7

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
7:1 ALMS’
7:2 Üks määrus, mis sulle alla saadetud – nii et ärgu olgu sinu rinnus mitte ühtegi hingevalu sellest – et sa hoiataksid seeläbi; ja meeldetuletus usklikele.
7:3 Järgige seda, mida teile on alla saadetud teie Isandalt ning ärge järgige liitlasi Tema kõrval. Vähe te võtate kuulda!
7:4 Ja kui palju linnu Me hävitanud oleme! Meie võimsus tuli nende peale kas öösel või siis kui nad puhkasid keskpäeval.
7:5 Ja nende ainuke hüüe – siis kui Meie võimsus nende peale tuli – oli, et nad ütlesid: “Me olime patustajad!”
7:6 Seejärel Me saame küsitlema neid, kellele Me saatsime.
Ja Me saame küsitlema saadikuid.
7:7 Ja Me saame taasesitama neile koos teadmistega. Ja Me polnud eemal.
7:8 Ja kaalukausiks sel päeval on tõde.
Kelle kaal on raske: sellised on edukad.
7:9 Ja kelle kaal on kerge: sellised on need, kes kaotavad endi hinged oma üleastumiste tõttu Meie tunnustähtede suhtes.
7:10 Ja Me seadsime sisse teid maa peal ning tegime teile selles elatusallikad, vähe olete te tänulikud!

7:11 Ja Me oleme teid loonud, seejärel oleme Me teile kuju andnud. Seejärel ütlesime Me inglitele: “Alistuge Aadamale!”, nii et nad alistusid, välja arvatud Saatan. Tema ei olnud nendest, kes alistus.
7:12 Ta ütles: “Mis takistas sind alistumast kui Ma sind käskisin?”
Ta ütles: “Ma olen parem kui tema. Sa lõid minu tulest! Ja Sa lõid tema savist!”
7:13 Ta ütles: “Mine alla sellest, see pole sulle siin ülbe olemiseks. Lahku, oled nendest, kes toodud madalale!”
7:14 Ta ütles: “Anna mulle tähtajapikendust kuni päevani, mil nad on üles tõstetud.”
7:15 Ta ütles: “Oled nendest, kellele on antud tähtajapikendust”.
7:16 Ta ütles: “Seetõttu, et oled saatnud mu eksitusse, ma varitsen neid Sinu sirgel teel”.
7:17 “Seejärel ma tulen nende peale nende käte vahelt, nende tagant, neist paremalt ning neist vasakult. Ja Sa ei saa leidma enamust neist tänulikuna.”
7:18 Ta ütles: “Mine siit välja põlatu ning pagendatuna. Kes iganes järgib sind nende hulgast – Ma saan täitma Põrgu teie kõigiga!”

7:19 Ja: „Oo, Aadam! Elunege – sina ning su kaaslane – aias. Ja sööge sellest, nagu te mõlemad soovite, aga ärge lähenege sellele puule, muidu saate olema patustajate hulgas.”
7:20 Aga kurat sosistas neile, et ta võiks teha neile avalikuks selle, mis oli varjatud nende eest nende privaatkehaosadest ning ütles: “Teie Isand keelas teile selle puu vaid seetõttu, et muidu te muutute ingliteks või nendeks, kes elavad igavesti.”
7:21 Ja ta vandus neile: “Ma olen teile siiras nõuandja”.
7:22 Nii et ta juhatas neid läbi pettuse.
Seejärel – kui nad puust maitsesid – muudeti nende privaatkehaosad neile avaldunuks ning nad hakkasid tõmbama endi peale mõndasid aia lehti.
Ja nende Isand hüüdis neile: “Kas ma ei keelanud teile seda puud?
Ja kas Ma ei ütelnud teile, et kurat on teile selge vaenlane?”
7:23 Nad ütlesid: “Meie Isand, me oleme eksitanud endi hinged. Ja kui Sa ei andesta meile ning ei halasta meile, saame olema kaotajate hulgas!”
7:24 Ta ütles: “Minge alla, vaenlased üksteisele! Ja teile on maa peal elupaik ning kaubad kuni kindlaksmääratud ajani”.
7:25 Ta ütles: “Selle peal saate te elama ja selle peal saate te surema ja sellest saate te olema esile toodud”.

