65

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
65:1 Oo, prohvet!
Kui te naistest lahutate, siis lahutage pärast nende ooteaja täitumist.
Ja pidage ooteaja üle arvestust.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala, oma Isanda suhtes.
Ärge neid nende majapidamistest välja ajage,
ega ärgu nad lahkugu,
välja arvatud, kui nad ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse korda saadavad.
Ja need on Jumala piirjooned.
Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub, on eksitanud oma hinge.
Sa ei tea, võibolla saab Jumal sellest midagi head tegema.
65:2 Ja kui nad jõuavad oma tähtajani,
siis jääge nendega kokku vastavalt sellele, mis on sobilik,
või laske neil minna vastavalt sellele, mis on sobilik.
Ja kutsuge tunnistajaks kaks õiglast inimest endi hulgast.
Ja jõustage tunnistus Jumala ees.
See on manitsus temale, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumala suhtes, Ta teeb talle lahenduse.
65:3 Ja võimaldab talle sealt, kust ta ei oodanud.
Ja kes iganes asetab oma usalduse Jumalasse, Temast piisab talle.
Jumal viib täide enda korraldused.
Jumal on seadnud mõõdu kõikidele asjadele.
65:4 Mis puutub nendesse teie naistest,
kes on jõudnud menopausini,
– kui teil on kahtlusi –
siis nende ooteaeg olgu kolm kuud,
samuti ka neile, kes ei menstrueeri.
Ja neile, kes on kandmas,
nende ooteaeg olgu, kuni nad oma koorma maha panevad.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
Ta teeb talle oma korralduse kergeks.
65:5 See on Jumala korraldus, mille Ta teile alla saatis.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
Ta eemaldab temast tema kurjuse,
ja teeb talle suurepärase autasu.
65:6 Las nad elagu moel, kuidas te oma võimaluste kohaselt elate,
ja ärge neid kahjustage neid lämmatades.
Ja kui nad on kandmas, siis kulutage nende peale,
kuni nad oma koorma maha panevad.
Seejärel, juhul kui nad teie jaoks imetavad,
siis andke neile nende tasu.
Ja pidage omavahel nõu, vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja kui teie vahel on raskused, siis laske teisel naisel imetada tema jaoks.
65:7 Las tema, kellel on küllus, kulutab oma küllusest,
ja kelle annid on mõõdetud, las tema kulutab sellest, mida Jumal temale andnud on.
Jumal ei koorma ühtegi hinge rohkemaga, kui Ta talle andnud on.
Jumal teeb pärast raskusi kerguse.
65:8 Ja kui paljud linnad olid ära põlanud oma Isanda ning Tema sõnumitoojate korraldused,
millistelt Me seejärel karmi selgitust nõudsime,
ja põlastusväärse karistusega karistasime!
65:9 Nii et see maitses oma olukorra kurje tagajärgi.
Ja selle olukorra lõplik tagajärg oli kaotus.
65:10 Jumal valmistas neile ette karmi karistuse.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
oo, teie, kes te intuitsiooni omate, kes te hoiatust kuulda võtate!
Jumal on teile alla saatnud meeldetuletuse.
65:11 Sõnumitooja retsiteerimas teile avaldunud Jumala tunnustähti,
et Ta võiks tuua esile pimedusest valgusesse need,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning töötab õiglaselt,
Ta paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed,
nad elunevad nendes igavesti.
Jumal on teinud heaks talle autasu.
65:12 Jumal on Tema, kes lõi seitse taevast ning sama arvu maid.
Korraldus nende vahel alla laskumas,
et võiksite teada, et Jumala võim on üle kõikide asjade,
ja et Jumal on ümbritsenud kõik asjad teadmistega.