63

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
63:1 Kui kõhklejad sinu juurde tulevad, ütlevad nad:
“Me oleme tunnistajaks, et sa oled Jumala sõnumitooja”.
Aga Jumal teab, et sa Tema sõnumitooja oled.
Ja Jumal on tunnistajaks, et kõhklejad on valetajad.
63:2 Nad võtavad oma vanded kaitsekilbiks, hüljates Jumala tee.
Kurjus on see, mida nad teevad.
63:3 See on sellepärast, et nad uskusid ning seejärel eitasid.
Sellest tulenevalt on nende südamed kinni kaetud – nad ei mõista.
63:4 Ja kui sa neid näed, siis nende välisilme avaldab sulle muljet.
Ja kui nad räägivad, kuulad sa nende kõneosavust.
Nad on nagu üksteise najale toetuvad puuklotsid.
Nad arvavad, et iga hüüe on mõeldud neile.
Need on vaenlased, nii et ole nendega ettevaatlik!
Jumal neab nad.
Kuidas nad küll eksitusse viidud on!
63:5 Ja kui neile üteldakse: “Tulge,
Jumala sõnumitooja küsib teile andestust!”,
pööravad nad oma pead kõrvale.
Ja sa näed neid uhkusega ära minemas.
63:6 Kas sa küsid neile andestust või ei küsi neile andestust –
see on neile sama.
Jumal ei hakka neile andestama.
Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.
63:7 Nemad need on, kes ütlevad:
“Ärge kulutage nende peale, kes on koos Jumala sõnumitoojaga,
välja arvatud, kui nad ta maha jätavad!”
Ja Jumalale kuuluvad taevaste ning maa varandused,
aga kõhklejad ei mõista.
63:8 Nad ütlevad: “Kui me linna tagasi läheme,
ajab suursugusem nõrgema sealt välja”.
Aga kogu suursugusus kuulub Jumalale
ja Tema sõnumitoojale,
ja usklikele.
Aga kõhklejad ei tea.
63:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge laske oma varandusel või oma lastel
end Jumala meenutamisest kõrvale juhtida.
Ja need, kes teevad seda: sellised on kaotajad.
63:10 Ja kulutage sellest, mida Me teile võimaldanud oleme,
enne kui surm teist ühe juurde tuleb ning ta ütleb:
“Minu Isand, kui Sa vaid võiksid mind lühikeseks ajaks viivitada,
ma annaksin siis heategevuseks ning ühineksin õiglastega!”
63:11 Aga Jumal ei viivita ühtegi hinge, kui selle tähtaeg saabub.
Ja Jumal on teadlik sellest, mida te teete.