7:26 Oo, Aadama Lapsed!
Me oleme teile alla saatnud rõivad, et varjata teie privaatkehaosad, ja kaunistusena. Aga rõivad kaalutletud kartusest – see on parim.
See on Jumala tunnustähtede hulgas, et nad võiksid kuulda võtta.
7:27 Oo, Aadama Lapsed!
Ärge laske kuradil teid usu salgamise vahendite subjektiks teha, nagu ta teie vanemad aiast eemaldas, võttes neilt ära nende rõivad, et ta võiks teha neile avaldunuks nende privaatkehaosad.
Tema ning tema hõim näevad teid ilma, et teie neid näeksite.
Me tegime kuradid nende liitlasteks, kes ei usu.
7:28 Ja kui nad seksuaalset ebamoraalsust teevad, ütlevad nad: “Me leidsime oma isad seda tegemas” ja: “Jumal nõuab seda meilt”.
Ütle: “Jumal ei nõua seksuaalset ebamoraalsust! Kas te omistate Jumalale seda, mida te ei tea?”
7:29 Ütle: “Minu Isand nõuab õiglust, ja et te olete püstipäi igas ülistamiskohas, ja hüüate Teda siirana Talle doktriinis”.
Nagu Ta teid algatas, nii tulete te tagasi.
7:30 Mõnda Ta juhatab ja mõned on eksiteele viimise ära teeninud. Nad võtsid kuradeid liitlastena Jumala asemele ning arvavad, et nad on õigesti juhatatud!
7:31 Oo, Aadama Lapsed!
Riietuge kenasti igas ülistamiskohas. Ja sööge ning jooge, aga ärge tehke üleliigset. Jumal ei armasta üleliigse tegijaid.
7:32 Ütle: “Kes on teinud ebaseaduslikuks Jumala kaunistused, mis Ta oma sulastele esile tõi ning head asjad varustamisest?”
Ütle: “Need on neile, kes selle maailma elus hoiatust kuulda võtavad, eksklusiivselt Ülestõusmispäeval”.
Sedasi Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed inimestele, kes teavad.
7:33 Ütle: “Minu Isand on teinud ebaseaduslikuks:
– seksuaalsed ebamoraalsused – nii avalikud kui varjatud,
– ja väärteod,
– ja alusetu sektantliku fanatismi,
– ja et te omistate partnerlust koos Jumalaga sellele, mille kohta Ta ei ole alla saatnud volitust,
– ja et te omistate Jumalale seda, mida te ei tea”.
7:34 Ja igale kogukonnale on tähtaeg. Siis kui nende aeg kätte jõuab, ei viivita ega enneta nad seda tundigi.
7:35 Oo, Aadama Lapsed!
Kui teie juurde tulevad sõnumitoojad teie endi seast, jutustades teile Minu tunnustähti, siis kes iganes on kaalutletud kartuses ning õigust teevad: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
7:36 Aga need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning nende suunas ülbed on: sellised on kaaslased tulele, milles nad elunevad igavesti.

7:37 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti?
Sellised: neile langeb osaks nende osa seadusest.
Kui Meie sõnumitoojad nende juurde tulevad, siis nad võtavad nad ning ütlevad: “Kus on see, mida te hüüdsite Jumala kõrval?”
Nad saavad ütlema: “Nad on meid maha jätnud!”
Ja nad saavad tunnistama iseendi vastu, et nad olid need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
7:38 Ta saab ütlema: “Sisenege tulle koos inimkonna ning džinnide kogukondadega, mis olid tulnud ja läinud enne teid!”
Millal iganes mõni kogukond siseneb, see neab oma eelkäijat, kuni nad kõik üksteisele järgnenud on. Seejärel ütleb neist viimane neist esimese kohta: “Meie Isand, nemad viisid meid eksitusse, seega anna neile kahekordne tule karistus!”
Ta vastab: “Igaühele on kahekordne, aga te ei tea”.
7:39 Ja neist esimene ütleb neist viimasele: “Te polnud paremad kui meie, seega maitske karistust selle eest, mida pälvisite!”
7:40 Need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning nende suunas ülbed on: neile taevaväravad ei avane ega sisene nad aeda rohkem kui saab keerdus nöör nöelasilmast läbi minna.
Ja sedasi Me tasume kurjategijatele.
7:41 Neile on puhkepaigaks Põrgu. Ja üle nende on katted. Ja sedasi Me tasume patustajatele.
7:42 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusi teevad: (Me ei koorma hinge rohkemaga kui see kanda suudab) sellised on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
7:43 Ja Me eemaldame nende südametest kogu vihkamise.
Seal voolavad jõed nende all.
Ja nad ütlevad: “Kiitus kuulub Jumalale, kes meid selleni juhatanud on”.
Ja: “Me poleks olnud õigesti juhatatud kui Jumal meid juhatanud poleks, meie Isanda sõnumitoojad tõid tõe”.
Ja nende poole pöördutakse: “See on aed, mille pärijateks olete tehtud oma tegude tõttu”.
7:44 Ja aia kaaslased hüüavad tule kaaslasi: “Me oleme leidnud, mida meie Isand meile lubas, tõe olevat. Kas olete leidnud, mida teie Isand teile lubas, tõe olevat?”
Nad ütlevad: “Tõepoolest!”
Seejärel hüüab hüüdja nende vahel: “Jumala needus on patustajate peal,”
7:45 “nende peal, kes hülgasid Jumala tee ning otsisid võimalusi selle kõveraks tegemiseks ja Pärastelu eitajad olid.”
7:46 Ja nende vahel on barjäär.
Ja kõrgendatud platvormidel on inimesed, kes üksteist ära tunnevad nende eraldusmärkide kaudu.
Ja nad hüüavad aia kaaslasi: “Rahu olgu teie peal!”
Nad ei ole veel sisenenud sellesse, aga nad ihaldavad seda.
7:47 Ja kui nende silmad tule kaaslaste poole pööratakse, ütlevad nad: “Meie Isand, ära pane meid kokku patustavate inimestega!”
7:48 Ja kõrgendatud platvormide kaaslased hüüavad inimesi, keda nad nende eraldusmärkide kaudu ära tunnevad, nad ütlevad: “Kas sellest ei piisanud teile, teie kokkukuhjamisest ning et te uhked olite?”
7:49 Kas need on nemad, kelle kohta te vandusite, et Jumal ei ulatu nendeni oma halastusega?
Sisenege aeda! Teil pole vaja karta ega pea te kahetsema.
7:50 Ja tule kaaslased hüüavad aia kaaslastele: “Valage meile natuke vett või midagi sellest, mida Jumal teile võimaldab!”
Nad ütlevad: “Jumal on teinud need ebaseaduslikuks neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid,”
7:51 “neile, kes oma doktriini mängu ning kõrvalejuhtimisena võtsid ja keda selle maailma elu eksitas.”
Seega täna Me unustame nad, nagu nemad selle oma päeva kohtumise unustasid ning nagu nad Meie tunnustähti eitasid.
7:52 Ja Me oleme toonud neile määruse, mille Me oleme liigitanud ning detailseks teinud vastavalt teadmistele – juhatuse ning halastusena inimestele, kes usuvad.
7:53 Kas nad on ootamas muud kui selle täitumist?
Päeval, mil selle täitumine saabub, saavad ütlema need, kes selle eelnevalt unustanud olid: “Meie Isanda sõnumitoojad olid toonud tõe. Kas meil on mõni lepitaja, kes võiks meile lepitada? Või kas meid saadetaks tagasi, et võiksime teha teisiti kui see, mida tegime?”
Nad on kaotanud oma hinged. Ja see, mida nad leiutanud olid, on nad maha jätnud.

