad ütlesid: “Oo, Mooses! Kas sina esitad või esitame meie?”
7:116 Ta ütles: “Esitage”.
Nii et kui nad esitasid, nõidusid nad inimeste silmad ning sisendasid nendesse hirmu, ja lavastasid hiiglasliku maagia.
7:117 Ja Me inspireerisime Moosest: “Heida maha oma kepp!”,
ja seejärel see neelas alla selle, mida nad võltsinud olid.
7:118 Ja tõde sai seatud ning nende tehtu sai tühisuseks.
7:119 Nad olid seega löödud ning toodud madalale.
7:120 Ja maagid langesid alistunult.
7:121 Nad ütlesid: “Me usume kogu inimkonna Isandasse,”
7:122 “Moosese ning Aaroni Isandasse.”
7:123 Fir´awn ütles: “Kas te usute Temasse enne, kui mina teile loa olen andnud?
See on skeem, mille te linnas skeemitanud olete, et võiksite selle inimesed välja ajada.
Aga te saate teada:”
7:124 “ma lõikan maha teie käed ning jalad vastaskülgedelt.
Seejärel panen ma teid kõiki tulba peale surema!”
7:125 Nad ütlesid: “Meid tuuakse tagasi meie Isanda juurde”.
7:126 “Ja sa paned meile pahaks vaid seda, et me uskusime oma Isanda tunnustähti, kui need meie juurde tulid”.
“Meie Isand, vala välja kannatlikkus meie peale ning võta meid alistunutena.”
7:127 Ja lugupeetavad Fir´awni inimeste hulgast ütlesid:
“Kas jätad Moosese ning tema inimesed maale korruptsiooni tegema ja lased neil hüljata sinu ning su jumalad?”
Ta ütles: “Me tapame nende lapsed ning vägistame nende naised – sest me oleme nende ikestajad”.
7:128 Ja Mooses ütles oma inimestele:
“Otsige abi Jumalalt ning olge kannatlikud.
Maa kuulub Jumalale, ta annab selle pärandina, kellele Ta soovib oma teenrite hulgast.
Ja lõpp saab olema nende päralt, kes kaalutletud kartuses”.
7:129 Nad ütlesid: “Meid kahjustati enne, kui sa meie juurde tulid,
ja alates ajast, mil sa meie juurde tulid.”
Ta ütles: “See võib olla, et teie Isand hävitab teie vaenlase ning teeb teid järglasteks maa peal, et Ta võiks näha, kuidas teie töötate”.
7:130 Ja Me vaevasime Fir´awni inimesi põua ning saagi nappusega, et nad võiksid kuulda võtta.
7:131 Ja kui midagi head neile tuli, ütlesid nad: “See on meie oma”,
ja kui midagi halba neile osaks langes, nägid nad halba ennet Mooseses ning nendes, kes koos temaga.
Tõde on: nende halb enne oli vaid koos Jumalaga, aga enamus neist ei teadnud.
7:132 Ja nad ütlesid: “Mis iganes tunnustähe sa tood, millega meid nõiduda, me ei hakka sinusse uskuma”.
7:133 Nii et Me saatsime neile üleujutuse, rohutirtsud, täid, konnad ja vere.
Tunnustähed, mis liigitatud ning detailsed.
Aga nad olid uhked.
Ja nad olid ühed kurja tegevad inimesed.
7:134 Ja kui nuhtlused nende peale tulid, ütlesid nad:
“Oo, Mooses!
Hüüa oma Isandat meie jaoks, sest Tal on sinuga kokkulepe.
Kui sa meie pealt nuhtlused eemaldad, siis me usume sind ja saadame Iisraeli Lapsed koos sinuga”.
7:135 Aga kui Me eemaldasime neilt nuhtlused, kuni tulevase ajani, siis nad murdsid oma lubadust.
7:136 Seega Me maksime neile kätte ja uputasime nad merre, sest nad keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti ning olid nende suhtes hoolimatud.
7:137 Ja Me lasime inimestel, kes olid põlatud, pärida maast ida ning sellest lääne, mida Me õnnistanud olime.
Ja teie Isanda õiglane sõna sai täidetud Iisraeli Lastele, sest nad olid kannatlikud.
Ja Me hävitasime selle, mida Fir´awn ning tema inimeste tegid ning mida nad ehitasid.
7:138 Ja Me lasime Iisraeli Lastel mere ületada.
Seejärel nad jõudsid inimesteni, kes olid pühendunud valmistatud asjadele, mis neil olid.
