65

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
65:1 Oo, prohvet!
Siis kui te naistest lahutate, lahutage pärast nende ooteaja täitumist. Ja pidage ooteaja üle arvestust.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, teie Isandast.
Ärge ajage neid välja nende majapidamistest ega ärgu nad lahkugu, välja arvatud, et nad panevad toime ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse.
Ja need on Jumala piirjooned. Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub, on eksitanud oma hinge.
Sa ei tea, võibolla Jumal tekitab sellest hiljem mingi olukorra.
65:2 Siis kui nad on jõudnud oma tähtajani, siis jääge nendega kokku vastavuses sellega, mis kohane või laske neil minna vastavuses sellega, mis kohane. Ja kutsuge tunnistajaks kaks õiglast meest endi hulgast. Ja andke tunnistaja ütlus Jumalale.
See on manitsus temale, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta teeb talle lahenduse
65:3 ning võimaldab talle sealt, kust ta ei oodanud.
Ja kes iganes asetab oma usalduse Jumalasse: Temast piisab talle.
Jumal viib täide enda korraldused.
Jumal on seadnud mõõdu kõikidele asjadele.
65:4 Ja sellistele teie naistest, kes on jõudnud menopausini – juhul kui kahtlete – siis nende ooteaeg on kolm kuud, samuti nendel, kes ei menstrueeri. Ja need, kes kandmas: nende ooteaeg on kuni nad oma koorma maha panevad.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta teeb talle tema olukorra kergena.
65:5 See on Jumala korraldus, mille Ta teile alla saatis. Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta eemaldab temast tema kurjuse ning teeb talle suurepärase autasu.
65:6 Las nad elavad samal moel, kuidas teie oma võimaluste kohaselt elate. Ja ärge neid kahjustage, et neid kannatama panna.
Ja juhul kui nad on kandmas: kulutage nende peale kuni nad oma koorma maha panevad.
Seejärel, juhul kui nad teie jaoks imetavad: andke neile nende autasu.
Ja pidage omavahel nõu, vastavuses sellega, mis on kohane.
Aga juhul kui teie vahel on erimeelsus: mõni muu naine võib imetada mehe jaoks.
65:7 Las tema, kellel on küllus, kulutab oma küllusest. Ja kelle varustamine on mõõdetud, las tema kulutab sellest, mida Jumal temale andnud on. Jumal ei koorma mitte ühtegi hinge rohkemaga kui Ta talle andnud on. Jumal teeb pärast raskusi kerguse.

65:8 Ja kui paljud linnad olid ära põlanud oma Isanda ning Tema sõnumitoojate korraldused, millistelt Me seejärel karmi selgitust nõudsime ja põlastusväärse karistusega karistasime!
65:9 Seega need maitsesid oma olukordade kurje tagajärgi.
Ja nende olukordade lõplik tagajärg oli kaotus.
65:10 Jumal valmistas neile ette karmi karistuse.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast, oo, teie, kes te intuitsiooni omate, kes te hoiatust kuulda võtate! Jumal on teile alla saatnud ühe meeldetuletuse,
65:11 sõnumitooja retsiteerimas teile ilmseid Jumala tunnustähti, et Ta võiks tuua esile pimedustest valgusesse need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning töötab õiglaselt: Ta paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, nad elunevad nendes igavesti.
Jumal on teinud heaks talle varustamise.
65:12 Jumal, Tema, kes lõi seitse taevast ning sama arvu maid, alla laskumas korraldus nende vahel, et võiksite teada, et Jumala võim on üle kõikide asjade ja et Jumal ümbritseb kõiki asju teadmistega.