7:54 Teie Isand on Jumal, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga, seejärel võttis oma koha troonil.
Tema katab öö, päev kiirustamas selle järel alalõpmata.
Ja päike, kuu ning tähed on tehtud teenistusvalmiks läbi Tema käsu.
Tõde on: Temale kuulub loomine ning juhtimine.
Õnnistatud olgu Jumal, Kogu Inimkonna Isand!
7:55 Hüüa oma Isandat alandlikult ning salajas.
(Ta ei armasta üleastujaid,
7:56 seega ära tee korruptsiooni maal pärast selle õigeks seadmist.)
Ja hüüa Teda kartuses ning lootuses.
Jumala halastus on lähedal heategijatele.
7:57 Ja Tema see on, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele. Kui need on kokku kuhjanud rasked pilved, juhime Me need surnud maa kohale ning saadame alla vee seeläbi ja toome sellega esile igat sorti viljad – sedasi toome Me esile surnud – et võiksite kuulda võtta!
7:58 Ja hea maa, selle taimestik tuleb esile läbi selle Isanda loa.
Ja mis on halb, ei tule esile muidu kui raskustega.
Sedasi Me seletame lahti tunnustähed inimestele, kes on tänulikud.

7:59 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde, ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
7:60 Lugupeetavad tema inimeste hulgast ütlesid: “Me näeme sind ilmselges eksituses”.
7:61 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Minus pole eksitust, aga ma olen sõnumitooja Kogu Inimkonna Isandalt”.
7:62 “Ma edastan teile oma Isanda sõnumid ning annan teile siirast nõu, ja tean Jumalalt seda, mida teie ei tea”.
7:63 “Kas imestate, et teile on tulnud meeldetuletus teie Isandalt läbi mehe teie endi seast:
et teid hoiatada,
ja et peaksite olema kaalutletud kartuses,
ja et võiksite saavutada halastuse?”
7:64 Aga nad salgasid ta. Nii et Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas ja uputasime need, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti.
Nad olid ühed pimedad inimesed.

7:65 Ja ´Aad-ile nende vend Hud.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Kas te ei oleks kaalutletud kartuses!”
7:66 Lugupeetavad, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimeste hulgas, ütlesid: “Me näeme sind rumaluses.” Ja: “Me peame sind valetajaks”.
7:67 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Minus pole rumalust, aga ma olen sõnumitooja Kogu Inimkonna Isandalt”.
7:68 “Ma edastan teile oma Isanda sõnumid.
Ja ma olen teile siiras nõuandja, üks kes usaldusväärne.”
7:69 “Kas imestate, et teile on tulnud meeldetuletus teie Isandalt läbi mehe teie endi seast, et Ta teid hoiataks? Ja meenutage kui Ta tegi teid järeltulijateks pärast Noa inimesi ning suurendas teid loomingu ulatuses. Nii et meenutage Jumala soosinguid, et võiksite olla edukad.”
7:70 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et peaksime teenima Jumalat – Teda üksi – ning jätma maha selle, mida meie isad teenisid? Siis too meie peale see, mida meile lubanud oled, kui oled nendest, kes tõtt räägivad!”
7:71 Ta ütles: “Teie peale on tulnud teie Isandalt riknemine ning raev. Kas vaidlete minuga nimede suhtes, mida olete nimetanud, teie ja teie isad? Jumal pole nende suhtes alla saatnud mitte ühtegi volitust. Oodake siis. Ma olen nendest, kes ootamas”.
7:72 Ja Me päästsime tema ning need, kes koos temaga, läbi halastuse Meilt. Ja Me lõikasime läbi nende juure, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti.
Ja nad polnud usklikud.

7:73 Ja Thamudile nende vend Saleh.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Teile on tulnud selged asitõendid teie Isandalt.
See on Jumala kaamel kui tunnustäht teile. Nii et jätke ta Jumala maa peale sööma ning ärge puudutage teda kurjusega, muidu võtab teid valus karistus”.
7:74 “Ja meenutage kui Ta tegi teid järeltulijateks pärast ´Aad-i ning teid maa peal sisse seadis. Te ehitate paleesid selle tasandikest ning uuristate mägesid majadeks. Nii et meenutage Jumala soosinguid ning ärge tehke kurja maa peal korruptsiooni tehes.”
7:75 Lugupeetavad, kes tema inimeste hulgas ülbed olid, ütlesid neile, keda nad nõrkadeks pidasid, sellistele, kes nende hulgas uskusid: “Kuidas te teate, et Saleh on saadik tema Isandalt?”
Nad ütlesid: “Me usume sellesse, millega ta saadetud on”.
7:76 Need, kes olid ülbed, ütlesid: “Meie eitame seda, millesse teie usute!”
7:77 Ja nad tapsid jõhkralt selle kaameli.
Ja nad põlgasid ära oma Isanda korralduse.
Ja nad ütlesid: “Oo, Saleh! Too, mida meile lubasid, kui saadikute hulgas oled!”
7:78 (Ja maavärin võttis nad. Ja hommik leidis nad maas lamamas oma eluasemes.)
7:79 Seejärel ta pööras neist ära ning ütles: “Oo, mu inimesed! Ma olen edastanud teile oma Isanda sõnumid. Ja olen olnud siiras nõuandja teile, aga teile ei meeldi siirad nõuandjad”.

