62

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
62:1 Mis on taevastes ning mis on maal, ülistab Jumalat – Kuningat, Püha, Võimast, Elutarka.
62:2 Tema see on, kes tõstis üles seaduse suhtes harimatute hulka sõnumitooja nende endi hulgast, retsiteerima neile oma tunnustähti ning suurendama neid puhtuses ja õpetama neile seadust ning elutarkust, kuigi nad enne seda olid selges eksituses.
62:3 Ja teistele nendest, kes nendega veel liitunud pole.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
62:4 Selline on Jumala heldekäelisus, mida Ta annab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on üks, kes valdab hiiglaslikku heldekäelisust.
62:5 Näide nendest, kellele oli antud Toora, aga kes seejärel selle ülalhoidmises läbi kukkusid, on nagu näide raamatute koormat kandvast eeslist. Kuri on näide inimestest, kes keelduvad tunnistamast Jumala tunnustähti.
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
62:6 Ütle: “Oo, teie, kes olete juudiusulised! Kui väidate, et teie olete ainukesed Jumala liitlased inimkonna hulgas, siis igatsege surma, kui olete tõetruud!”
62:7 Aga nad ei hakka seda kunagi igatsema, tingituna sellest, mida nende käed neile ette on saatnud.
Ja Jumal teab patustajaid.
62:8 Ütle: “Surm, mille eest te põgenemas olete, see saab teiega kohtuma. Seejärel saadetakse teid tagasi Nähtamatu ning Nähtava Teadja juurde ja Ta räägib teile, mida te tegite”.
62:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kogunemispäeval kohustusele hüütakse: kiirustage Jumala meenutamisele ning jätke müügitegevus.
See on teile parem, kui te vaid teaksite.
62:10 Ja kui kohustus on lõpetatud, siis valguge üle maa laiali ning otsige Jumala heldekäelisusest. Ja meenutage Jumalat palju, et võiksite olla edukad.
62:11 Aga kui nad kauplemist või meelelahutust näevad, lähevad nad laiali selle suunas ning jätavad su seisma!
Ütle: “See, mis on Jumalal, on palju parem kui meelelahutus või kaubandus. Ja Jumal on parim varustajatest”.