62

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
62:1 Mis on taevastes ning mis on maal, ülistab Jumalat – Kuningat, Püha, Suursugust, Elutarka.
62:2 Tema see on, kes tõstis üles seaduse suhtes harimatute hulka sõnumitooja nende endi hulgast, retsiteerima neile oma tunnustähti ning suurendama neid puhtuses, ja õpetama neile seadust ning elutarkust, kuigi nad enne seda olid selges eksituses.
62:3 Ja teistele nendest, kes nendega veel liitunud pole.
Ja Ta on Suursugune, Elutark.
62:4 Selline on Jumala küllus, mida Ta annab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on üks, kes omab hiiglaslikku küllust.
62:5 Näide nendest, kellele oli antud Toora, aga kes seejärel selle ülal hoidmises läbi kukkusid, on nagu näide raamatute koormat kandvast eeslist.
Kuri on näide inimestest, kes keelduvad tunnistamast Jumala tunnustähti.
Ja Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
62:6 Ütle: “Oo, teie, kes olete juudiusulised! Kui väidate, et teie olete ainukesed Jumala liitlased inimkonna hulgast, siis igatsege surma, kui olete tõetruud!”
62:7 Aga nad ei hakka seda kunagi igatsema, tingituna sellest, mida nende käed neile ette on saatnud.
Ja Jumal teab üleastujaid.
62:8 Ütle: “Surm, mille eest te põgenemas olete, see saab teiega kohtuma. Seejärel saadetakse teid tagasi seninägematu ning nähtu Teadja juurde, ja Ta räägib teile, mida te tegite”.
62:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kogunemispäeval kohustuste täitmisele hüütakse, siis kiirustage Jumala meenutamisele ning jätke müügitegevus.
See on teile parem, kui te vaid teaksite.
62:10 Ja kui kohustused on täidetud, siis valguge üle maa laiali ning otsige Jumala küllust. Ja meenutage Jumalat palju, et võiksite olla edukad.
62:11 Aga kui nad kauplemist või meelelahutust näevad, lähevad nad laiali selle suunas ning jätavad su seisma!
Ütle: “See, mis on Jumalal, on palju parem kui meelelahutus või kaubandus. Ja Jumal on parim varustajatest”.