7:80 Ja Lot, kui tema oma inimestele ütles: “Kas sooritate seksuaalset ebamoraalsust, millist mitte keegi kogu inimkonna hulgast varem teinud pole?”
7:81 “Te lähenete ihaga meestele naiste asemel! Tõde on: te olete inimesed, kes sooritavad ülemäärast.”
7:82 Tema inimeste ainuke vastus oli, et nad ütlesid: “Ajage nad välja meie linnast! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
7:83 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise – tema oli nende hulgast, kes maha jäi.
7:84 Ja Me lasime nende peale ühe vihma sadada.
Nii et näe, milline oli karistus kurjategijatele.

7:85 Ja Madyanile nende vend Shu’ayb.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Teile on tulnud selged asitõendid teie Isandalt. Nii et andke täis kaal ning mõõt ja ärge hoidke inimestelt tagasi, mis neile kuulub.
Ja ärge tehke korruptsiooni maa peal pärast selle õigeks seadmist.
See on teile parem, juhul kui peaksite usklikud olema.”
7:86 “Ja ärge olge ootel iga tee peal. Te ähvardate ning pöörate Jumala teelt ära teda, kes sellesse uskunud on. Ja te otsite, et leida sellest kõrvalekaldeid.
Ja meenutage kui teid oli vähe, kuidas Ta teid mitmekordistas!
Ja vaadake, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.”
7:87 “Ja kui osad teie seast usuvad sellesse, millega mind saadetud on ning osad ei usu: olge kannatlikud kuni Jumal meie vahel kohut mõistab. Ja Tema on parim kohtumõistjatest.”
7:88 Ja lugupeetavad, kes olid ülbed tema inimeste hulgas, ütlesid: “Me ajame sinu, oo Shu’ayb, ning need, kes koos sinuga hoiatust kuulda võtavad, välja meie linnast kui te meie usutunnistuse juurde ei naase!”
Ta ütles: “Kas hakkaksite meid sundima?”
7:89 “Me leiutaksime vale Jumala kohta kui naaseksime teie usutunnistuse juurde pärast seda kui Jumal meid sellest päästnud on. See ei ole meile, et selle juurde tagasi minna, välja arvatud kui Jumal – meie Isand – peaks soovima. Meie Isand ümbritseb kõiki asju teadmistega. Jumalasse oleme me pannud oma usalduse.”
“Meie Isand, otsusta meie ning meie inimeste vahel tões, sest Sina oled parim nendest, kes otsustavad.”
7:90 Ja lugupeetavad, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimeste hulgas, ütlesid: “Kui järgite Shu’aybi, siis saate olema kaotajad”.
7:91 Seejärel võttis neid maavärin ning hommik leidis nad maas lamamas nende eluasemes.
7:92 Need, kes Shu’aybi eitasid: justkui nad poleks seal elanud. Need, kes Shu’aybi salgasid: need olid nemad, kes olid kaotajad.
7:93 Seejärel ta pööras neist ära ning ütles: “Oo, mu inimesed! Ma olen teile edastanud oma Isanda sõnumid ning olen olnud siiras nõuandja teile. Siis kuidas saaksin ma kaasa tunda inimestele, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?”

7:94 Ja Me saatsime mõnda linna prohveti vaid selleks, et võtta selle inimesed kannatuste ning ebaõnnega, et nad võiksid alandlikud olla.
7:95 Seejärel Me asendame halva heaga, kuni nad hooletuks muutuvad ning ütlevad: ”Meie isad olid puudutatud mõlema – nii raskuste kui õitsenguga”.
Ja Me võtsime nad teadvel mitte olevatena, siis kui nad ei märganud.
7:96 Ja kui linnade inimesed oleksid uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, Me oleksime avanud neile õnnistused taevastest ning maalt. Aga nad salgasid, seega Me võtsime nad selle eest, mida nad pälvisid.
7:97 Siis kas tundsid end turvaliselt linnade inimesed, et tuleb neile Meie karistus öösel, mil nad magavad?
7:98 Või kas tundsid end turvaliselt linnade inimesed, et tuleb neile Meie karistus päevavalguses, mil nad mängivad?
7:99 Siis kas nad tundsid end turvaliselt Jumala plaani suhtes?
Aga ükski ei tunne end turvaliselt Jumala plaani suhtes, välja arvatud kaotavad inimesed.
7:100 Kas see ei juhata neid, kes pärivad maa pärast oma inimesi, et kui Me sooviks, Me võiksime neid vaevata nende üleastumiste tõttu?
Ja Me katame kinni nende südamed, seega nad ei kuule.

7:101 Need olid linnad, milledest mõne uudiseid Me sulle jutustame.
Ja nende sõnumitoojad olid tulnud nende juurde selgete asitõenditega, aga nad ei olnud uskumas sellesse, mida nad juba varem eitanud olid. Sedasi katab Jumal kinni nende südamed, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
7:102 Ja Me ei leidnud enamust neist nende tõotuste kõrguselt, aga Me leidsime enamuse neist hoolimatult reetlikena.