Nad ütlesid: “Oo, Mooses! Tee meile jumal, nagu neil on jumalad!”
Ta ütles: “Te olete ühed ignorantsed inimesed!”
7:139 Sellised: hukatusele määratud selle tõttu, milles nad on.
Ja tühisus on see, mida nad tegid.
7:140 Ta ütles: “Kas peaksin otsima teile jumalaks muu kui Jumala, kui Ta teid kogu inimkonna ees eelistanud on?”
7:141 Ja Me olime teid päästnud Fir´awni inimeste käest.
Nad olid vaevanud teid halvima karistusega, tappes teie lapsi ning vägistades teie naisi.
Ja selles oli hiiglaslik test teie Isandalt.
7:142 Ja Me määrasime Moosesele kohtumise kolmekümneks ööks ning täiendasime neid kümnega.
Ja ta viis lõpuni oma Isanda määratud aja nelikümmend ööd.
Ja Mooses ütles oma vennale Aaronile:
“Ole mu järglane minu inimeste hulgas.
Ja tee õigust ning ära järgi korruptantide teed”.
7:143 Nii et kui Mooses Meie kokkulepitud ajale tuli ning tema Isand temaga kõneles, ütles ta:
“Minu Isand, näita mulle ennast, et ma võiksin Sind vaadata”.
Ta ütles: “Sa ei näe Mind, aga vaata mäge, kui see peaks oma kohale jääma, siis näed Mind”.
Nii et kui tema Isand ennast mäele paljastas, põhjustas Ta selle kokkuvarisemise.
Ja Mooses kukkus välgust tabatuna maha.
Seejärel, kui ta toibus, ütles ta: “Ülistus olgu Sulle!
Ma pööran Sinu poole kahetsevana.
Ja ma olen esimene nendest, kes usub”.
7:144 Ta ütles: “Oo, Mooses!
Ma olen valinud su üle inimkonna oma sõnumite ning oma kõnega: hoia kinni sellest, mida Ma sulle andnud olen.
Ja ole tänulike hulgas”.
7:145 Ja Me kirjutasime talle tahvlitele kõiksugustest asjadest  manitsuse, tehes kõik detailseks.
“Hoia neid tugevasti ning käse oma inimestel sellest parim võtta.”
(“Ma näitan sulle hoolimatult reetlike teed:”
7:146 “Ma pööran oma tunnustähtedest ära need, kes on maa peal ülbed ilma õiguseta.
Ja kui nad näevad igat tunnustähte, ei usu sellesse,
ja kui nad näevad veatu otsustamise teed, ei võta seda kui teed,
ja kui nad näevad vigast teed, võtavad selle kui tee.
See on sellepärast, et nad keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning on nende suhtes hoolimatud.
7:147 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning Pärastelu kohtumist: nende tööd on tühisus.
Kas nad ei saa tasustatud muu, kui selle eest, mida nad tegid?)
7:148 Ja Moosese inimesed, samal ajal kui ta ära oli, tegid oma ehetest vasika skulptuuri, mis tõi nuttu kuuldavale.
Kas nad ei kaalutlenud, et see ei suutnud nendega rääkida ega neid ühelegi teele juhatada?
Nad võtsid selle ning olid üleastujad.
7:149 Ja kui nende käed olid madalale toodud ning nad nägid, et nad olid eksiteele läinud, ütlesid nad:
“Kui meie Isand meile ei halasta ega andesta, siis saame oleme kaotajate hulgas!”
7:150 Ja kui Mooses oma inimeste juurde vihase ning kurvana naases, ütles ta:
“Kurjus on see, mida te pärast mu lahkumist teinud olete.
Kas te soovite kiirendada oma Isanda korraldust?”
Ja ta heitis tahvlid maha ning haaras kinni oma vennast teda peadpidi enda poole tõmmates.
Ta ütles: “Minu ema poeg, inimesed põlastasid mind ning peaaegu tapsid mu.
Nii et ära pane mu vaenlasi minu ebaõnne üle rõõmu tundma,
ega ära pane mind kokku üleastuvate inimestega”.
7:151 Ta ütles: “Minu Isand, halasta minu ning mu venna peale,
ja võta meid vastu enda halastusse.
Sina oled kõige halastavam nendest, kes halastust üles näitavad”.
7:152 Need, kes võtsid vasika, nendeni jõuab raev nende Isandalt ning alandus selle maailma elus.
Ja sedasi Me tasume võltsijatele.
