69

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
69:1 Reaalsus.
69:2 Mis on reaalsus?
69:3 Ja mis annaks sulle edasi, mis on reaalsus?
69:4 Thamud ning ´Aad ei uskunud Saatuselööki.
69:5 Mis puutub Thamudisse, siis nad hävitati ühe alla suruja poolt.
69:6 Ja mis puutub ´Aadi, siis nemad hävitati läbi raevuka vägivaldse tuule,
69:7 Mille Ta määras nende peale seitsmeks ööks ning kaheksaks päevaks järjestikku.
Ja sa võinuks näha inimesi selles langenuna,
just nagu nad oleks kokku kukkunud datlipalmi juured.
69:8 Nii et kas sa näed neist mingitki jäänukit?
69:9 Ja seal tulid Vaarao,
ja need, kes enne teda,
ja maha paisatud linnad, mis läbini patused.
69:10 Nad vastandusid oma Isanda sõnumitoojale,
Nii et Ta võttis nad kokku suruva haardega.
69:11 Ja kui vesi oli pursanud üle kõikide piirjoonte,
kandsime Me teid veesõidukil,
69:12 Et Me võiksime selle teile meeldetuletuseks teha,
ja et iga valvas kõrv võiks kuulda võtta.
69:13 Seejärel, kui sarve ühe ainsa puhanguga puhutakse,
69:14 Ja maa ning mäed on üles tõstetud,
ja tasandatud ühe ainsa tasandamisega,
69:15 Sel päeval saab vältimatu sündmus aset leidma.
69:16 Ja taevas saab olema lõhki rebitud,
sest sel päeval on see õhuke.
69:17 Ja inglid saavad olema selle servades.
Ja kaheksa saavad kandma teie Isanda Trooni enda kohal sel päeval.
69:18 Sel päeval teid esitletakse.
Mitte miski ei saa olla teie poolt peidetud.
69:19 Ja mis puutub temasse,
kellele antakse tema määrus tema paremasse kätte,
siis tema saab ütlema: “Siin, tule loe mu määrust!”
69:20 “Ma teadsin, et mind ootab ees arvestus.”
69:21 Nii et ta saab olema väga nauditavas elus,
69:22 Kõrges aias,
69:23 Mille viljad madalal rippumas:
69:24 “Söö ja joo kergendusega selle eest,
mida sa möödunud päevil endale ette saatsid!”
69:25 Ja mis puutub temasse,
kellele antakse tema määrus tema vasakusse kätte,
siis tema saab ütlema: “Oleks, et mulle poleks minu määrust antud,”
69:26 “Ja ma ei teaks, mis on mu arvestus!”
69:27 “Oleks, et see oleks olnud lõpp!”
69:28 “Minu jõukus ei ole mulle kasuks tulnud.”
69:29 “Kogu minu võim on kadunud.”
69:30 “Võtke ning aheldage ta!”
69:31 “Seejärel heitke ta põrgusse!”
69:32 “Seejärel sisestage ta ketti, mille pikkus on seitsmekümmend küünart!”
69:33 Sest ta ei uskunud Jumalasse, Hiiglaslikku,
69:34 Ega julgustanud puuduse käes kannataja toitmist.
69:35 Sellest tulenevalt, tal pole mitte ühtegi sõpra siin sel päeval.
69:36 Ega ühtegi toitu peale reostatu,
69:37 Mida ükski ei söö peale nende, kes eksituses.
69:38 Nii et Ma vannun selle nimel, mida te näete,
69:39 Ja mida te ei näe:
69:40 See on suursuguse sõnumitooja kõne,
69:41 Ja mitte poeedi kõne
(vähe te usute),
69:42 Ega posija kõne
(vähe te võtate kuulda):
69:43 Järk-järguline ilmutus kogu inimkonna Isandalt!
69:44 (Ja kui ta oleks omistanud meile vääralt mõne ütluse,
69:45 Me oleksime võtnud ta parema käega,
69:46 Seejärel oleksime Me katkestanud tema elujoone.
69:47 Ja mitte ükski teie hulgast poleks saanud seda ära hoida.)
69:48 Ja see on meeldetuletus neile, kes kaalutletud kartuses.
69:49 (Ja Me teame, et teie hulgas on salgajad.)
69:50 Ja see on kurvastuseks neile,
kes põlgavad ära juhatuse, väites samas vooruslikkust.
69:51 Ja see on absoluutne tõde,
69:52 Nii et ülista oma Isanda, Hiiglasliku nime!