7:103 Seejärel tõstsime Me üles pärast neid Moosese koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde. Aga nad olid nendega ebaõiglased.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.
7:104 Ja Mooses ütles: “Oo, Fir´awn! Ma olen sõnumitooja Kogu Inimkonna Isandalt”.
7:105 “Mind on kohustatud, et ma ei ütle Jumala kohta muud kui tõde. Ma olen tulnud teie juurde selge tunnustähega teie Isandalt.
Nii et saada Iisraeli Lapsed koos minuga.”
7:106 Ta ütles: “Kui oled tulnud koos tunnustähega, siis too see, kui oled nendest, kes tõtt räägivad.”
7:107 Ja ta heitis oma kepi ning see avaldus maona.
7:108 Ja ta tõmbas välja oma käe ning see oli puhas-valge selle nägijatele.
7:109 Lugupeetavad Fir´awni inimestest ütlesid: “See on õpetatud maag!”
7:110 “Ta soovib teid välja ajada teie maalt. Milline on teie korraldus?”
7:111 Nad ütlesid: “Viivita teda ning tema venda ja saada kogujad linnadesse,”
7:112 “et tuua sinu juurde kõik õpetatud maagid.”
7:113 Ja maagid tulid Fir´awni juurde. Nad ütlesid: “Meile peaks olema autasu, juhul kui meie võidukad oleme”.
7:114 Ta ütles: “Jah, ja teist saavad minu lähikondlased”.
7:115 Nad ütlesid: “Oo, Mooses! Kas sina esitad või esitame meie?”
7:116 Ta ütles: “Esitage”.
Nii et kui nad esitasid, nad nõidusid inimeste silmad ning sisendasid nendesse hirmu ja lavastasid hiiglasliku maagia.
7:117 Ja Me inspireerisime Moosest: “Heida oma kepp!”
Ja seejärel see neelas alla selle, mida nad võltsisid.
7:118 Ja tõde sai seatud ning nende tehtu sai tühisuseks.
7:119 Seepeale olid nad löödud ning pööratud, madalale toodud.
7:120 Ja maagid langesid maha alistunult.
7:121 Nad ütlesid: “Me usume Kogu Inimkonna Isandasse,”
7:122 “Moosese ning Aaroni Isandasse.”
7:123 Fir´awn ütles: “Kas usute Temasse enne kui mina teile loa olen andnud? See on skeem, mille te linnas skeemitanud olete, et võiksite selle inimesed välja ajada. Aga te saate teada:”
7:124 “ma lõikan maha teie käed ning jalad vastaskülgedelt. Seejärel panen ma teid kõiki tulba peale surema!”
7:125 Nad ütlesid: “Meid tuuakse tagasi meie Isanda juurde”.
7:126 Ja: “Sa paned meile pahaks vaid seda, et me uskusime oma Isanda tunnustähti kui need meie juurde tulid”.
“Meie Isand, vala välja kannatlikkus meie peale ning võta meid alistunutena.”
7:127 Ja lugupeetavad Fir´awni inimeste seast ütlesid: “Kas jätad Moosese ning tema inimesed maale korruptsiooni tegema ja lased neil hüljata sinu ning sinu jumalad?”
Ta ütles: “Me tapame nende pojad ning jätame ellu nende naised.
Ja tõepoolest, me oleme nende ikestajad”.
7:128 Ja Mooses ütles oma inimestele: “Otsige abi Jumalalt ning olge kannatlikud. Maa kuulub Jumalale, ta annab selle pärandiks kellele Ta soovib oma sulaste seast. Ja lõpp saab olema nende päralt, kes kaalutletud kartuses”.
7:129 Nad ütlesid: “Meid takistati enne seda kui sa meie juurde tulid ja alates ajast, mil sa meie juurde tulid.”
Ta ütles: “See võib olla, et teie Isand hävitab teie vaenlase ning teeb teid järglasteks maa peal, et Ta võiks näha, kuidas teie töötate”.
7:130 Ja Me vaevasime Fir´awni inimesi põua ning viljade puudusega, et nad võiksid kuulda võtta.
7:131 Ja kui midagi head neile tuli, ütlesid nad: “See on meie”.
Ja kui midagi halba neile osaks langes, nägid nad halba ennet Mooseses ning nendes, kes koos temaga. Tõde on: nende halb enne oli vaid koos Jumalaga, aga enamus neist ei teadnud.
7:132 Ja nad ütlesid: “Mis iganes tunnustähe sa tood, millega meid nõiduda, me ei hakka sinusse uskuma”.
7:133 Nii et Me saatsime nende peale üleujutuse, rohutirtsud, täid, konnad ja vere. Tunnustähed, mis liigitatud ning detailseks tehtud. Aga nad olid uhked. Ja nad olid ühed kurja tegevad inimesed.
7:134 Ja kui nuhtlused nende peale tulid, ütlesid nad: “Oo, Mooses! Hüüa oma Isandat meie jaoks, sest Tal on sinuga kokkulepe. Kui eemaldad meie pealt nuhtlused, siis me usume sind ning saadame Iisraeli Lapsed koos sinuga”.
7:135 Aga kui Me eemaldasime nende pealt nuhtlused – kuni tulevase ajani – siis nad murdsid oma lubadust.
7:136 Seega, Me maksime neile kätte ja uputasime nad merre, sest nad keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti ning olid nende suhtes hoolimatud.
7:137 Ja Me lasime inimestel, kes olid põlatud, pärida maast ida ning sellest lääne, mida Me õnnistanud olime.
Ja sinu Isanda parim sõna sai täidetud Iisraeli Lastele, sest nad olid kannatlikud.
Ja Me hävitasime selle, mida Fir´awn ning tema inimesed tegid ning mida nad ehitasid.