7:153 Mis puutub nendesse, kes teevad kurja ning seejärel kahetsevad pärastpoole ning usuvad: nendele on pärast seda teie Isand Andestav, Armulik.
7:154 Ja kui viha Moosesest taandus, võttis ta tahvlid üles.
Ja nende sissekannetes oli juhatus ning halastus neile, kes oma Isandat kardavad.
7:155 Ja Mooses valis oma inimestest seitsekümmend meest Meie kindlaksmääratud ajale.
Seejärel, kui maavärin nad võttis, ütles ta:
“Minu Isand, kui Sa oleksid soovinud, Sa võinuks hävitada nii nemad, kui minu juba enne seda.
Kas hävitaksid meid selle eest, mida rumalad meie hulgast tegid?
See on vaid Sinu usu salgamise vahend: Sa eksitad, keda Sa soovid ning Sa juhatad, keda Sa soovid.
Sina oled meie liitlane, nii et andesta meile ning aseta enda halastus meie peale.
Ja Sina oled parim nendest, kes andestavad”.
7:156 “Ja määra meile head selles maailmas ning Pärastelus.
Me oleme Sinu juurde tagasi tulnud.”
Ta ütles: “Ma löön oma karistusega, keda Ma soovin.
Aga Mu arm hõlmab kõiki asju: Ma määran selle nendele,
kes kaalutletud kartuses,
ja kes annavad, et puhastuda,
ja neile, kes Minu tunnustähtedesse usuvad”.

7:157 Need, kes järgivad sõnumitoojat, seaduse suhtes harimata prohvetit,
kellest nad leiavad endile kirjutatud olevat Tooras ning Gospelis,
kes käsib neile seda, mis on sobilik,
ja keelab neile pahed,
ja teeb neile seaduslikuks head asjad,
ja teeb neile ebaseaduslikuks halva,
ja leevendab neile nende koormat ning köidikuid, mis neil olid.
Need, kes temasse usuvad, teda toetavad ning aitavad,
ja järgivad valgust, mis talle alla saadetud oli: sellised on edukad.
7:158 Ütle: “Oo, inimkond!
Ma olen Jumala sõnumitooja teile kõigile Temalt, kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Seal pole jumalat peale Tema.
Tema annab elu ning Tema annab surma”.
Nii et uskuge Jumalasse ja Tema sõnumitoojasse, seaduse suhtes harimata prohvetisse, kes usub Jumalasse ning Tema sõnadesse.
Ja järgige teda, et võiksite olla õigesti juhatatud.

7:159 Ja Moosese inimeste hulgas on kogukond, mis juhatab tõega ning teeb seeläbi õiglust.
7:160 Ja Me jagasime nad kaheteistkümnesse suguharusse kui kogukonda.
Ja Me inspireerisime Moosest, kui tema inimesed temalt juua küsisid: “Löö oma kepiga seda kivi!”
Ja sellest purskasid välja kaksteist veesoont.
Iga suguharu teadis oma joomise kohta.
Ja me panime pilve neid varjutama ning saatsime neile alla mannat ning vutte: “Sööge headest asjadest, mida Me teile võimaldanud oleme”.
Ja nad ei eksitanud Meid, aga need olid nende enda hinged, mida nad eksitasid.
7:161 Ja kui neile üteldi: “Elage selles linnas ning sööge sellest vabalt, mida soovite,
ja ütelge: ´Meie koorem on eemaldatud´,
ja sisenege väravast alistunult, Me andestame teile teie vead ning Me suurendame heategijatele”.
7:162 Seejärel need, kes nende hulgast valet tegid, muutsid ütluse millekski muuks, kui neile üteldud oli.
Nii et Me saatsime neile taevast nuhtluse, vastavalt sellele, millises üleastumises nad olid.

7:163 Ja küsi neilt linna kohta, mis oli mere ääres, kui nad Sabati vastu patustasid.
Kui nende kalad tulid nende juurde nende Sabati päeval veepinnale,
ja päeval, mis polnud Sabat, ei tulnud nad nende juurde!
Sedasi Me testisime neid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
7:164 Ja kui kogukond nende hulgast ütles:
“Miks manitsete te inimesi, kelle Jumal ära hävitab või valusa karistusega karistab?”
Nad ütlesid: “Kui õigustusena teie Isanda ees,
ja et nad võiksid kaalutletud kartuses olla”.
