64

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
64:1 Kõik, mis on Taevastes ning mis on Maal, ülistab Jumalat.
Temale kuulub ülemvõim,
ja Temale kuulub kiitus,
ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
64:2 Tema see on, kes teid loonud on.
Ja teie hulgas on üks, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab,
ja teie hulgas on usklik.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
63:3 Ta lõi taevad ning Maa koos tõega,
ja Ta disainis teid ning täiendas teie kuju,
ja Tema juurde on teekonna lõpp.
64:4 Ta teab, mis on taevastes ning Maal,
ja Ta teab, mida te ütlemata jätate ning mida te välja ütlete.
Ja Jumal teab, mis on rinnus.
64:5 Kas teieni pole jõudnud jutustus nendest, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed varasemalt ning seega maitsesid oma olukordade kurje tagajärgi?
Ja neil oli valus karistus.
64:6 See on sellepärast, et kui nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega, ütlesid nad:
„Kas surelikud peaksid meid juhatama?“
Nii et nad eitasid ning pöörasid ära.
Ja Jumal on Rikas.
Ja Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
64:7 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, väidavad, et neid ei tõsteta üles.
Ütle:“Tõesti, minu Isanda nimel, te saate olema üles tõstetud.
Seejärel antakse teile teada kõigest, mida te teinud olete.
Ja see on lihtne Jumala jaoks.“
64:8 Nii te uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse,
ja valgusesse, mille Me oleme alla saatnud.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
64:9 Päev, mil Ta teid Kogunemispäevale kokku kogub, see saab olema Vastastikuse Süüdistamise Päev.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning teeb õiglaseid töid,
Ta eemaldab temast tema kurjuse,
ja paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed,
nad elunevad nendes igavesti.
Selline on hiiglaslik saavutus.
64:10 Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
Ja kuri on teekonna lõpp!
64:11 Mitte ükski ebaõnn ei juhtu muidu, kui Jumala loal.
Ja kes iganes usub Jumalasse, Ta juhatab tema südant.
Ja Jumal teab kõiki asju.
64:12 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale.
Ja kui te ära pöörate, siis Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
64:13 Jumal – pole jumalat peale Tema.
Ja Jumalasse las siis usklikud asetavad oma usalduse.
64:14 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Teie kaasade ning teie laste hulgas on teile vaenlasi – nii et olge neist teadlikud.
Ja kui te olete armulikud ning vaatate üle ja andestate, siis Jumal on Andestaja, Halastav.
64:15 Teie vara ning lapsed on vaid vahendid usu salgamiseks.
Ja Jumal – koos Temaga on hiiglaslik autasu.
64:16 Seega, olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, nii palju, kui te võimelised olete,
ja kuulake,
ja kuuletuge,
ja kulutage.
See on parem teie hingedele.
Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest – sellised on edukad.
64:17 Kui te Jumalale hea laenu laenate, siis Ta mitmekordistab selle teile ning andestab teile.
Ja Jumal on Kõrgelt Hindav, Kaastundlik.
64:18 Seninägematu ja Nähtu Teadja. Suursugune, Elutark.