7:138 Ja Me lasime Iisraeli Lastel mere ületada. Seejärel nad jõudsid inimesteni, kes olid pühendunud valmistatud asjadele, mis neil olid.
Nad ütlesid: “Oo, Mooses! Tee meile jumal, nagu neil on jumalad!”
Ta ütles: “Te olete ühed ignorantsed inimesed!”
7:139 Sellised: hukatusele määratud selle tõttu, milles nad on.
Ja tühisus on see, mida nad tegid.
7:140 Ta ütles: “Kas peaksin otsima teile jumalaks muu kui Jumala, samas kui Ta on teid eelistanud üle kogu inimkonna?”
7:141 Ja kui Me päästsime teid Fir´awni inimeste käest, nad olid teid vaevamas kurja karistusega, tappes teie pojad ning jättes ellu teie naised. Ja selles oli hiiglaslik test teie Isandalt.
7:142 Ja Me määrasime Moosesele kolmkümmend ööd ning täiendasime neid kümnega. Ja ta viis lõpuni oma Isanda määratud aja nelikümmend ööd.
Ja Mooses ütles oma vennale Aaronile: “Ole minu järglane minu inimeste hulgas. Ja tee õigust ning ära järgi korruptsiooni tööliste teed”.
7:143 Nii et kui Mooses Meie määratud ajale tuli ning tema Isand temaga kõneles, ütles ta: “Minu Isand, näita end mulle, et võiksin Sind vaadata”.
Ta ütles: “Sa ei näe Mind, aga vaata mäge, kui see peaks oma kohale jääma, siis näed Mind”.
Ja kui tema Isand end mäele paljastas, põhjustas Ta selle kokkuvarisemise ning Mooses langes välgust tabatuna maha.
Seejärel – kui ta toibus – ütles ta: “Ülistus olgu Sulle! Ma pööran Sinu poole pattukahetsevana. Ja ma olen esimene usklikest”.
7:144 Ta ütles: “Oo, Mooses! Ma olen valinud su üle inimkonna oma sõnumite ning oma kõnega: hoia kinni sellest, mida Ma sulle andnud olen! Ja ole tänulike hulgas”.
7:145 Ja Me kirjutasime talle tahvlitele manitsuse kõiksuguste asjade kohta ning selgituse kõige kohta.
“Hoia neid tugevasti ning käsi oma inimestel võtta sellest parim.”
(“Ma näitan sulle hoolimatult reetlike teed:”
7:146 “Ma pööran ära oma tunnustähtedest need, kes on maa peal ülbed ilma põhjuseta.
Ja kui nad näevad igat tunnustähte: ei usu sellesse.
Ja kui nad näevad veatu otsustamise teed: ei võta seda kui teed.
Ja kui nad näevad vigast teed: võtavad selle kui tee.”
See on sellepärast, et nad keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning on nende suhtes hoolimatud.
7:147 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning Pärastelu kohtumist: nende tööd on tühisus.
Kas nad ei saa tasutud muu kui sellega, mida nad tegid?)
7:148 Ja Moosese inimesed – samal ajal kui ta ära oli – tegid oma ehetest vasika kuju, mis tõi nuttu kuuldavale. Kas nad ei kaalutlenud, et see ei rääkinud nendega ega juhatanud neid teele?
Nad võtsid selle ning olid patustajad.
7:149 Ja kui nende käed olid madalale toodud ning nad nägid, et nad olid eksiteele läinud, ütlesid nad: “Kui meie Isand meile ei halasta ega andesta, siis saame oleme kaotajate hulgas!”
7:150 Ja kui Mooses oma inimeste juurde naases – vihase ning kurvana – ütles ta: “Kurjus on see, mida te pärast minu lahkumist teinud olete. Kas soovite kiirendada oma Isanda korraldust?”
Ja ta heitis tahvlid maha ning haaras kinni oma vennast teda peadpidi enda poole tõmmates.
Ta ütles: “Minu ema poeg, inimesed põlastasid mind ning peaaegu tapsid mu. Nii et ära pane vaenlasi minu ebaõnne üle rõõmu tundma ega ära pane mind kokku patustavate inimestega”.
7:151 Ta ütles: “Oo, minu Isand, halasta minu ning mu venna peale. Ja sisesta meid enda halastusse. Ja Sina oled Kõige Halastavam nendest, kes halastavad”.
7:152 Need, kes olid võtnud vasika, nendeni jõuab raev nende Isandalt ning alandus selle maailma elus.
Ja sedasi Me tasume võltsijatele.
7:153 Aga need, kes teevad kurja, seejärel kahetsevad pärast seda ja usuvad: teie Isand on pärast seda Andestav, Kõige Halastavam.
7:154 Ja kui viha Moosesest taandus, ta võttis tahvlid ja nende sissekannetes oli juhatus ning halastus neile, kes oma Isandat kardavad.
7:155 Ja Mooses valis oma inimestest seitsekümmend meest Meie kokkulepitud ajale. Seejärel, siis kui maavärin nad võttis, ütles ta: “Oo, mu Isand, kui Sa soovinuks, Sa hävitanuks nad varem, ja minu. Kas hävitaksid meid selle eest, mida rumalad meie hulgast tegid? See on vaid Sinu usu salgamise vahendid. Sa lased minna eksiteele läbi selle, keda Sa soovid ning Sa juhatad, keda Sa soovid. Sina oled meie liitlane, nii et andesta meile ning halasta meie peale. Ja Sina oled parim nendest, kes andestavad”.
7:156 “Ja määra meile head selles maailmas ning Pärastelus. Me oleme Sinu juurde tagasi tulnud.”
Ta ütles: “Ma löön oma karistusega, keda Ma soovin. Aga Minu halastus ümbritseb kõiki asju. Ma määran selle neile, kes kaalutletud kartuses, kes puhastuvad ja neile, kes usuvad Meie tunnustähtedesse”.
7:157 Need, kes järgivad sõnumitoojat – seaduse suhtes harimata prohvetit, kellest nad leiavad endile kirjutatud olevat Tooras ning Gospelis – nõudmas neilt seda, mis on kohane ning keelamas neile pahelisust ja tegemas neile seaduslikuks häid asju ning tegemas neile ebaseaduslikuks halba ja leevendamas neid nende koormast ning köidikutest, mis neil olid – need, kes temasse uskusid, teda toetasid ning teda aitasid ja järgisid valgust, mis oli koos temaga alla saadetud: sellised on edukad.

