66

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
66:1 Oo, prohvet!
Miks sa teed ebaseaduslikuks selle, mille on teinud seaduslikuks sulle Jumal, soovides oma abikaasadele meeltmööda olla?
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
66:2 Jumal on andnud määruse teile teie vannete tühistamiseks.
Ja Jumal on teie Heategija. Ja Ta on Teadev, Elutark.
66:3 Ja siis kui prohvet usaldas ühe jutustuse ühele oma abikaasadest, siis kui ta (n) seda levitas ning Jumal selle talle (m) avaldas. Ta (m) tegi teatavaks osa sellest ja jättis osa vahele. Ja siis kui ta (m) teda (n) sellest informeeris, ütles ta (n) : “Kes sulle seda ütles?”
Ta (m) ütles: “Mind informeeris Teadja, Ekspert”.
66:4 Juhul kui te kaks kahetsete Jumalale, siis on teie südamed kaldunud.
Aga juhul kui te üksteist toetate tema (m) vastu, siis Jumal on tema (m) heategija. Samuti Gabriel ning õiglased usklikud. Ja inglid on peale selle abilised.
66:5 See võib olla, et tema Isand – juhul kui ta teist lahutab – annab talle asemele abikaasad, kes paremad kui teie: alistunud, uskuvad, pühendunult kohusetundlikud, pattukahetsevad, teenivad, teekonnal, varasemalt abielus või süütud.
66:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kaitske end ning oma perekondi tule eest, mille kütuseks on inimesed ning kivid! Üle selle on karmid ja võimsad inglid, mitte vastandumas Jumalale selles, milles Ta neid käsib, aga tegemas seda, mida neid kästud on.
66:7 Oo, teie, kes te hoiatuse suhtes ükskõiksed!
Ärge otsige endale vabandusi sel päeval. Teile ollakse vaid tasumas selle eest, mida te tegite.
66:8 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Pöörake Jumala poole siiras kahetsuses. See võib olla, et teie Isand eemaldab teist teie kurjuse ning paneb teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Päeval, mil Jumal ei häbista prohvetit ega neid, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid. Nende valgus liikumas nende käte vahel ja nende paremas käes. Nad ütlevad: “Meie Isand! Täiusta meile meie valgust ning andesta meile. Sina oled võimeline kõikideks asjadeks”.
66:9 Oo, prohvet!
Pinguta ateistide ning kõhklejate vastu ja ole nendega karm. Ja nende elukoht on põrgu. Ja kuri on teekonna lõpp.
66:10 Jumal esitab näite nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: Noa abikaasa ning Loti abikaasa. Nad olid Meie kahe õiglase sulase all, ometi nad mõlemad reetsid nad. Ja nad ei tule neile kasuks mitte milleski Jumala vastu. Ja saab olema üteldud: “Sisenege tulle koos nendega, kes sisenevad”.
66:11 Ja Jumal esitab näite nendest, kes hoiatust kuulda võtavad: Fir´awni abikaasa, siis kui ta ütles: “Minu Isand! Ehita mulle eluase Sinu lähedale aeda ja päästa mind Fir´awnist ning tema töödest. Ja päästa mind patustavatest inimestest”.
66:12 Ja Maarja, Imrani tütar, kes oma vooruslikkust kaitses: Me puhusime tema sisse Meie Vaimust. Ja ta kinnitas oma Isanda sõnad ning Tema seadused ja oli kohusetundlikult pühendunutest.