7:165 Ja kui nad unustasid selle, mida neile meelde oli tuletatud,
päästsime Me need, kes kurjust keelasid,
ja võtsime armetu karistusega need, kes valet tegid,
sest nad olid hoolimatult reetlikud.
7:166 Ja kui nad jätkasid sellega, mille suhtes neid keelatud oli, ütlesime Me neile: “Olge põlastusväärsed ahvid!”
7:167 Ja teie Isand annab teada, et Ta tõstab nende vastu kuni Ülestõusmispäevani teda, kes neid kurja karistusega vaevab.
Teie Isand on kiire karistamises.
Ja Ta on Andestav, Armulik.
7:168 Ja Me jagasime nad üle maa kogukondadeks.
Nende hulgas on sirgeseljalised ning nende hulgas on muud, kui see.
Ja Me testisime neid heade ning halbade asjadega, et nad võiksid naaseda.
7:169 Seejärel, pärast neid tuli generatsioon, kes päris seaduse, võttes selle üürikese elu kaubad, üteldes: “See andestatakse meile”.
Ja kui neile tulevad selle sarnased kaubad, nad võtavad need.
Kas neilt pole võetud nõustumine seadusele, et nad ei omista Jumalale muud, kui tõde ning et nad õpivad, mis selles on?
Ja Pärastelu eluase on parem neile, kes on kaalutletud kartuses.
Kas te siis ei juurdleks!
7:170 Mis puutub nendesse, kes seadusest tugevalt kinni hoiavad ning kohustust täidavad – Me ei raiska nende autasu, kes õigust teevad.
7:171 Ja kui Me tõstsime mäe nende kohale, nagu see oleks kuppel,
ja nad arvasid, et see oli nende peale kukkumas:
“Hoidke kinni sellest, mida Me teile anname ning mäletage, mis selles on, et võiksite kaalutletud kartuses olla”.
7:172 Ja kui sinu Isand tõi esile Aadama Lastest nende selgadelt nende järglased,
ja tegi nad tunnistajateks iseendi vastu: “Kas Ma ei ole teie Isand?”
Nad ütlesid: “Tõepoolest, me tunnistame”.
Et te ei ütleks Ülestõusmispäeval: “Me olime sellest teadmatuses”.
7:173 Või et te ütlete: “Need olid vaid meie isad, kes omistasid partnerlust enne seda ning meie olime järglased pärast neid.
Kas Sa hävitaksid meid selle eest, mida tühisuse järgijad tegid?”
7:174 Ja seega, Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed, et nad võiksid naaseda.
7:175 Ja retsiteeri neile uudiseid temast, kellele Me andsime oma tunnustähed, aga ta eraldas end nendest ning seega kurat järgnes talle, ja ta muutus üheks nendest, kes läks eksitusse.
7:176 Ja kui Me oleksime soovinud, Me oleksime võinud ta tõsta nende läbi, aga ta klammerdus maa külge ning järgnes oma tühisele ihale.
Tema näide on nagu näide koerast: kui sa ta enda poole võidad, ta hingeldab, ja kui sa ta jätad, ta hingeldab.
Selline on näide inimestest, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti.
Aga jutusta neile jutustusi, et nad võiksid peegeldada.
7:177 Kurjad näitena on inimesed, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti.
Ja nad on eksitanud endi hinged.
7:178 Keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud.
Ja keda Jumal eksitusse saadab: sellised on kaotajad.
7:179 Ja Me oleme külvanud Põrgule paljud džinnide ning inimkonna hulgast.
Neil olid südamed, millega nad ei mõistnud,
ja neil olid silmad, millega nad ei näinud,
ja neil olid kõrvad, millega nad ei kuulnud.
Sellised on nagu kariloomad.
Ei, nad on isegi kaugemal eksituses.
Sellised on hoolimatud.
7:180 Ja Jumalale kuuluvad kõige kaunimad nimed, nii et hüüa Teda nendega ning jäta need, kes Tema nimede suhtes kõrvale kalduvad.
Nad saavad olema tasustatud selle eest, mida nad tegid.
7:181 Ja nende hulgas, keda Me loonud oleme, on kogukond, kes juhatab koos tõega ning seeläbi on nad õiglased.
7:182 Mis puutub nendesse, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: Me saame nendega tegelema läbi määrade, millest nad ei tea,
7:183 samal ajal, mil Ma neid julgustan.
Minu plaanimine on kindel.
7:184 Kas nad ei ole peegeldanud?
Nende kaaslases ei ole hullumeelsust, ta on vaid selge hoiataja.