7:158 Ütle: “Oo, inimkond! Ma olen Jumala sõnumitooja teile kõigile. Temalt, kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Pole jumalat peale Tema. Tema annab elu ning Tema annab surma”.
Nii et uskuge Jumalasse ja Tema sõnumitoojasse, seaduse suhtes harimata prohvetisse, kes usub Jumalasse ning Tema sõnadesse.
Ja järgige teda, et võiksite olla õigesti juhatatud.

7:159 Ja Moosese inimeste hulgas on kogukond, mis juhatab tões ning teeb seeläbi õiglust.
7:160 Ja Me jagasime nad kaheteistkümnesse suguharusse kui kogukonda.
Ja Me inspireerisime Moosest siis kui tema inimesed temalt vett küsisid: “Löö oma kepiga seda kivi!” Ja sellest purskas välja kaksteist allikat. Iga suguharu teadis oma joomise kohta.
Ja me panime pilve neid varjutama ning saatsime neile alla mannat ning vutte: “Sööge headest asjadest, mida Me teile võimaldame”.
Ja nad ei eksitanud Meid, aga need olid nende endi hinged, mida nad eksitasid.
7:161 Ja kui neile üteldi: “Elage selles linnas ning sööge sellest vabalt, mida soovite ja ütelge: ´Meie koorem on eemaldatud´ ning sisenege väravast alistunult, Me andestame teile teie vead, Me suurendame heategijatele”.
7:162 Seejärel need, kes nende seas valet tegid, muutsid ütluse millekski muuks kui neile üteldu. Nii et Me saatsime neile nuhtluse taevast vastavalt sellele, millises üleastumises nad olid.
7:163 Ja küsi neilt linna kohta, mis oli mere ääres, siis kui nad Sabatist üle astusid, siis kui nende kalad tulid neile nende Sabati päeval veepinnale ning päeval, mis polnud Sabat, ei tulnud nad nende juurde! Sedasi Me testisime neid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
7:164 Ja kui kogukond nende hulgast ütles: “Miks te manitsete inimesi, kelle Jumal ära hävitab või valusa karistusega karistab?”
Nad ütlesid: “Kui õigustusena teie Isanda ees, ja et nad võiksid kaalutletud kartuses olla”.
7:165 Ja kui nad unustasid selle, mis oli neile meelde tuletatud, päästsime Me need, kes kurjust keelasid ning võtsime armetu karistusega need, kes valet tegid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
7:166 Ja kui nad jätkasid sellega, mille suhtes neid keelatud oli, ütlesime Me neile: “Olge põlastusväärsed ahvid!”
7:167 Ja kui sinu Isand teadustas, et Ta tõstab nende vastu kuni Ülestõusmispäevani teda, kes neid kurja karistusega vaevab.
Teie Isand on kiire karistamises.  Aga Ta on Andestav, Kõige Halastavam.
7:168 Ja Me jagasime nad maa peal kogukondadeks. Nende hulgas on sirgeseljalised ning nende hulgas on muud kui see.
Ja Me testisime neid hea ning halvaga, et nad võiksid naaseda.

7:169 Seejärel järgnesid pärast neid järeltulijad, kes pärisid seaduse, võttes selle üürikese elu kaubad ning üteldes: “See andestatakse meile”.
Ja kui neile tulevad sellele sarnased kaubad, nad võtavad need.
Kas neilt pole võetud kokkulepe seadusele, et nad ei omista Jumalale muud kui tõde ning et nad õpivad, mis selles on?
Ja Pärastelu eluase on parem neile, kes kaalutletud kartuses.
Nii et kas te ei juurdleks!
7:170 Ja need, kes seadusest tugevalt kinni hoiavad ning kohustust täidavad: Me ei raiska nende autasu, kes õigust teevad.

7:171 Ja kui Me tõstsime mäe nende kohale nagu see oleks kuppel ning nad arvasid, et see nende peale kukub: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mida Me teile anname ning mäletage, mis selles on, et võiksite olla kaalutletud kartuses”.
7:172 Ja kui sinu Isand tõi esile Aadama lastest nende selgadelt nende järeltulijad ning tegi nad tunnistajateks iseendi vastu: “Kas Ma ei ole teie Isand?” Nad ütlesid: “Tõepoolest, me tunnistame”.
Et te ei ütleks Ülestõusmispäeval: “Me olime sellest teadmatuses”.
7:173 Või et te ütlete: “Need olid vaid meie isad, kes omistasid partnerlust enne seda ja meie olime järeltulijad pärast neid. Kas hävitaksid meid selle eest, mida tühisuse järgijad tegid?”
7:174 Ja seega, Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed, et nad võiksid naaseda.

