64

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
64:1 Kõik, mis on taevastes ning kõik, mis on maal, ülistab Jumalat.
Temale kuulub ülemvõim ning Temale kuulub kiitus.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
64:2 Tema see on, kes teid loonud on. Ja teie hulgas on üks, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab ning teie hulgas on usklik.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
64:3 Ta lõi taevad ning maa tões. Ja Ta disainis teid ning tegi heaks teie kujud. Ja Tema juurde on teekonna lõpp.
64:4 Ta teab, mis on taevastes ning maal. Ja Ta teab, mida te varjate ning mida te välja ütlete. Ja Jumal teab, mis on rinnus.
64:5 Kas teieni pole jõudnud jutustus nendest, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed varasemalt ning seega maitsesid oma olukorra kurje tagajärgi? Ja neil oli valus karistus.
64:6 See on sellepärast, et kui nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega, ütlesid nad: „Kas surelikud peaksid meid juhatama?“ Seega nad eitasid ning pöörasid ära.
Ja Jumal on Rikas. Ja Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
64:7 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, väidavad, et neid ei tõsteta üles.
Ütle:“Tõesti, minu Isanda nimel, te saate olema üles tõstetud. Seejärel antakse teile teada kõigest, mida te tegite. Ja see on lihtne Jumalale.“
64:8 Nii te uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse ja valgusesse, mille Me oleme alla saatnud.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
64:9 Päev, mil Ta kogub teid kokku Kogunemispäevale: see saab olema Vastastikuse Kaotuse Päev.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning teeb õiglaseid töid, Ta eemaldab temast tema kurjuse ja paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti.
Selline on hiiglaslik saavutus.
64:10 Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, elunedes selles igavesti.
Ja kuri on teekonna lõpp!
64:11 Mitte ükski ebaõnn ei juhtu muidu kui Jumala loal. 
Ja kes iganes usub Jumalasse, Ta juhatab tema südant.
Ja Jumal teab kõiki asju.
64:12 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale.
Ja kui te pöörate ära, siis Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
64:13 Jumal – pole jumalat peale Tema.
Ja Jumalasse siis las usklikud panevad oma usalduse.
64:14 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Teie kaasade ning teie laste hulgas on vaenlasi teile. Seega olge nendega ettevaatlikud. Ja kui te armu annate, tähele panemata jätate ning andestate: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
64:15 Teie vara ning teie lapsed on vaid vahendid usu salgamiseks.
Ja Jumal – koos Temaga on hiiglaslik autasu.
64:16 Seega, olge kaalutletud kartuses Jumalast nii palju kui te võimelised olete. Ja kuulake. Ja kuuletuge. Ja kulutage. See on parem teie hingedele. Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest – sellised on edukad.
64:17 Juhul kui te laenate Jumalale hea laenu, Ta mitmekordistab selle teile ning andestab teile.
Ja Jumal on Kõrgelt Hindav, Kannatlik,
64:18 Nähtamatu ning Nähtava Teadja, Võimas, Elutark.