68

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
68:1 N.
Pliiatsi ja selle nimel, mida nad kirjutavad!
68:2 Sa ei ole – läbi oma Isanda armu – kurjast vaimust vaevatud.
68:3 Ja sulle on autasu ilma lõputa.
68:4 Ja sa oled hiiglasliku traditsiooni peal.
68:5 Ja sina saad nägema ning nemad saavad nägema,
68:6 milline teist on hull.
68:7 Sinu Isand, Tema teab kõige paremini, kes Tema teelt ära eksimas on, ja Tema teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
68:8 Nii et ära kuuletu tunnistamast keeldujaile.
68:9 Neile meeldiks, et sa kompromisse teeksid, nii et ka nemad saaksid kompromisse teha.
68:10 Samuti ära kuuletu põlastusväärsele vannete vandujale,
68:11 tagarääkijale, kes valesüüdistusi esitab,
68:12 heategevuse takistajale, üleastujale, väärtegude tegijale,
68:13 ühele, kes järeleandmatu, pärast seda alatu,
68:14 sest ta on üks, kes omab vara ning lapsi.
68:15 Kui talle Meie tunnustähti retsiteeritakse, ütleb ta: “Varasemate inimeste legendid!”
68:16 Me saame märgistama tema nina.
68:17 Me saame neid testima, nagu Me testisime aia kaaslaseid siis kui nad vandusid, et nad hommikul selle vilju noppima lähevad.
68:18 Nad olid ilma kahtlusteta.
68:19 Nii et selle peale tuli üks rändur sinu Isandalt ajal, mil nad magasid
68:20 ja hommikuks oli see justkui oleks saak ära korjatud.
68:21 Ja nad hüüdsid üksteisele hommikul:
68:22 “Mingem varakult saaki koristama!”
68:23 Nii et nad seadsid minekule, omavahel sosistades:
68:24 “Puuduse käes kannataja ei saa sisenema sellesse sel päeval teie tahte vastaselt.”
68:25 Ja nad läksid varakult olles otsusekindlas valmisolekus.
68:26 Seejärel, siis kui nad seda nägid, ütlesid nad: “Me oleme  eksinud!”
68:27 “Ei, meid on ilma jäetud!”
68:28 Kõige tasakaalukam nende hulgast ütles: “Kas ma ei ütelnud teile: ´Oh, et te vaid ülistaksite!`”
68:29 Nad ütlesid: “Olgu ülistus meie Isandale. Me olime patustajad”.
68:30 Seejärel tulid nad lähemale, süüdistades üksteist.
68:31 Nad ütlesid: “Häda meile! Me astusime üle kõikide piirjoonte”.
68:32 “See võib olla, et meie Isand asendab selle meile paremaga kui see. Meie lootus on meie Isandal.”
68:33 Selline on karistus.
Ja Pärastelu karistus on suurem, kui nad vaid teaksid.

68:34 Neile, kes kaalutletud kartuses, on koos nende Isandaga õndsuse aiad.
68:35 Kas Me peaksime siis kohtlema alistunuid samamoodi kui kurjategijaid?
68:36 Mis teil viga on, kuidas te hindate?
68:37 Või kas teil on mõni määrus, millest te õpite,
68:38 et teil on selles, mida iganes te soovite?
68:39 Või kas teil on vanded, mis on Meie peal siduvad, kehtimas kuni Ülestõusmispäevani, et te saate, mida iganes te otsustate?
68:40 Küsi nende käest, kes neist on sellele käendaja?
68:41 Või kas neil on partnerid?
Siis las nad toovad oma partnerid, juhul kui nad peaks olema tõetruud.
68:42 Päeval, mil hirmutav sündmus paljastub
(ja nad on kutsutud alistumisele, aga nad ei ole võimelised),
68:43 saavad nende silmad olema alandlikud ning alandusega kaetud.
Ja neid oli kutsutud alistumisele, kui nad terviklikud olid.
68:44 Nii et jäta Mind koos nendega, kes keelduvad tunnistamast seda jutustust.
Me saame neid juhtima läbi määruste, ilma et nad teaksid,
68:45 samal ajal kui Ma neile ajapikendust annan.
Minu plaan on kindel.
68:46 Või kas sa küsid neilt autasu, nii et nad on kohustusega koormatud?
68:47 Või kas nähtamatu on nende: siis on nad kirjutamas?
68:48 Ja ole kannatlik oma Isanda otsuse suhtes.
Ja ära ole nagu vaala kaaslane, kes hüüdis siis kui ta kitsendatud oli.
68:49 Kui poleks arm tema Isandalt teda üle võtnud, ta oleks jäänud lõksu ajal, mil ta süüdistatav oli.
68:50 Aga tema Isand valis ta ning asetas ta õiglaste hulka.
68:51 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, panevad su peaaegu libastuma oma silmadega, kui nad Meeldetuletust kuulevad. Ja nad ütlevad: “Ta on kurjast vaimust vaevatud!”
68:52 Aga see on vaid Meeldetuletus kogu inimkonnale.