7:185 Kas nad ei ole kaalutlenud taevaste ning maa ülemvõimu,
ja mis asju Jumal loonud on?
Ja et see võib olla, et nende aeg on lähedale jõudmas?
Ja millisesse jutustusse peale selle nad uskuma hakkavad?
7:186 Keda iganes Jumal eksiteele saadab, siis seal pole talle ühtegi juhendajat.
Ja Ta jätab nad pimedana nende üleastumisse uitama.
7:187 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal see saabub?”
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos minu Isandaga.
Mitte keegi peale Tema ei või selle aega paljastada.
See on kaalult raske taevastes ning maal, see ei tule teile muidu, kui ootamatult”.
Nad küsivad sinult justkui sina oleksid sellest kaasteadev!
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos Jumalaga.”
Aga enamus inimesi ei tea.
7:188 Ütle: “Mul pole võimsust, et teha iseendale kasu ega kahju, välja arvatud, kui Jumal peaks soovima.
Ja kui mul oleks teadmine seninägematust, siis mul oleks küllus jõukuses ning kurjus poleks mind puudutanud.
Ma olen vaid hoiataja ning rõõmusõnumite kandja inimestele, kes usuvad”.
7:189 Tema see on, kes on teid loonud ühest ainsast hingest.
Ja Ta lõi sellest selle kaaslase, et see võiks olla seeläbi julgustatud.
Seejärel, kui ta ta katab, kannab ta kerget koormat ega märka seda.
Ja kui see raskeks muutub, hüüavad nad Jumalale nende Isandale:
“Kui Sa annad meile õiglase, siis saame olema tänulike hulgas”.
7:190 Aga kui Ta annab neile õiglase, määravad nad Talle partnereid selles, mida Ta neile andis.
Aga Jumal on ülistatud üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
7:191 Kas nad omistavad partnerlust sellele, mis ei loo midagi, aga ise on loodud!
7:192 Ja nad ei ole võimelised neid aitama ega saa nad iseennast aidata.
7:193 Ja kui te kutsute neid juhatusele, nad ei järgne teile.
See on sulle sama, kas sa kutsud neid või oled lihtsalt vait.
7:194 Need, keda te hüüate peale Jumala, on teenrid nagu teie.
Nii et hüüdke neid ning las nad vastavad teile, kui olete tõetruud.
7:195 Kas neil on jalad, millega nad kõnnivad?
Või kas neil on käed, millega nad hoiavad?
Või kas neil on silmad, millega nad näevad?
Või kas neil on kõrvad, millega nad kuulevad?
Ütle: “Hüüdke oma partnereid, seejärel plaanige mu vastu ning ärge andke mulle hingetõmbe aega!”
7:196 “Minu liitlane on Jumal, kes saatis alla seaduse.
Ja Ta on õiglaste liitlane”.
7:197 “Mis puutub nendesse, keda te Tema kõrval hüüate, nad on võimetud teid aitama ega saa nad iseennastki aidata.”
7:198 Ja kui te neid juhatusele kutsute, nad ei kuule.
Ja sa näed neid sind vaatamas, aga nad ei näe.
7:199 Võta, mida vabalt antakse ning käse seda, mis on hea.
Ja pööra ära ignorantidest.
7:200 Ja kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele kuradilt, siis otsi kaitset Jumalas.
Ta on Kuulja, Teadev.
7:201 Need, kes on kaalutletud kartuses, kui visiit kuradilt neid puudutab – nad võtavad kuulda,
ja seejärel nad näevad.
7:202 Ja kui nende vennad neid eksimises aitavad, siis nad ei lakka.
7:203 Ja kui sa neile tunnustähte ei too, ütlevad nad: “Kui sa vaid oleks toonud ühe”.
Ütle: “Ma vaid järgin seda, mida minu Isand mulle inspireerinud on.
See on abivahend intuitsiooniks teie Isandalt,
ja juhatus ning halastus inimestele, kes usuvad”.
7:204 Ja kui Koraani ette loetakse, siis võtke seda kuulda ning kuulake tähelepanelikult, et võiksite vastu võtta halastuse.
7:205 Ja mäleta oma Isandat enda hinges,
alandlikkuses ning kartuses,
ja ilma avalikkuseta kõnes,
hommikuti ning õhtuti.
Ja ära ole hooletute hulgas.
7:206 Need, kes sinu Isanda kohalolekus on, ei ole liiga uhked, et Teda teenida,
ja nad ülistavad Teda,
ja Temale nad alistuvad.