66

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
66:1 Oo, prohvet!
Miks teed sa ebaseaduslikuks selle, mille Jumal sulle seaduslikuks teinud on, soovides oma naistele heameelt valmistada?
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
66:2 Jumal on juba andnud teile määruse vannetest vabanemiseks.
Ja Jumal on teie Heategija. Ja Ta on Teadev, Elutark.
66:3 Ja siis kui prohvet usaldas ühe jutustuse ühele oma naistest kui ta seda levitas ning Jumal selle prohvetile teatavaks tegi. Ta tegi teatavaks osa sellest ning osa andis edasi. Ja kui prohvet naist sellest informeeris, ütles naine: “Kes sulle seda ütles?”
Prohvet vastas: “Mulle ütles Teadja, Ekspert”.
66:4 Kui te kaks Jumalale kahetsete, siis teie südamed on kaldunud. Aga kui te üksteist prohveti vastu abistate, siis Jumal on prohveti heategija. Ja Gabriel ning õiglased usklike hulgast. Ja inglid on samuti abistajad.
66:5 See võib olla, et tema Isand – kui ta teist lahutab – annab talle asemele naised, kes on paremad kui teie: alistunud, uskuvad, pühendunult kohusetundlikud, pattukahetsevad, teenivad, teekonnal, varasemalt abielus või süütud.
66:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kaitske ennast ning oma perekondasid tule eest, mille kütuseks on inimesed ning kivid! Üle selle on karmid ja võimsad inglid, mitte vastandumas Jumalale selles, milles Ta neid käskinud on, aga tegemas seda, mida neil kästud on.
66:7 Oo, teie, kes te hoiatuse suhtes ükskõiksed olete!
Ärge otsige endale vabandusi sel päeval. Teile ollakse vaid tasumas selle eest, mida te tegite.
66:8 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Pöörake Jumala poole siiralt kahetsedes. See võib olla, et teie Isand eemaldab teist teie kurjuse ning paneb teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed. Päeval, mil Jumal ei häbista prohvetit ning neid, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid. Nende valgus liikumas nende juhtimisel ja nende paremas käes. Nad saavad ütlema: “Meie Isand! Täiusta meile meie valgust ning andesta meile. Sina oled võimeline kõikideks asjadeks”.
66:9 Oo, prohvet!
Pinguta ateistide ning kõhklejate vastu ja ole nendega karm. Nende elukoht on Põrgu. Ja kuri on teekonna lõpp.
66:10 Jumal esitab näite neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: Noa naine ning Loti naine. Nad olid Meie kahe õiglase sulase all, ometi nad reetsid neid. Ja nad ei tulnud neile kasuks mitte milleski Jumala vastu. Ja saab olema üteldud: “Sisenege tulle koos nendega, kes sellesse sisenevad”.
66:11 Ja Jumal esitab näite neile, kes hoiatust kuulda võtavad: Fir´awni naine, kui ta ütles: “Minu Isand! Ehita mulle eluase Sinu lähedale aeda ja päästa mind Fir´awnist ning tema töödest. Ja päästa mind patustavatest inimestest”.
66:12 Ja Maarja, Imrani tütar, kes oma vooruslikkust kaitses: Me puhusime tema sisse Meie Vaimust. Ja ta kinnitas oma Isanda sõnad ning Tema seadused ja oli kohusetundlikult pühendunute hulgas.