7:175 Ja retsiteeri neile uudis temast, kellele Me andsime oma tunnustähed, aga ta eraldas end nendest. Seega kurat järgnes talle ja ta muutus üheks nendest, kes läks eksitusse.
7:176 Ja oleksime Me soovinud, Me oleksime võinud ta tõsta nende läbi, aga ta klammerdus maa külge ning järgnes oma tühisele ihale.
Tema näide on nagu näide koerast: kui sa ta enda poole võidad, ta hingeldab; ja kui sa ta jätad, ta hingeldab. Selline on näide inimestest, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti.
Aga jutusta neile jutustusi, et nad võiksid peegeldada.
7:177 Kurjad näitena on inimesed, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti. Ja nad on eksitanud endi hinged.
7:178 Keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud.
Ja keda Jumal eksitusse saadab: sellised on kaotajad.
7:179 Ja Me oleme külvanud Põrgule paljud džinnide ning inimkonna hulgast. Neil on südamed, millega nad ei mõista ja neil on silmad, millega nad ei näe ja neil on kõrvad, millega nad ei kuule. Sellised on nagu kariloomad. Ei, nad on isegi kaugemal eksituses, sellised on hoolimatud.
7:180 Ja Jumalale kuuluvad kõige kaunimad nimed. Nii et hüüa Teda läbi nende ning jäta need, kes Tema nimede suhtes kõrvale kalduvad.
Nad saavad olema autasustatud selle eest, mida nad tegid.
7:181 Ja nende hulgas, keda Me loonud oleme, on kogukond, kes juhatab koos tõega ning seeläbi on nad õiglased.
7:182 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: Me saame tegelema nendega läbi määrade, millest nad ei tea,
7:183 samal ajal, mil Ma neid julgustan. Minu plaanimine on kindel.
7:184 Kas nad ei ole peegeldanud?
Nende kaaslases ei ole hullumeelsust, ta on vaid selge hoiataja.
7:185 Kas nad ei ole kaalutlenud taevaste ning maa ülemvõimu ja mis asju Jumal loonud on; ja et see võib olla, et nende tähtaeg on lähedale jõudmas?
Ja millisesse jutustusse peale selle nad uskuma hakkavad?
7:186 Keda iganes Jumal eksiteele saadab: seal pole talle juhendajat. Ja Ta jätab nad uitama pimedatena nende ülemäärasusse.
7:187 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal see saabub?”
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos minu Isandaga. Mitte keegi ei saa paljastada selle aega peale Tema. See on kaalult raske taevastes ning maal. See ei tule teie peale muidu kui ootamatult”.
Nad küsivad sinult, justkui sina oleksid sellest kaasteadev!
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos Jumalaga.”
Aga enamus inimesi ei tea.
7:188 Ütle: “Mul pole võimsust, et teha iseendale kasu ega kahju, välja arvatud, et Jumal peaks soovima. Ja oleks mul teadmised nähtamatu kohta, mul oleks küllus jõukuses ning kurjus poleks mind puudutanud. Ma olen vaid hoiataja ning rõõmusõnumite kandja inimestele, kes usuvad”.
7:189 Tema see on, kes lõi teid ühest hingest.
Ja Ta lõi sellest selle paarilise, et see võiks olla seeläbi julgustatud.
Seejärel, siis kui ta ta katab, kannab ta kerget koormat ega märka seda. Ja kui see raskeks muutub, hüüavad nad mõlemad Jumalat nende Isandat: “Kui Sa annad meile õiglase: me saame olema tänulike hulgas”.
7:190 Aga kui Ta annab neile õiglase, määravad nad Talle partnereid selles, mida Ta neile andis.
Aga Jumal on ülistatud üle selle, millele nad (duaalne) partnerlust omistavad.
7:191 Kas nad (mitmus) omistavad partnerlust sellele, mis ei loo midagi, aga ise on loodu!
7:192 Ja nad ei ole võimelised neid aitama ega saa nad iseennast aidata.
7:193 Ja juhul kui te kutsute neid juhatusele, nad ei järgne teile. See on teile sama, kas te kutsute neid või olete lihtsalt vait.
7:194 Need, kelle poole te hüüate peale Jumala, on sulased nagu teie.
Nii et hüüdke neid ning las nad vastavad teile, kui olete tõetruud.
7:195 Kas neil on jalad, millega nad kõnnivad?
Või kas neil on käed, millega nad hoiavad?
Või kas neil on silmad, millega nad näevad?
Või kas neil on kõrvad, millega nad kuulevad?
Ütle: “Hüüdke oma partnereid, seejärel skeemitage mu vastu ning ärge andke mulle hingetõmbe aega!”
7:196 “Minu liitlane on Jumal, kes saatis alla seaduse. Ja Ta on liitlane õiglastele”.
7:197 “Ja need, keda te Tema kõrval hüüate: nad on võimetud teid aitama ega saa nad iseennastki aidata.”
7:198 Ja kui te kutsute neid juhatusele, nad ei kuule.
Ja sa näed neid sind vaatamas, aga nad ei näe.
7:199 Võta, mida vabalt antakse ning nõua, mis on hea. Ja pööra ära ignorantidest.
7:200 Ja kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele kuradilt: otsi kaitset Jumalas. Ta on Kuulja, Teadev.
7:201 Need, kes on kaalutletud kartuses: siis kui visiit kuradilt neid puudutab, nad võtavad kuulda, seejärel on nad võimelised nägema.
7:202 Ja kui nende vennad neid eksimisele aitavad, siis nad ei lakka.
7:203 Ja kui sa neile tunnustähte ei too, ütlevad nad: “Kui sa vaid oleksid valinud ühe!”
Ütle: “Ma vaid järgin seda, mis on inspireeritud mulle minu Isandalt.
See on abivahend intuitsiooniks teie Isandalt ja juhatus ning halastus inimestele, kes usuvad”.
7:204 Ja kui Koraani ette loetakse: võtke seda kuulda ning kuulake tähelepanelikult, et võiksite saavutada halastuse.
7:205 Ja meenuta oma Isandat enda hinges alandlikkuses ning kartuses ja ilma avalikkuseta kõnes hommikuti ning õhtuti.
Ja ära ole hooletute hulgas.
7:206 Need, kes on sinu Isanda kohalolus, ei ole liiga uhked Tema teenistuseks. Ja nad ülistavad Teda. Ja Temale nad alistuvad.