61

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
61:1 Mis on taevastes ning mis on maal, ülistab Jumalat.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
61:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Miks te ütlete seda, mida te ei tee?
61:3 See on Jumala silmis kõige põlastusväärsem, et te ütlete seda, mida te ei tee.
61:4 Jumal armastab neid, kes Tema põhjusel ühtse kolonnina võitlevad – nagu nad oleks telliskivid seinas.
61:5 Ja kui Mooses oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed! Miks te mind takistate kui te teate, et ma olen Jumala sõnumitooja teile?”
Seejärel, kui nad kõrvale kaldusid, põhjustas Jumal nende südamed kõrvale kalduma.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.
61:6 Ja kui Jeesus, Maarja poeg, ütles: “Oo, Iisraeli lapsed! Ma olen Jumala sõnumitooja teile, kinnitades seda, mis on minu käte vahel Toorast ning tuues häid uudiseid sõnumitoojast, kes tuleb pärast mind, kelle nimi saab olema ´Kiiduväärne´”.
Seejärel, kui ta tuli nende juurde koos selgete asitõenditega, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia”.
61:7 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta, samas kui ta on kutsutud alistumisele?
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
61:8 Nad soovivad Jumala valguse ära kustutada oma suudega. Aga Jumal täiustab oma valgust, isegi kui need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, seda vihkavad.
61:9 Tema see on, kes saatis oma sõnumitooja koos juhatuse ning tõedoktriiniga, et Ta võiks panna selle avalduma üle kõikide teiste doktriinide, isegi kui ebajumalakummardajad sellele vastanduvad.
61:10 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kas peaksin suunama teid tehingu juurde, mis teid valusast karistusest päästab?
61:11 Uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse ja pingutate Jumala teel oma vara ning eludega – see on teile parim, kui te vaid teaksite.
61:12 Seejärel Ta andestab teile teie üleastumised ja paneb teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed ning ilusatesse elamutesse alalise eluaseme aedades.
See on hiiglaslik saavutus.
61:13 Aga te armastate muud.
Abi Jumalalt ja lähedane võit.
Ja anna rõõmusõnumeid usklikele.
61:14 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge Jumala abilised, nagu Jeesus, Maarja poeg oma jüngritele ütles: “Kes on minu abilised Jumalale?”
Jüngrid ütlesid: “Meie oleme Jumala abilised”.
Ja osa Iisraeli lastest uskus ning osa eitas.
Ja Me tugevdasime neid, kes hoiatust kuulda võtsid, nende vaenlase vastu. Nii et nad muutusid domineerivaks.